کتاب ساده ساز حقوق تجارت – فرحناکیان

140,000 تومان

ناموجود

  • مجموعه های حقوقی ساده ساز
  • مولف: دکتر فرشید فرحناکیان
  • انتشارات: میزان

کتاب ساده ساز حقوق تجارت به قلم فرشید فرحناکیان در نشر میزان به چاپ رسیده است.

این کتاب یک مجموعه ی کامل از قوانین مورد نیاز برای یادگیری حقوق تجارت می باشد که مطالب آن بر اساس میزان اهمیت به صورت کامل یا فقط به صورت ارجاعی، آورده شده اند تا خوانندگان از وجود این قوانین مطلع گردند. “فرشید فرحناکیان” حقوق تجارت را ساده سازی نموده و در یک مجموعه ی متشکل از متن قانون، پرسش، توضیح و جدول به خوانندگان آموزش می دهد. هم چنین با قرار دادن هر ماده در کنار موضوعات ارائه شده، هنگام مرور مطالب خواننده را از مطالعه ی کل اثر بی نیاز می نماید و مخاطب به راحتی می تواند با مطالعه ی ماده ی مورد نظرش، پاسخی برای پرسش های حقوقی اش در زمینه تجارت پیدا کند. “ساده ساز حقوق تجارت” به عنوان کتابی برای خواندن تست طراحی شده است، از این رو مطالب آن برای داوطلبان آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد توصیه می گردد. گفتنی است که کتاب پیش رو مخزن کاملی از پرسش های حقوق تجارت را در بر دارد که از آزمون های مختلفی در کتاب گنجانده شده اند؛ این آزمون ها می توانند تسلط لازم جهت حل تمامی تست های حقوق تجارت را برای مخاطبان فراهم کنند تا خواننده ی این ساده ساز به راحتی از پس سخت ترین آزمون ها و سخت ترین پرسش های موجود در زمینه ی حقوق تجارت بر آید.

کتاب “ساده ساز حقوق تجارت” مشتمل بر شانزده باب است: 1- تجار و معاملات تجارتی 2- دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی 3- شرکتهای تجارتی 4- برات – فته طلب – چک 5- اسناد در وجه حامل 6- دلالی 7- حق العمل کاری (کمیسیون) 8- قرارداد حمل و نقل 9- قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی 10- ضمانت 11- در ورشکستگی 12- در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب 13- در اعاده اعتبار 14- اسم تجارتی 15- شخصیت حقوقی 16- مقررات نهایی

اطلاعات بیشتر

وزن 1690 g
ابعاد 24.5 × 18.5 سانتی متر
موضوع

حقوق

تعداد صفحه

1250

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد سخت

نوبت چاپ

22

سال انتشار

1399

برشی از متن کتاب

باب اول – تجار و معاملات تجارتی

ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.

اشخاص حقیقی تاجر

شرط اول: انجام دادن امور تجاری به نام و حساب خود شخص

تجارت شغلی مستقل است و اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد آن عمل آمر را تاجر می کند نه انجام دهنده آن را.

منظور از امور تجاری اموری است که قانونگذار آنها را ذاتاً تجاری می‌داند بنابراین نمی توان اعمال تجاری تبعی را ملاک تاجر بودن قرار داد زیرا این اعمال خود وقتی تجاری هستند که تاجر آنها را انجام دهد.

بدین ترتیب قائم مقام تجاری (ماده ۳۹۵ ق.ت) خدمه تجارت خانه، شرکا و سهام‌ داران (ماده ۵۴ ب.ا.ق.ت) و همچنین مدیران شرکت های تجارتی را نمی توان تاجر محسوب نمود.

شرط دوم: قرار دادن امور تجاری به عنوان شغل معمولی خود.

شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آن که فعالیت‌های مندرج در ماده ۲ ق.ت به انجام دهنده آن وصف تاجر بدهد باید شغل آنها باشد و تکرار اعمال مزبور به تنهایی کافی نیست.

هر شخصی برای تاجر تلقی شدن لازم نیست صرفاً به کارهای تجاری بپردازد بلکه اگر در کنار اشتغال به تجارت به کار غیر تجاری دیگری نیز مشغول باشد باز هم تاجر تلقی می شود. در چنین فرضی شخص حتی اگر به موجب قانون از انجام دادن اعمال تجاری ممنوع باشد یا اینکه عمل تجاری را به صورت پنهان انجام دهد یا به وسیله اشخاص دیگری که به ظاهر به نام و برای خود ولی در واقع برای او عمل می کنند، صرفا به دلیل انجام دادن اعمال تجاری تاجر تلقی می شود.

ب) اشخاص حقوقی تاجر

اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی

شرکت های تجاری

شرکت های تجاری تاجر محسوب می شوند، چه موضوع آنها تجارت باشد مثل شرکت های تضامنی و نسبی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی و غیر سهامی و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شود مانند شرکت های سهامی خاص و عام.

شرکت های تعاونی را باید از شرکت ‌هایی تلقی کرد که موضوع فعالیت آنها می‌ تواند هم امور تجاری و هم غیر تجارتی باشد.

باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول – دفاتر تجارتی

ماده ۶- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است:

دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌ مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:

دفتر روزنامه

دفتر کل

دفتر دارایی

دفتر کپیه

– کدام مورد در خصوص کسبه جز صحیح است؟ (سراسری ۱۳۹۳)

تاجر نبوده و از شمول مقررات حاکم بر تجار خارجند.

تاجرند اما از شمول و مقررات حاکم بر تجار خارجند.

تاجرند اما از شمول بعضی مقررات حاکم بر تجار خارجند.

تاجر نیستند اما مشمول بعضی مقررات حاکم بر تجار هستند.

گزینه ۳ صحیح است.

باب سوم – شرکتهای تجارتی

فصل اول – در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها

ماده 20- شرکت های تجاری بر هفت قسم است:

  • شرکت سهامی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

فهرست

علایم اختصاری

مقدمه

قانون تجارت

باب اول – تجار و معاملات تجارتی

باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول – دفاتر تجارتی

فصل دوم – دفتر ثبت تجارتی

باب سوم – شرکتهای تجارتی

فصل اول – در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها

فصل دوم – در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکت نامه ها

فصل سوم – در تصفیه امور شرکتها

فصل چهارم – مقررات مختلفه

باب چهارم – برات – فته طلب – چک

فصل اول – برات

فصل دوم – در فته طلب

فصل سوم – چک

قانون صدور چک

فصل چهارم – در مرور زمان

باب پنجم – اسناد در وجه حامل

باب ششم – دلالی

فصل اول – کلیات

فصل دوم – اجرت دلال و مخارج

فصل سوم – دفتر

باب هفتم – حق العمل کاری (کمیسیون)

باب هشتم – قرارداد حمل و نقل

باب نهم – قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

باب دهم – ضمانت

باب یازدهم – در ورشکستگی

فصل اول – در کلیات

فصل دوم – در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

فصل سوم – در تعیین عضو ناظر

فصل چهارم – در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته

فصل پنجم – در مدیر تصفیه

فصل ششم – در وظایف مدیر تصفیه

فصل هفتم – در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته

فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها

فصل نهم – در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول

فصل دهم – در دعوای استرداد

فصل یازدهم – در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی

باب دوازدهم – در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

فصل اول – در ورشکستگی به تقصیر

فصل دوم – در ورشکستگی به تقلب

فصل سوم – در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند

فصل چهارم – در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب

باب سیزدهم – در اعاده اعتبار

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

فصل اول – صورت مجلسها و حسابداری

فصل دوم – اجرای مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشکستگی

آیین نامه (نظام نامه) موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان

باب چهاردهم – اسم تجارتی

باب پانزدهم – شخصیت حقوقی

فصل اول – اشخاص حقوقی

فصل دوم – حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

باب شانزدهم – مقررات نهایی

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مبحث اول – شرکتهای سهامی

بخش 1 – تعریف و تشکیل شرکت سهامی

بخش 2 – سهام

بخش 3 – تبدیل سهام

بخش 4 – اوراق قرضه

بخش 5 – مجامع عمومی

بخش 6 – هیأت مدیره

بخش 7 – بازرسان

بخش 8 – تغییرات در سرمایه شرکت

بخش 9 – انحلال و تصفیه

بخش 10 – حسابهای شرکت

بخش 11 – مقررات جزایی

بخش 12 – مقررات مختلف مربوط به شرکت سهامی

جدول مشخصات عمومی شرکتهای تجاری

جدول زمان تشکیل شرکتهای تجاری و تشکیلات غیرتجاری و دولتی

جدول مقایسه ای شرکت سهامی با شرکت مسئولیت محدود

جدول مقایسه ای شرکت سهامی با شرکت تضامنی

جدول مقایسه ای شرکت سهامی با شرکت مختلط غیرسهامی

جدول مقایسه ای شرکت سهامی با شرکت مختلط سهامی

جدول مقایسه ای شرکت سهامی با شرکت نسبی

جدول مقایسه ای شرکت سهامی با شرکت تعاونی

جدول موضوعی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

جدول مجامع عمومی شرکت سهامی

جدول اکثریت های قانون تجارت

جدول روزنامه های قانون تجارت

جدول ذینفعان قانون تجارت

جدول مسئولیتهای تضامنی قانون تجارت

جدول توافقهای قانون تجارت

جدول اشخاص ثالث قانون تجارت

جدول موضوعات فعالیت نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح

ثبت دیدگاه برای “کتاب ساده ساز حقوق تجارت – فرحناکیان”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب ساده ساز حقوق تجارت - فرحناکیان

140,000 تومان