loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب حقوق بین الملل معاهدات | هدایت الله فلسفی

5 / -
موجود شد خبرم کن

درباره‌ی کتاب حقوق بین الملل معاهدات نوشته هدایت الله فلسفی

این کتاب شامل چهار دفتر و یک مقدمه تحلیلی می باشد که معاهده را به طور کامل بررسی می کند. دفتر اول معاهده را از نظر شکل و فرم، دفتر دوم از نظر محتوا و دفتر سوم چگونگی تعلیق و اختتام آن را آنالیز می کند و دفتر چهارم به حقوق معاهدات سازمان ‌های بین ‌المللی اختصاص داده شده است. معاهده در واقع یک توافق نامه بین ‌المللی است که میان کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد می گردد و حقوق بین الملل را شرح می دهد.

حقوق معاهدات یکی از قدیمی ترین و مهم ترین شاخه های حقوق بین الملل است به همین دلیل نویسنده، این مبحث را به صورت یک کتاب مستقل در آورده و در مورد تمام مسائل مربوط به آن به تفصیل توضیح داده است.

هدایت الله فلسفی که استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می باشد، اعتقاد دارد که برای شناخت حقوق بین الملل یا اصولاً هر نظام حقوقی دیگری، ابتدا لازم است که شیوه های مناسب منطقی، استدلال های متنوع، ابزارهای فنی متناسب و تعابیر درست آن را بشناسیم.

به همین دلیل کتاب پیش رو را با ارزیابی این عوامل شروع می کند وبعد به بررسی منزلت معاهدات در میان منابع حقوق بین الملل می پردازد. کتاب حاضر، منبع جامع و کاربردی برای دانشجویان حقوق است و می تواند در بسیاری از مواقع، پاسخ کامل و موجهی برای سوالات شان باشد.

قیمت و خرید کتاب حقوق بین الملل معاهدات نوشته هدایت الله فلسفی

کتاب حقوق بین الملل معاهدات نوشته دکتر هدایت الله فلسفی از نشر نو به همراه سایر کتاب های حقوقی را از کتابانه خریداری نمایید.


برشی از متن کتاب


اشتباه درباره ذات مضامین مندرج در معاهده، به سبب آنکه رضایت طرف های معاهده را معیوب می کند و در نتیجه موجب بطلان معاهدات می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. در چنین مواردی غالباً موضوع توافق طرف های معاهده در قالب مفاهیمی بیان می شود که به علت عدم تطابق آن مفاهیم و واقعیات خارجی نارضایتی آنها را در مورد ماهیت موضوع توافق نتیجه می دهد. تردیدی نیست که در صورت وقوع این گونه اشتباهات که موضوع مورد توافق را از اساس دگرگون می‌ سازد، معاهده باطل است. در معاهده ای که در 13 سپتامبر 1783 در پاریس، میان ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر درباره حدود مرزهای شمال شرقی ایالات متحد منعقد گردید، مذاکره ‌کنندگان ارتفاعاتی را مرز ایالات متحد تعیین کرده بودند که رودخانه هایی را که به سن لوران می پیوست از رودخانه های دیگری که به اقیانوس اطلس می ریزد جدا می ‌کرد، اما در عالم واقع به جای این ارتفاعات خیالی جلگه‌های همواری وجود داشت که قاعدتا نمی‌توانست  خط مرزی میان دو کشور باشد. این اشتباه که بطلان معاهده 1783 را نتیجه داد، موجب شد طرفین معاهده حدود مرزی خود را با معاهده دیگری معین کنند. اشتباه در ماهیت تعهدات وقتی موجب بطلان معاهده است که اولا مهم باشد و ثانیاً بتوان آن را اثبات کرد. بنابراین هر اشتباهی به رضایت آسیب نمی رساند. اشتباه باید اساسی باشد، به این صورت که اگر طرف ها یا یکی از آنها از واقعیت آن آگاه شوند معاهده را امضا نکنند. از این روی آن دولتی که آگاهانه مرتکب اشتباهی شود یا زمینه ایجاد آن را فراهم کند باید نتایج آن را نیز بپذیرد. این قاعده همواره مورد تایید مراجع قضایی بین المللی بوده است. در قضیه مورومتیس، دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام کرد که اشتباه در ماهیت تعهدات، آنگاه معاهده را باطل می کند که عنصر اساسی تعهد را از میان ببرد. بنابراین همان طور که کمیسیون داوری مامور رسیدگی به قضیه سرزمین سار نیز در حکم 4 سپتامبر 1914 خود یادآور شد، اگر یکی از طرفین ادعا کند که بر اثر اشتباه معاهده نتایجی به بار آورده که از ابتدا مورد نظر طرفین بوده است ادعای وی تاثیری در اعتبار معاهده ندارد. اشتباه درباره ارزش موضوع تعهد نیز معاهده را باطل نمی ‌کند. در قضیه معبد پرآه ویهار، تایلند مدعی بود که چون حین انعقاد معاهده مرزی از ارزش معبد آگاهی نداشته است معاهده باطل است. ادعای تایلند در این باره پذیرفته نشد و به همین علت اعلام گردید عدم اطلاع این دولت از ارزش واقعی معبد تاثیری در اعتبار معاهده ندارد و رضایت آن را خدشه دار نمی سازد، زیرا غبن در معامله اصولا در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد. اصولا اشتباه وقتی پذیرفته است که یکی از طرف های معاهده از واقعیت مسلم و موجود غافل مانده باشد. بنابراین اشتباه درباره چیزی که وجودش محتمل است رضایت را معیوب نمی ‌سازد، زیرا از لحاظ فن و روش حقوقی اشتباه با عدم پیش ‌بینی تفاوت دارد، گو اینکه عدم پیش ‌بینی به معنای اشتباه درباره چگونگی اوضاع و احوال اقتصادی در آینده است به همین علت هیچ دولتی نم ی‌تواند با استناد به این نظریه خود را از قید و بند تعهدات مالی رها سازد. وانگهی، اعتبار معاهده اساساً ربطی به انگیزه یا آمال و اهداف خاص هیچ یک از طرف های معاهده ندارد.        

فهرست


 • پیشگفتار چاپ سوم
 • پیشگفتار چاپ دوم
 • پیشگفتار چاپ اول
 • مقدمه تحلیلی
 • منزلت مفهوم منبع در حقوق بین الملل
 • تببین مفهوم منبع در حقوق بین الملل
 • منابع صوری حقوق بین الملل
 • منابع صوری حقوق بین الملل بر طبق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 • ابهام در مفهوم منبع صوری و حدود آن
 • بحران در سیستم منابع حقوق بین الملل
 • تحلیل فلسفی مبانی و منابع حقوق بین الملل
 • تحلیل فلسفی واقعیت حقوقی و صورت عقلانی آن
 • تحلیل مبانی و منابع حقوق بین الملل در مکاتب مختلف حقوقی
 • مباحث مقدماتی
 • مبانی تاریخی مفهوم معاهده
 • عوامل تاریخی موثر در تحول مفهوم معاهده
 • مراحل رشد و توسعه حقوق معاهدات
 • تعریف معاهده بین المللی
 • تعریف معاهده در مفهوم موسع
 • تعریف معاهده در مفهوم مضیق
 • طبقه بندی معاهدات
 • جزء فرعی از مبحث سوم موافقت نامه های ساده
 • کلیات
 • حدود موافقتنامه های ساده
 • اعتبار حقوقی موافقت نامه های ساده در نظام حقوقی ایران
 • معاهده، پدیداری در بند دو نظام
 • آموزه های بین المللی
 • انعقاد معاهدات
 • اجرای معاهدات
 • تحلیل معاهده از نظر شکل و محتوا
 • دفتر اول: معاهده از نظر شکل
 • فصل واحد: انعقاد معاهده
 • بند یکم گفتگو و مذاکره
 • بند دوم بافت معاهده
 • بند سوم تصویب معاهده
 • جز یکم از بند سوم بی مقدار شدن تشریفات تصویب
 • جزء دوم از بند سوم مقام صالح برای تصویب معاهدات بین المللی
 • جزء سوم از بند سوم آیین تصویب معاهدات در نظام های داخلی
 • صلاحیت انحصاری قوه مجریه
 • صلاحیت انحصاری قوه مقننه
 • صلاحیت مشترک قوه مقننه و قوه مجریه
 • تحلیل ماده 53 قانون اساسی فرانسه
 • معاهدات خاص
 • فروع بند سوم
 • یکم ورود معاهده به قلمرو نظام بین الملل
 • دوم ثبت و نشر معاهدات
 • سوم پذیرش معاهده در کنفرانس های بین المللی
 • سوم مکرر آیین وفاق عام در کنفرانس های بین المللی
 • چهارم معاهدات بسته و معاهدات باز
 • پنجم الحاق و امضای معوق
 • ششم تودیع اسناد تصویب
 • بند چهارم حفظ حق حاکمیت ملی در قبال بخشی از مقررات معاهده
 • محدود کردن قلمرو تعهدات قراردادی
 • موضوع بین المللی مربوط به شرط
 • دفتر دوم: معاهده از نظر محتوا
 • فصل نخست. اعتبار و زوال معاهدات
 • بخش نخست. شرایط اعتبار معاهده
 • بند یکم اهلیت طرفهای معاهده
 • بند دوم رضایت طرفهای معاهده
 • بند سوم مشروعیت موضوع معاهده
 • بخش دوم. نظم بطلان معاهدات
 • بند یکم بطلان اعمال حقوقی در حقوق داخلی
 • بند دوم معاهده در حقوق بین الملل
 • جز یکم آیین بطلان معاهدات بین المللی
 • جز یکم فرعی تمهیدات معاهده 1969 برای بطلان معاهدات
 • جز دوم آثار بطلان بین المللی
 • فصل دوم. اجرای معاهدات
 • بخش نخست. اجرای معاده توسط دولت های طرف معاهده
 • بند یکم حسن نیت طرفهای معاهده
 • بند دوم اصل عطف به ماسبق نشدن معاهده
 • بند سوم اجرای معاهده در اندرون کشورهای طرف معاهده
 • بخش دوم. آثار معاهده در قبال دولت های ثالث
 • بند یکم اصل نسبی بودن آثار معاهده
 • بند دوم استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن معاهده
 • معاهداتی که حقوقی به نفع ثالث ایجاد می‌کنند: تعهد به نفع ثالث
 • معاهداتی که برای ثالث ایجاد تکلیف می کنند
 • بخش سوم. تفسیر معاهدات بین المللی
 • بند یکم قاعده کلی تفسیر
 • بند دوم وسایل مکمل تفسیر
 • بند سوم تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارد
 • ایضاح فلسفی: تفسیر در عرصه آرا و احکام قضایی دیوان بین المللی دادگستری
 • بخش چهارم. تعارض معاهدات
 • بند یکم ماده 30 معاهده 1969
 • بند دوم ماده 30 معاهده 1986
 • بند سوم توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر: همبودی و تعارض تعهدات دولتها
 • دفتر سوم: اختتام و تعلیق معاهدات
 • فصل نخست. مسائل کلی
 • فصل دوم. اختتام و تعلیق به موجب قیود خاص معاهده
 • فصل سوم. اختتام معاهده بر اثر توافق لاحق
 • فصل چهارم. تاثیر مقررات کلی و وقایع و اعمال حقوقی یک جانبه بعدی در اختتام و تعلیق معاهدات
 • ایضاح حقوقی: جانشینی دولتها در قلمرو معاهدات
 • بند یکم: دامنه اجرایی معاهده
 • بند دوم: شیوه های خاص انتقال حقوق و تکالیف قراردادی دولت سلف به دولت جانشین
 • بند سوم: معاهدات سرزمینی
 • بند چهارم: راه حل های موجود در معاهده 1978 درباره انواع جانشینی دولتها
 • سخن آخر
 • فصل پنجم. آیین اختتام و تعلیق معاهده
 • معاهده وین درباره حقوق معاهدات
 • دفتر چهارم: حقوق معاهدات سازمان های بین المللی
 • شکل و محتوای معاهدات میان سازمان های بین المللی و میان دولتها و سازمانهای بین المللی
 • تحلیل حقوقی معاهده 1986 وین
 • یک، انعقاد معاهدات
 • وجود افتراق
 • 2 آیین حل و فصل اختلافات در موارد بطلان، اختتام، خروج یکی از طرف ها یا تعلیق اجرای معاهده
 • ضمیمه نامه: آیین های داوری و سازش در اجرای ماده 66
 • فهرست علائم اختصاری
 • کتاب شناسی
 • نمایه ها
 

نویسنده: هدایت الله فلسفی انتشارات: نشر نو

مشخصات

 • نوع جلد جلد سخت (گالینگور)
 • قطع وزیری
 • نوبت چاپ 7
 • سال انتشار 1401
 • تعداد صفحه 1196

ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب حقوق بین الملل معاهدات | هدایت الله فلسفی" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل