کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی – ساعتچی

11,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  • مؤلف: دکتر محمود ساعتچی
  • انتشارات: ویرایش

11,000 تومان

توضیحات

کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی ترجمه و تألیف دکتر محمود ساعتچی توسط انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.

تلاش مترجم در این کتاب بر آن بوده است که نظریه ها و فنون ارائه شده در کتاب گیلیلند و همکارانش و نیز بعضی از مباحث گرفته شده از کتاب برنز، به طوری خلاصه و به نحوی ارائه شود که دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی با گرایش مشاوره و بالینی، از آن بهره گیرند. ضمنا در کتاب حاضر فصول دیگری اضافه شده که هر چند این فصول در کتاب اصلی موجود نیست، اما آشنایی با مفاهیم آن باعث می شود دانشجویان با طیف وسیع تری از رویکرد ها و کاربرد های مشاوره و روان درمانی، آشنا شوند.

 

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 450 g
ابعاد 230 × 170 mm
موضوع

روانشناسی و مشاوره

تعداد صفحه

312

قطع

وزیری

نوع جلد

نرم

نوبت چاپ

4

سال انتشار

91

فهرست

فهرست

فصل اول: درمان روان تحلیلی

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

مروری بر درمان مبتنی بر روان تحلیلی فرویدی

نظریه شخصیت

رشد شخصیت

ماهیت ناسازگاری

مفاهیم اصلی

فرایند مشاوره

شرایط رشد و نمو

فرایند درمان

راهبرد های کمک به مددجو

تسهیل تداعی آزاد با نوشتن

انعکاس بخش منفی و ناهشیار خود به وسیله درمانگر

مداخله حمایتی

درمان بی وقفه

روان درمانی های مختصر

فصل دوم: درمان آدلری

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

کلیات

نظریه شخصیت

ماهیت ناسازگاری

مفاهیم اصلی

فرایند مشاوره

رابطه مشاور-مددجو

فهم و درک مددجو

سنجش و تحلیل

جو و منظومه خانوادگی

ترتیب ولادت

خاطرات اولیه

رویا ها

تکالیف زندگی جاری

الویت ها

بینش و تفسیر

بازتشخیصی موقعیت

راهبرد های کمک به مددجویان

مهارت های اساسی برای گوش دادن و پاسخ دادن

فنون خاص آدلرین ها

فصل سوم: مشاوره متمرکز بر شخص

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه کلیات

نظریه شخصیت

ماهیت ناسازگاری

مفاهیم اساسی

فرایند مشاوره

دیدگاه مددجو

دیدگاه مشاور

جو یا شرایط رشد و کمال

راهبرد های کمک به مراجعان

راهبرد هایی که فهم و درک همدلانه را تسهیل می کند

انتقال دادن اصالت

نشان دادن پذیرش

فصل چهارم: درمان گشتالتی

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

کلیات

نظریه شخصیت

ماهیت ناسازگاری

مفاهیم اصلی

فرایند مشاوره

راهبرد های کمک به مددجو

به نمایش درآوردن

رفتار هدایت شده

خیال پردازی

رویا ها

تکلیف خانه

فصل پنجم: تحلیل تبادلی

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

کلیات

نظریه شخصیت

ماهیت ناسازگاری

شیوه های قضاوت درباره ناسازگاری

مفاهیم اساسی

فرایند مشاوره

هدف های مشاوره

چشم انداز مشاوره

چشم انداز مددجو

جو تغییر

راهبرد های کمک به مددجو

راهبرد های خاص برای افزایش انگیزش و آگاهی مددجو

راهبرد های مربوط به عقد قرارداد درمانی

راهبرد هایی برای درآوردن کودک از حالت گیجی

راهبرد ها برای بازتصمیم گیری

راهبرد ها برای بازیادگیری

راهبرد ها برای ختم مشاوره

فصل ششم: مشاوره درمان و تغییر رفتاری

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

کلیات

نظریه شخصیت

ماهیت ناسازگاری

فرایند مشاوره

راهبرد های کمک به مددجو

راهبرد هایی برای تسهیل تغییر رفتار آشکار

فصل هفتم: درمان عقلانی-برانگیزنده

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

کلیات

نظریه شخصیت

ماهیت ناسازگاری

مفاهیم اساسی

هدف های روان درمانی

فرایند مشاوره

کلیات

رویه های آغازین

راهبردهای کمک به مددجویان

راهبرد هایی برای کشف اعتقاد های غیرمنطقی

راهبرد هایی برای جدال با اعتقاد های غیرمنطقی

فنون شناختی فنون برانگیزنده

فنون رفتاری

فصل هشتم: واقعیت درمانی

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

کلیات

نظریه شخصیت

ماهیت ناسازگاری

فرایند مشاوره

اصول واقعیت درمانی کاربردی

راهبرد های کمک به مددجویان

مثبت بودن کنترل ادراک ها

مواجهه سازی

برنامه ها و قرارداد ها

حل کردن تعارض ها

فصل نهم: درمان شناختی

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

کلیات نظریه شخصیت

فرایند مشاوره کار سخت

کیفیت های مربوط به تشریک مساعی

راهبرد های کمک به مددجویان

آموزش آرمیدگی و درمان آرمیدگی

حساسیت زدایی منظم

تصویر سازی ذهنی و برانگیزنده

سرمشق گیری شناختی و ناآشکار

بازداری اندیشه

بازساخت دهی شناختی تنظیم مجدد و تلقیح فشار روانی

مراقبه

پسخوراند زیستی

برنامه نویسی زبان شناختی عصبی

فصل دهم: مشاوره صفت-عامل

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

کلیات

نظریه شخصیت

ماهیت ناسازگاری

فرایند مشاوره

رویه های خاص سنجش

مصاحبه اطلاعات شغلی

ایجاد تفاهم و ارتباط

خودفهمی

راهبرد های کمک به مددجویان

فصل یازدهم: مشاوره و روان درمانی التقاطی

روند های کنونی

نقطه نظر های متفاوت در زمینه مکتب التقاطی

نظریه ها و عقاید بنیادی

تاریخچه

شخصیت

مفاهیم اساسی

فرایند مشاوره

کلیات

تمرکز بر رشد و بهبود مددجو در مشاوره نظام دار: مراحل مدل مشاوره نظام دار

مرحله اول: کشف مشکل مرحله دوم: تعریف دو بعدی مشکل

مرحله سوم: تعیین گزینه ها

مرحله چهارم: برنامه ریزی

مرحله پنجم: عمل/تعهد

مرحله ششم: سنجش و پسخوراند

فرایند مشاوره التقاطی

راهبرد های کمک به مددجویان

کلیات

طبقه بندی راهبرد های مشاوره

راهبرد ها برای ایجاد رابطه درمانی

مهارت های ارتباطی

فصل دوازدهم: گروه درمانی

ساخت و سازمان مشاوره گروهی

مراحل مشاوره گروهی

ارزیابی مشاوره گروهی

فصل سیزدهم: خانواده و زناشویی درمانی

خانواده درمانی زناشویی درمانی

مرحله اول مرحله دوم

مرحله سوم

فصل چهاردهم: روان درمانی اجتماعی و محیطی

مقدمه

روش ها و اصول

فصل پانزدهم: کدام روش درمانی کدام درمانگر؟

مشکلاتی که در ارزیابی موفقیت در درمان وجود دارد

انتقادات آیزنک در زمینه اثربخشی روان درمانی

برشی از متن کتاب

برشی از متن کتاب

روانشناسی آدلری هم روانشناسی فردی و هم روانشناسی اجتماعی است. از آن جهت فردی است که شخص به عنوان یک موجود زنده یکی شده یا خاص، در نظر گرفته می شود. بدان جهت اجتماعی است که طی آن گفته می شود آدمی در اصل به وسیله علایق اجتماعی انگیخته می شود. از آنجا که روانشناسی فردی به عنوان واکنشی در مقابل روانشناسی روان تحلیلی فرویدی پا گرفته است، به همین دلیل، بین این دو رویکرد تضاد های مهم و متعددی وجود دارد و نظریه های آدلری ها در مورد شخصیت، با نقطه نظر های روان تحلیلی در همین زمینه، تفاوت دارد. یکی از این تفاوت ها آن است که در این رویکرد گفته می شود امیال خواسته های اجتماعی قبل از امیال جنسی بر رشد شخصیت فرد اثر می گذارد. دومین تفاوت آن است که هشیاری، که خود منبع اولیه درونی کردن اندیشه ها و انگار ها می باشد، قبل از شکل گرفتن ناهشیاری، در فرد وجود دارد. سومین تفاوت آن است که رفتار آدمی بیش از آنکه به وسیله موهبت های ژنتیکی یا برداشت های جنسی دوران اولیه زندگی شخص تعیین می شود، غایتمند و متوجه هدف است. چهارمین تفاوت آن است که نمو و رشد طبیعی فرد، بیشتر نوعی مدل یا الگوی انتخابی خود فرد می باشد تا درجات متفاوتی از بیماری روانی(یا فقدان آن).

نویسنده

نویسنده

دکتر محمود ساعتچی در سال ۱۳۴۴، درجه کارشناسی و در سال ۱۳۴۷ درجه کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران دریافت کرد؛ وی از سال ۱۳۴۸ با تدریس درس روانشناسی عمومی در مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی، کار تدریس در دانشگاه را آغاز کرد. در همین دوره شروع به ترجمه و اقتباس کتاب اصول روانشناسی، اثر نرمان ل. مان نمود که این کتاب در سال ۱۳۵۳ در دو جلد کامل انتشار یافت و به صورت یکی از معتبرترین و پرفروش ترین کتاب های مرجع روانشناسی در زبان فارسی درآمد. در سال ۱۳۵۳ دوره دکترای روانشناسی را در دانشگاه الهآباد در هند به اتمام رسانید و به عنوان عضو هیات علمی به مرکز آموزش مدیریت دولتی منتقل گردید. نمونه هایی از کتاب های دکتر ساعتچی عبارتند از: مصاحبه استخدامی، اصول روانشناسی، روانشناسی در کار سازمان و مدیریت، روانشناسی بهره وری، روانشناسی کار و …

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی – ساعتچی”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت