سخنرانی عشق از دیدگاه مولانا و حافظ

در این سخنرانی آقای حمید بیگدلی عشق دیدگاه مولانا را شرح می دهند و آقای علی دشتی عشق از دیدگاه حافظ را ارائه می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

فهرست فروشگاه