کتاب روش تحقیق و اجرای پروژه – بنی مهد

18,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  • مجموعه کتاب های حرف حساب به همراه CD
  • ویژه مقطع کارشناسی حسابداری به همراه تحلیل داده ها با SPSS
  • تألیف: دکتر بهمن بنی مهد- مهدی عربی
  • انتشارات: ترمه

18,000 تومان

توضیحات

کتاب روش تحقیق و اجرای پروژه تالیف دکتر بهمن بنی مهد و مهدی عربی، توسط انتشارات ترمه به چاپ رسیده است.

روش تحقیق، یک فرآیند نظام مند با ویژگی ها و راهکارهای ویژه می باشد که برای هر علم، روش شناختی متفاوتی دارد؛ محققین این علم با استفاده از تحقیقات میدانی و مونوگرافی  به اطلاعات و پاسخ پرسش ها دست می یابند. تحقیق نیازمند برنامه ریزی، طرح و نقشه، توانایی های اقتصادی و مهارتی می باشد. تجربه نشان داده است، استفاده از روش تحقیق باعث پیشرفت علوم و سرعت در رسیدن به اطلاعات می شود. اجرای پروژه، نیازمند دانش تخصصی می ‌باشد که روش های مختلفی دارد؛ از جمله آنها می توان: امانی، درصدی و پیمان مدیریت را نام برد. کتاب “روش تحقیق و اجرای پروژه”، به بررسی روش اجرای پژوهش و اهمیت آن در حسابداری، تحلیل داده ها با نرم افزار، اجرای پروژه های مالی و تهیه گزارش کار آموزی می‌پردازد. این کتاب می‌کوشد، مطالب حسابداری کاربردی را به صورت خود آموز در اختیار دانشجویان قرار دهد. نویسنده هر سه مبحث روش تحقیق، تحلیل آماری و اجرای پروژه کار آموزی را در کتاب “روش تحقیق و اجرای پروژه” به صورت جامع  بازگو کرده است. کتاب حاضر با استفاده از تصاویر، نمودارها، مثال ها و تمرین های متعدد مطالب را آموزش می دهد.

 

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 520 g
ابعاد 285 × 211 mm
موضوع

حسابداری

تعداد صفحه

209

قطع

رحلی

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

1

سال انتشار

1395

برشی از متن کتاب

برشی از متن کتاب

” پژوهش ها از منظر فرایند اجرا یا نوع داده های به کار رفته به سه گروه کمی، کیفی و ترکیبی ( آمیخته) تقسیم می شوند. پژوهش کمی شامل گردآوری سیستماتیک داده های موجود و تحلیل آماری آن ها می باشد. در صورتی که پژوهش کیفی شامل خلق داده ها و اطلاعات مورد نیاز و تشریح پدیده ها است. پژوهش کمی معمولاً دارای فرضیه است و در آن از طریق تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه پرداخته می شود. اما، در پژوهش کیفی طرح پرسش کفایت می کند و برای پاسخ به پرسش از تحلیل آماری استفاده نمی شود و بیشتر، مبتنی بر استدلال منطقی است ( طبیبی و همکاران، 1392). در پژوهش کمی، پژوهش گر داده های موجود در خصوص متغیرها و پدیده ها را فقط گردآوری می کند. اما، در پژوهش کیفی، پژوهش گر داده ها و اطلاعات مورد نیاز را خلق می کند. در پژوهش کمی، پژوهش گر معمولاً از نظریه های مطرح و موجود در رشته برای چارچوب نظری و رابطه ی بین متغیرها استفاده می کند. اما، در پژوهش کیفی، پژوهش گر خود اقدام به ارایه ی یک نظریه ی جدید می نماید. پژوهش کمی بیشتر دارای ماهیت عینی بوده و وابسته به آمار و ارقام است و پژوهش کیفی ماهیت انتزاعی دارد. پژوههش هایی که به صورت اکتشافی و یا تاریخی انجام می شوند، نمونه هایی از پژوهش کیفی هستند (حافظ نیا، 1389). پژوهش ممکن است ترکیبی از پژوهش های کمی و کیفی باشد که به آن پژوهش ترکیبی یا آمیخته گفته می شود. برای نمونه، چنانچه پژوهش گر قصد مطالعه ی یک مفهوم نوین داشته باشد که تا کنون تبیین نشده است، لازم است ابتدا از طریق تحلیل اکتشافی، مبانی تئوریک آن مفهوم مشخص شود. پس از تعیین چارچوب تئوریک، برای سنجش میزان پایبندی یک سازمان به آن مفهوم، پرسش نامه ای تدوین گردد و از طریق پرسش نامه، دیدگاه کارکنان و مدیران آن سازمان گردآوری شود. این مرحله که به آزمون فرضیه از طریق تکنیک های آماری داده های گردآوری شده پرداخته می شود، از نوع روش کمی است.”

فهرست

فهرست

روش اجرای پژوهش
اهمیت پژوهش در حسابداری
فرایند پژوهش علمی
جمع بندی در فصل
پرسش های تشریحی
پیشینه های پژوهش های تجربی در حسابداری
نقش کامپیوتر و آمار در پژوهش علمی
انواع پژوهش
انواع و روش اجرای پژوهش
انواع پژوهش از منظر فرایند اجرا
انواع پژوهش از منظر بعد زمانی
انواع پژوهش از منظر هدف اجرا
آشنایی با طرح پژوهشی و پایان نامه
پیشنهاد طرح پژوهش
چارچوب نگارش پایان نامه
جمع بندی فصل
پرسش های تشریحی
انتخاب موضوع، بیان مساله، ضرورت و پیشینه پژوهش
انتخاب موضوع
بیان مساله
وجوه تمایز و نوآوری پژوهش
اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش
چارچوب نظری و مرور بر پژوهش های مربوط
جمع بندی فصل
پرسش های تشریحی
پرسش های چند گزینه ای
تمرین ها
هدف، پرسش و فرضیه ی پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش های پژوهش
فرضیه های پژوهش
جمع بندی فصل
پرسش های تشریحی
جامعه و نمونه ی آماری
مفهوم جامعه و نمونه ی آماری
روش های نمونه گیری
تعیین حجم نمونه
جمع بندی فصل
متغیرها و روش های گردآوری داده ها
مفهوم متغیر
انواع متغیر از نظر ماهیت
انواع متغیر از نظر مقیاس سنجش
انواع متغیر از نظر نقش در پژوهش
فرآیند اندازه گیری متغیرها
انواع داده ها از نظر ساختاری
روش گرد آوری داده ها
منابع گردآوری داده های اولیه
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
داده های معاملات سهام
داده های کلان اقتصادی
داده های مبتنی بر پرسش نامه
سایر اجزای طرح پژوهشی
دامنه ی پژوهش
امکانات و محدودیت های پژوهش
تعریف مفاهیم، واژه هاو متغیرها
استناد
جمع بندی فصل
نگارش مقاله ی علمی
اهمیت مقاله علمی
نگارش مقاله ی علمی
عنوان و چکیده
مقدمه ی مقاله
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
روش شناسی
یافته ها
بحث و نتیجه گیری
تکمیل ساختار مقاله ی علمی
تمرین
تحلیل داده ها با نرم افزار
روش و ابزار تحلیل داده ها
روش تحلیل داده ها
آماده سازی داده های کمی پیش از تحلیل
توزیع نرمال در متغیرهای حسابداری
تحلیل توصیفی داده ها
میانگین
میانه
بیشینه و کمینه
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
تحلیل داده های مبتنی بر پرسش نامه
روایی و پایایی پرسش نامه
تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه
آزمون مقایسه ی میانگین ها
همبستگی
مدل رگرسیون
جمع بندی فصل
پرسش های چند گزینه ای
تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Excel
معرفی نرم افزار Excel
چینش داده ها و محاسبات در نرم افزار Excel
معرفی فضای نرم افزار SPSS
آزمون های نرمال بودن یک توزیع در نرم افزار SPSS
آزمون های مقایسه ی میانگین ها در نرم افزار SPSS
محاسبه ی آماری توصیفی در نرم افزار SPSS
آزمون مقایسه ی میانگین در داده های کمی ( پارامتریک)
مقایسه میانگین با عدد ثابت در SPSS
مقلیسه میانگین های دو گروه مستقل در SPSS
مقایسه میانگین های دو گروه وابسته در SPSS
مقایسه ی میانگین ها در چند گروه مستقل ( تحلیل واریانس) در SPSS
آزمون مقایسه ی میانگین در داده های کیفی
مقایسه ی میانگین های متغیرهای اسمی و رتبه ای در دو گروه مستقل
مقایسه ی میانگین های متغیرهای اسمی و رتبه ای در چند گروه مستقل
ضریب همبستگی در نرم افزار SPSS
برآورد مدل رگرسیون در نرم افزار SPSS
طیف لیکرت و بررسی پایانی پرسش نامه در نرم افزار SPSS
اجرای پروژه ی مالی و تهیه ی گزارش کا آموزی
اجرای پروژه ی مالی
فرآیند اجرای پروژه ی مالی در مقطع کارشناسی
تحلیل و بررسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی
اجرای پژوهش پیمایشی با پرسش نامه
انجام یک پژوهش مروری
اجرای چرخه ی حسابداری به صورت عملی
تحلیل نسبت های مالی
تهیه ی گزارش نهایی پروژه ی کارشناسی
جلسه ارائه ی پروژه ی مالی کارشناسی
فرآیند اجرای پروژه ی مالی در مقطع کاردانی
تشریح چرخه ی حسابداری
تشریح چرخه ی حسابداری
تشریح چرخه ی حقوق و دستمزد
تحلیل نسبت های مالی
تهیه ی گزارش کارآموزی
فرآیند اجرای کارآموزی
نحوه تدوین گزارش کارآموزی
فصل اول گزارش کارآموزی
فصل دوم گزارش کارآموزی
فصل سوم گزارش کارآموزی
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست الف: محتویات سی دی همراه کتاب
پیوست ب: نکات نگارش متن در نرم افزار Word
واژه نامه ی فارسی به انگلیسی

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب روش تحقیق و اجرای پروژه – بنی مهد”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت