loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب اصول بازاریابی - کاتلر | فروزنده

5 / -

کتاب اصول بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ

امروزه تغییرات و دگرگونی های ایجاد شده در جوامع و محیط های اقتصادی و هم چنین پیشرفت های روز افزون تکنولوژی و اطلاعاتی، رقابتی شدن بیش از پیش فعالیت های اقتصادی و عرضه ی کالا و خدمات در بازارهای داخلی و بین المللی را به دنبال داشته و موجب گردیده که بنگاه های اقتصادی فعال در این محیط ها، جهت پیشبرد منافع و کسب سودآوری خویش، به دانش و اطلاعاتی وسیع نیازمند گردند.

به طور کلی، شرایط کنونی ایجاب می کند که مدیران موفق و مسئول، جهت حفظ حیات و ترقی سازمان خود، به روش های جدید و کارآمد بازاریابی متوسل گشته و از طریق فراگیری راه کارهای موجود و اطلاعات به روز و مرتبط با آن، با تسلطی همه جانبه بر کلیه ی زوایای بازارهای رقابتی، سازمان تحت سرپرستی خود را به سوی پیشرفت و موفقیت سوق دهند. در همین راستا مولف در طول محتوای کتاب حاضر، مجموعه ای از اصول، راهبردها، تکنیک ها، روش ها، هشدارها و رهنمودهای عملی مورد نیاز در زمینه ی بازاریابی را با ارائه ی مثال هایی کاربردی و عینی، به مخاطب شرح می دهد. رویکرد مطرح شده در این اثر، ضمن در نظر گرفتن منافع مشتری و ایجاد رضایت مندی در آن ها، رونق و پیشرفت اقتصادی بنگاه ها را نیز به همراه داشته و صاحبان کسب و کار را در این مسیر دشوار یاری می رساند. این کتاب جهت مطالعه ی دانشجویان تمامی رشته های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و به ویژه رشته های حوزه ی کسب و کار، در چهار بخش و بیست فصل تحت عناوین زیر به نگارش درآمده است:

بخش 1: بازاریابی و فرآیند بازاریابی: 1. بازاریابی: مدیریت روابط سودآور با مشتری، 2. شرکت و راهبرد بازاریابی: مشارکت برای ایجاد ارتباط با مشتریان بخش 2: شناخت بازار و مصرف‌کنندگان: 3. محیط بازاریابی، 4. مدیریت اطلاعات بازاریابی، 5. بازارهای مصرفی و رفتار خریدار مصرفی، 6. بازارهای بنگاهی و رفتار خریدار بنگاهی بخش 3: طراحی راهبرد بازاریابی مشتری ‌مدار و ترکیب یکپارچه‌ ی عناصر بازاریابی، 7. راهبرد بازاریابی مشتری ‌مدار: فایده ‌رسانی به مشتریان هدف، 8. کالا، خدمات و راهبرد نام‌ تجاری، 9. راهبردهای تکوین و تولید کالای جدید و دوره‌ ی عمر کالا، 10. قیمت ‌گذرای کالاها: آگاهی از فایده ‌ی ناب برای مشتری، 11. قیمت‌ گذاری کالاها: راهبردهای قیمت‌گذاری، 12. مدیریت شبکه ‌های بازاریابی و زنجیره ‌ی عرضه، 13. خرده‌ فروشی و عمده ‌فروشی، 14. اطلاع ‌رسانی درباره ‌ی فایده ‌ی خالص مشتری: راهبرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه، 15. تبلیغات و روابط عمومی، 16. فروشندگی شخصی و تبلیغات پیشبرد فروش، 17.  بازاریابی مستقیم و برخط: ایجاد روابط مستقیم با مشتریان بخش 4: بسط بازاریابی: 18. ایجاد مزیت رقابتی، 19. بازار جهانی، 20. اصول اخلاقی و مسؤولیت اجتماعی بازاریابی

کتاب های فیلیپ کاتلربا عنوان اصول بازاریابی با همکاری گری آرمسترانگ، با ترجمه ی بهمن فروزنده توسط انتشارات آموخته به چاپ رسیده است.


فهرست


بخش 1: بازاریابی و فرآیند بازاریابی فصل 1: بازاریابی: مدیریت روابط سودآور با مشتری بازاریابی چیست؟ تعریف بازاریابی / فرایند بازاریابی شناسایی بازار و نیازهای مشتری نیاز و خواسته و تقاضای مشتری / آن چه در بازار عرضه می شود: محصول و خدمات و تجربه / فایده بردن مشتری و رضایت مندی او / مبادلات و روابط / بازار طراحی راهبرد بازاریابی مشتری مدار انتخاب مشتریان برای خدمت رسانی به آن ها / انتخاب فایده ی پیشنهادی جهت گیری مدیریت بازار یابی تهیه ی طرح و برنامه ی بازاریابی یکپارچه / برقراری رابطه با مشتریان مدیریت ارتباط با مشتریان / ماهیت در حال تغییر روابط با مشتریان مدیریت ارتباط با شریک کسب فایده از ناحیه ی مشتریان ایجاد وفاداری و نگهداری او / افزایش سهم مشتری ایجاد ارزش ویژه ی مشتری چشم انداز بازاریابی نوین عصر جدید دیجیتالی / جهانی شدن سریع / اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی / رشد بازاریابی غیر انتفاعی جمع بندی: با همه ی این اوصاف، بازاریابی چیست؟ بحث درباره ی مفاهیم / کاربرد مفاهیم فصل 2: شرکت و راهبرد بازاریابی: مشارکت برای ایجاد ارتباط با مشتریان برنامه ریزی راهبردی کلان شرکت: تعیین نقش بازاریابی تعریف رسالت بازار مدار / تعیین اهداف و مقاصد شرکت / طراحی ترکیب فعالیت های کسب و کار برنامه ریزی بازاریابی: مشارکت برای برقراری ارتباط با مشتری مشارکت با سایر دوایر شرکت / مشارکت با دیگران در سامانه ی بازاریابی راهبرد بازاریابی و ترکیب عناصر بازاریابی راهبرد بازاریابی مشتری مدار / تهیه ی ترکیب عناصر بازاریابی یکپارچه مدیریت تلاش های بازاریابی تجزیه و تحلیل بازاریابی / برنامه ریزی بازاریابی / اجرای بازاریابی سازمان دایره ی بازاریابی / کنترل بازاریابی اندازه گیری و مدیریت بازده سرمایه گذاری بازاریابی بحث درباره ی مفاهیم / کاربرد مفاهیم بخش 2: شناخت بازار و مصرف‌کنندگان فصل 3: محیط بازاریابی محیط خرد شرکت شرکت / عرضه کنندگان / واسطه ی بازاریابی / مشتریان / رقبا جوامع محیط کلان شرکت محیط جمعیت شناختی / محیط اقتصادی / محیط طبیعی / محیط تکنولوژیک / محیط سیاسی / محیط فرهنگی واکنش نسبت به محیط بازاریابی بحث درباره ی مفاهیم / کاربرد مفاهیم فصل 4: مدیریت اطلاعات بازاریابی ارزیابی اطلاعات مورد نیاز بازاریابی / تهیه ی اطلاعات بازاریابی داده های داخلی / گردآوری اطلاعات بازاریابی تحقیقات بازاریابی تعریف مشکل و تعیین اهداف تحقیق / تهیه ی طرح تحقیق / جمع آوری اطلاعات ثانویه / جمع آوری اطلاعات اولیه / اجرای طرح تحقیق تعبیر و تفسیر یافته ها و گزارش آن ها تجزیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) توزیع و استفاده از اطلاعات بازاریابی / سایر ملاحظات اطلاعات بازاریابی تحقیقات بازاریابی در واحدهای کوچک و سازمان های غیر انتفاعی / تحقیقات بازاریابی بین المللی / سیاست عمومی و اخلاق در تحقیقات بازاریابی بحث درباره ی مفاهیم / کاربرد مفاهیم فصل 5: بازارهای مصرفی و رفتار خریدار مصرفی الگوی رفتاری مصرف کننده / مشخصات فردی موثر بر رفتار مصرف کننده عوامل فرهنگی / عوامل اجتماعی / عوامل شخصی / عوامل روان شناختی انواع رفتار تصمیم گیری خرید رفتار خرید پیچیده / رفتار خرید کم تعارض / رفتار خرید عادی / رفتار خرید تنوع طلبانه فرایند تصمیم گیری خرید شناخت مشکل / جستجوی اطلاعات / ارزیابی گزینه ها / تصمیم گیری درباره ی خرید / رفتار پس از خرید فرایند تصمیم گیری خرید محصولات جدید مراحل فرایند پذیرش / تفاوت های فردی در نوگرایی / تاثیر ویژگی های کالا بر سرعت پذیرش آن رفتار مصرف کننده ی آن طرف مرزها بحث درباره ی مفاهیم / کاربرد مفاهیم فصل 6: بازارهای بنگاهی و رفتار خریدار بنگاهی بخش 3: طراحی راهبرد بازاریابی مشتری ‌مدار و ترکیب یکپارچه‌ی عناصر بازاریابی فصل 7: راهبرد بازاریابی مشتری ‌مدار: فایده ‌رسانی به مشتریان هدف فصل 8: کالا، خدمات و راهبرد نام‌ تجاری فصل 9: راهبردهای تکوین و تولید کالای جدید و دوره‌ ی عمر کالا فصل 10: قیمت‌ گذرای کالاها: آگاهی از فایده ‌ی ناب برای مشتری فصل 11: قیمت‌ گذاری کالاها: راهبردهای قیمت ‌گذاری فصل 12: مدیریت شبکه ‌های بازاریابی و زنجیره‌ ی عرضه فصل 13: خرده ‌فروشی و عمده ‌فروشی فصل 14: اطلاع ‌رسانی درباره ‌ی فایده ‌ی خالص مشتری: راهبرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه فصل 15: تبلیغات و روابط عمومی فصل 16: فروشندگی شخصی و تبلیغات پیشبرد فروش فصل 17: بازاریابی مستقیم و برخط: ایجاد روابط مستقیم با مشتریان بخش 4: بسط بازاریابی فصل 18: ایجاد مزیت رقابتی فصل 19: بازار جهانی فصل 20: اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی بازاریابی

نویسنده: فیلیپ کاتلر- گری آرمسترانگ مترجم: بهمن فروزنده انتشارات: آموخته

مشخصات

  • نوع جلد جلد نرم
  • قطع وزیری
  • نوبت چاپ 27
  • تعداد صفحه 872

ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب اصول بازاریابی - کاتلر | فروزنده" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل