کتاب فیزیولوژی ورزشی 1 – آردل

35,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است (می توان پیش خرید کرد)

(انرژی، تغذیه و حرکات انسانی)

مولفان: ویلیام دی. مک آردل – فرانک آی. کچ – ویکتور ال. کچ

مترجم: دکتر اصغر خالدان

انتشارات: سمت

کتاب فیزیولوژی ورزشی (جلد اول) نوشته ی ویلیام دی. مک آردل، فرانک آی. کج و ویکتور ال. کج، با ترجمه ی دکتر اصغر خالدان توسط انتشارات سمت چاپ شده است.

تغذیه مناسب پایه و اساس عملکرد جسمانی را تشکیل می دهد؛ زیرا علاوه بر فراهم کردن سوخت برای اعمال زیستی، مواد شیمیایی مورد نیاز برای استخراج و استفاده از انرژی بالقوه موجود در این سوخت را نیز مهیا می کند. غذا، همچنین تامین کننده ی عناصر ضروری برای تشکیل بافت جدید و ترمیم یاخته های موجود است.

شاید بعضی ها چنین پندارند که چون تغذیه مناسب برای تمرینهای ورزشی را می توان به آسانی از طریق رعایت رژیم غذایی کاملا متعادل به دست آورد، در مطالعه عملکردهای ورزشی، تغذیه مناسب چندان اهمیتی ندارد. با این حال این موضوع مورد تاکید است که وقتی مطالعه تمرینات ورزشی از بُعد ظرفیتهای انرژی مورد توجه قرار می گیرد، باید از منابع انرژی غذایی و نقش مواد غذایی در مراحل آزادسازی انرژی آگاه بود. با این دیدگاه، برای کارشناسان علوم ورزشی این امکان وجود دارد که اهمیت تغذیه مناسب را درک کنند و اعتبار ادعاهای مربوط به مکملهای غذایی و اصلاحات تغذیه ای ویژه برای کمک به عملکردهای جسمانی را به شکل نقادانه ای ارزیابی کند. چون مواد غذایی مختلف عامل ایجاد انرژی و تنظیم مراحل فیزیولوژی مربوط به تمرینهای ورزشی هستند، بنابراین می توان اصلاحات رژیم غذایی را با بهبود عملکرد ورزش مرتبط دانست. کتاب فوق برای درک بهتر اثر تغذیه و عناصر موجود در آن جهت داشتن تمرین ورزشی مناسب برای دانشجویان و مربیان رشته ی تربیت بدنی تدوین شده است.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 890 g
ابعاد 230 × 160 mm
موضوع

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحه

618

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

12

سال انتشار

1396

فهرست

فصل اول: کربوهیدراتها
چربیها و پروتئین ها

ساختار اصلی مواد غذایی
کربوهیدراتها
ماهیت کربوهیدراتها
انواع کربوهیدراتها و منابع آنها
نقش کربوهیدراتها در بدن
تعادل کربوهیدراتی در تمرینهای ورزشی
چربیها
ماهیت چربیها
انواع و منابع چربیها
پروتئینها
ماهیت پروتئینها
نقش پروتئین در بدن
پویایی سوخت و ساز پروتئین

 فصل دوم: ویتامینها
مواد معدنی و آب

ویتامینها
ماهیت ویتامینها
انواع ویتامینها
نقش ویتامینها در بدن
مواد معدنی
ماهیت مواد معدنی
انواع مواد معدنی و منابع آنها
آب
آب در بدن
کارکردهای آب در بدن
نیاز به آب در فعالیت های ورزشی

فصل سوم: تغذیه بهینه برای فعالیت های ورزشی

نیاز تغذیه ای
تمرین و غذای مصرفی
غذای پیش مسابقه

فصل چهارم: ارزش انرژی غذایی

اندازه گیری انرژی غذایی

 فصل پنجم: آشنایی با انتقال انرژی

انرژی
توانایی انجام کار
تغییر شکلهای انرژی
عوامل موثر بر سرعت نیروزایی حیاتی
تجزیه و تراکم: اساس هضم و ساخت

فصل ششم: انتقال انرژی دربدن

انرژی پیوند فسفات
اکسایش یاخته ای
آزاد شدن انرژی از مواد غذایی
آزاد شدن انرژی از کربوهیدراتها
آزاد شدن انرژی از چربی
آزاد شدن از پروتئین
چربیها در آتش کربوهیدرات می سوزند

فصل هفتم: انتقال انرژی در تمرین

انرژی کوتاه مدت
انرژی دراز مدت
تارهای تند و کند انقباض عضله
طیف انرژی تمرین
اکسیژن مصرفی هنگام دوره بازیافت

فصل هشتم: اندازه گیری انرژی مصرفی در انسان

روشهای اندازه گیری گرمای تولید شده در بدن
بهره تنفسی
نسبت تبادل تنفسی
رهیاب دستگاه های رایانه ای در تعیین سوخت و ساز
محاسبه های سوخت و سازی

فصل نهم: دفع انرژی هنگام استراحت و فعالیت بدنی

دقع انرژی هنگام استراحت
میزان سوخت و ساز پایه
عوامل موثر بر دفع انرژی
دفع انرژی در فعالیت جسمانی
طبقه بندی فعالیت های جسمانی بر اساس دفع انرژی
میزان متوسط دفع انرژی روزانه

فصل دهم: دفع انرژی هنگام راه رفتن
نرم دویدن
دویدن و شنا کردن

دفع انرژی خالص و ناخالص
دفع انرژی هنگام راه رفتن
دفع انرژی هنگام دویدن

فصل یازدهم: تفاوتهای فردی و اندازه گیری ظرفیتهای انرژی

بررسی کلی ظرفیت انتقال انرژی در کل تمرین
دستگاه های انرژی فوری و کوتاه مدت
دستگاه های انرژی کوتاه مدت

فصل دوازدهم: ساختار و عملکرد ریوی

رویه سطحی و تبادل گازی
آناتومی تهویه
ساز و کار تهویه
حجم و ظرفیت ریه
تهویه ریوی

فصل سیزدهم: تبادل و انتقال گازی

تبادلات گازی در ریه ها و بافت ها
غلظت و فشار سهی گازهای تنفسی
حرکت گازها در هوا و مایعات
تبادل گاز در ریه و بافت ها
انتقال اکسیژن
انتقال دو اکسید کربن

فصل چهاردهم: پویایی تهویه ریوی

تنظیم تهویه ریوی
کنترل تهویه
تنظیم تهویه هنگام تمرین
تهویه و نیازهای انرژی
هزینه انرژی تنفسی
سازگاریهای تنفسی با تمرین
عمل تامپونی کردن
آثار ورزش و تمرین

فصل پانزدهم: دستگاه قلبی-عروقی

اجزای دستگاه قلبی-عروقی
پرفشار خونی
فشار خون و تمرین
تامین خون قلب

فصل شانزدهم: تنظیم و هماهنگی قلبی-عروقی

تنظیم ضربان قلب
توزیع خون
هماهنگی پاسخها هنگام تمرین

فصل هفدهم: ظرفیت کارکردی دستگاه قلبی-عروقی

اندازه گیری برون ده قلبی
برون ده قلبی هنگام استراحت
برون ده قلبی هنگام تمرین
برون ده قلبی و انتقال اکسیژن

فصل هجدهم: عضله مخطط: ساختار و عمل

ساختار کلی عضله مخطط
ساختار نامرئی یاخته عضله مخطط
رخدادهای شیمیایی و مکانیکی طی انقباظ و انبساط

فصل نوزدهم: کنترل عصبی حرکت انسان

تشکیل دستگاه عصبی-حرکتی
عسب دهی عضله
گیرنده های موجود در عضلات

فصل بیستم: دستگاه درون ریز و تمرینهای ورزشی

برسی کلی دستگاه درون ریز
تشکیلات دستگاه درون ریز
ملاحظات مربوط به غدد درون ریز

برشی از متن کتاب

محافظت و عایق سازی

چربی به عنوان یک سپر محافظتی در برابر آسیب ها به اعضای حیاتی بدن چون قلب
کبد
کلیه
طحال
مغز و نخاع شوکی انجام وظیفه می کند. چهار درصد از کل چربی بدن در این وظیفه سهیمند. چربی بدن در انبارها ذخیره ای که درست در زیر پوست قرار گرفته اند
واقع شده است و وظیفه ی عایقی مهمی بر عهده دارد که در تحمل فرد در مواجه با سرمای شدید تعیین کننده است. شناگرانی که متخصصان شنا در کانال انگلیس هستند
هنگام استراحت در آب سرد تنها افت ناچیزی را در درجه حرارت بدن نشان دادند و مخصوصا به هنگام شنا کردن درجه حرارت بدنشان هیچگونه کاهش نداشت در عوض
در هر دو شرایط اشاره شده
درجه حرارت بدن شناگران لاغری که متخصص شنا در کانال مذکور نبودند افت قابل ملاحظه ای داشت. لایه عایق چربی که در بسیاری از افراد با گذشت عمر سهم بیشتری از کل توده ی بدن را تشکیل می دهد
احتمالا بجز در مورد کسانی که درگیر فعالیت های مرتبط با سرمایند چون غواصان اعماق دریا
شناگران اقیانوس یا کانال و یا ساکنان قطب شمال ارزش کمتری دارد. در حقیقت
در بیشتر موارد
از نظر تنظیم درجه حرارت بدن
چربی اضافه نوعی اسباب دردسر محسوب می شود.

Be the first to review “کتاب فیزیولوژی ورزشی 1 – آردل”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب فیزیولوژی ورزشی 1 - آردل

35,000 تومان

افزودن به سبد