کتاب فار آزمون زیست شناسی یازدهم فار

170,000 تومان200,000 تومان (-15%)

موجود در انبار

  • مولفان: دکتر وحید عزیزی، سید احمد آل علی و یونس حمه صادقی
  • انتشارات: فار
  • با ویراستاری رتبه های برتر
  • ویرایش جدید

170,000 تومان200,000 تومان (-15%)

توضیحات

درباره‌ی کتاب فار آزمون زیست شناسی یازدهم فار

کتاب فار آزمون زیست شناسی یازدهم انتشارات فار، از بهترین کتاب‌های زیست شناسی کنکور می‌باشد که در آن 4 نوع آزمون طراحی شده است که شامل: آزمون‌های مویرگی (مبحثی) به این معنا که هر فصل به مبحث‌های کوچکتر تقسیم شده و با توجه به حجم و اهمیت آن، یک یا چند آزمون برایشان طراحی گردیده و حالت آموزشی دارند.

در بخش بعدی، آزمون های جمع بندی جای گرفته که در پایان هر فصل جهت جمع بندی مطالب آموزش داده شده ارائه گردیده است. عنوان بعدی که در این اثر از آن استفاده شده آزمون های یادآوری (دوره ای ) است؛ از فصل 2 به بعد در پایان فصل ها، 1 یا 2 آزمون یادآوری طراحی شده تا دانش آموزان بتوانند  مطالب همان فصل و فصول گذشته را مرور کرده و به مرحله ی تثبیت برسانند چرا که سوالات از نکات گفته شده در بخش های گذشته بوده و از آن فراتر نمی رود.

آزمون جامع این سری از کتاب های کمک درسی زیست یازدهم در پایان کتاب  قرار دارد و شامل چندین آزمون به صورت ترکیبی از تمام فصل ها ست تا دانش آموزان بتوانند سطح خود را تعیین کنند و میزان تسلط خود بر مطالب را بسنجند؛  در پاسخنامه ای که ارائه شده  در ابتدای هر پاسخ درجه بندی آن تست با 3 سطح بسیار دشوار، نسبتا دشوار و متوسط، مشخص گردیده است.

در این کتاب درسنامه های مفید همراه با مثال های متنوع ارائه شده که گاهی در کنار پاسخنامه برای توضیح بیش تر و در بعضی جاها بعد از پاسخنامه ارائه گردیده اند. در پایان هر فصل یا در انتهای هر آزمون پاسخنامه های تشریحی و درس آموز قرار گرفته است و دانش آموزمی تواند با مراجعه به آنها و تحلیل پاسخ ها رفع اشکال نماید.

سوالات در واقع تمام مطالب کتاب درسی را تحت پوشش قرار می دهند و به اشکال مختلف طراحی شده اند. در بخش تست ها هم، زمانی معادل 45 ثانیه برای هر تست در نظر گرفته شده است و شرایط کنکوری را برای دانش آموز تداعی می کند. تا مخاطب با همان حال و هوا به سنجش آموخته های خود بپردازد.

بخشی از کتاب فار آزمون زیست شناسی یازدهم فار

هریک از عبارت های داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید.

پتاسیم – گیرنده – کراتین فسفات –  نورون های رابط – پمپ سدیم – پتاسیم – پایانه ی اکسونی – کانال های دریچه دار – دندریت ها – سدیم – اکسون – ای تی پی – پشتیبان

1-         بافت عصبی از یاخته های عصبی و یاخته های ……… تشکیل شده است.

2-         پیام عصبی از محل …………. یک یاخته ی عصبی به یاخته ی دیگر منتقل می شود.

3-         غلاف میلین رشته ای …………….. و دندریت بسیاری از یاخته های عصبی را می پوشاند و آن ها را عایق بندی می کند.

4-         در حالت آرامش یاخته های عصبی زنده مقدار یون های ……………. در بیرون غشا بیش تر از داخل آن است و در مقابل آن یون های ………… در درون یاخته بیش تر است.

5-         پمپ سدیم – پتاسیم در هر بار فعالیت خود از انرژی مولکول ………… استفاده می کند.

6-         فعالیت …………… موجب می شود که شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا بعد از پتانسیل عمل دوباره به حات آرامش برگردد.

7-         ناقل عصبی پس از رسیدن به غشای یاخته ی پس سیناپسی به پروتئینی به نام ……………. متصل می شود.

8-         …………………. رشته هایی هستند که پیام عصبی را دریافت و به جسم یاخته ای یاخته ی عصبی وارد می کنند.

9-         …………….. که در مغز و نخاع قرار دارند ، ارتباط بین یاخته های عصبی را فراهم می کنند.

هر یک از عبارت های زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده ، کامل کنید.

1-         در غشای یاخته های عصبی از انواع مولکول های ( لیپیدی – پروتئینی ) وجود دارند که به عبور یون ها ی سدیم و پتاسیم از غشا کمک می کنند.

2-         بعد از پتانسیل عمل ، پس از مدت ( طولانی – کوتاهی ) اختلاف پتانسیل دو سوی غشا دوباره به حالت آرامش بر می گردد.

3-         در پایان پتانسیل عمل مقدار یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشای یاخته با مقدار این یون ها در حالت آرامش تفاوت ( دارد – ندارد ).

4-         وقتی غشای یاخته تحریک می شود با باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی ، یون های سدیم ( وارد یاخته – از یاخته خارج ) شده و بار الکتریکی درون آن ( مثبت تر- منفی تر ) می شود.

5-         در هنگام پتانسیل عمل با باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی ، یون های پتاسیمی ( وارد یاخته – از یاخته خارج ) شده و بار الکتریکی خارج آن ( مثبت تر – منفی تر ) می شود.

6-         هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار ( سریع تر – کندتر ) از رشته های بدون میلین هم قطر است.

7-         ناقل های عصبی ذخیره شده در نورون پیش سیناپسی از طریق ( انتشار تسهیل شده – برون رانی ) به فضای سیناپسی آزاد می شود.

8-         در هر بار فعالت پمپ سدیم – پتاسیم ( دو – سه ) یون سدیم از یاخته ی عصبی خارج و ( دو – سه ) یون پتاسیم وارد آن می شوند.

کتاب فار آزمون زیست شناسی یازدهم، به قلم دکتر وحید عزیزی، سید احمد آل علی و یونس حمه صادقی توسط انتشارات فار به چاپ رسیده است.

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 1200 g
ابعاد 285 × 210 mm
انتشارات

فار

پایه تحصیلی

کنکور, یازدهم

رشته تحصیلی

تجربی

تعداد صفحه

568

قطع

رحلی

نوع جلد

جلد نرم

سال انتشار

1401

فهرست

فهرست

فهرست کتاب فار آزمون زیست شناسی یازدهم فار

آزمون های فصل اول تنظیم عصبی

آزمون 1 گفتار 1

آزمون 2 گفتار 2

آزمون 3 جامع فصل

آزمون 4 جامع فصل

آزمون 5 جامع فصل

آزمون 6 جامع فصل

آزمون 7 جامع فصل

آزمون های فصل دوم حواس

آزمون 8 گفتار 1

آزمون 9 گفتار 2

آزمون 10 گفتار 3

آزمون 11 جامع فصل

آزمون 12 جامع فصل

آزمون 13 جامع فصل

آزمون 14 جامع فصل

آزمون 15 مروری فصل های 1 و 2

آزمون 16 مروری فصل های 1 و 2

آزمون های فصل سوم دستگاه حرکتی

آزمون 17 گفتار 1

آزمون 18 گفتار 2

آزمون 19 جامع فصل

آزمون 20 جامع فصل

آزمون 21 جامع فصل

آزمون 22 جامع فصل

آزمون 23 مروری فصل های 1 و 2 و3

آزمون 24 مروری فصل های 1 و 2و3

آزمون های فصل چهارم تنظیم شیمیایی

آزمون 25 گفتار 1

آزمون 26 گفتار 2

آزمون 27 جامع

آزمون 28 جامع فصل

آزمون 29 جامع فصل

آزمون 30 مروری فصل های 1 و 2 و3و4

آزمون 31 مروری فصل های 1و 2و 3و 4

آزمون های فصل پنجم ایمنی

آزمون32 گفتار 1

آزمون 33 گفتار 2

آزمون 34 گفتار 1و2

آزمون 35 گفتار  3

آزمون 36 جامع فصل

آزمون 37 جامع فصل

آزمون 38 جامع فصل

آزمون 39 مروری فصل های 1 و 2 و3و4و5

آزمون 40 مروری فصل های 1 و 2و3 و4و5

آزمون 41 مروری فصل های 1 و 2و3 و4و5

آزمون های فصل ششم تقسیم یاخته

آزمون42  گفتار 1

آزمون 43 گفتار 2

آزمون 44 گفتار 3

آزمون 45 جامع فصل

آزمون 46 جامع فصل

آزمون 47 جامع فصل

آزمون های فصل هفتم تولید مثل

آزمون48 گفتار 1

آزمون 49 گفتار 2

آزمون 50 گفتار 3

آزمون 51 گفتار  4

آزمون 52 جامع فصل

آزمون 53 جامع فصل

آزمون 54 جامع فصل

آزمون 55 جامع فصل

آزمون 56 جامع فصل

آزمون 57 مروری فصل های 6و7

آزمون 58 مروری فصل های 6و7

آزمون 59 مروری فصل های 6و7

آزمون های فصل هشتم تولید مثل نهاندانگان

آزمون60 گفتار 1

آزمون 61 گفتار 2

آزمون 62 گفتار 3

آزمون 63 جامع فصل

آزمون 64 جامع فصل

آزمون های فصل نهم پاسخ گیاهان به محرک ها

آزمون65 گفتار 1

آزمون 66 گفتار 2

آزمون 67 جامع فصل

آزمون 68 جامع فصل

آزمون 69 جامع فصل

آزمون جامع 1 فصل 8 و9

آزمون جامع 2 فصل 8 و 9

آزمون های فصل دهم جامع کل کتاب

آزمون 72 جامع 1

آزمون 73 جامع 2

آزمون 74 جامع 3

آزمون 75 جامع 4

آزمون 76 جامع 5

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب فار آزمون زیست شناسی یازدهم فار”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت