کتاب استانداردهای حسابداری (1 تا 41) نشریه 160 سازمان حسابرسی

80,000 تومان

ناموجود

  • اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی
  • انتشارات: سازمان حسابرسی

کتاب استانداردهای حسابداری (استانداردهای شماره 1 تا 42) توسط نشریه سازمان حسابرسی به چاپ رسیده است.

موفقیت یک شرکت یا مؤسسه وابسته به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان آن است، زیرا آن ها سرمایه و منابع مالی خود را در اختیار شرکت یا مؤسسه قرار می دهند و آن ها را از لحاظ اقتصادی تأمین می کنند که رکن اساسی برای پیشرفتِ هر واحد تجاری به حساب می آید؛ اما باید توجه داشت که سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت برای تصمیم گیری در زمینه ی اعطای وام، نگهداری سهام، خرید، فروش و هر تصمیم اقتصادی دیگری به اطلاعات شفاف، قابل مقایسه و قابل اطمینان نیاز دارند. شرکت ها و مؤسسات باید این اطلاعات را فراهم کنند تا تصمیم گیرندگان بتوانند درست تصمیم بگیرند. اگرچه اطلاعات مالی را می توان از منابع دیگر استخراج کرد ولی در حال حاضر صورت های مالی که توسط مدیریت واحد تجاری تهیه و ارائه می شوند، منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهند. مدیریت واحد تجاری موظف است برای تهیه صورت های مالی از ضوابط معتبر که همان استانداردهای حسابداری هستند، پیروی کند تا اطلاعات مالی برای تصمیم گیرندگان قابل اعتماد باشد. در این اثر استانداردهای حسابداری به طور کامل تشریح شده است. این کتاب هم برای واحدهای تجاری و هم برای تصمیم گیرندگان ضروری و مفید واقع خواهد شد، به گونه ای که واحد تجاری باید طبق این استانداردها عمل کند و تصمیم گیرندگان هنگامی که صورت های مالی یک واحد تجاری را بررسی می کنند گمراه نشوند.

کتاب “استاندارد های حسابداری” مشتمل بر سی و هفت استاندارد می باشد: 1- ارائه صورتهای مالی 2-صورت جریانهای نقدی 3- درآمد عملیاتی 4- ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی 5-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه 8– حسابداری موجودی مواد و کالا 9- حسابداری پیمان های بلندمدت 10- حسابداری کمک های بلاعوض دولت 11- داراییهای ثابت مشهود 12– افشای اطلاعات اشخاص وابسته 13– حسابداری مخارج تأمیین مالی 15- حسابداری سرمایه گذاریها 16- آثار تغییر در نرخ ارز 17- داراییهای نامشهود 18-صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی 19- ترکیبهای تجاری 20- سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته 21- حسابداری اجاره ها 22- گزارشگری مالی میان دوره ای 23- حسابداری مشارکتهای خاص 24– گزارشگری مالی واحد های تجاری در مرحله قبل از بهره برداری 25- گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف 26– فعالیتهای کشاورزی 27- طرحهای مزایای بازنشستگی 28- فعالیتهای بیمه عمومی 29- فعالیتهای ساخت املاک 30- سود هر سهم 31- داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده 32- کاهش ارزش داراییها 33- مزایای بازنشستگی کارکنان 34- رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات 35– مالیات بر درآمد 36- ابزارهای مالی: ارائه 37- ابزارهای مالی: افشا

اطلاعات بیشتر

وزن 1340 g
ابعاد 29 × 22 سانتی متر
موضوع

حسابداری

تعداد صفحه

498

قطع

رحلی

نوع جلد

سخت

نوبت چاپ

32

سال انتشار

1399

برشی از متن کتاب

استاندارد پنجم: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

تعاریف:

اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویداد های مطلوب و نامطلوبی است که بین تاریخ تراز نامه و تاریخ تأیید صورتهای مالی رخ می دهد. این رویدادها را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد:

الف. رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه که شواهدی در مورد شرایط موجود در تاریخ ترازنامه  فراهم می کند، و

ب. رویدادهای غیر تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه که بیانگر شرایط ایجاد شده بعد از تاریخ ترازنامه است.

تاریخ تأیید صورتهای مالی  تاریخی است که مدیریت، صورتهای مالی را به طور رسمی و برا ی آخرین بار به منظور انتشار، تأیید می کند. تاریخ تأیید صورتهای مالی تلفیقی، تاریخی است که صورتهای مالی یاد شده توسط مدیریت واحد تجاری اصلی به منظور انتشار تأیید می شود.

فرایند تأیید صورتهای مالی به منظور انتشار با توجه به ساختار مدیریت، الزامات قانونی و روش های   تهیه نهایی کردن صورتهای مالی، متفاوت می باشند. در اغلب موارد، واحدهای تجاری ملزمند صورتهای مالی خود را بعد از انتشار، به تصویب مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار برسانند. در چنین مواردی، تاریخ تأیید صورتهای مالی، تاریخ تأیید برای انتشار اولیه است، نه تاریخی که در آن صورتهای مالی توسط ارکان یاد شده تصویب شده است.

استاندارد سی و پنج: مالیات بر در آمد

هدف:

هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری مالیات بر درآمد می باشد. موضوع اصلی در حسابداری مالیات بر درآمد، چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زیر است:

الف. بازیافت (تسویه) آتی مبلغ دفتری دارایی هایی (بدهی هایی) که در صورت وضعیت مالی واحد تجاری شناسایی می شوند؛ و

ب. معاملات  و سایر رویدادهای دوره جاری که در صورتهای مالی واحد تجاری شناسایی می شوند.

هنگام شناخت یک دارایی یا یک بدهی، واحد گزارشگر انتظار بازیافت یا تسویه مبلغ دفتری آن دارایی یا بدهی را دارد. اگر این احتمال وجود داشته باشد که بازیافت یا تسویه مبلغ دفتری مزبور، موجب شود پرداخت های آتی مالیات، بیشتر(کمتر) از زمانی باشد که بازیافت یا تسویه، آثار مالیاتی به همراه ندارد، این استاندارد واحد تجاری را با در نظر گرفتن برخی استثناهای محدود، ملزم به شناسایی بدهی مالیات انتقالی (دارایی مالیات انتقالی) می کند. این استاندارد، واحد تجاری را ملزم می کند که آثار مالیاتی معاملات و سایر رویداد ها را به همان شیوه ای به حساب منظور کند که آن معاملات و رویداد ها به حساب گرفته می شوند. بنابراین، در مورد  معاملات و سایر رویداد های شناسایی شده در صورت سود و زیان، هرگونه آثار مالیاتی مربوط نیر در صورت سود و زیان شناسایی می شود. آثار مالیاتی معاملات و سایر رویداد های شناسایی شده به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا بطور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی می شود. همچنین در ترکیب های تجاری، شناسایی دارایی های مالیات انتقالی و بدهی های مالیات انتقالی، مبلغ سرقفلی ناشی از آن ترکیب تجاری یا مبلغ سود شناسایی شده در خرید زیر قیمت را تحت تأثیر قرار می دهد.

فهرست

مقدمه ای بر استاندارد های حسابداری

1- ارائه صورتهای مالی

2- صورت جریانهای نقدی

3- درآمد عملیاتی

4-  ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

5- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

8- حسابداری موجودی مواد و کالا

9- حسابداری پیمان های بلندمدت

10- حسابداری کمک های بلاعوض دولت

11- داراییهای ثابت مشهود

12- افشای اطلاعات اشخاص وابسته

13- حسابداری مخارج تأمیین مالی

15- حسابداری سرمایه گذاریها

16- آثار تغییر در نرخ ارز

17- داراییهای نامشهود

18- صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی

19- ترکیبهای تجاری

20- سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته

21- حسابداری اجاره ها

22- گزارشگری مالی میان دوره ای

23- حسابداری مشارکتهای خاص

24- گزارشگری مالی واحد های تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

25- گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف

26- فعالیتهای کشاورزی

27- طرحهای مزایای بازنشستگی

28- فعالیتهای بیمه عمومی

29- فعالیتهای ساخت املاک

30- سود هر سهم

31- داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

32- کاهش ارزش داراییها

33- مزایای بازنشستگی کارکنان

34- رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

35- مالیات بر درآمد

36- ابزارهای مالی: ارائه

37- ابزارهای مالی: افشا

پیوست: مفاهیم نظری گزارشگری مالی

فهرست مندرجات :

مبنای تهیه استاندارد های حسابداری

دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری

تهیه و ارائه صورتهای مالی

انحراف از استانداردهای حسابداری

سایر موارد

ثبت دیدگاه برای “کتاب استانداردهای حسابداری (1 تا 41) نشریه 160 سازمان حسابرسی”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

این نمایشنامه را در Instagram ببینید

    اینستاگرام یک 200 بازگشت.

فهرست فروشگاه

کتاب استانداردهای حسابداری (1 تا 41) نشریه 160 سازمان حسابرسی

80,000 تومان