کتاب حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی – هاشمی

60,000 تومان

موجود

مؤلف: محمد هاشمی

انتشارات: میزان

کتاب حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی اثر دکتر سید محمد هاشمی توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.

حقوق اساسی دست آورد عقلانیتی است که در آن، با معیار قراردادن هنجار مورد نیاز جامعه (نظم، امنیت، آزادی و عدالت)، ضرورت ساختار حقوقی مطلوب (تنظیم قدرت حکومتی و تضمین آزادی مردم) را زینت بخش قوانین اساسی قلمداد می نماید.

با توجه به این مراتب می توان به این نتیجه رسید که حقوق اساسی با گستره وسیع خود، به طور فعال  و دائمی، فراگیر همگان در یک جامعه سیاسی می شود. این فراگیری اقتضا می کند که همه ی افراد، به عنوان تشکیل دهندگان اصلی جامعه، در فهم و درک مراتب، مندرجات ومفاهیم حقوق اساسی، دریغ نورزند و در پاسداری از این حق انسانی از پای ننشینند.با این ترتیب می توان حقوق اساسی را سامان بخش زندگی شایسته و افتخارآمیز همه افراد در جامعه سیاسی و فراتر از یک رشته تحصیلی خاص دانست. به هر حال موضوعیت یافتن حقوق اساسی، در هر جامعه سیاسی، موکول به آن است که حکومتگران برخاسته از بین مردم، از مواضع استکبار دوری گزینند و امانت قدرت را، صرفاً به قصد خدمت عمومی به کاربرند و همواره نسبت به قواعد حقوقی حاکم بر خود خاضعانه تمکین کنند.این فضای مطلوب سیاسی وقتی پدیدار خواهد شد که مردم رأسا قائم بر مقدرات اجتماعی خویش باشند.

کتاب حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی دارای 4 قسمت می باشد که عبارتند از:

1- مباحث نظری حقوق اساسی 2- دولت – کشور 3- دولت به معنای قدرت سیاسی 4- حقوق فردی و آزادی های عمومی

اطلاعات بیشتر

وزن 830 g
ابعاد 24.2 × 17.5 سانتی متر
موضوع

حقوق

تعداد صفحه

416

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد سخت

نوبت چاپ

3

سال انتشار

1395

فهرست

بخش مقدماتی: انسان اجتماعی

بند اول : استعداد های انسانی

اول : استعدادهای فردی: اندیشه و فن زندگی

دوم: استعدادهای اجتماعی: همبستگی اجتماعی

بند دوم : نهادهای اجتماعی حاکم بر روابط انسانی

بند سوم: مبانی حقوق

اول: حقوق طبیعی یا فطری

الف: مفهوم حقوق طبیعی یا فطری

ب: آثار مترتب بر حقوق طبیعی

یک: حقوق طبیعی و دموکراسی

دو: حقوق طبیعی ودولت

دوم: حقوق موضوعه

الف : مفهوم حقوق موضوعه

ب: حقوق موضوعه و دولت

یک: حقوق موضوعه به عنوان ابزار قدرت دولت

دو: حقوق موضوعه به منزله تضمین افراد در مقابل دولت

بند چهارم: حقوق و سیاست

اول: تجلی حقوق در سیاست

الف: سیاست در حقوق

ب: حقوق در سیاست

دوم: حقوق اساسی و سیاست

الف: جایگاه حقوق اساسی در نظام حقوقی

ب: حقوق اساسی در مقام انتظام منطقی سیاست

قسمت اول: مباحث نظری حقوق اساسی

  • : طرح مطلب

فصل اول: موضوع و مفهوم حقوق اساسی

بخش اول: موضوع حقوق اساسی

بند اول: پدیده سیاست

اول: تعریف سیاست

الف: مفهوم وسیع سیاست

ب: مفهوم محدود سیاست

دوم: ویژگی سیاست

الف: ویژگی طبیعی سیاست

ب: ویژگی منطقی سیاست

بند دوم: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

اول: نهادهای سیاسی

دوم: علوم سیاسی

سوم: رابطه حقوق اساسی و علوم سیاسی

بند سوم: حقوق اساسی و علوم اجتماعی

اول: تاریخ حقوق

دوم: فلسفه سیاسی

سوم: جامعه شناسی سیاسی

بخش دوم: مفهوم اصلی حقوق اساسی

بند اول : اجتماع و ملازمه قدرت و آزادی

اول: ویژگی های فردی و اجتماعی انسان

دوم: سازش بین فرد و جامعه

بند دوم: انتظام عناصر قدرت و آزادی

اول: حقوق اساسی در مقام بیان آزادی

دوم: حقوق اساسی در مقام تلفیق و آشتی بین قدرت و آزادی

فصل دوم: نظام حقوقی حقوق اساسی

بخش اول: منابع حقوق اساسی

بند اول: قانون اساسی

اول: برتری قانون اساسی

دوم: مفاهیم حقوقی قانون اساسی

الف: مفاهیم ماهوی قانون اساسی

ب: مفهوم شکلی قانون اساسی

سوم: تدوین و بازنگری قانون اساسی

الف: تدوین قانون اساسی

یک: اشکال دموکراتیک

دو: فرمان فردی

سه: اشکال مختلط

ب: بازنگری قانون اساسی

یک: منطق حقوقی بازنگری

دو: نظریات مربوط به “قوه موسسان بازنگری”

سه: ابتکار بازنگری

چهار: آیین بازنگری

پنج: محدودیت های وارده به بازنگری

1-         محدودیت موضوعی

2-         محدودیت به خاطر اوضاع و احوال

3-         محدودیت زمانی

بند دوم: منابع حقوقی مرتبط و مستقل از قانون اساسی

اول: منابع حقوقی مرتبط با قانون اساسی

الف: قوانین و آیین نامه های خاص اعمال قوه مقننه

ب: تفسیر قانون اساسی

دوم: منابع حقوقی مستقل از قانون اساسی

الف: عرف و عادت سیاسی

ب: احکام و فرمان های ریاست کشور

ج: نظریات علمی و تجربیات عملی

بخش دوم: نظارت بر اجرای قانون اساسی

بند اول: نظارت سیاسی

اول: نظارت سیاسی سازمان یافته

دوم: نظارت از طریق افکار عمومی

بند دوم: نظارت قضایی

اول: نظارت قضایی از طریق دادگاه های عمومی

دوم: نظارت قضایی از طریق دادگاه های ویژه

قسمت دوم: دولت – کشور

قسمت سوم: دولت به معنای قدرت سیاسی

قسمت چهارم : حقوق فردی و آزادی های عمومی

 

برشی از متن کتاب

قسمت 1 . مباحث نظری حقوق اساسی

حقوق اساسی را می توان عبارت از ” چهارچوب حقوقی پدیده های سیاسی” دانست. این بدان معناست که تمام مسائل و موضوعات جامعه انسانی در عالم سیاست، از بند هوس های فردی خارج و در حیطه قواعد حقوقی قرار می گیرد. در این صورت است که حاکمیت قانون جانشین تسلط انسان بر انسان می گردد.

قسمت  2 . دولت – کشور

دولت در حقوق اساسی دارای سه مفهوم متفاوت است: در مفهوم نخستین، دولت به معنای جامعه سیاسی و معرف هویت یک کشور می باشد که بدان دولت – کشور گفته می شود.مفهوم دوم آن قدرت سیاسی است که معنای حکومت از آن استنباط می شود و مفهوم سوم آن در نظام تفکیک قوا به قوه مجریه اطلاق می گردد و در این جا مفهوم اول موضوع بحث فعلی ماست و دو مفهوم دیگر در قسمت های بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

قسمت 3 . دولت به معنای قدرت سیاسی 

قدرت سیاسی عبارت است از قدرتی که توسط یک فرد یا گروهی از افراد در یک جامعه اعمال می شود. اعمال این چنین قدرتی در جلوه های متفاوتی هم چون پادشاه یا امپراطور و رئیس جمهور یا نخست وزیر، با اتکا به نیروی نظامی و به منظور ساماندهی امور مشترک جامعه صورت می گیرد.

قسمت 4 .حقوق فردی و آزادی های عمومی

با آنکه حقوق فردی و آزادی های عمومی درمقابل قدرت حکومتی منطقاً درقلمرو حقوق اساسی قرار می گیرد، برخی از اندیشمندان، با این ادعا که این مقوله بیان کننده نظام حقوقی فن قدرت است، از پرداختن به این حقوق بنیادین دوری کرده اند، اما بسیاری از صاحب نظران هم چون آسمن از موضع سنتی خود بازگشته و در کتاب حقوق اساسی خود به آزادی های عمومی نیز پرداخته اند.

ثبت دیدگاه برای “کتاب حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی – هاشمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی - هاشمی

60,000 تومان

افزودن به سبد