کتاب مدیریت رفتار سازمانی در ورزش – گودرزی

26,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است (می توان پیش خرید کرد)

 • مؤلف: دکتر محمود گودرزی
 • انتشارات: دانشگاه تهران

کتاب مدیریت رفتار سازمانی در ورزش تألیف دکتر محمود گودرزی توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

این دیدگاه که برای مدیریت ورزشی شأنی مجزا از کلیت مدیریت قائلند شاید آن بخش از مدیریت مدنظرشان باشد که مدیران در لباس مربی ورزش با ورزشکاران در ارتباط اند. در این جا نیز این نکته قابل ذکر است که بخشی از مدیریت در این حوزه مربوط است به رفتار فرد در سازمان تیم که این مفهوم نیز جدا از مدیریت رفتار سازمانی نیست و دستورالعمل های رفتار سازمانی در این بخش قابلیت تسری و تعمیم دارند البته مشروط به تأمین شرایط ویژه. صاحب نظرانی که در حوزه ی مدیریت ورزشی کار کرده اند، مفهومی مجزا از آن چه که در مفاهیم مدیریتی به آن ها پرداخته شده است را ارائه نکرده اند بلکه با پشتوانه قرار دادن نظریه های رایج در مدیریت، مصادیق ورزشی را توجیه نموده اند که یک نمونه ی بارز آن، دانشمندی به نام آقای چلادورای است. با عنایت به این توضیحات ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که مرزبندی و تعیین حدود و ثغور برای مدیریت ورزشی و مدیریت و سایر مؤسسات نه، شدنی است و نه منطقی.

در کتاب پیش روی سعی شده است تا ضمن ارائه ی مفاهیم رایج در مدیریت رفتار سازمانی، در قالب فعالیت های افراد و سازمان های ورزشی توجیه و تبیین گردند.

کتاب مذکور مشتمل بر هفده فصل می باشد: دک1- كليات در رفتار سازمان 2- مباني رفتار فردي 3- مباني رفتار گروهي 4- تيم سازي در سازمان 5- تفاوت هاي فردي در رفتار سازماني 6- قدرت 7- رهبري در ورزش 8- ارتباطات 9- ساختار سازماني 10- فرهنگ سازمانی 11- انگیزش 12- عدالت سازماني 13- ارزش ؛ نگرش و شخصيت سازماني 14- رفتار سیاسی در سازمان 15- هدف گذاری مدیران 16- جامعه پذيري سازماني و سرمايه اجتماعي در ورزش 17- مديريت معنوي و اخلاق گرا در ورزش

 

اطلاعات بیشتر

وزن750 g
ابعاد235 × 170 mm
موضوع

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحه

507

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

2

سال انتشار

1392

فهرست

 • مقدمه مولف
 • فصل اول
 • كليات در رفتار سازمان
 • مديريت رفتار سازماني چيست ؟
 • رهبري
 • مديريت
 • سازمان
 • رفتار چيست ؟
 • رفتار سازماني
 • ماهيت رفتار سازماني چيست ؟
 • اهميت رفتار سازماني
 • حيطه رفتار سازماني
 • نگرش هاي عموم رفتاري
 • مسير رفتار سازماني
 • ديدگاه هاي مختلف در رفتار سازماني
 • گرايش رفتار سازماني
 • مباحث موجود در رفتار سازماني
 • فرد ؛ گروه ؛ سازمان ؛ سه پايه اصلي رفتار سازماني
 • فصل دوم
 • مباني رفتار فردي
 • نگرش
 • رضايت شغلي
 • رضايت شغلي و توليد
 • رابطه بين نگرش و رفتار
 • شخصيت
 • شاخص مايرز – پريگز
 • الگوي مبتني بر پنج ويژگي شخصيتي
 • ساير ويژگيهاي شخصيتي
 • ماكياولي گري
 • تناسب شخصيت با شغل
 • ادراك
 • نظريه اسنادي
 • خطاي ادراك
 • خطاي مولر مولر – لاير
 • يادگيري
 • خوگيري
 • شرطي سازي كلاسيك
 • شرطي سازي عامل
 • يادگيري پيچيده
 • فصل سوم
 • مباني رفتار گروهي
 • رفتار جمعي
 • خصوصيات رفتار جمعي
 • عوامل تعيين كننده رفتار جمعي
 • ويژگيهاي گروه
 • مفاهيم اصلي گروه
 • اندازه يا بزرگي گروه
 • همرنگ جماعت شدن و از گروه بريدن
 • بهترين روش در تصميم گيري گروهي
 • چرا گروهها تشكيل ميشوند ؟
 • مزايا گروههاي كاري
 • انواع گروهها
 • مشخصات گروه موثر
 • مشكلات بين گروهي در سازمان
 • روشهاي مشكل گشايي گروه
 • نقش هاي مديران در گروه
 • طبقه بندي نقش هاي گروه
 • فصل چهارم
 • تيم سازي در سازمان
 • تيم چيست و چرا تيم سازي لازم است ؟
 • رشد تيم هاي كاري
 • عوامل حياتي موفقيت تيم
 • مدل فرايندي تيم سازي در سازمان ها
 • انواع تيم
 • اندازه يا بزرگي تيم كاري
 • توانايي اعضاء
 • تخصيص نقش و بهبود مهارت ها
 • رهبري و ساختار
 • نقصان پذيري تيم و حساب پس دهي
 • ارزيابي عملكرد و سيستم پاداش
 • اعتماد متقابل
 • تبديل افراد به عضو تيم پروراندن افراد براي عضويت در تيم
 • نكات كاربردي براي مديران
 • فصل پنجم
 • تفاوت هاي فردي در رفتار سازماني
 • ارزشها
 • انگيزش
 • تعريف توانايي ها
 • توانايي هاي شناختي
 • توانايي هاي رواني حركتي
 • تاثيرات فرهنگي
 • خصيصه در برابر حالت يا كيفيت
 • نظريه هاي تيپ بدني
 • شخصيت و رفتار سازماني
 • شخصيت آمرانه
 • شخصيت راضي كننده ( محبوب القلوب )
 • شخصيت كاريزماتيك
 • فصل ششم
 • قدرت
 • تعريف قدرت
 • منابع قدرت
 • انگيزه هاي قدرت طلبي
 • قدرت از ديدگاه اتزيوني
 • كاربردهاي قدرت
 • ارتباطات بين قدرت و سبك هاي رهبري
 • قدرت در ورزش
 • فصل هفتم
 • رهبري در ورزش
 • رهبري چيست ؟
 • مفهوم رهبري
 • وجه تمايز ميان مديريت و رهبري
 • رهبري معنوي
 • تمايل معنويت و رهبري
 • شاخص هاي معنويت براي كاربرد در شيوه رهبري
 • نقش معنويت در موفقيت رهبري
 • نظريه مسير – هدف
 • مهارت هاي رهبري
 • رهبري و مربي گري
 • توصيفات رفتار رهبري در ورزش
 • مدل چند بعدي رهبري
 • مدل مشروط رهبري فيدلر
 • نظريه انگيزش مديريت مك كله لند و برن هام
 • انواع ( اشكال ) رهبري
 • رهبري كاريزماتيك و تبديلي
 • سه نقش مديريت
 • رهبري در ورزش
 • تعريف مربيگري
 • تعاريف و تفاوت هاي : مربيگري ؛ منتورينگ و تدريس
 • مهارت ها و شايستگي هاي مربي
 • سبك هاي رهبري مربي ورزش
 • فصل هشتم
 • ارتباطات
 • تعريف ارتباطات
 • ارتباطات در مكاتب مختلف
 • فرايند ارتباطات
 • محدوديت هاي ارسال پيام
 • روش هاي بهبود پيام و حذف موانع ارسال پيام
 • موانع ارتباطات
 • روش هاي برقراي ارتباط
 • مدير از چه روش هاي رايج در ارتباط استفاده ميكند ؟
 • ارتباطات غير رسمي
 • مهارت هاي شنيدن براي مديران
 • مهارت هاي ارتباطي گوش دادن موثر
 • ارتباط مديران با كارمندان تنوع فرهنگي
 • مديران و فرايند مذاكره
 • حصارهايي براي مذاكره
 • ارتباط در ورزش
 • توسعه مهارت هاي ارتباطي
 • مدل ارتباط
 • پايه هاي ارتباط
 • موفقيت در ارتباط
 • ارتباط و ورزش
 • مهارت هاي ارتباطي مورد نياز مربيان
 • فصل نهم
 • ساختار سازماني
 • مباني ساختار سازماني
 • اصول اساسي در تشكيل سازمان
 • آشنايي با كليات سازمان
 • صف و ستاد
 • گونه هاي مختلف طراحي سازماني
 • روشهاي طراحي سازمان
 • نمودارهاي سازماني
 • نمودار وظايف
 • نمودار نيروي انساني
 • نمودارهاي تلفيقي
 • فصل دهم
 • فرهنگ سازماني
 • تعريف فرهنگ سازماني
 • اهميت فرهنگ سازماني
 • الگوهاي فرهنگ سازماني
 • جو سازماني ؛ تفاوت آن با فرهنگ سازماني
 • تفاوت فرهنگ و جو سازماني با استفاده از مدل شاين
 • شيوه پيدايش فرهنگ سازماني
 • ويژگيهاي فرهنگ سازماني
 • معيارهاي فرهنگ سازماني
 • انواع فرهنگ سازماني
 • ريشه هاي فرهنگ سازماني
 • تفاوت فرهنگ سازماني با امور سازمان و مديريت
 • شيوه تغيير دادن فرهنگ سازماني
 • فصل يازدهم
 • انگيزش
 • انگيزش و نظريه هاي مربوطه
 • نخستين نظريه هاي انگيزش
 • نظريه سلسله مراتب نيازها
 • نظريه X و Y
 • نظريه بهداشت – انگيزش
 • محيط پديد آورنده انگيزه
 • نظريه نوين انگيزش
 • نظريه تعيين هدف
 • نظريه تقويت رفتار
 • نظريه برابري
 • نظريه انتظار
 • محرك هاي انگيزشي و پيامدها
 • انگيزه در ورزش
 • روشهاي مستقيم انگيزش
 • روشهاي غير مستقيم انگيزش در ورزشكاران
 • نيازهاي ورزشكاران و انگيزش
 • نظارت و مسئوليت و نقش آن در انگيزش
 • پي ريزي و توسعه احساس مسئوليت
 • انگيزه مشتري و مديريت ورزشي
 • نقش مدير ورزشي
 • برنامه ريزي يراي انگيزه هاي مشتريان
 • فصل دوازدهم
 • عدالت سازماني
 • معنا و مفهوم عدالت
 • عدالت سازماني
 • ديدگاههاي مربوط به عدالت سازماني
 • اشكال مختلف عدالت سازماني
 • عدالت توزيعي
 • اصل انصاف
 • اصل مساوات
 • اصل نياز
 • ارزشهاي سازماني و نوع كار
 • عدالت در بين تيم هاي ورزشي
 • عدالت در امور مربوط به تفريح و سرگرمي جامعه
 • عدالت رويه اي
 • عدالت تعاملي
 • فصل سيزدهم
 • ارزش ؛ نگرش و شخصيت سازماني
 • ارزشها ؛ باورها ؛ نگرشها و هنجارها در ورزش
 • منابع ارزشها
 • ارزشهاي غايي و ابزاري
 • سلسله مراتب ارزشها
 • ارزشهاي شخصي
 • انواع ارزشها
 • كاركرد ارزش ها
 • ارزش به عنوان استانداردها
 • ارزشها در تعادل راه حل ها و تصميم گيري
 • كاركردهاي انگيزشي ارزشها
 • ارزشها و اهداف سازماني
 • ارزشهاي مديران و كاركنان
 • فصل چهاردهم
 • رفتار سياسي در سازمان
 • تعريف رفتار سياسي
 • تعريف قدرت
 • تعريف واژه قدرت و سياست
 • رابطه قدرت و سياست
 • عوامل موثر در شكل گيري رفتار سياسي
 • انواع رفتار سياسي
 • سطوح رفتار سياسي
 • اشتباهات سياسي
 • رفتار سياسي اثر بخش
 • عدم اطمينان و رفتار سياسي
 • اصول اخلاقي و رفتارهاي سياسي
 • مديريت رفتارهاي سياسي در سازمانهاي ورزشي
 • كليدهاي مديريت رفتارهاي سياسي
 • چالش هاي رفتار سياسي در محيط هاي ورزشي
 • الگوهاي رفتاري مرتبط با ورزش
 • انواع مربيان براساس نوع رفتار
 • ورزش و سياست
 • فصل پانزدهم
 • هدفگذاري مديران
 • تمرين
 • هدفگذاري با كاركنان
 • بازشناسي پيشرفت
 • رويارويي با مشكلات
 • رسيدگي سريع و مهر مشكل در اسرع وقت
 • پذيرش مجدد
 • مشكلات مشترك در كار
 • مديريت منعطف
 • راهنماي شيوه هاي منعطف – شيوه انعطاف پذيري
 • هدفگذاري در ورزش
 • تاثير تدوين اهداف در عملكرد ورزشي
 • تدوين هدف به چه كار مي آيد ؟
 • انواع هدف ها
 • چگونه تدوين هدف كنيم ؟
 • نقش ارائه بازخورد در هدف چيني
 • چگونه ميتوان تديون هدف ( هدف چيني ) را توسعه داد ؟
 • اهداف عملكردي يا اهداف نتيجه اي ؟
 • اهداف رقابتي يا اهداف آسان ؟
 • اهداف واقعي يا اهداف غير واقعي ؟
 • اهداف ويژه يا اهداف كلي ؟
 • اهداف فردي يا اهداف تيمي ؟
 • تاثير عوامل خارجي و انگيزش دروني بر تدوين اهداف ورزشي
 • پنج گام موثر در برنامه هدف چيني
 • فصل شانزدهم
 • جامعه پذيري سازماني و سرمايه اجتماعي در ورزش
 • جامعه پذيري سازماني
 • فرايند جامعه پذيري
 • ويژگيهاي فرايند جامعه پذيري
 • تاكتيك هاي جامعه پذيري سازماني
 • گروههاي اجتماعي در ورزش ( تيمها )
 • انسجام تيمي
 • مدل انسجام تيم هاي ورزشي
 • رابطه انسجام با موفقيت و عملكرد تيم
 • سرمايه اجتماعي ؛ مفهومي نو در ورزش
 • تعاريف سرمايه اجتماعي
 • نقش ورزش در شكل گيري سرمايه اجتماعي
 • مسئوليت اجتماعي چيست ؟
 • فصل هفدهم
 • مديريت معنوي و اخلاق گرا در ورزش
 • مفهوم معنويت و اخلاق از ديدگاه اسلام
 • تفاوت معنويت و مذهب
 • اخلاق
 • سنخيت منش ورزشي و اخلاق
 • اوباشگري ( ونداليسم ) نتيجه بي اخلاقي در ورزش
 • اخلاقيات و پرخاشگري در ورزش
 • اخلاق ؛ زن و ورزش
 • ارتباط هويت ديني ؛ ملي و اخلاق با ورزش

 

Be the first to review “کتاب مدیریت رفتار سازمانی در ورزش – گودرزی”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - گودرزی

26,000 تومان

افزودن به سبد