loader-img
loader-img-2
کتابانه

کتاب فیزیک دوازدهم جامع تجربی نشر الگو

5 / -

درباره‌ی کتاب فیزیک دوازدهم جامع تجربی نشر الگو جلد اول

کتاب فیزیک دوازدهم تجربی نشر الگو از سری کتاب‌های کمک‌درسی فیزیک دوازدهم تجربی با محتوایی منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی نگاشته شده  و در راستای آمادگی دانش‌آموزان و مخاطبان برای کسب نتیجه مطلوب در کنکور تهیه و تدوین گشته است.

این اثر که جلد اول کتاب می‌باشد. با توجه به اذعان نویسنده مبنی بر اشکالات و ایرادات کتاب درسی، به عنوان منبع مکمل ارائه می‌گردد.

هر یک از فصول به بخش‌هایی تقسیم شده‌اند تا مطالب و مباحث را بتوان به صورت تفکیک شده و ساماندهی شده در اختیار مخاطب قرار داد. این روش ارائه، در ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن مفید خواهد بود.

برای هر یک از بخش‌ها، درس‌نامه‌هایی در نظر گرفته شده که در آن  به تشریح مفاهیم و نکات مهم پرداخته‌اند.

به منظور آموزشی اصولی و منطقی در لابلای مباحث از انواع مثال‌های تستی و تشریحی استفاده شده که بررسی پاسخ هریک نکات و اطلاعات خوبی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند.

تعاریف مهم، نکته های کلیدی، نتیجه‌گیری‌ها هر یک به صورت کادرهای مشخص، در درس‌نامه‌ها به چشم می‌خورند تا علاوه بر معطوف کردن توجه مخاطب به خود، به هنگام جمع‌بندی و مرور به راحتی در دسترس قرار گیرند.

پس از درس‌نامه‌ها انواع مختلفی از سؤالات تستی در اختیار مخاطبان قرار گرفته تا ضمن آشنایی وی با نمونه‌های مختلف تستی، زمینه به چالش کشیدن معلومات وی را به وجود آورده و با درگیر نمودن ذهن برای پاسخ‌گویی به مسائل، یادگیری دقیق و عمیقی را برای وی به ارمغان آورند.

تست‌ها در دو  بخش تدوین یافته‌اند. بخش ابتدایی هم‌سطح مباحث کتاب درسی و بخش دوم فراتر از آن است که برای علاقه‌مندان و دانش‌آموزان کوشا در نظر گرفته شده‌اند.

سؤالات اعم از متنی، مفهومی، ترکیبی و... همگی در راستای آماده نمودن دانش‌آموز برای شرکت در کنکور طراحی شده‌اند.

برخی تست‌ها به اعتقاد مؤلف مناسب زمان جمع‌بندی هستند، به همین دلیل با نماد یک «فلِش» متمایز شده‌اند تا دانش‌آموز به راحتی آنها را یافته و به هنگام نیاز مورد استفاده قرار دهد.


بخشی از کتاب فیزیک دوازدهم [12] جامع تجربی نشر الگو (جلد اول)

فصل 2: دینامیک

بخش چهارم: نیروی عمودی سطح

احتمالاً شما روی یک صندلی نشسته‌اید و در حال مطالعه این کتاب هستید! می‌دانیم کره زمین به شما نیروی وزن (W = mg) را رو به پایین وارد می‌کند، اما شما ساکن هستید و در دل صندلی فرو نمی‌روید. علت چیست؟ شاید پاسخ دهید که صندلی سفت است. اما شما بخشی از واقعیت را بیان کرده‌اید و باید بدانید که در بررسی سکون جسم باید از علت آن یعنی برآیند نیروها حرف زد. در واقع نیروی صندلی رو به بالا بر شما وارد می‌شود که نیروی وزن را خنثی کرده است . این نیرو که از طرف تکیه‌گاه بر شما وارد می‌شود را نیروی عمودی سطح می‌نامیم و آن را با FN نمایش می‌دهیم.

پرسش

آیا می‌دانید منشأ نیروی عمودی سطح چیست؟

پاسخ: نیروی عمودی سطح ناشی از تغییر شکل سطح تماس دو جسم است.

یک تشک فنری را در نظر بگیرید که شما روی آن خوابیده اید، کاملاً درک می‌کنید که فنرهای به هم متصل زیر بدن شما تغییر شکل می‌دهند و در زندگی یاد گرفته‌اید که وقتی فنر تغییرشکل می‌دهد نیرویی در آن ایجاد می‌شود که می‌خواهد فنر را به حالت اول بازگرداند. فنرهای تشک نیز می‌خواهند به حالت اول بازگردند و نیرویی رو به بالا به شما وارد می‌کنند. سطح صندلی که شما روی آن نشسته‌اید و تغییر شکل داده است، اکنون فرض کنید که مولکول‌های سطح صندلی با فنرهایی به هم متصل هستند (نیروی بین مولکولی را به صورت فنر مدل‌سازی کنید) و این تغییرشکل در واقع تغییر شکل این فنرها بوده که باعث می‌شود این فنرها نیروی برایندی است رو به بالا به شما وارد کنند و مانع فرو رفتن شما در صندلی شده و نیروی وزن را خنثی می‌کنند. این نیرو همان نیروی عمودی سطح است.

یک سطح بدون اصطکاک برجسم واقع بر آن، تنها نیروی عمودی سطح یا نیروی عمودی تکیه‌گاه FN را وارد می‌کند، دوباره یادآور می‌شویم که FN واکنش W نیست.

در حل مسائل، نیروی عمودی سطح را باید به کمک رسم نیروهای وارد بر جسم به دست آورد. به همین دلیل چند نمونه از به دست آوردن نیروی عمودی سطح FN را در شکل‌های زیر نشان داده‌ایم.

الف) جسم ساکن روی سطح افقی:

= 0  → FN = W

ب) جسم تحت تأثیر نیروی افقی:

= 0 → FN = W

پ) جسم تحت تأثیر نیروی قائم به سمت بالا کشیده می‌شود:

= 0 → W = FN + F → FN = W - F

ت) جسم تحت تأثیر نیروی قائم به سمت پایین فشرده می‌شود:

=  0 → FN = W + F

مسئله 1: در شکل روبه‌رو نیروی عمودی سطح با نیروی وزن چه زاویه‌ای می‌سازد؟

راه حل: با توجه به شکل داریم: نیروی عمودی سطح همواره بر تکیه‌گاه خود عمود و نیروی وزن همواره بر سطح افقی عمود است.

Θ = 180° - α

خرید کتاب فیزیک دوازدهم جامع تجربی نشر الگو جلد اول

کتاب فیزیک 3 جامع، رشته تجربی، جلد اول، اثر رضا خالو در انتشارات الگو به چاپ رسیده است. خرید کتاب‌های کمک‌درسی دوازدهم تجربی از سایت کتابانه امکان‌پذیر است.

 

فهرست کتاب فیزیک دوازدهم جامع تجربی نشر الگو

 

 

 • فصل اول: حرکت بر خط راست
 • بخش اول: مفاهیم اولیه
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش اول
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش دوم: نمودار مکان - زمان
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش دوم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش سوم: حرکت با سرعت ثابت روی خط راست
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش سوم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش چهارم: حرکت شتاب‌دار
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش چهارم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش پنجم:
 • قسمت اول: حرکت با شتاب ثابت روی خط راست
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای قسمت اول
 • قسمت دوم: کاربرد سرعت متوسط و معادله  t + x x =
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای قسمت دوم
 • قسمت سوم: کاربرد معادله سرعت - مکان (مستقل از زمان)
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای قسمت سوم
 • قسمت چهارم: حرکت چند مرحله‌ای
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای قسمت چهارم
 • قسمت پنجم: بررسی دو متحرک
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای قسمت پنجم
 • قسمت ششم: جابجایی در ثانیه tاُم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای قسمت ششم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش ششم:
 • قسمت اول: نمودارها
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای قسمت اول
 • قسمت دوم: کاربرد نمودار سرعت - زمان
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای قسمت دوم
 • قسمت سوم: کاربرد نمودار شتاب - زمان
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای قسمت سوم
 • پرسش‌های چهار گزینه‌ای سطح دوم
 • آزمون 1
 • آزمون 2
 • پاسخ‌های تشریحی
 • پاسخ آزمون 1
 • پاسخ آزمون 2
 • فصل دوم: دینامیک
 • بخش اول: قانون‌های حرکت (قانون‌های نیوتن)
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش اول
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش دوم: معرفی برخی از نیروهای خاص
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش دوم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش سوم: نیروی کشش
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش سوم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش چهارم: نیروی عمود سطح
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش چهارم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش پنجم: نیروی اصطکاک
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش پنجم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش ششم: نیروهای شناوری
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش ششم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش هفتم: تعادل (نیروهای متوازن وارد بر جسم)
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش هفتم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش هشتم: ترازو - باسکول
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش هشتم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش دوم: دینامیک حرکت اجسام در راستای قائم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش دوم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش دهم: تکانه
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش دهم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای سطح دوم
 • بخش یازدهم: برهم‌کنش گرانشی دو جرم
 • پرسش‌های چهارگزینه‌ای بخش یازدهم
 • بخش دوازدهم (مسائل ترکیبی فیزیک دهم و دوازدهم)
 • آزمون 1
 • آزمون 2
 • پاسخ‌های تشریحی
 • پاسخ آزمون 1
 • پاسخ آزمون 2
 • فصل سوم - نوسان و امواج ؛
 • 1 . نوسان دوره ای
 • 2 . نمودار مکان - زمان حرکت هماهنگ ساده
 • 3 . دوره حرکت سامانه جرم - فنر
 • 4 . تندی بیشینه - شتاب در حرکت هماهنگ ساده
 • 5 . حرکت سامانه جرم - فنر در راستای قائم
 • 6 . آونگ ساده
 • 7 . انرژی حرکت هماهنگ ساده
 • 8 . پدیده تشدید
 • 9 . موج و انواع آن
 • 10 . مشخصه های موج
 • 11 . امواج الکترومغناطیسی
 • 12 . موج طولی و مشخصه های آن
 • 13 . بازتاب موج
 • 14 . شکست موج
 •  فصل چهارم - آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ؛
 • 1 . پدیده فوتو الکتریک
 • 2 . طیف خطی و مدل های اتمی
 • 3 . ساختار هسته
 • 4 . پرتوزایی طبیعی
 • 5 . نیمه عمر عنصر پرتوزا
 • ضمیمه ؛
 • 1 . کاربرد مشتق در حرکت شناسی
 • 2 . کاربرد یاضی در فیزیک

 

 • مؤلف: رضا خالو
 • انتشارات: الگو

 

 


مشخصات

 • نوع جلد جلد نرم
 • قطع رحلی
 • سال انتشار 1402
 • تعداد صفحه 455

ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب فیزیک دوازدهم جامع تجربی نشر الگو" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل
طراحی فروشگاه اینترنتی توسط آلماتک