کتاب آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه

60.000تومان

ناموجود

  • مولفان: جیمز. ان. میلر و جین. سی. میلر
  • مترجم: دکتر سید مهدی گلابی
  • انتشارات: دانشگاه تبریز

درباره‌ی کتاب آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه میلر

شاخه های مختلف علوم تجربی و از آن جمله شیمی، اکثر نتايج بدست آمده از پژوهش های خود را به صورت اعداد و ارقام ارائه می دهند. از جِرم اتمی عناصر گرفته تا اعدادی نظیر عدد آووگادرو و ثابت های ترمودینامیکی و سینتیکی مختلف، همه و همه با اعدادی نشان داده می شوند که از تعداد معینی رقم تشکیل شده اند. آیا تمام ارقام شرکت کننده در این کمیّت ها به یک اندازه معنی دار هستند؟ پاسخ برای کسانی که دست اندرکار این نوع از کارهای تجربی هستند روشن است و آن این که تمام ارقام به یک اندازه معنی دار نیستند.

شیمی تجزیه که کمّی ترین شاخه از میان شاخه های متعدد رشته ی شیمی است، به دليل ماهوی بیش از هر شاخه ی دیگر شیمی به استفاده از مفاهیم آماری نیازمند است. هدف نهایی شیمی تجزیه و روش های کلاسیک و دستگاهی به کار رفته در آن، راه یابی به تشخيص یا اندازه گیری انتخابی مواد و ترکیبات مختلفی است که هر روز بر تعداد و تنوع آن ها افزوده می شود. هر تجزیه گر برای دستیابی به نتایج قابل قبول در تشخيص یا تعیین مقدار، ناگریز از انتخاب روش هایی است که در اجرای آن ها، تأثیر نامطلوب عوامل مزاحم و مداخله گر محدود شده و به اصطلاح “شرايط بهینه” برای آزمایش فراهم آمده است.

با این حال به کارگیری مکرر چنین روش هایی به نتايج کاملاً برابر منتهی نمی شود و بدین ترتیب تصميم گیری درباره ی ارائه ی جوابی معین برای اندازه گیری، مستلزم به کارگیری مفاهیم آماری است. از این رو کتاب آمار برای شیمی تجزیه، به عنوان مرجعی شايسته و کارآمد برای کسانی تلقی می شود که ضمن آگاهی از اصول و شرايط اجرائی روش های تجزیه ای، می خواهند شیوه های مختلف آماری را در تحليل داده ها و طراحی و پایه ریزی روش های مذکور به کار برند.


بخشی از کتاب آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه؛ ترجمه‌ی گلابی

فصل اول: مقدمه

یک متخصص شیمی تجزیه ممكن است با دو نوع مسئله مواجه شود، گاهی از او خواسته می شود که فقط یک پاسخ کیفی را فراهم نماید. مثلاً حضور بُر در آب مقطر برای ساخت اجزاء میکروالکتریک بسيار زیان آور است، آیا این نمونه آب دارای بُر است؟ شیمی نوین به طور فوق العاده یک دانش کمّی است. روشن است که در موارد زیادی یک جواب کمّی، بیش از یک پاسخ کیفی باارزش است. چنین جوابی می تواند از این لحاظ که یک تجزیه گر را برای تشخيص حضور مقداری بُر در آب مقطر قادر سازد، مفید باشد ولی بیشترین فایده این جواب، در امکان تعیین مقدار بُر موجود در آب مقطر است. کسی که تجزیه را درخواست می کند، با در اختیار داشتن این جواب کمّی می تواند در مورد عیار بُر موجود در نمونه قضاوت کرده و میزان کاهش آن را در نظر گیرد ولی چنان چه وی تنها از حضور مقدار نامشخصی بُر در نمونه مطلع گردد، قضاوت درباره ی معنی دار بودن جواب دشوار خواهد بود.

فصل دوم: آمار اندازه گیری های تکراری

در این فصل برخی مفاهیم آماری اساسی مطرح می شوند و در مورد وضعيت متدوال در تجزیه های کلاسیک، یعنی انجام اندازه گیری های مکرر روی مقادیر یکسان به کار می روند. انواع ‌گوناگون خطا، با ملاحظه ی نتایج پنج عیار سنجی مکرّر انجام یافته به توسط هر یک از چهار دانشجو نشان داده شده است. دو معیار برای مقایسه ی این نتايج به کار رفته است. مقدار میانگین (از نظر فنی به عنوان معیاری از موقعیت) و درجه ی گستردگی (یا پراکندگی). مقدار میانگین به کار رفته، معدل ریاضی،  ،X̅ (معمولاً با نام اختصاری میانگین) است که از جمع نتايج تمام اندازه گیری ها و تقسیم آن به تعداد سنجش ها بدست می آید.

فصل سوم: آزمون های معنی دار بودن

یکی از مهم ترین ویژگی های یک روش تجزیه ای این است که روش باید عاری از خطای سیستماتیک باشد. یعنی، مقداری که برای اندازه ی ماده آزمایشی به دست می آید باید مقدار صحیحی باشد. این خاصيت ممکن است با به کارگیری روش برای یک نمونه استاندارد، که حاوی مقدار معلومی از ماده ی آزمایشی است، مورد بررسی قرار گیرد. با این حال حتی در غیاب خطای سیستماتیک، شانس کمی وجود دارد که خطاهای تصادفی طوری مداخله کنند که مقدار اندازه گیری شده دقيقاً با مقدار معلوم برابر باشد. به منظور تصميم گیری درباره ی این که آیا می توان اختلاف بین مقادیر اندازه گیری شده و معلوم را به حساب خطاهای تصادفی گذاشت، یک آزمون آماری معروف به آزمون معنی دار بودن را می توان به کار گرفت. چنان چه از نام آن بر می آید، این آزمون بررسی می کند که آیا اختلاف بین دو نتیجه معنی دار است و یا می توان آن را منحصراً ناشی از تغییرات تصادفی به حساب آورد.

فصل چهارم: کیفیّت اندازه گیری های تجزیه ای

شیمی تجزیه، دانش اندازه گیری کاربردی است که در آن مطالعات کمّی برتری داشته و بنابراین برآورد خطاهای غیر قابل اجتناب در آن از اهمیت اساسی برخوردار است. تقريباً در تمام کاربردهای تجزیه، نتايج بدست آمده در اختیار مشتری یا مصرف کننده قرار می گیرد و لازم است که این مصرف کنندگان حتی الامکان از کیفیت، مطابقت با هدف، اندازه گیری ها رضایت داشته باشند. این امر دارای مفاهیم بسیار مهمی برای عملیات تجزیه ای است که در ادامه ی این فصل به توضيح آن پرداخته شده است.

فصل پنجم: روش های معیارگیری در تجزیه ی دستگاهی: برگشت و همبستگی

روش های تجزیه کلاسیک یا “شیمی مرطوب” نظیر عیارسنجی و وزن سنجی، در بسیاری از آزمایشگاه ها به کار گرفته شده و هنوز هم به طور گسترده در دروس شیمی تجزیه آموخته می شوند. از این روش ها، مقدمات بسیار خوب برای کار کردن با دست و دیگر مهارت های عملی مورد نیاز در کارهای تجزیه ای را فراهم آورده، برای تجزیه های با دقت بالا، به ویژه به هنگام سرو کار داشتن با تعداد اندکی نمونه، ایده آل می باشند و گاهی برای تجزیه ی مواد استاندارد ضروری هستند. با این حال، شکی نیست که اکنون اکثر تجزیه ها با استفاده از روش های دستگاهی انجام می گیرند. شیوه هایی که در آن ها از طیف سنجی جذبی و نشری در طول موج های مختلف، روش های الکتروشیمیایی گوناگون، طیف سنجی جرمی، کروماتوگرافی گاز و مایع، روش های حرارتی و رادیو شیمیایی استفاده می شود، احتمالاً به عنوان حدود ۹۰ درصد و یا حتی بیشتر تمام کارهای تجزیه ای جاری به حساب می آیند.

کتاب آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه، اثر جیمز. ان. میلر و جین. سی. میلر با ترجمه‌ی دکتر سید مهدی گلابی توسط انتشارات دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است.

اطلاعات بیشتر

وزن 620 g
ابعاد 23.5 × 16.5 سانتی متر
نویسنده

جیمز. ان. میلر, جین. سی. میلر

مترجم

دکتر سید مهدی گلابی

انتشارات

دانشگاه تبریز

تعداد صفحه

390

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

6

سال انتشار

1400

فهرست

فهرست کتاب آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: آمار اندازه گیری های تکراری

فصل سوم: آزمون های معنی دار

فصل چهارم: کیفیّت اندازه گیری های تجزیه ای

فصل پنجم: روش های معیار گیری در تجزیه ی دستگاهی: برگشت و همبستگی

فصل ششم: روش های ناپارامتری و محکم

فصل هفتم: طراحی آزمايش و بهینه سازی

فصل هشتم: تحلیل چند متغیّره

حل تمرین ها

پیوست ۱

آزمون های آماری معنی دار بودن با کاربری متداول

پیوست ۲

ثبت دیدگاه برای “کتاب آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

خرید کتاب آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه

کتاب آمار و کمومتریکس برای شیمی تجزیه

60.000تومان