loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب حسابرسی کامپیوتری - نشریه 181

5 / -
موجود شد خبرم کن

کتاب حسابرسی کامپیوتری: کاربرد فناوری اطلاعات در کنترل های داخلی اثر  گلایم ایروین ان گلایم، با ترجمه ی ناصر آریا و کامبیز فرقاندوست حقیقی توسط نشریه سازمان حسابرسی به چاپ رسیده است.

امروزه پیشرفت فناوری اطلاعات تمامی حرفه ها و فعالیت ها را تحت تاثیر خود قرار داده و به عنوان یک ابزار مفید با کاربردهای گوناگون در بنگاه های اقتصادی جهت نیل به مقاصد به کار برده می شود. از آن جایی که اطلاعات یکی از اجزای مهم در حسابداری و حسابرسی می باشد، استفاده از فناوری ارتباطات در این رشته ها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است؛ در دنیای امروز بخش اساسی سیستم های اطلاعاتی تمام بنگاه ها مبتنی بر فناوری اطلاعات می باشد و سیستم اطلاعاتی بدون کامپیوتر، کمتر قابل تصور است. حسابرسی داخلی یکی از ارکان مهم موجود در سازمان ها می باشد که حسابرسی مستقل همواره بر نقش آن تاکید می نماید و استقرار و حفاظت از حسابرسی داخلی، بارزترین وظایف مدیریت را تشکیل می دهد. با پیشرفت فناوری اطلاعات، روش ها و نوع عملکرد این نوع از حسابرسی دست خوش تغییرات عمده ای شده که محوریت کتاب حاضر را در بر می گیرد.

این کتاب از10 فصل تشکیل شده که در ادامه پس از بیان عناوین اصلی، به شرحی مختصر از تعدادی فصول آن خواهیم پرداخت.

  1. مفاهیم کنترل 2. فرایند کنترل 3. بودجه 4. اندازه گیری عملکرد 5. تحلیل در تصمیم گیری (مدیریت عملیات) 6. تحلیل در تصمیم گیری (مدیریت عملیات) 7. فناوری اطلاعات 8. فناوری اطلاعاتII – روش ها 9. فناوری اطلاعات III – استفاده از کامپیوتر 10.فناوری اطلاعات IV – کنترل

فصل1- مفاهیم کنترل

کنترل به هرگونه اقدام مدیرت اطلاق می گردد که احتمال رسیدن به هدف های مشخص سازمان را افزایش می دهد؛ کنترل ها سه دسته اند: 1- کنترل پیش گیرانه، برای جلوگیری از وقوع رویدادهای نامطلوب 2- کنترل های یابنده، برای پیدا کردن و تصحیح رویدادهای نامطلوب گذشته 3- کنترل های هدایت کننده، برای ایجاد یا ترغیب رخداد یک رویداد مطلوب؛ یک سیستم کنترلی، مجموعه ی یکپارچه ای از عناصر و فعالیت های کنترلی است که برای رسیدن به هدف ها توسط یک سازمان به کار گرفته می شود. در این فصل بیانیه های مربوط به کنترل ها، نگرش سیستمی به کنترل، ابزارهای کنترل، ارزیابی درون بخشی کنترل ها و اثر کنترلی ساختار سازمانی به طور مفصل ارائه می گردد. به این صورت که ابتدا نگرش انجمن حسابرسان داخلی نسبت به کنترل تشریح شده، سپس با شرح نگرش سیستمی به کنترل، خلاصه ای درباره ابزارهای برقراری کنترل از دیدگاه حسابرسان داخلی و شرحی در مورد موضوع ارزیابی درون بخشی کنترل ها توصیف می شود.

فصل2- فرایند کنترل

کنترل ها دو بعد دارند: 1- سنجش عملکرد در مقایسه با یک استاندارد مشخص و 2- تنظیم یا اصلاح عملکرد (در صورت نیاز) با توجه به سنجش؛ و هم چنین در سه بخش طبقه بندی می شوند که شامل 1-کنترل های بازخوردی که می توان با استفاده از آن و انجام اقدامات اصلاحی، عملکرد آینده را بهبود بخشید. 2- کنترل های هم زمان، با نظارت بر فعالیت جاری و جلوگیری انحراف از استاندارد، فرایند در حال اجرا را اصلاح می نماید. 3- کنترل های پیش خوردی، به پیش بینی و پیش گیری از اشکالات احتمالی می پردازد که مستلزم یک دیدگاه بلند مدت می باشد. در ادامه به مباحث ماهیت کنترل، ترتیب کنترل، روش های کنترل، عامل انسانی در سیستم های کنترلی و تسهیل تغییرات فرایند کنترل به طور مفصل پرداخته می شود.

فصل 3- بودجه

بودجه در واقع یک برنامه ریزی جهت رسیدن به یک هدف معین در آینده می باشد که به صورت کمی ارائه می گردد. مدیریت با تنظیم بودجه اقدام به آگاه کردن تمام کارکنان از هدف ها، ایجاد انگیزه در کارکنان، کنترل فعالیت ها در سازمان و ارزیابی عملکرد می کند. بودجه ی سالانه معمولا شامل ترکیبی از معیارهای مالی، مقداری و کیفی است. در طول محتوای متن این فصل هر یک از هدف های بودجه، انواع بودجه، گزارش های بودجه، بودجه های قابل انعطاف و ثابت و سایر مفاهیم بودجه نام برده و توضیح داده می شود.

فصل4- اندازه گیری عملکرد

سیستم حسابداری سنجش مسئولیت یک ابزار مهم کنترل مدیریتی می باشد؛ محتوای این فصل به تشریح مفاهیم مربوط به اندازه گیری عملکرد می پردازد و در این راستا اصول سیستم سنجش مسئولیت، ارزیابی عملکرد، ملاحظات کیفی و الگو برداری را با بیانی ساده و روان شرح می دهد.

فصل5- تحلیل در تصمیم گیری (مدیریت عملیات)

این فصل، شامل نکاتی درباره ی برنامه ریزی بلند مدت و برخی کاربردهای مدیریت عملیات می باشد و هم چنین مولف با گفتاری روشن و گیرا مباحث مرتبط با تحلیل های راهبردی، مدیریت خطر، تصمیم های مهم موردی و مدیریت موجودی ها را برای مخاطب ارائه کرده است.

فصل6- تحلیل در تصمیم گیری (مدیریت عملیات)

این فصل ادامه ی فصل قبلی درباره ی تحلیل در تصمیم گیری می باشد و روش های متداول در تصمیم گیری های مدیریت عملیات با تاکید بر پیش بینی، را بررسی می کند از زمان بندی پروژه ها برای کمک به برنامه ریزی و کنترل پروژه های بزرگ، متشکل از چندین فعالیت مانند پروژه های ساختمانی، پژوهشی، طراحی فرآورده جدید، رسیدگی حسابرسی و ... استفاده می گردد که متداول ترین آن ها روش نمودار میله ای یا نمودار گانت، سیستم کنترل پروژه پرت و روش مسیر بحرانی است.

فصل 7- فناوری اطلاعات

این فصل مطالبی را درباره ی مفاهیم سیستم، سخت افزار، نرم افزار و ذخیره سازی اطلاعات ارائه می کند.

فصل 8- فناوری اطلاعاتII روش ها

این فصل ادامه ی فصل قبلی می باشد و به تشریح مطالبی درباره ی روش های پردازش، پایگاه اطلاعاتی، ارتباطات و شبکه های کامپیوتری، تبادل کامپیوتری اطلاعات، هوش مصنوعی و سیستم های خبره می پردازد.

