کتاب رسوب شناسی – موسوی حرمی

7,500 تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

نویسنده: دکتر رضا موسوی حرمی

انتشارات: به نشر

کتاب رسوب شناسی تألیف دکتر رضا موسوی حرمی توسط نشر به نشر چاپ شده است.

مهم ترین کاربرد رسوب شناسی در ارتباط با اکتشاف منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز می باشد.  یکی دیگر از کاربردهای مهم رسوب شناسی در رابطه با روش لرزه نگاری- مطالعه طبقات رسوبی در زیر سطح زمین است. از مطالعات رسوب شناسی می توان در رابطه با کارهای اکتشافی ذغال سنگ استفاده کرد و گسترش وضعیت لایه های ذغالی را تعبیر و تفسیر نمود و همچنین جهت شناسایی سنگ های آبدار در محیط های رسوبی مختلف استفاده کرد و از هزینه های گزاف حفاری جهت رسیدن به آب جلوگیری نمود.

رسوب شناسی یکی از رشته های علوم زمین است که کاربرد زیادی در مسائل اکتشاف مواد هیدروکربوری (نفت، گاز و ذغال) و نیز استخراج این مواد دارد. همچنین کاربرد این رشته در رابطه با مطالعه هیدروژئولوژیکی، اکتشاف کانیهای فلزی نظیر سرب و روی، که به فرم جانشینی در سنگ آهک یافت می شود، سدسازی و غیره از اهمیت خاصی برخوردار است. این کتاب بر این اساس تدوین گردیده و امید است که بتواند مورد استفاده دانشجویان و سایر علاقه مندان قرار گیرد. مطالب کتاب از نظر محتوا به دو قسمت مبانی و محیط های رسوبی تقسیم گردیده است. در شش فصل اول در مورد ذرات تشکیل دهنده رسوبات، چگونگی تشکیل آنها، ساختمانهای رسوبی، تبدیل رسوبات به سنگ و نامگذاری سنگهای رسوبی بحث شده است. در قسمت دوم، بیشتر محیط های رسوبی و رخساره های تشکیل دهنده در این محیط ها و اختصاصات لازم برای تشخیص آنها مورد بحث قرار گرفته است. ضمنا در قسمت دوم کتاب سعی شده که بیشتر که بیشتر تغییرات رخساره ای در توالیهای عمودی و جانبی در محیط های مختلف به فرم دیاگرام هایی ارائه شود تا مفهوم موضوع برای خوانده واضح تر گردد.

اطلاعات بیشتر

وزن 660 g
ابعاد 235 × 170 mm
موضوع

علوم زمین – مهندسی معدن

تعداد صفحه

474

قطع

وزیری

نوع جلد

نرم

نوبت چاپ

12

سال انتشار

1389

فهرست

فصل اول
رسوب شناسی
مقدمه
تاریخچه
کاربرد رسوب شناسی
فصل دوم
ذرات تشکیل دهنده رسوبات
ذرات آواری
ذرات جامد شیمیایی و بیو شیمیایی
ذرات پیروکلاستیکی یا آذرآواری
فصل سوم
بافت یا تکستور رسوبی
بافت رسوبات آواری
روشهای اندازه گیری قطر دانه ها
آنالیز اندازه دانه ها
منحنیهای تجمعی
شکل دانه
بررسی شکل دانه ها
فابریک
جهت یافتگی دانه
بافت سنگهای آهکی
تخلخل و نفوذپذیری
فصل چهارم
فرایندهای رسوبی
فرایندهای فیزیکی
مکانیزم حرکت اولیه دانه
طرق مختلف حرکت دانه ها
فرایندهای رسوبگذاری در محیط های بادی
فرایندهای یخچالی
فرایندهای شیمیایی
هوازدگی
تبخیریها
فصل پنجم
ساختمانهای رسوبی
ساختمانهای رسوبی اولیه
لایه یا طبقه
ساختمانهای درون لایه
طبقه بندی مورب
علائم سطح لایه
علائم سطح زیرین لایه
ساختمانهای تغییر شکل یافته
ساختمانهای وزنی
ساختمانهای رسوبی ثانویه
فصل ششم
طبقه بندی سنگهای رسوبی
طبقه بندی سنگهای آواری یا تریجنوس
طبقه بندی فولک
طبقه بندی سنگ های آهکی
چرت
تبخیریها
فسفاتها
رسوبات آهن دار
سنگ منگنز
فصل هفتم
رخساره های و محیط های رسوبی
مقدمه
روش تفسیر محیط های رسوبی
تقسیم بندی محیط های رسوبی
فصل هشتم
محیط های غیردریایی یا قاره ای
محیط های یخچالی
رسوبات زیر یخچالی
رسوبات رودخانه های یخچالی
رسوبات دریایی یخچالی
رسوبات یخچالی در ادوار گذشته زمین شناسی
فصل نهم
مخروط افکنه
رسوبات مخروط افکنه
رسوبات جریانی خرده دار
شکل هندسی رسوبات مخروط افکنه
اختصاصاتی برای تشخصیص رسوبات مخروط افکنه
فصل دهم
محیط های رودخانه ای
مورفولوژی رودخانه های عهد حاضر
طبقه بندی رسوبات رودخانه ای
رسوبات داخل رودخانه
رسوبات خارج رودخانه
رسوبات حد واسط
اشکال هندسی رخساره های رودخانه ای
فصل یازدهم
محیط های صحرایی
رسوبات محیط های صحرایی
رسوبات حمادا
رسوبات سریر
رسوب وادی
رسوبات ماسه ای بادی
اختصاصات رسوبات بادی
فصل دوازدهم
محیط های دریاچه ای
رسوبات دریاچه ای
رسوبات آواری
رسوبات شیمیایی و بیولوژیکی
تشخیص رسوبات دریاچه ای
فصل سیزدهم
محیط های حد واسط
محیط های دلتایی
فرایندهای موجود در محیط های دلتایی عهد حاضر
رخساره های دلتایی
رخساره های دلتایی زیر آب
فصل چهاردهم
محیط های جزر و مدی
تقسیم بندی محیط های جزر و مدی
جریان آب و حرکات رسوبات
شواهد و فرایندهای تشکیل دهنده رسوبات جزر و مدی
رخساره ها
تفسیر رسوبات جزر مدی
فصل پانزدهم
محیط های جزایر سدی
رخساره های جزایر سدی و کرانه های ساحلی وابسته به آن
توالیهای عمودی و باقی ماندن رخساره ها
تشخیص رسوبات جزایر مدی در توالیهای چینه شناسی
فصل شانزدهم
محیط های دریایی
محیط های آواری کم عمق دریا
چگونگی شناسایی رسوبات آواری مناطق کم عمق دریا
کانیهای اتوژن
ساختمانهای رسوبی
فصل هفدهم
محیط های کربناته کم عمق دریا
مدلهای رسوبی
مدل رخساره ای ویلسون برای رسوبات کربناته
فصل هجدهم
ردیف ها
رخساره های ریفی
انواع سنگ آهک های ریفی
گونه های متنوع پریاختگان سازنده ریف
طیفی از انواع ریف ها
برآمدگی های گلی کربناته
فصل نوزدهم
رسوبات آواری مناطق عمیق دریا
شیب و برآمدگی قاره ای
کانالهای زیردریایی
رخساره های توربیدیتی
مدلی برای رسوبات مخروط های افکنه زیردریایی
توالی عمودی رخساره های مناطق عمیق دریا
فصل بیستم
رسوبات کربناته مناطق عمیق دریا
کربناتهای پلاژیک
محیط رسوبگذاری
مدل رسوبگذاری حاشیه ای
مدل رسوبگذاری حاشیه ای گذرا
فصل بیست و یکم
تکنونیک و رسوب گذاری
حوضه های اقیانوسی
حوضه های درون قاره ای ناپایدار یا پوکد
حوضه های همزمان با کوهزایی در کمربند سوچور

برشی از متن کتاب

بررسی شکل دانه ها

شکل دانه ها در هنگام حمل و نقل تغییر حاصل می کند و این تغییرات به ترکیب شیمیایی یا کانی شناسی، اندازه، شکل اولیه، مسافت حمل شده و میزان سایش، خوردگی و یا حل شدگی دانه بستگی دارد. اگر دانه از یک یا چند کانی تشکیل شده باشد و یا به صورت خرده سنگ باشد در هنگام حمل و نقل زودتر تخریب حاصل کرده و شکل و اندازه آن تغییر می کند. زیرا هر قدر دانه از مقاومت مکانیکی و ثابت شیمیایی بیشتری برخوردار باشد شکل آن آهسته تر تغییر می کند که این خود بستگی به ترکیب شیمیایی دانه دارد. اندازه در تغییر شکل دانه موثر است، برای مثال شکل دانه های درشت تر- در حد پبل- در هنگام حمل و نقل بر اثر فرایند سایش زودتر از دانه های ریزتر نظیر ماسه تغییر می کند. فرایند سایش به ندرت بر روی ماسه های خیلی ریز و سیلت اثر می گذارد. شکل اولیه دانه در هنگام رها شدن از منشأ که خود بستگی به نوع سنگ و فرایندهای هوازدگی دارد، در تغییر شکل آن موثر است. هر قدر مسافتی که دانه حمل می شود بیشتر باشد اندازه و شکل آن بر اثر سایش و یا خوردگی و انحلال بیشتر تغییر می کند، زیرا دانه مدت زمان زیادتری در تماس با کف بستر و یا دانه های در حال حمل می باشد.

Be the first to review “کتاب رسوب شناسی – موسوی حرمی”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه