معرفی سخنرانی عشق از دیدگاه حافظ و مولانا | کتابانه

این سخنرانی از مجموعه نشست های “پرسه های شبانه” می باشد که با همکاری موسسه کتابانه (خانه کتاب اسلامشهر) برگزار می گردد.
برای پیگیری ویدئوها بیشتر به صفحه مقالات مراجعه کنید.
فروشگاه اینترنتی کتاب – کتابانه
تلفن: 02156359060

دیدگاهتان را بنویسید

فهرست فروشگاه