فصل9- فناوری اطلاعات III استفاده از کامپیوتر

محتوای این فصل نیز در ادامه ی دو فصل قبلی آمده و مطالبی درباره ی دلایل و مزایای استفاده از کامپیوتر در حسابرسی، روش های استفاده از کامپیوتر در حسابرسی، نرم افزار و سخت افزارهای مورد استفاده، خطرهای استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی و آدرس برخی از مراکز در اینترنت که مطالب مفیدی درباره ی روش های حسابداری و حسابرسی به ویژه حسابرسی کامپیوتری دارند، را ارائه می دهد.

فصل10- فناوری اطلاعات IV کنترل

این فصل تکمیل کننده ی سه فصل قبلی است؛ امروزه بیش تر اطلاعات توسط سیستم های کامپیوتری پردازش می شود که حسابرس داخلی سهم موثری در این اطلاعات دارد و هم چنین سه نقش طراح، حسابرس و کاربر را در این سیستم ها  ایفا می کند.

 


فهرست


فصل1- مفاهیم کنترل بیانیه های مربوط به کنترل نگرش سیستمی به کنترل ابزارهای کنترل ارزیابی درون بخشی کنترل ها اثر کنترلی ساختار سازمانی پرسش های چند گزینه ای فصل2- فرایند کنترل ماهیت کنترل ترتیب کنترل روش های کنترل عامل انسانی در سیستم های کنترلی نظارت برسیستم کنترلی تسهیل تغییرات پرسش های چهار گزینه ای فصل 3- بودجه هدف های بودجه انواع بودجه گزارش های بودجه بودجه های قابل انعطاف و ثابت سایر مفاهیم بودجه پرسش های چهار گزینه ای فصل4- اندازه گیری عملکرد اصول سیستم سنجش مسئولیت ارزیابی عملکرد ملاحظات کیفی الگو برداری پرسش های چهار گزینه ای فصل5- تحلیل در تصمیم گیری (مدیریت عملیات) تحلیل های راهبردی مدیریت خطر تصمیم های مهم موردی مدیریت موجودی ها پرسش های چهار گزینه ای فصل6- تحلیل در تصمیم گیری (مدیریت عملیات) زمان بندی پروژه نظریه ی صف پیش بینی نظریه بازی ها تحلیل مارکف شبیه سازی و تحلیل حساسیت ها پرسش های چهار گزینه ای فصل 7- فناوری اطلاعات تعاریف ایجاد سیستم سخت افزار کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر ساختار و ذخیره اطلاعات پرسش های چهار گزینه ای فصل 8- فناوری اطلاعاتII – روش ها روش های پردازش اطلاعات پایگاه های اطلاعات ارتباطات و شبکه های کامپیوتری هوش مصنوعی و سیستم های خبره پرسش های چهار گزینه ای فصل9- فناوری اطلاعات III – استفاده از کامپیوتر کامپیوتر، یک ابزار موثر حسابرسی استفاده از کامپیوتر در حسابرسی داخلی نرم افزارهای مورد استفاده سایر وسایل مورد استفاده خطرهای استفاده از فناوری اطلاعات آدرس چند منبع مربوط به حسابرسی در اینترنت پرسش های چهار گزینه ای فصل10- فناوری اطلاعات IV – کنترل کلیات (انواع کنترل) کنترل های سازمان و عملیات کنترل های ایجاد و مستند سازی سیستم ها کنترل های سخت افزاری کنترل های دسترسی کنترل های کاربردی سیستم های در اختیار کاربر ایمنی اینترنت پرسش های چهار گزینه ای  

  • کاربرد فناوری اطلاعات در کنترل های داخلی
  • مؤلف: ایروین ان گلایم
  • مترجم: ناصر آریا - کامبیز فرقان دوست حقیقی
  • انتشارات: سازمان حسابرسیک

مشخصات

  • نوع جلد جلد نرم
  • قطع رحلی
  • نوبت چاپ 2
  • سال انتشار 1393
  • تعداد صفحه 469

ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب حسابرسی کامپیوتری - نشریه 181" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل