کتاب گفتارها – نیکولو ماکیاولی

50,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

نویسنده: نیکولو ماکیاولی

مترجم: محمدحسن لطفی

انتشارات: خوارزمی

کتاب گفتارها نوشته ی نیکولو ماکیاولی و ترجمه ی محمدحسن لطفی توسط انتشارات خوارزمی به چاپ رسیده است.

«همه ی آنچه را در سالیان دراز آموخته ام و از راه تجربه و مطالعه ی مداوم تاریخ اندوخته ام در این نوشته فراهم آورده ام.» این گفته ی ماکیاولی است هنگامی که این اثر جاودانه را به دو تن از دوستانش هدیه می کند. متاسفانه شهریار که یکی از آثار نه چندان خوشایند ماکیاولی است در ایران بیش از “گفتارها” شناخته شده است. اما مهم است که اگر شهریار را می خوانیم گفتارها را حتما مطالعه کنیم. ماکیاولی با ظرافت تمام فنون فرمانروایی و شهروندی را برای ما در گفتارها ارائه می کند و در این مهم از تاریخ و فلسفه و سیاست بهره می جوید. ماکیاولی در بعد تاریخی ضمن طرح تاریخ روم به توضیح فلسفه ی سیاسی وقایع پرداخته و این چنین مخاطب خود را از آنچه در تاریخ گذشته، آنچه اکنون هست و آنچه باید باشد روشن می کند. نثر و ترجمه کاملا روان است و مشکلی برای خوانندگان ایجاد نمی کند و همچنین ساختار جهانی و بی تاریخ اثر وی مطالعه ی آن را برای همه ی مردم همه ی اعصار ضروری می کند. وی در این اثر هرآنچه در یک جامعه جریان دارد، دین، سیاست، اصول شهروندی، اصول فرمانروایی، نحوه ی عمل در جنگ و در روابط بین الملل و روابط داخلی همه را مورد نظر قرار داده با ریزبینی تمام بایدها و نبایدهایی را برای ما ارائه می کند.

اطلاعات بیشتر

وزن 600 g
ابعاد 216 × 150 mm
تعداد صفحات

433

قطع

رقعی

نوبت چاپ

3

نوع جلد

جلد سخت (گالینگور)

برشی از متن کتاب

ماکیاولی تقریبا یک سال پس از برکنار از خدمت دولت نوشتن گفتارها را در سال 1513 آغاز کرد ولی در نیمه ی دوم همین سال در حالی که نخستین بخش از سه بخش گفتارها هنوز به پایان نرسیده بود بدین فکر افتاد که مدیچی ها را بر آن دارد که دوباره کاری دولتی به او رجوع کنند و برای دستیابی به این هدف کتاب کوچکی حاوی چکیده ی نظریات سیاسی خود درباره ی این که مملکت چیست و بر چند نوع است، چگونه می توان آن را بدست آورد چگونه می توان نگه داشت و به چه علت از دست می رود با عنوان درباره ی شهریاری ها نوشت (و این همان کتاب معروف او است که بعدها عنوان شهریار پیدا کرد).
آدمیان بالفطره حسودند و به نکوهش بیش تر می گرایند تا به ستایش، و بدین سبب برقرار ساختن قواعد جدید و نظام های سیاسی نو همان قدر خطر در بر دارد که کشف دریاها و سرزمین های ناشناخته. ولی چون دستیازی به هر کاری که برای عموم سودمندش بدانم با استعداد طبیعی من سازگاری دارد، بر آن شدم راهی در پیش گیرم که تاکنون هیچکس گام در آن ننهاده است: راهی است دشوار و پر مشقت؛ ولی اگر کوشش هایم با نظر اغماض و تقدیر نگریسته شوند همین خود پاداش من خواهد بود.

فهرست

 • یادداشت مترجم
 • نامه ی نیکولو ماکیاولی به فرانچسکو وتوری
 • نیکولو ماکیاولی به تسانوبی بوئون دلمونتی و کوزیمو روچه لایی درود می فرستد
 • مقدمه
 • درباره ی چگونگی پیدایش شهر به طور کلی و شهر روم به طور اخص
 • چند نوع حکومت وجود دارد و حکومت روم از کدام نوع است
 • وقایعی که در روم به انتخاب تریبون ها انجامیدند و در نتیجه نظام سیاسی روم به درجه ی کمال رسید
 • کشمکش میان توده ی مردم و سنا جمهوری روم را به آزادی و قدرت رساند
 • آیا بهترین پاسداران آزادی، مردمند یا اشراف؟
 • کدام کس بیش از دیگران مسبب آشوب ها است: آنکه می خواهد چیزی به چنگ آورد یا آنکه می کوشد آنچه را بدست آورده است نگاه دارد؟
 • آیا ممکن بود در روم چنان نظامی برقرار شود که دشمنی میان توده ی مردم و اشراف را از میان بردارد
 • وجود امکان اقامه ی دعوی در کشور آزاد ضروری است
 • در کشور آزاد همانقدر که امکان اقامه ی دعوی سودمند است افترا زدن زیانبار است
 • تاسیس یک جمهوری نو یا تغییر کامل قوانین و نهادهای آن باید به دست یک تن تنها به عمل آید
 • به همان نسبت که بنیادگذار دولت جمهوری یا کشور پادشاهی شایان ستایش است بنیادگذار حکومت استبدادی درخور نکوهش است
 • درباره ی دین رومیان
 • در اهمیت پاسداری از دین و چگونه ایتالیاییان به سبب تقصیر کلیسا از این کار غفلت کردند و تباه شدند
 • رومیان چگونه از دین برای منظم نگه داشتن جامعه و پیشبرد کارها و فرونشاندن آشوب ها استفاده می کردند
 • رومیان علامات حاصل از تطیر را بر حسب ضرورت و اقتضای وقت تفسیر می کردند وقتی هم مجبور می شدند از دستور دین پیروی نکنند، از سر خردمندی چنین می نمودند که از آن پیروی می کنند. اما کسی را که دین را استهزا می کردند به کیفر می رساندند
 • قوم ساکن سرزمین سامنیوم در حال استیطال به دین پناه برد
 • اگر قومی که به زندگی در زیر سلطه ی فرمانروایی مقتدر خو گرفته است به سبب پیشامدی آزاد شود به دشواری می تواند آزادی خود را حفظ کند
 • قومی فاسد اگر آزادی خود را بدست آورد فقط با تحمل بزرگ ترین دشواری ها می تواند آن را حفظ کند
 • نظام سیاسی تامین کننده ی آزادی را چگونه می توان در جامعه ای فاسد نگاه داشت و اگر از پیش آن را دارا نباشد چگونه می توان در آن مستقر ساخت
 • پس از فرمانروایی لایق و مقتدر فرمانروایی ضعیف می تواند مقام خود را حفظ کند ولی فرمانروایی ضعیف که پس از فرمانروایی ضعیف می آید نمی تواند استقلال کشور را نگاه دارد
 • کشوری که در آن دو زمامدار لایق یکی پس از دیگری کشور را بدست گیرد به موفقیت های بزرگ می رسد در جمهوری های منظم همیشه مردان لایق مقام رهبری می یابند و اینگونه دولت ها به پیروزی های بزرگ می رسند و بنیان امپراتوری های عظیم می نهند
 • شاه یا دولتی ملی که فاقد نظام ملی است درخور سخت ترین نکوهش ها است
 • درباره ی نبرد سه تن از خانواده ی هوراتی اهل روم و سه تن از خانواده ی کوریاتی اهل آلبا چه باید گفت
 • فرمانروا نباید سرنوشت خود را بدون بکار انداختن تمام نیروهای جنگی اش در خطر اندازد از این رو بیش تر اوقات اشغال گردنه ها خطرناک است
 • دولت های منظم برای شهروندان پاداش و کیفر پیشبینی می کنند ولی هرگز بخاطر یکی از آن دو از دیگری چشم نمی پوشند
 • کسی که می خواهد دولتی کهن را که دارای سنن قدیم است از طریق تغییر نظام سیاسی اش به دولتی آزاد مبدل سازد باید دست کم شبح شکل پیشین آن را حفظ کند
 • فرمانروای جدید باید در شهر یا کشوری که زمام قدرت را در آن به چنگ آورده است همه چیز را از نو شکل بخشد
 • آدمیان سخت به ندرت می توانند کاملا نیک باشند یا کاملا بد
 • چرا دولت روم کم تر از دولت آتن نسبت به شهروندانش نا سپاس بود
 • از این دو کدامیک ناسپاس تر است، ملت یا فرمانروا
 • شاه یا دولت جمهوری چگونه می تواند از عیب ناسپاسی پرهیز کند و سردار سپاه یا شهروند چه باید بکند تا از ناسپاسی رنج نبرد
 • رومیان سردار سپاه را به سختی مجازات نمی کردند و سرداری را هم که از روی نادانی یا به سبب اخذ تصمیمی نادرست به جمهوری زیانی می رساند بکیفر نمی رساندند
 • شاه یا دولت جمهوری نباید برای جلب محبت مردم منتظر روز سختی باشد
 • وقتی که شری در درون کشور پیدا می شود و یا از بیرون به آن روی می آورد وقت گذرانی و مدارا با آن بهتر از توسل به زور است
 • قدرت دیکتاتوری برای جمهوری روم فایده به بار آورد نه زیان برای آزادی جامعه فقط قدرتی زیان دارد که شهروندی به زور آن را به چنگ آورد نه قدرتی که از طریق انتخاب آزاد به شهروند داده شود
 • چرا نهاد شورای ده نفری با این آن ده نفر با رای آزاد شهروندان انتخاب می شدند برای روم زیانبار بود
 • شهروندانی که مناصب بزرگ داشته اند نباید مناصب کوچکتر را به چشم حقارت بنگرند
 • قانون کشتزارها سبب چه آشوب هایی در روم شد قانونی که عطف به ماسبق می شود و مخالف رسمی دیرین است همیشه مایه ی اغتشاش می گردد
 • جمهوری های آزاد در تصمیم گیری ناتوانند و اگر هم تصمیمی بگیرند از سر ناچاری است نه با اراده ی آزاد
 • اقوام مختلف با حوادث مشابه رو به رو می شوند
 • برقراری شورای ده نفری در روم و آنچه در این باره شایان توجه است. در ضمن بررسی این موضوع علاوه بر ذکر مطلب مختلف باز خواهم نمود که چگونه واقعه ای واحد می تواند جامعه ای را رهایی بخشد یا به تباهی کشد
 • انتقال یکباره از فروتنی به غرور و از مهربانی به ستمگری دور از عقل و بی فایده است
 • آدمیان را چه آسان می توان فاسد ساخت
 • تنها مردانی که برای عزت و افتخار می جنگند سربازانی خوب و شایان اعتمادند
 • از توده ی بی رهبر هیچ کار برنمی آید. مرد نباید تهدید کند پیش از آنکه قدرت عمل به دست آورد
 • کسی که قانون را زیر پا می نهد سرمشق بدی برای دیگران می شود خاصه اگر وضع قانون خود او باشد. برای زمامدار جامعه بسیار زیانبار است که عمل خلاف حق  تازه ای مرتکب شود
 • آدمیان از یک جاه طلبی به جاه طلبی دیگر می جهند نخست می کوشند از حمله ی دیگران مصون بمانند و پس از آن به فکر حمله به دیگران می افتند
 • آدمیان ممکن است در کلیات فریب بخورند اما در جزئیات فریب نمی خورند
 • برای جلوگیری از اینکه منصبی به مردی فرومایه و شریر واگذار شود باید کاری کرد که مردی فرومایه تر و شریرتر از او یا مردی نیک و شریف نیز داوطلب تحصیل آن منصب شود
 • شهرهایی چون روم که از آغاز آزاد بوده اند در ابداع قوانینی باری حفظ آزادی خود دچار دشواری شدند و ابداع اینگونه قوانین برای شهرهایی که از آزاد از آزادی بی بهره بوده اند تقریبا محال است
 • هیچ شورا و هیچ مقامی نباید حق داشته باشد که اداره ی امور کشور را متوقف سازد
 • شاه یا دولت جمهوری وقتی که کاری را از سر ضرورت انجام می دهند باید چنان وانمود کنند که آن عمل را به طیب خاطر و از روی گشاده دستی می کنند
 • برای جلوگیری از گستاخی مردی که در کشوری آزاد می خواهد قدرتمند شود وسیله ای مطمئن تر از این نیست که در راهی که او برای نیل به قدرت در پیش گرفته است بر او سبقت بگیرند
 • مردم در بیش تر اوقات به نمود نیکی فریفته می شوند و به وعده های دروغ دل می بندند و در تباهی خود می کوشند
 • مردی بزرگ و شایان احترام در توده ای خشمگین چه نفوذی می تواند داشت
 • کشوری را که مردمانش فاسد نشده اند به آسانی می توان اداره کرد. در جایی که مساوات برقرار است تاسیس حکومت پادشاهی ممکن نیست و آنجا که مساوات وجود ندارد نمی توان دولت جهموری به وجود آورد
 • پیش از آنکه در شهر یا کشوری حوادث بزرگ روی دهد علاماتی روی می دهند که بر وقوع آن حوادث اشاره دارند یا مردانی پیدا می شوند که آن ها را پیشبینی می کنند
 • مردمان در میان توده ی انبوه دلیرند و در حال تنهایی بزدل و ضعیف
 • ملت خردمندتر و ثابت قدم تر از فرمانروای مطلق العنان است
 • کدام پیمان اتحاد شایان اعتمادتر است اتحاد با دولتی جهموری یا با شاهی خودکامه
 • رومیان کنسول ها و صاحبان مناصب دیگر را بدون توجه به سن ایشان انتخاب می کردند
 • کتاب دوم
 • مقدمه
 • آیا مایه ی اصلی عظمت امپراتوری روم دلیری رومیان بود یا بخت نیک
 • رومیان با کدام اقوام مجبور به جنگ بودند و آن اقوام با چه سماجتی از آزادی خود دفاع می کردند
 • رومیان از این طریق مقتدر شدند که شهرهای همسایه را ویران کردند و مهاجران بیگانه را با شرایط آسان به شهر خود پذیرفتند
 • دولت های جمهوری از سه طریق بزرگ می توانند شد
 • دگرگون شدن دین و زبان اگر بلای سیل و طوفان با آن همراه شود امور گذشته را از یادها می برد
 • رومیان چگونه می جنگیدند
 • رومیان به هر مهاجر چه مقدار زمین می دادند
 • چرا مردمان به وطن خود پشت می کنند و به کشورهای بیگانه مهاجرت می کنند
 • کدام علل بیش تر اوقات عامل بروز جنگ میان کشورها می شوند
 • برخلاف آنچه مردم می پندارند پول شاهرگ جنگ نیست
 • بستن پیمان با زمامداری که شهرت قدرتش بیش از قدرت واقعی اش است عاقلانه نیست
 • زمامداری که می ترسد دولتی دیگر به کشورش حمله کند باید در کشور خود منتظر حمله ی دشمن بماند یا بهتر است خود دست به حمله بزند و با دشمن در کشور دشمن بجنگد
 • مردی که در مرتبه ای نازل قرار دارد با فریب و نیرنگ بهتر آسان تر می تواند به مقامات بالا راه یابد تا با زور
 • آدمیان بیش تر اوقات به اشتباه گمان می کنند که با فروتنی می توان بر غرور چیره شد
 • دولت های ضعیف همیشه در تصمیم گیری متزلزلند و کندی در تصمیم گیری همیشه زیانبار است
 • لشکرهای زمان ما تا چه حد از اصول نظامی پیشینیان دور شده اند
 • امروز در سپاه برای توپخانه چه ارجی باید قائل شد آیا عقیده ی عمومی درباره ی ارزش والای آن درست است
 • بنا به مرجعیت رومیان و با توجه به هنر جنگاوری پیشینیان پیاده نظام بیش از سواره نظام ارزش دارد
 • کشورگشایی های جمهوری هایی که از گروه های امدادی و سربازان بیگانه ی مزدور استفاده می کنند در معرض چه خطرهایی قرار دارند؟
 • رومیان نخستین بار چهارصد سال پس از آنکه جنگ با کاپوا را آغاز کردند فرماندار خود را بدانجا فرستادند
 • داوری مردمان درباره ی امور مهم بیش تر اوقات نادرست است
 • رومیان هرگاه که مجبور میشدند درباره ی سرنوشت اقوام خود تصمیم بگیرند از راه میانه پرهیز می کردند
 • دژهای نظامی به طور کلی زیانبارند نه سودمند
 • حمله به شهری که در درونش اختلاف افتاده است و امید بستن به اینکه به سبب اختلاف درونی به آسانی می توان به آن دست یافت دور از عقل است
 • دشنام و اهانت سبب پیداش کینه برای دشنام دهنده می شود و هیچ فایده ای برای او ندارد
 • شاهان و دولت های جمهوری اگر خردمند باشند به پیروزی قناعت می کنند چه اگر بیش از این بخواهند شکست می خورند
 • شاه یا دولتی جمهوری اگز انتقام زیانی را که به دولت یا یکی از شهروندانش وارد آمده است نستاند در معرض خطر جدی قرار می گیرد
 • تقدیر آدمیان را نابینا می کند تا مانع اجرای نقشه هایش نشوند
 • جمهوری ها و شاهان به راستی نیرومند پیمان های اتحاد را با پول نمی خرند بلکه با دلیری و نام نیک و نیروی سپاه خود به آن ها دست می یابند
 • اعتماد به تبعید شدگان سخت خطرناک است
 • رومیان برای تصرف شهرها به چند روش عمل می کردند
 • رومیان به سرداران سپاه خود اختیار نامحدود می دادند
 • هر فرقه ی دینی یا دولت جمهوری برای اینکه زمانی دراز پایدار بماند باید هرچند گاه یکبار به اصول اولیه اش برگردانده شود
 • نشانه ی معرفت عمیق آن است که شخص به هنگام مناسب خود را ابله بنماید
 • برای نگهداری آزادی بازیافته لازم بود که پسران بروتوس کشته شوند
 • هیچ شاهی نمی تواند به اینی حکومت کند مادام که کسانی که او سلطنت را از آنان گرفته است زنده اند
 • شاه به چه علت سلطنت موروثی را از دست می دهد
 • درباره ی توطئه
 • چرا انتقال از آزادی به بندگی و از بندگی به آزادی گاه بی خونریزی انجام می گیرد و گاه با خونریزی
 • کسی که می خواهد نظام سیاسی دولتی جمهوری را دگرگون سازد نخست باید وضع موجود آن را نیک بررسی کند
 • کسی که خواهان کامیابی دائم است باید پا به پای زمان پیش برود
 • سردار سپاه نمی تواند از نبرد بپرهیزد آنجا که دشمن به هر حال خواهان نبرد است
 • کسی که چند دشمن در برابر خود دارد هرچند ضعیف تر از همه ی آنان باشد اگر در برابر حمله ی نخستین ایستادگی کند ممکن است پیروز شود
 • فرمانده ی خردمند باید سربازان خود را در وضعی قرار دهد که چاره جز جنگ نبینند و در عین حال باید کاری کند که سربازان دشمن ضرورتی برای جنگیدن احساس نکنند از این دو کدام یک شایان اعتمادتر است: سردار خوب با سپاه بد یا سپاه خوب با فرمانده ی بد
 • نیرنگ های جنگی که در بحبوحه ی نبرد به کار برده می شود و سخنان غیرمنتظر که در آن اثنا به گوش سربازان می رسد چه اثری می بخشد
 • فرمانده ی سپاه باید یک تن باشد وجود چند فرمانده زیان آور است
 • جامعه ها در روز سختی به مردان لایق روی می آورند در زمان آرامش و رفاه تنها مردانی جلوه می کنند که به ثروت یا روابط خویش اتکا دارند
 • اداره ی امور مهم دولتی را نباید به عهده ی کسی نهاد که مورد اهانت قرار گرفته است
 • بزرگ ترین افتخار برای فرمانده ی سپاه این است که بتواند از نقشه های دشمن با خبر شود
 • آیا برای اداره ی مردم مهربانی بهتر است یا ترساندن مردم از مجازات
 • در مورد قوم فالیس رفتار انسانی بیش از زور اسلحه ی روم اثر بخشید
 • چرا هانیبال با اینکه رفتارش به کلی برخلاف اسکیپیو بود در ایتالیا به همان موفقیت هایی دست یافت که اسکیپیو در اسپانیا  به چنگ آورده بود
 • مانلیوس تورکواتوس و والیوس کوروینوس یکی با سختگیری و خشونت و دیگری با مردمی و مهربانی نام و آوازه ی برابر یافتند.. چرا کاملیوس از روم تبعید شد
 • تمدید مدت فرماندهی سبب اسارت رومیان شد
 • درباره ی فقر سیسسیناتوس و بسی دیگر از شهروندان روم
 • زنان چگونه سبب نابودی دولت ها شده اند
 • در شهری که دودستگی در آن وجود دارد چگونه می توان اتحاد را دوباره برقرار ساخت
 • این عقیده که شهر را باید در حال نفاق قرار داد تا اعمال قدرت در آن آسان باشد درست نیست
 • دولت جمهوری باید مراقب اعمال شهروندان باشد زیرا در بسیاری اوقات در پشت عملی ساده جوانه ی حکومت جباری پنهان است
 • فساد مردم ناشی از فساد زمدامداران است
 • شهروندی که در جامعه ی آزاد می خواهد با اعتبار خود کار نیک کند نخست باید بر حسد دیگران چیره شود
 • وقتی دشمن به شهر نزدیک می شود چگونه باید شهر را برای دفاع آماده ساخت
 • دولت های نیرومند و مردان لایق چه در زمان نیک بختی و چه در روز سختی دلیری و وقار خود را حفظ می کنند
 • بعضی کسان برای جلوگیری از صلح از چه وسایلی استفاده کرده اند
 • سپاهیان برای روز نبرد باید هم به نفس خود اعتماد داشته باشند و هم به فرمانده ی خود
 • چگونه شهرتی موجب می شود که شهروندی در نظر توده ی مردم محبوب شود آیا در انتخاب کارگزاران تودهی مردم با احتیاط بیش تر رفتار می کنند یا شاه
 • عمده دار شدن وظیفه ی یگانه رایزن چه خطرهایی را در بر دارد هرچه موشوع رایزنی مهم تر باشد خطر بزرگ تر است
 • چرا گل ها در آغاز نبرد مردتر از مردانند و در هنگام نبرد زبون تر از زنان و هنوز هم به این صفات معروفند
 • آیا پیش از آغاز نبرد اصلی زد و خوردهای کوچک ضروری است؟ اگر بخواهیم از زد و خوردهای کوچک اجتناب کنیم چگونه می توانیم با خصلت دشمن تازه آشنا شویم
 • فرمانده ی سپاه دارای چگونه سیرتی باید باشد تا اعتماد سپاهیان را جلب کند
 • فرمانده ی سپاه باید از وضع محلی که در آن نبرد می کند اطلاع کامل داشته باشد
 • در جنگ توسل به نیرنگ مایه ی افتخار است
 • از وطن به هر حال باید دفاع کرد چه از راه افتخار آمیز چه با وسایل نیرنگ آور
 • کسی که به دادن وعده ای مجبورش کرده اند موظف نیست به وعده اش عمل کند
 • مردمانی که در سرزمینی واحد به جهان آمده و بزرگ شده اند به طور کلی دارای صفات و سجایای همانندند
 • بیش تر اوقات با تهور و گستاخی به نتایجی می توان رسید که دستیابی به آن ها با وسایل عادی ممکن نیست
 • آیا در نبرد بهتر آن است که فرمانده ی سپاه نخستین هجوم دشمن را از سر بگذراند و آنگاه به او حمله کند یا صلاح در این است که با کمال تهور بی درنگ به او حمله ور شود
 • به چه علت هر خانواده ای در زمان دراز ویژگی ها و سیرت خود را حفظ می کند
 • شهروند خوب باید بخاطر وطن رنجش های شخصی را از یاد ببرد
 • هرگاه ببینیم که دشمن مرتکب اشتباهی بزرگ می شود باید چنان بدانیم که نیرنگی در پشت آن اشتباه نهفته است
 • برای حفظ آزادی کشور جمهوری هر روز اقدامی نو لازم است. کوینتوس فابیوس برای چه خدمتی لقب ماکسیموس یافت
 • فهرست راهنما
Be the first to review “کتاب گفتارها – نیکولو ماکیاولی”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب گفتارها - نیکولو ماکیاولی

50,000 تومان