کتاب مبانی جامعه شناسی در ورزش | نادریان جهرمی

119,000 تومان

موجود

  • مؤلف: دکتر مسعود نادریان جهرمی
  • انتشارات: بامداد کتاب

درباره‌ی کتاب مبانی جامعه شناسی در ورزش | نادریان جهرمی

جامعه شناسی ورزشی یکی از زیرشاخه های علم جامعه شناسی است که به عنوان یکی از علوم مرتبط با تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی، مسائل و موضوعات اجتماعی ورزش را با بهره گیری از فنون و روش های علمی در ابعاد و زمینه های مختلف مطالعه و بررسی می کند. کتاب “مبانی جامعه شناسی در ورزش” در چهارده فصل تنظیم گردیده است: 1- کلیاتی درباره جامعه شناسی ورزش  2- شناخت انواع فعالیتهای ورزشی  3- نگاهی به گذشته ورزش  4- دیدگاه و نظریه های جامعه شناختی پیرامون تربیت بدنی  5- ورزش و اجتماعی شدن  6- ورزش و روابط اجتماعی 7- تربیت بدنی و ورزش و فرهنگ جامعه 8- ناهنجاری و انحراف در ورزش 9- ورزش و رسانه ها  10- ورزش و پرخاشگری  11- اوقات فراغت و فعالیت‌های ورزشی  12- ورزش، سیاست و دولت  13- ورزش و اقتصاد  14- فعالیت‌های ورزشی در آینده

فصل اول مطالب و موضوعات کلیِ مرتبط با جامعه شناسی ورزش را ارئه می کند. فصل دوم خواننده را با انواع فعالیت های ورزشی و تحلیل جامعه شناختی آن ها که نقش اساسی و مهم در تعیین اهداف، برنامه ها و خط مشی های اجرایی دارند، آشنا می کند. فصل سوم آن دسته از فعالیت های ورزشی که در ادوار گذشته و در فرهنگ های مختلف انجام می شده و اینکه چگونه این فعالیت ها با سایر مظاهر زندگی اجتماعی مرتبط بوده است، را مورد بحث قرار می دهد. فصل چهارم، مخاطبان را با دیدگاه ها و نظریه های شناخته شده ی جامعه شناسی در ارتباط با تربیت بدنی و ورزش و چگونگی کاربرد این نظریه ها در برنامه های اجرایی و عملیات های ورزشی در جامعه آشنا می کند. فصل پنجم نقشی که ورزش در انتقال صفات و ویژگی های یک فرد اجتماعی شده در جامعه ایفا می کند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. فصل ششم نقش فعالیت های ورزشی در ایجاد و توسعه ی روابط اجتماعی و عوامل مؤثر که بین ورزشکاران و گروه های مختلف ورزشی نقش دارند، را واکاوی می کند. فصل هفتم روی فرهنگ جامعه، و ابعاد مختلف آن و نحوه ی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ورزش بر فرهنگ عمومی جامعه تمرکز دارد. فصل هشتم ناهنجاری ها و انحرافات رفتاری و اخلاقی در ورزشکاران، مربیان و سایر دست اندرکاران امور ورزش و فصل نهم نقش و کارکرد رسانه ها در جامعه و چگونگی ارتباط آن با ورزش را مورد بررسی قرار می دهد. فصل دهم پدیده ی پرخاشگری در بین ورزشکاران و تماشاگران در تمرینات و مسابقات ورزشی و فصل یازدهم پدیده ی فراغت و ارتباط آن با طبقات مختلف اجتماعی را مورد بحث قرار می دهد. فصل دوازدهم چگونگی ارتباط بین فعالیت های ورزشی با گروه های قدرت، سیاست های اجتماعی و نقش سازمان های بین المللی ورزش در جهت دهی و هدایت فعالیت های ورزشی در جهان را بیان می دارد. فصل سیزدهم به بررسی ورزش به عنوان یک کالا و محصول تجاری در سیستم اقتصادی جامعه و نقش آن در توسعه و بهبود اقتصاد جامعه، می پردازد. فصل چهاردهم شکل های اصلی برنامه ها و فعالیت های ورزشی در آینده و جهت گیری در شیوه های اجرایی برنامه های ورزشی و مسابقات را ارائه می کند. در مباحث و موضوعات مطرح شده در این فصول، سعی نویسنده بر آن بوده است که با طرح و تبیین مسائل مختلف اجتماعی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با پدیده تربیت بدنی و ورزش مربوط می شوند، آگاهی های عمومی خوانندگان را در زمینه ی مورد بحث ارتقاء بخشیده و تصویری روشن از فعالیت های ورزشی و کارکردهای مختلف آن در شرایط فعلی جامعه ارائه کند.

 

 

فصل نهم: ورزش و رسانه ها

زندگی اجتماعی و نفوذ رسانه های جمعی

زندگی اجتماعی از جنبه‌های مختلف در تعامل با رسانه‌هاست. چیزهایی که ما به طور مرتب و مستمر از رسانه‌های جمعی می‌خوانیم، می‌شنویم و یا می‌بینیم در حقیقت بخش بسیار مهمی در زندگی روزانه ما را تشکیل می‌دهد. رسانه ها عموماً در ارائه اطلاعات و اخبار و برنامه های خود چارچوب‌هایی را درست کرده‌اند و چنان نفوذی دارند که تفکرات ما را درباره جهان و وقایع و اتفاقات تحت تأثیر قرار می دهند. در حقیقت یکی از عناصر جدیدی که در جهان معاصر تاثیر به سزایی گذاشته ظهور فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است. ما از پیام ها و برنامه های رسانه ها برای ارزیابی رویدادهای اجتماعی و تحلیل و تفسیر حوادث آینده بهره می گیریم. بسیاری از اطلاعات و اخبار پیرامون پدیده های اجتماعی نظیر اقتصاد، سیاست، هنر، ورزش و علوم مختلف را به صورت حرفه‌ای و برنامه ریزی شده تحت عنوان: اخبار و وقایع اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهنگی و هنری، و ورزشی و … در سراسر دنیا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بسیاری از آنها را به صورت زنده و مستقیم از رسانه های مختلف دریافت می‌کنیم. این موضوعات هم در زمینه داخلی و هم در بعد جهانی و بین المللی مصداق دارد. همانگونه که یک جامعه شناس توضیح می‌دهد «رسانه ها نمی توانند به مردم بگویند که چگونه فکر کنند اما آنها به ما می‌گویند که چه تفکراتی درباره وقایع وجود دارد»(وانل، 1992).

پروفسور میشل رایل (1989) در بیان کارکرد و نقش رسانه ها در زندگی اجتماعی می‌گوید «رسانه‌ها به عنوان سیستم عصبی مرکزی در جامعه نوین خدمت می کنند. آنها بیش از آنچه که ما تصور می‌کنیم محیط اجتماعی را شکل می‌بخشند.» چنین استنباطی بیانگر این واقعیت است که درک زندگی اجتماعی در جهان امروز بدون توجه جدی به رسانه ها و تجربیات رسانه ها امکان پذیر نیست.

زندگی ما و دنیای اجتماعی آشکارا توسط رسانه‌ها سازماندهی و شکل داده می‌شود. اگر رسانه‌ها وجود نداشتند، زندگی ما به گونه ای متفاوت بود. رسانه ها عمدتاً شامل روزنامه ها، مجلات، کتاب‌ها، سینما، رادیو، تلویزیون، ماهواره، تلفن، فاکس و اینترنت هستند. رسانه‌ها مانند پل‌هایی هستند که ارتباط بین ما و سایر نقاط جهان و جوامع مختلف با آداب و رسوم و فرهنگ های مخصوص به خود در حداقل زمان ممکن برقرار می‌کنند. آنها اطلاعات، تجربیات و شیوه‌های زندگی جوامع و رویدادهایی که قسمت هایی از زندگی روزانه انسان ها را تشکیل می‌دهند در اختیار می گذارند. رسانه‌های جمعی واقعیت‌هایی هستند که زندگی ما را تشکیل می‌دهند. اگرچه آنها توجه ما را به خبر ها و گزارش های انتخاب شده هدایت می‌کنند اما اینکه رسانه ها عموماً به دنبال چه اهدافی هستند و با چه شیوه های اطلاعات و اخبار را منتقل می کنند موضوعی است که در هر زمینه و پدیده اجتماعی از جمله ورزش باید مورد بحث و تحلیل قرار گیرند.

در این فصل به بررسی شیوه ای خواهیم پرداخت که چگونه رسانه ها واقعیت ها را برای ما می سازند، سپس گستره ی تأثیر آن ها بر فعالیت های ورزشی در ابعاد مختلف را بررسی خواهیم کرد. بحث مهمی که در ارتباط با رسانه مطرح می شود بررسی الگوهای مالکیت و کنترل رسانه هاست. اغلب ادعا می شود که رسانه یا «جراید آزاد» برای ما مفهوم و معنای مستقلی برای داوری درباره ی جامعه و پدیده های اجتماعی فراهم می سازند و دیدگاه هایی برای گزینش اطلاعات، در اختیار افراد قرار می دهند. …

کتاب مبانی جامعه شناسی در ورزش به تالیف دکتر مسعود نادریان جهرمی در نشر بامداد کتاب به چاپ رسیده است.

اطلاعات بیشتر

وزن 570 g
ابعاد 23.5 × 16.5 سانتی متر
موضوع

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحه

388

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

7

سال انتشار

1400

فهرست

فصل 1- کلیاتی درباره جامعه شناسی ورزش

فصل 2- شناخت انواع فعالیتهای ورزشی

فصل 3- نگاهی به گذشته ورزش

فصل 4- دیدگاه و نظریه های جامعه شناختی پیرامون تربیت بدنی فصل 5- ورزش و اجتماعی شدن

فصل 6- ورزش و روابط اجتماعی

فصل 7- تربیت بدنی و ورزش و فرهنگ جامعه

فصل 8- ناهنجاری و انحراف در ورزش

فصل 9- ورزش و رسانه ها

فصل 10- ورزش و پرخاشگری

فصل 11- اوقات فراغت و فعالیت‌های ورزشی

فصل 12- ورزش، سیاست و دولت

فصل 13- ورزش و اقتصاد

فصل 14- فعالیت‌های ورزشی در آینده

 

 

ثبت دیدگاه برای “کتاب مبانی جامعه شناسی در ورزش | نادریان جهرمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب مبانی جامعه شناسی در ورزش | نادریان جهرمی

119,000 تومان

افزودن به سبد