کتاب آمار و احتمال یازدهم رشادت مبتکران

72,000 تومان90,000 تومان (-20%)

موجود در انبار

  • کتاب آموزش
  • مؤلف: احسان خیراللهی
  • انتشارات: مبتکران

72,000 تومان90,000 تومان (-20%)

توضیحات

درباره‌ی کتاب یکتا آمار و احتمال یازدهم [۱۱] رشادت مبتکران

کتاب آمار و احتمال یازدهم از مجموعه کتاب‌های رشادت مبتکران جز بهترین کتاب‌های کمک‌درسی آمار و احتمال یازدهم، که در راستای فراهم آوردن منبعی جامع و مناسب برای کسب بهترین نتایج در آزمون های تشریحی، آزمایشی و از همه مهم تر کنکور سراسری به تحریر درآمده است و کلیه مفاهیم درس آمار و احتمال را به صورت پیشرفته آموزش می دهد. مطالب و محتوی کتاب متناسب و همگام با سرفصل های کتاب درسی در چهار فصل ارائه شده و هر فصل آن نیز، به چندین درس تقسیم بندی شده است. در ابتدای هر درس، مقدمه ای در ارتباط با مطالب و موضوعات مورد بحث بیان شده وذهن دانش آموزان را پیش از شروع درس به چالش می کشد.

هم چنین، این فرصت و امکان را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا بدانند پس از آموختن و مطالعه درس چه انتظاراتی باید از خود داشته باشند. سپس درسنامه های کاربردی و کاملی مطرح شده که کلیه مفاهیم و مطالب کتاب درسی را به بیانی روشن و گویا آموزش می دهد و دانش آموزان با مطالعه آن، تمامی مطالب و مفاهیم را به راحتی می آموزند و محال است مبحث و موضوعی را فرانگیرند. در میان توضیحات درسنامه به منظور القای بیشتر مفاهیم و نحوه بکارگیری آموخته ها برای پاسخگویی به سوالات تعدادی پرسش و تست به همراه راه حل و توضیحات تشریحی  قرار دارد و با مطالعه آنها مطالب به طور کامل برای دانش آموزان جا می افتد.

ضمنا، نکات کلیدی و تستی مباحث، به انضمام نکاتی که لازم است دانش آموزان توجه و دقت بیشتری نسبت به آنها داشته باشند، در کادرهایی مجزا مطرح شده اند. پس از درسنامه دروس، مجموعه از سوالات تشریحی و تستی در تیپ های مختلف در نظر گرفته شده و دانش آموزان با حل آنها علاوه بر شناخت اشکالات و نقاط ضعف و تکمیل یادگیری می توانند با نمونه سوالات امتحانی و نحوه طراحی پرسش های چهارگزینه ای آشنا شوند. در انتهای هرفصل به منظور جمع بندی و ارزیابی نهایی اطلاعات دانش آموزان، آزمون هایی طراحی شده که ضمن سوالات تالیفی، منتخب تست های کنکورهای چند سال اخیر را پوشش می دهد. پاسخ نامه کلیه سوالات در پایان هر فصل جهت دسترسی دانش آموزان به منبعی برای بررسی و تحلیل پاسخ شان آورده شده است.

بخشی از کتاب یکتا آمار و احتمال یازدهم [۱۱] رشادت مبتکران

در پژوهش های روان شناسی و سایر علوم رفتاری غالبا کسب اطلاعات درباره گروه های کوچک یا همان نمونه که در فصل قبل به آن اشار کردیم، هدف پژوهشگر نیست. بلکه او علاقه مند است که از طریق یافته های این گروه کوچک، اطلاعات لازم را درباره جامعه ای که این گروه کوچک را از آن انتخاب کرده است، کسب کند. به عبارت دیگر در این پژوهش ها هدف پژوهشگر تعمیم نتایج بدست آمده از یک گروه کوچک به یک جامعه بزرگ تر می باشد. این تعمیم مستلزم آن است که پژوهشگر از روش های آماری پیشرفته تری تحت عنوان آمار استنباطی استفاده نماید. آمار استنباطی مشخص می کند که آیا الگوها و فرآیندهای کشف شده در نمونه در جامعه آماری هم کاربرد دارد یا ندارد. بنابراین آمار استنباطی درباره ویژگی ها و پارامترهای مربوط به جامعه آماری پژوهش و کیفیت ارتباط بین مفاهیم و متغیرها می باشد. تفاوت اصلی آمار توصیفی و آمار استنباطی در این است که در آمار توصیفی هیچ گاه نمی توان نتای به دست آمده از نمونه آماری را به کل جامعه تعمیم داد. زیرا هدف در این نوع آمار، ارائه توصیفی از ویژگی های نمونه آماری تحقیق به همراه شاخص های گرایش به مرکز و یا شاخص های پراکندگی می باشد در حالی که در آمار استنباطی می توان نتایج و یافته های به دست آمده از نمونه آماری را به کل جامعه آماری پژوهش تعمیم داد. پل ارتباط بین آمار توصیفی و آمار استنباطی، احتمال است. به عبارت دیگر در گذر از آمار توصیفی به آمار استنباطی، نقش احتمال شروع می شود زیرا آمار توصیفی همراه با عدم قطعیت و آمار استنباطی همواره با قاطعیت همراه می باشند.

در فصل قبل گفتیم ک داده، واقعیتی درباره یک شی یا فرد است که در محاسبه، استنباط، برنامه ریزی و پیش بینی به کار می رود. فرض کنید یک کارخانه تولید لامپ، بخواهد ولتاژی را که لامپ تولیدی آن کارخانه تحمل می کند را بررسی کند. از آنجایی که لامپ باید بسوزد، اپراتور مورد نظر چند لامپ را به عنوان نمونه انتخاب می کند و آزمایش مورد نظر را بر روی این لامپ ها انجام می دهد تا داده های مربوط به سطح ولتاژ تحملی لامپ ها مشخص گردد. در این آزمایش به ولتاژ تحملی هر لامپ، داده آماری می گویند. به هر لامپ، یک واحد آماری می گویند و مجموعه کل لامپ های کارخانه را جامعه آماری می نامند.

واحد آماری به هریک از افراد یا اشیا می گویند که داده های مربوط به آن ها در یک بررسی آماری گردآوری می شود. مجموعه کل واحدهای آماری را جامعه آماری می نامند.

در فصل قبل گفتیم که هر زیر مجموعه ای از جامعه آماری که برای مطالعه انتخاب شود را نمونه می گوییم. روش های انتخاب نمونه ازجامعه متفاوت است ولی به فرآیند انتخاب نمونه ای از یک جامعه به منظور تعمیم اطلاعات آن به جامعه، نمونه گیری می گویند.

کتاب آمار و احتمال یازدهم (یکتا) به قلم احسان خیراللهی توسط انتشارات مبتکران به چاپ رسیده است.

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 710 g
ابعاد 284 × 208 mm
انتشارات

مبتکران

پایه تحصیلی

کنکور, یازدهم

رشته تحصیلی

ریاضی

موضوع

آموزش، پرسش های چهار گزینه ای

تعداد صفحه

332

قطع

رحلی

نوع جلد

جلد نرم

سال انتشار

1397

فهرست

فهرست

۱ .مبانی ریاضی ۱

گزاره
گزاره نما
ترکیب عطفی و فصلی دو گزاره
قوانین هم ارزی گزاره ها
ترکیب شرطی
ترکیب دو شرطی
اثبات به روش مستقیم و غیر مستقیم
سورها
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
نمایش مجموعه ها
زیر مجموعه و روش های عضوگیری دلخواه
مجموعه توانی
نمودار ون
قوانین بنیادی جبر مجموعه ها
آنالیز ترکیبی
افراز
اصل شمول و عدم شمول
حاصلضرب دکارتی دو مجموعه
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
آزمون

۲ .احتمال

فضای نمونه
انواع پیشامد و احتمال هم شانس
قوانین و اصول احتمال
پرسش های تشریحی
پرسش های چهار گزینه ای
احتمال غیر هم شانس
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
احتمال شرطی
قاعده ضرب احتمال و احتمال کل
قاعده بیز
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
پیشامد مستقل
احتمال دو جمله ای برنولی
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
آزمون ها

۳ .آمار توصیفی

یادآوری
توصیف و نمایش داده ها
انواع فراوانی
نمایش داده ها و نمودارها
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
میانگین
میانه
چارک ها
مد
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
واریانس و انحراف معیار
ضریب تغییرات
نمودار جعبه ای
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
آزمون ها

۴ .آمار استباطی

نمونه گیری و انواع آن
آمار و آمار گیری
روش های گردآوری داده ها
پارامتر و آماره
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
برآورد نقطه ای
نمودار چندبر فراوانی
نمودار نرمال
برآورد بازه ای
پرسش های تشریحی
پرسش های چهارگزینه ای
آزمون  ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب آمار و احتمال یازدهم رشادت مبتکران”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت