کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی درسی – یارمحمدیان

49,000 تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

مؤلف: دکتر محمدحسین یار محمدیان

انتشارات: یادواره کتاب

کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی درسی تألیف دکتر محمد حسین یار محمدیان توسط انتشارات یادواره کتاب چاپ شده است.

هدف کتاب، مورد بحث قرار دادن مفاهیم مبانی و اصول برنامه ریزی درسی برای فراهم آوردن یک چارچوب مناسب برای تفکر، تصمیم گیری و اجرای برنامه های درسی و تربیتی می باشد. تعلیم و تربیت به شکل سنتی، دیگر جوابگوی شرایط جدید و تغییر یافته ی جامعه نیست و بسیاری از عقاید و مفروضات تربیتی نیاز به اصلاح و تجدید نظر دارند. دانش آموزان امروز، یعنی کارگزاران فردای جامعه باید کارشان اِعمال و کاربرد هوش فلسفی و ابتکار و خلاقیت باشد. در آینده، افراد تربیت شده ای احتیاج است که بتوانند خودشان را رهبری کنند، تصمیم گیری کنند و همچنین مسائل را بدون کمک حل کنند.

مربیان و برنامه ریزان امروز، نیاز به طراحی، هدایت و سازمان دهی تجربیاتی دارند که یادگیرندگان در خلال آنها، درک و فهم بدست آورند نه اینکه صرفا اطلاعات و مهارت های ساده ای را بیاموزند و فقط به خاطر بسپارند. بنابراین، تدریس و آموزش و نیز باورها و اندیشه های تربیتی ما نیازمند تغییر و تحولی اساسی خواهد بود که این تغییر و تحول، مُستلزِم شناخت عمیق تر ماهیت برنامه درسی، مبانی آن و انواع الگوها و مدل های برنامه درسی و ارزشیابی آموزشی است.

فرایند نظام دارِ شناسایی و الویت بندی نیازهای آموزشی دانش آموزان، طراحی و اجرای فعالیت ها، تجربیات یاددهیِ یادگیری در پاسخ به این نیازها و ارزشیابی اثزبخشی این فعالیت ها، از جمله مواردی می باشد که در این مجموعه مورد بررسی قرار می گیرد.

کتاب “مبانی و اصول برنامه ریزی درسی” تألیف دکتر محمد حسین یار محمدیان توسط انتشارات “یادواره کتاب” چاپ شده است.

اطلاعات بیشتر

وزن 380 g
ابعاد 235 × 163 mm
موضوع

علوم تربیتی

تعداد صفحه

280

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

17

سال انتشار

1397

برشی از متن کتاب

روان شناسی را «علم مطالعه ی رفتار و تجربه ی انسان و موجودات زنده» تعریف کرده اند. روان شناسی به عنوان یک علم، کاربرد روش ها و رویکردهای علمی در تلاش به منظور شناخت انسان را شامل می شود. به همین دلیل هم برنامه ریزی که برای تغییر رفتار دانش آموزان فعالیت می کند، باید اطلاع کافی از مفهوم رفتار، اجزای رفتار و چگونگی و عوامل موثر بر تغییر رفتار کسب کند تا بتواند تجربیات یادگیری را به نحو اثربخشی سازماندهی و هدایت کند. «روان شناسی عامل وحدت بخش فرآیند یادگیری است و پایه ای بر روش ها، مواد و فعالیت های یادگیری را تشکیل می دهد و در نتیجه به عنوان انگیزه ای برای بسیاری از تصمیمات برنامه ی درسی خدمت می کند». روان شناسی و به ویژه علم روان شناسی تربیتی به پژوهش در زمینه ی یادگیری، تفکر، به خاطر سپردن، آموزش و عناوین مربوط به موقعیت های تربیتی علاقه دارد. همچنین به توسعه و کاربرد برنامه های یادگیری برای دانش آموزان، توسط برنامه ریزان درسی یاری می رساند. بسیاری از مشکلات آموزشی و افت تحصیلی که دست به گریبان نظام آموزشی است، ناشی از عدم شناخت مربیان و مسئولین و مجریان برنامه های آموزشی و درسی از مبانی روان شناختی، مفهوم یادگیری و عدم ارزیابی و بررسی دقیق نظریه های یادگیری است. بعضی از متصدیان برنامه ریزی و مدیریت در نظام آموزشی که تحصیلاتی در تعلیم و تربیت و روان شناسی نداشته و با برنامه ریزی آموزشی و درسی آشنا نیستند یا در رشته های فنی- مهندسی تحصیل کرده اند، دیدگاه خشک و محدودی در مورد یادگیری، آموزش و برنامه ی درسی دارند. این افراد فکر می کنند که قوانین حاکم بر نظام آموزشی و یادگیری، همان قوانین حاکم بر صنایع و تولید است. اینان بیشتر تمایل به کاربرد نظریات مکانیستی در آموزش و پرورش دارند. در صورتی که در فرآیند تعلیم و تربیت و یادگیری، قوانین اقتصادی و مکانیستی حاکم نیست. فرآیند یادگیری یک فرآیند پویا و زنده است . با بسیاری از الگوها و مدل های سنتی و محدود قابل ارزیابی نیست.

 

فهرست

فصل اول: ماهیت برنامه ریزی درسی
هدفهای آموزشی
مفهوم برنامه ریزی آموزشی
عناصر برنامه ی درسی
انواع برنامه ی درسی
انواع برنامه ی درسی از دیدگاه انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
تعریف برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
تفاوت برنامه ریزی آموزشی و درسی
تاریخچه ی تحولات برنامه ی درسی
تحولات مفهوم برنامه درسی
مفهوم رویکرد برنامه درسی و انواع آن
اصول برنامه درسی مبتنی بر مفاهیم

 

فصل دوم: مبانی برنامه ریزی درسی
تعریف فلسفه
فعالیتهای تربیتی و فلسفه
رابطه ی فلسفه با برنامه ی درسی
مقوله های فلسفی
پایدارگرایی
پیشرفت گرایی
اصول فلسفی برنامه ی درسی

 

فصل سوم: مبانی روان شناختی برنامه ریزی درسی
ابعاد رشد و شخصیت فراگیران
رابطه ی روان شناسی و برنامه ی درسی
تعریف یادگیری
برنامه درسی و تفکر
تفکر خلاق و انتقادی و برنامه درسی
اصول روان شناختی برنامه درسی

 

فصل چهارم: مبانی جامعه شناسی برنامه ریزی درسی
عناصر اساسی فرهنگ و نقش آنها در برنامه ی درسی
برنامه ی درسی و میراث فرهنگی
فرایند اجتماعی شدن و برنامه ی درسی مدرسه
نیروی محرکه
برنامه ی درسی و توجه به قومیت ها
جامعه در حال تغییر
راهبردهای تربیتی برای مقابله با مشکلات اجتماعی
اصول اجتماعی برای برناه ریزان درسی

 

فصل پنجم: فرآیند برنامه ریزی درسی
مراحل برنامه ریزی درسی
ابزارهای نیازسنجی
شیوه های رسمی برآورد نیازها
شرح حال فردی

 

فصل ششم: طراحی برنامه ی درسی
طراحی برنامه ی درس و برنامه آموزشی
گامهای اساسی در طراحی یک برنامه ی درسی
جایگاه طراحی آموزشی

 

فصل هفتم: تعیین و تنظیم اهداف برنامه ی درسی
مفهوم اهداف آموزشی
سلسله مراتب اهداف آموزشی
منظور از اهداف آموزشی
تعیین هدف ها در برنامه ریزی درسی
گام های مرتبط با تعیین و تنظیم اهداف آموزشی

 

فصل هشتم: انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه ی درسی
تعریف محتوا
ماهیت محتوا
دیدگاه های اساسی در انتخاب محتوا
اصول انتخاب محتوا
شیوه ها و الگو های سازماندهی محتوای برنامه ی درسی
توجیه شیوه ی سازماندهی بر اساس رشته ی علمی
مفهوم تحلیل محتوا یا کتاب درسی
اصول انتخاب و کاربرد روش های تدریس

 

فصل نهم: انتخاب روش ها و استراتژی های آموزش
تجربیات یادگیری و برنامه درسی
روش های تدریس فعال و غیر فعال
الگوهای تدریس
منابع و شرایط لازم برای الگوهای تدریس
اصول انتخاب و کاربرد روش های تدریس

 

فصل دهم: اجرای برنامه ی درسی
موضوعات مهم در اجرای برنامه ی درسی
عامل موثر بر اجرای برنامه ی درسی
مشارکت کنندگان در برنامه ریزی درسی
میزان توجه به واقعیات محیطی
سایر عوامل موثر در اجرای برنامه ی درسی
اجرای برنامه ی درسی به منزله ی فرآیند تغییر

 

فصل یازدهم: ارزشیابی در فرایند برنامه ریزی درسی
ماهیت ارزشیابی
ارزشیابی برنامه های درسی
کارکردهای عمده ی ارزشیابی در برنامه ریزی درسی
انواع ارزشیابی
محورها و موضوعات ارزشیابی برنامه
الگوهای ارزشیابی
اصول اساسی در ارزشیابی از برنامه ی درسی

 

فصل دوازدهم: تغییر و اصلاح برنامه ی درسی
تغییر و تهیه ی برنامه
مقاومت در برابر تغییر
بهبود پذیرندگی تغییر
اصول تغییر برنامه های درسی

 

Be the first to review “کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی درسی – یارمحمدیان”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب مبانی و اصول برنامه ریزی درسی - یارمحمدیان

49,000 تومان

افزودن به سبد