کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) – اسکات

40,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

نویسنده: ویلیام اسکات

مترجم: دکتر علی پارسائیان

انتشارات: ترمه

40,000 تومان

توضیحات

کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد 1) اثر ویلیام اسکات، با ترجمه ی دکتر علی پارسائیان توسط انتشارات ترمه به چاپ رسیده است.

کتاب “تئوری حسابداری مالی” در دو جلد تحت همین عنوان و درج عبارت جلد اول و دوم جهت آموزش و مطالعه برای دانشجویان رشته ی حسابداری و حسابرسی منتشر گردیده که اثر حاضر جلد اول آن می باشد. هدف از تئوری حسابداری، آموزش شیوه ی ثبت و گزارش کردن رویدادها نیست بلکه درباه ی خود حسابداری و جنبه های کاربردی عملیات کارا و منصفانه ی سیستم های اقتصادی، اطلاعات مفیدی را در اختیار مخاطب قرار می دهد. مولف با بررسی مقاله های تحقیقاتی، مفهوم تئوری حسابداری را از دیدگاه نظری و کاربردی به شیوه ای رسا و روشن تشریح می کند و به منظور اثر گذاری و تفهیم راحت تر مفاهیم مربوطه، اصول نظری و جنبه های کاربردی آن ها را در امریکا و کانادا با ذکر نمونه ارائه می دهد؛ “اسکات” مفهوم و تعریف تئوری حسابداری را بر اساس این دیدگاه بیان کرده که بتوان بر اساس آن، اطلاعات مهم و تاثیرگذار برروی تصمیمات استفاده کنندگان داخلی و خارجی را به موقع و صحیح فراهم کرد؛ در پایان هر فصل نیز تعدادی پرسش و مسائل کاربردی و مهم، جهت پاسخ گویی تدوین شده تا از طریق آن خواننده را به چالش کشیده و آموخته هایش را بیازماید. به طور کلی، هدف اصلی این اثر این است که حسابداری مالی جاری و محیط گزارشگری را به خواننده بیاموزد که در این راستا باید به تضاد منافع مدیریت و استفاده کنندگان خارجی (خارج از سازمان) توجه دقیق نمود. این کتاب از 8 فصل با عناوین زیر تشکیل شده است: 1- پیشگفتار 2- حسابداری در شرایط آرمانی 3- اطلاعاتی که برای تصمیم گیری سودمندند: گزارشات مالی 4- بازارهای کارای اوراق بهادار 5- روش مبتنی بر اطلاعات: سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری 6- روش مبتنی تعیین ارزش، از نظر ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری 7- روش مبتنی بر تعیین ارزش: کاربردها 8- اهمیت رویه های حسابداری و تئوری اثباتی حسابداری

 

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 750 g
ابعاد 231 × 165 mm
تعداد صفحات

533

قطع

وزیری

نوبت چاپ

7

نوع جلد

جلد نرم

فهرست

فهرست

فصل 1: پیشگفتار

هدف این کتاب

دیدگاه تاریخی

پیچیدگی اطلاعات در حسابداری مالی و گزارشگری

نقش تحقیقات حسابداری

اهمیت اطلاعات نامتقارن

مسئله بنیادی در تئوری حسابداری مالی

مقررات به عنوان واکنشی در برابر مسئله بنیادی

محتوای این کتاب

شرایط آرمانی

گزینش نادرست

خطر اخلاقی

تدوین استانداردها

اهمیت تئوری حسابداری مالی از نظر رویه حسابداری

فصل 2: حسابداری در شرایط آرمانی

پیشگفتار

الگوی ارزش فعلی در شرایط نامطمئن

الگوی ارزش فعلی در شرایط نامطمئن

سیستم حسابداری مبتنی بر ثبت ذخایر

نقدی بر سیستم حسابداری مبتنی بر شناسایی ذخایر

خلاصه

تجدید نظر در حسابداری مبتنی بر هزینه های تاریخی

چالش پیش روی حسابداری مبتنی بر هزینه های تاریخی

واکنش حسابداران در برابر این چالش

خلاصه

چیزی به نام سود خالص حقیقی وجودندارد

نتیجه

فصل 3: اطلاعاتی که برای تصمیم گیری سودمندند: گزارشات مالی

پیشگفتار

دیدگاه مبتنی بر سودمندی بودن اطلاعات، از نظر تصمیم گیری

تئوری تصمیم انفرادی

تئوری تصمیم از دیدگاه کاربردی

سیستم های اطلاعاتی

نتیجه

سرمایه گذاران ریسک گریزند و تصمیمات بخردانه اتخاذ می نمایند

اصول تنوع بخشیدن به پرتفوی

تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مطلوب

ریسک پرتفوی

محاسبه و تفسیر بنا

واریانس مورد انتظار پرتفوی

ریسک پرتفوی با افزایش تعداد  اوراق بهادار

خلاصه

واکنش سازمان های حرفه ای حسابداری در برابر دیدگاه مبتنی بر…

نتیجه حاصل از سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری

فصل 4: بازارهای کارای اوراق بهادار

پیشگفتار

بازارهای کارای اوراق بهادار

معنی کارایی

قیمت های بازار چگونه می توانند اطلاعات موجود را به درستی …

خلاصه

جنبه های کاربردی بازارهای کارا از نظر ارائه گزارشات مالی

جنبه های کاربردی

خلاصه

اطلاع رسانی و قیمت

بی ثباتی در استدلال

خلاصه

الگوی قیمت گذاری دارایی ها سرمایه ای

اطلاعات نامتقارن (نامتقارن بودن اطلاعات)

مفهوم نامتقارن بودن اطلاعات

خلاصه

اهمیت اجتماعی کارکرد درست بازارهای اوراق بهادار

مثال هایی از افشای کامل اطلاعات

مقدمه

بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت

اطلاعات مالی آینده نگر

خلاصه و نتیجه ها

فصل 5: روش مبتنی بر اطلاعات: سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم گیری

پیشگفتار

خلاصه ای از مسئله تحقیق

دلیل هایی برای واکنش بازار

آگاه شدن از واکنش بازار

تفکیک عوامل کل بازار از عوامل خاص شرکت

مقایسه بازدهی ها و سود

تحقیق بال و براون

شیوه ی اجرا و نتیجه های تحقیق

علت یا رابطه

نتیجه ی بال و براون

ضریب واکنش در برابر سود خالص

دلیل هایی برای واکنش های متفاوت بازار

کاربرد نتیجه ی تحقیقات انجام شده بر روی ضریب واکنش در برابر سود خالص

محاسبه ی سود خالص مورد انتظار سرمایه گذاران

خلاصه

اقلام غیرعادی، غیرجاری و غیرمترقبه

یک نقطه ی ضعف در بهترین رویه حسابداری

محتوای اطلاعات حسابداری مبتنی بر شناسایی ذخایر

خلاصه و نتیجه گیری

فصل6: روش مبتنی تعیین ارزش، از نظر ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری

پیشگفتار

آیا بازارهای اوراق بهادار کارا هستند؟

مقدمه

تئوری سوداگری

آیا بتا مرده است؟

نوسان بیش از حد بازار سهام

حباب های بازار سهام

نابسامانی های بازار کارای اوراق بهادار

مفهوم ناکارایی بازار اوراق بهادار از دیدگاه ارائه گزارشات مالی

نتیجه های حاصل از بحث کارایی بازار اوراق بهادار

دلیل های دیگری در تایید روش مبتنی بر تعیین ارزش

میزان اثرگذاری اطلاعات موجود در صورت های مالی

تئوری مازاد خالص اولسان

سه فرمول برای محاسبه ارزش شرکت

تداوم سود خالص

محاسبه ارزش شرکت

تحقیقات تجربی در مورد الگوی مازاد خالص

خلاصه

مسئولیت های قانونی حسابرسی

نتیجه

فصل 7: روش مبتنی بر تعیین ارزش: کاربردها

پیشگفتار

نمونه هایی از اقلام که از دیرباز برحسب ارزش بازار…

حساب های دریافتنی و پرداختنی

جریان های نقدی که طبق قرارداد ثابت هستند

قاعده ی اقل بهای تمام شده یا بازار

آزمون سقف برای دارایی های سرمایه ای

حسابداری بر مبنای ارزیابی مجدد

نتیجه

استانداردهایی که به تازگی از دیدگاه ارزش منصفانه…

مستمری و مزایای بازنشستگی

سوخت شدن بخشی از وام ها

ابزارهای مالی

مقدمه

تعیین ارزش اوراق بهادار بدهی و مالکانه

اوراق بهادار مشتقه

شیوه ی ثبت و گزارش کردن ابزارهای مالی مصون ساز

پیش نویس استاندارد کارگروه مشترک

شیوه ی ثبت و گزارش کردن دارایی های نامشهود

پیش گفتار

شیوه ی ثبت و گزارش کردن سرقفلی خریداری شده

سرقفلی ایجاد شده در شرکت

نگاهی دوباره به الگوی مازاد خالص

خلاصه

شیوه ی ثبت و گزارش کردن ریسک

ریسک بتا

واکنش بازار سهام در برابر سایر ریسک ها

روش تعیین ارزش برای گزارش کردن ریسک

نتیجه

خلاصه و نتیجه

فصل 8: اهمیت رویه های حسابداری و تئوری اثباتی حسابداری

پیشگفتار

مطرح شدن موضوع پی آمدهای اقتصادی

برگ اختیار خرید سهام برای کارکنان

شیوه ی ثبت و گزارش کردن کمک های دولت

دیدگاه های ضد و نقیض درباره ی شیوه ی ثبت اهدایی براساس…

خلاصه

واکنش بازار سهام در برابر شیوه ی ثبت و گزارش کردن

رابطه ی بین تئوری بازار کارای اوراق بهادار و پیامدهای اقتصادی

تئوری اثباتی حسابداری

بحثی کوتاه درباره تئوری اثباتی حسابداری

سه فرض در مورد تئریس اثباتی حسابداری

تحقیقات تجربی در مورد تئوری اثبار حسابداری

تفکیک دو فرض مربوط به فرصت طلبی مدیران و بتن قراردادها به

نتیجه

 

 

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) – اسکات”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت