loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال | اروین د. یالوم

5 / -
وضعیت کالا : آماده ارسال
قیمت :
480,000 تومان
* تنها 2 عدد در انبار باقی مانده
افزودن به سبد خرید

درباره‌ی کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال اثر اروین د. یالوم

کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال مانند خیلی دیگر از کتاب‌های اروین یالوم، مطالب پرمحتوا و قابل تاملی را در زمینه‌ی روانشناسی به مخاطب ارائه می‌کند. خواننده با مطالعه‌ی کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال که عاری از کلمات تخصصی و دشوار است، قادر خواهد شد، ریشه‌ی بسیاری از مشکلات و معضلات خود را دریافته و با کنترل و جهت‌دهی آن‌ها، زندگی سرشار از آرامش و سعادتمندی را برای خود رقم بزند.

همواره از دیرباز، محققان و اندیشمندان بر این باورند که بسیاری از مشکلات روانی انسان‌ها اعم از اضطراب ها و تنش های گوناگون، ریشه در واکنش ها و تغییرات بیوشیمیایی بدن دارند؛ بنابراین با تجویز داروهایی اثربخش، سعی می نمایند تا این تغییرات را کنترل و خنثی نموده و در نتیجه، پیامدهای آن را حذف کنند. اما امروز مطالعات ثابت کرده که این تغییرات تنها دلیل بروز مشکلات روانی در اشخاص نیست بلکه، چگونگی واکنش های درونی افراد و کشمکش های حاصل شده در مواجهه با مولفه های مختلف، عامل اصلی این معضلات هستند.

در همین راستا، "یالوم" با بهره جستن از نوعی روش فلسفی به درمان این کشمکش ها می پردازد. وی چهار عامل اصلی دلواپسی های انسانی از قبیل مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی را به مخاطب معرفی کرده و سپس به طور مفصل جزئیات آن ها را تشریح نموده و از طریق ایجاد و گسترش زمینه ی آشنایی و شناخت بیش تر مخاطب با مطالب مذکور، او را در جهت تعیین چگونگی برخورد با هر یک از این مولفه ها یاری می رساند.

بخشی از کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال؛ ترجمه‌ی سپیده حبیب

روان پویه شناسی اگزیستانسیال

دیدگاه اگزیستانسیال بر تعارض اساسی متفاوتی تاکید دارد: نه تعارض با غرایز سرکوب شده و نه تعارض با بالغین مهم درونی شده، بلکه تعارضی حاصل رویارویی فرد با مسلمات هستی. منظورم از «مسلمات» هستی دلواپسی های غایی مسلم است، ویژگی های درونی قطعی و مسلمی که بخش گریزناپذیری از هستی انسان در جهان آفرینش اند.

چگونه می توان ماهیت این مسلمات را دریافت؟ این وظیفه از یک سو دشوار نیست. کافی ست به تفکر عمیق فردی بنشینیم. شروط ساده ای دارد: تنهایی، سکوت، زمان و رهایی از پرت اندیشی های روزانه ای که هریک از ما دنیای تجربی مان را از آن ها آکنده ایم. اگر دنیایمان را بروبیم و روزمرگی هایمان را به کناری بگذاریم، اگر عمیقاً به «موقعیت» مان، هستی مان، مرزهایمان و امکاناتمان در جهان بیندیشیم،

اگر به خاکی قدم بگذاریم که شالوده ی تمامی زمین هاست و همه چیز بر پایه ی آن بنا شده، قطعاً با مسلمات هستی رویاروی می شویم، همان «سازه های عمیقی» که ازین پس «دلواپسی های غایی» می خوانم شان. تجربیات ناگهانی و خاص اغلب به این نوع تفکر منجر می شوند. این موقعیت های «مرزی» یا «سرحدی» تجربیاتی هستند نظیر رویارویی با مرگ خویش، یک تصمیم گیری اساسی برگشت ناپذیر و غیرقابل تغییر و یا فروپاشی آنچه تا کنون معنای بنیادینی برای زندگی فراهم می کرده است.

این کتاب به چهار دلواپسی غایی می پردازد: مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی. رویارویی فرد با هریک از این حقایق زندگی، درونمایه ی تعارض پویای اگزیستانسیال را می سازد.

مرگ: مرگ واضح ترین و قابل درک ترین دلواپسی غایی ست. اکنون وجود داریم، ولی روزی می رسد که دیگر نیستیم. مرگ خواهد آمد و گریزی از آن نیست. حقیقت هولناکی ست و ما با وحشت مرگ به آن پاسخ می دهیم. به قول اسپینوزا «همه چیز در تقلای بقا و زنده ماندن است.» و تعارض اگزیستانسیال اصلی تنشی ست که میان آگاهی از اجتناب ناپذیری مرگ و آرزوی ادامه ی زندگی وجود دارد.

آزادی: آزادی دلواپسی غایی دیگری ست که کم تر قابل درک است. معمولاً آزادی را مفهومی کاملاً مثبت و خالی از ابهام تصور می کنیم. آیا انسان در سراسر تاریخ ثبت شده اش در حسرت آزادی و ستیز برای آن نبوده است؟ با وجود این، وقتی آزادی را از منظر انگیزه ی غایی می نگریم، چشم ها با هراس خیره می ماند. «آزادی» در مفهوم اگزیستانسیالش، فقدان ساختار خارجی ست. به این ترتیب فرد بر خلاف تجربیات روزمره، دیگر به جهانی موزون و ساختاریافته که پردازشی سرشتی دارد وارد نمی شود و حتی آن را ترک می کند. در عوض، فرد به طور کامل مسئول ــ یا به عبارتی مولف ــ دنیا، الگوی زندگی، انتخاب ها و اعمال خویش است. «آزادی» از این دید، مفهومی مرعوب کننده دارد: به این معناست که زیرِ پایمان زمینی نیست، هیچ نیست جز حفره ای تهی و گودالی ژرف. پس پویایی کلیدی اگزیستانسیال، همان برخورد میان رویارویی مان با بی پایگی همه چیز و آرزویمان برای جای پایی محکم و ساختاریافته است.

تنهایی اگزیستانسیال: سومین دلواپسی غایی تنهایی ست، نه انزوای بین فردی با تنهایی ملازمش مطرح است و نه انزوای درون فردی (جدایی از بخشی از وجود خویش)، بلکه با انزوایی بنیادین ــ جدا افتادن هم از مخلوقات و هم از دنیا ــ مواجهیم ورای سایر انواع تنهایی...

کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال اثر دکتر اروین د. یالوم با ترجمه‌ی دکتر سپیده حبیب توسط نشر نی به چاپ رسیده است.


فهرست


فهرست کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال؛ نشر نی

قدردانی

فصل اول: پیش گفتار

درمان اگزیستانسیال: روان درمانی پویا یا پویه نگر

جهت گیری اگزیستانسیال: غریب ولی به طرز عجیبی آشنا

رشته ی روان درمانی اگزیستانسیال

درمان اگزیستانسیال و جامعه ی دانشگاهی

بخش اول: مرگ

فصل دوم: زندگی، مرگ و اضطراب

وابستگی دو سویه ی مرگ و زندگی

مرگ و اضطراب

بی توجهی به مرگ در روان درمانی نظری و کاربردی

فروید: اضطراب بدون مرگ

فصل سوم: مفهوم مرگ برای کودکان

فراگیر بودن دلواپسی مرگ در کودکان

مفهوم مرگ: مراحل تکاملی

اضطراب مرگ و شکل گیری ناهنجاری روانی

آموزش به کودکان درباره ی مرگ

فصل چهارم: مرگ و ناهنجاری روانی

اضطراب مرگ: الگوی ناهنجاری روانی

استثنا بودن

نجات دهنده ی غایی

به سوی دیدگاهی تلفیقی در ناهنجاری روانی

اسکیزوفرنیا و ترس از مرگ

الگوی اگزیستانسیال ناهنجاری روانی: شواهد پژوهشی

فصل پنجم: مرگ و روان درمانی

مرگ به مثابه ی یک موقعیت مرزی

مرگ به مثابه ی خاستگاه اصلی اضطراب

معضلات روان درمانی

رضایت از زندگی و اضطراب مرگ: جای پای مطمئن درمان

حستسیت زدایی از مرگ

بخش دوم: آزادی

فصل ششم: مسئولیت

مسئولیت به مثابه ی یک نگرانی اگزیستانسیال

مسئولیت گریزی: تظاهرات بالینی

مسئولیت پذیری و روان درمانی

آگاهی از مسئولیت به شیوه ی امریکایی یا چطور مسئول زندگی خود باشید، اختیار اعمال تان را در دست بگیرید، مراقب شماره ی یک باشید و آن را به دست آورید

مسئولیت و روان درمانی: شوهد پژوهشی

محدودیت های مسئولیت

مسئولیت و احساس گناه اگزیستانسیال

فصل هفتم: خواستن

مسئولیت، خواستن و عمل

به سوی درک بالینی اراده: رنک، فاربر، می

اراده و کار بالینی

آرزو

تصمیم – انتخاب

گذشته در برابر آینده در روان درمانی

بخش سوم: تنهایی اگزیستانسیال

فصل هشتم: تنهایی اگزیستانسیال

تنهایی اگزیستانسیال چیست؟

تنهایی و ارتباط

تنهایی اگزیستانسیال و ناهنجاری روانی بین فردی

فصل نهم: تنهایی اگزیستانسیال و روان درمانی

سرمشقی برای درک روابط بین فردی

مواجه کردن بیمار با تنهایی

تنهایی و رویارویی بیمار – درمانگر

بخش چهارم: پوچی

فصل دهم: پوچی

معضل معنا

معنای زندگی

فقدان معنا: پیامدهای بالینی

پژوهش بالینی

فصل یازدهم: پوچی و روان درمانی

چرا نیازمند معناییم؟

تدابیر روان درمانی

پی گفتار

یادداشت ها

نمایه • نویسنده: دکتر اروین د. یالوم
 • مترجم: دکتر سپیده حبیب
 • انتشارات: نی

اروین یالوم

زندگینامه اروین یالوم

اروین دیوید یالوم در واشینگتن دی سی، در 13 ژوئن  1931، از پدر و مادری متولد شد که مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی اول از روسیه مهاجرت کرده بودند. والدین او در آپارتمانی بالای یک مغازه‌ی مواد غذایی که متعلق به پدرش بود زندگی می‌کردند. یالوم کودکی را بدون اعتماد‌به‌نفس و راهنمایی از سوی والدین بزرگ شد‌. کمبودهای عاطفی از سوی پدر و مادرش و نداشتن رابطه‌ای گرم با پدر، از علل سختی‌های دوران کودکی او به‌شمار‌ می‌رفت و یکی از حسرت‌های زندگی‌اش این است که چرا در تمامی سال‌هایی که مادرش از او انتقاد می‌کرد و خوارش می‌شمرد، پدر به هواخواهی از اروین برنیامده. به مرور در جوانی، یالوم از مادرش متنفر می‌شود و تصمیم می‌گیرد از او فاصله بگیرد، اما با گذشت زمان و به تبحر رسیدن او در روان‌شناسی، یالوم به بررسی دوران سخت عاطفی در کودکی‌اش می‌پردازد و به دید روشن‌تری دست می‌یابد. در این زمان اثر معروف خود مامان و معنی زندگی را منتشر می‌کند که در این کتاب به مسئله‌ی نیاز فرزندان به تایید شدن از سوی والدین می‌پردازد.

والدین یالوم عملا تحصیلاتی غیر از مذهب نداشتند و هرگز کتاب نمی‌خواندند و کاملا غرق در پول درآوردن برای ادامه‌ی بقا در شرایط اقتصادی بودند. برعکس آن‌ها اروین به کتاب‌خوانی پناه می‌برد و کتابخانه‌ای را نزدیک محل زندگی‌اش می‌یابد. دیری نپایید که وی تمام وقتش را صرف این علاقه نمود و این نتیجه را گرفت که نوشتن رمان بهترین کاری‌ است که یک شخص می‌تواند انجام دهد. این علاقه به کتاب نیز در سرنوشت او تاثیر گذاشت و در همین راستا رشته‌ی پزشکی را برگزید و پس از آن برای رسیدن به حرفه‌ی روان‌پزشکی تلاش نمود. یالوم دکترای خود را در سال 1956 از دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه بوستون دریافت کرد. طی چند سال وی کارآموزی در بیمارستان را به پایان رساند و در ارتش شروع به خدمت کرد. سال 1962، یالوم به عنوان مربی در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه استنفورد شروع به کار کرد و در سال 1973 به رتبه‌ی استاد روان‌پزشکی ارتقا یافت و در سال 1994 از استنفورد در مقام ممتاز استادی بازنشسته شد. تصویر اروین د. یالوم اولین نوشته‌های او همکاری در مجلات حرفه‌ای بود. نخستین کتاب یالوم، در سال 1970 با نام نظریه و عملکرد روان درمانی گروهی، در هفتصد هزار نسخه فروش رفت و به دوازده زبان نیز ترجمه شد. او موفقیت خود را مدیون داستان‌سرایی می‌داند. سپس در تلاش برای آموزش جنبه‌های درمان وجودی، به سوی ادبیات رجوع کرد و داستان‌های درمانی دژخیم عشق، مامان و معنی زندگی را نوشت و رمان‌های وقتی نیچه گریست، دروغ‌گویی روی مبل و درمان شوپنهاور را نیز در ادامه‌ی آن‌ها نگاشت. یالوم در نوجوانی با دختری به نام مرلین آشنا شد و این آشنایی منجر به ازدواج آن‌ها در سال 1954 گشت. همسر یالوم نیز به عنوان استاد دانشگاه و نویسنده بسیار موفق بوده است. در مستندی با عنوان درمان یالوم به رابطه‌ی زناشویی محکم و جاودان او و مرلین اشاره شده است، در حالی که هر 4 فرزند آن‌ها از همسران خود طلاق گرفته‌اند. در نهایت همسر اروین یالوم در 20 نوامبر 2019، دیده از جهان فروبست.

دیدگاه اروین د یالوم در آثارش

یالوم در زمینه‌ی روان‌‌درمانی وجودی، پیشگام بود. روان درمانی وجودی چهار مسئله اساسی انسانی را به رسمیت می‌شناسد که همه مردم با آن دست پنجه نرم می‌کنند: انزوا، بی‌معنی بودن، مرگ و میر و آزادی. یالوم از طریق نوشتن، خود به توضیح اگزیستانسیالیسم و نشان دادن اهمیت آن در درمان پرداخت. همچنین او درباره‌ی گروه درمانی مطالعه و تمرین کرد و معتقد بود که گروه درمانی پویایی خاصی ایجاد می‌کند که در عین چالش درمانگر، بهبود را افزایش می‌دهد.

تعامل بین اعضای گروه موتور تحولی را ایجاد می‌کند و نقش درمانگر تسهیل این تجربه است. وی یازده عامل خاص را که منجر به تغییرات و جا‌به‌جایی‌های قابل توجه اعضای گروه می‌شود را شناسایی کرد، که عبارتند از:

 • 1-القای امید احساس خوش‌بینی ایجاد می‌کند
 • 2- جهانی بودن به اعضای گروه کمک می‌کند تا دریابند که آنها در تکانه‌ها، مشکلات و سایر مسائل تنها نیستند
 • 3- تخصیص اطلاعات به افراد کمک می‌کند تا دانش لازم را در رابطه با وضعیت روانشناختی آنها آموزش و توانمند سازند
 • 4- نوع دوستی به افراد این امکان را می‌دهد تا با کمک به دیگر اعضای گروه احساس ارزش و اهمیت پیدا کنند
 • 5- جمع بندی اصلاحی امکان حل وقایع خانوادگی و کودکی را از طریق ایمنی خانواده گروه فراهم می‌کند
 • 6- فنون معاشرت باعث پیشرفت اجتماعی، تحمل، همدلی و سایر مهارت‌های بین فردی می‌شوند
 • 7- اعضای گروه از طریق رفتار تقلیدی یاد می‌گیرند که استراتژی‌ها و دیدگاه‌های دیگر اعضای گروه را کنار بیاورند
 • 8- یادگیری بین فردی به افراد می‌آموزد که چگونه روابط بین فردی حمایتی برقرار کنند.
 • 9- انسجام‌ گروهی به اعضای گروه، احساس پذیرش، تعلق، ارزش و امنیت می‌بخشد‌.
 • 10- با افشای اطلاعات به اعضای گروه، احساسات سرکوب شده را آزاد کرده و باعث بهبودی می‌شود.
 • 11- عوامل وجودی شامل یادگیری چگونگی وجود فقط بخشی از چیزی بزرگتر از خودش است.

این عامل باعث آگاهی افراد می‌شود که زندگی ادامه دارد همراه با درد، مرگ، اندوه، حسرت و شادی. با زندگی وجودی اعضای گروه یاد می‌گیرند که چگونه این شرایط را بدون فرار از آن بپذیرند. در عوض می‌آموزند که چگونه با آن‌ها و از طریق آن‌ها زندگی کنند.

آثار اروین د. یالوم

اروین یالوم به عنوان روان‌پزشک، خیلی خوب می‌داند چگونه از عناصر داستانی با تلفیقی از روان‌شناسی استفاده کند. در زیر لیستی از رمان‌های روان‌شناختی او آمده است: مسئله‌ی اسپینوزا: کتاب شرحی است از زندگی نامه و تفکرات فلسفی باروخ اسپینوزا. اسپینوزا فیلسوف هلندی و زمینه ساز ظهور نقد مذهبی بود که به علت عقایدی که داشت، از جامعه یهودیان طرد شد. از آنجایی که یالوم روان‌درمان می‌باشد تحقیقات و توضیحات از زندگی اسپینوزا، با دیدگاهی روان شناسانه همراه بوده و روحیات وی به خوبی تحلیل شده است. وقتی نیچه گریست: یالوم در کتاب وقتی نیچه گریست ضمن تشریح داستانی زیبا و پرکشش، مطالب آموزشی و گیرایی را نیز به پزشکان و روان پزشکان ارائه داده و آن ها را در انجام هر چه بهتر و صحیح تر وظایف شغلی شان از جمله برقراری رابطه با بیمار، بررسی تحلیلی حالات و وضعیت روحی او یاری می رساند. دژخیم عشق: این کتاب، کتابی در حیطه ی روان درمانی می باشد که موضوعاتی هم چون، عشق، ترس، اضطراب، تنهایی و غیره را در بر می گیرد. اروین د.یالوم در طول محتوای کتاب پیش رو، با بیانی ساده و صمیمی، ده داستان مختلف با مضمون روان درمانی بیان می‌کند. سایر آثار یالوم: دروغ گویی روی مبل، درمان شوپنهاور، مامان و معنی زندگی، پلیس را خبر می‌کنم، خلق شدگان در یک روز، هرروز نزدیک تر از پیش آثار غیرداستانی اروین یالوم که سال‌هاست مورد استفاده‌ی دانشجویان روان‌شناسی قرار گرفته است به شرح زیر می‌باشد:

روان درمانی اگزیستانسیال: یالوم در این کتاب چهار عامل اصلی دلواپسی های انسانی از قبیل مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی را به مخاطب معرفی کرده و سپس به طور مفصل جزئیات آن ها را تشریح نموده و از طریق ایجاد و گسترش زمینه ی آشنایی و شناخت بیش تر مخاطب با مطالب مذکور، او را در جهت تعیین چگونگی برخورد با هر یک از این مولفه ها یاری می رساند.

خیره به خورشید نگریستن:  مرگ سفری پیچیده است که تا به حال کسی از آن بازنگشته. مسئله ای که بعد از گذشت سالیان دراز هنوز هم به عنوان یکی از پیچیده ترین مشکلات انسان شناخته شده است. چگونه می توان با آن مقابله کرد و یا آن را پیش راند!؟ آیا می توان از اضطراب آن کاست؟ اگر شما هم علاقه مند به یافتن این پرسش‌ها هستید، پیشنهاد می‌شود این کتاب را مطالعه کنید. چگونه پروانه شدم:  اروین، در طول محتوای این کتاب، با استفاده از بیانی ساده و روان و گفتاری مملو از صداقت، به روایت جزئیات سرنوشت پرفراز و نشیب خود و والدین یهودی و هم چنین زندگی زناشویی و حرفه ای اش پرداخته است. او خواننده را با کلیت داستان واقعی خویش آشنا می سازد. سایر آثار: نظریه و عملکرد روان‌درمانی، هنر درمان، یالوم خوانان، انسان موجودی یک روزه، من چگونه اروین یالوم شدم

تقویم زندگی اروین د. یالوم

 • 1931- 13 ژوئن: تولد اروین یالوم در واشینگتن دی‌سی ایالات متحده آمریکا
 • 1952- دریافت لیسانس از دانشگاه جورج واشینگتن
 • 1954- ازدواج اروین یالوم با مرلین
 • 1956- دریافت دکتری از دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون
 • 1957- کارآموزی در دانشگاه مونت سینیا
 • 1962- به عنوان مربی در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد شروع به کار کرد
 • 1970- نوشتن کتاب روان درمانی گروهی
 • 1973- کسب رتبه‌ی استادی در روان‌پزشکی
 • 1974- نوشتن کتاب هرروز کمی نزدیک‌تر
 • 1980- نوشتن کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال
 • 1989- نوشتن دژخیم عشق و داستان‌های دیگر
 • 1992- نوشتن رمان وقتی نیچه گریست
 • 1992- کسب جایزه بهترین رمان سال برای رمان وقتی نیچه گریست
 • 1994- از استنفورد در مقام استادی بازنشسته شد و کسب رتبه‌ی استاد برجسته‌ی روان پزشکی
 • 1996- نوشتن رمان دروغ‌گویی روی مبل
 • 1999- نوشتن رمان مامان و معنی زندگی
 • 2001- کسب جایزه اسکار فیستر برای کمک به دین و روان‌پزشکی
 • 2002- نوشتن کتاب هنر درمان
 • 2005- نوشتن رمان درمان شوپنهاور
 • 2008- نوشتن کتاب خیره به خورشید نگریستن
 • 2009- کسب جایزه‌ی زیگموند فروید
 • 2012- نوشتن رمان مسئله‌ی اسپینوزا
 • 2015- نوشتن کتاب خلق شدگان یک روز
 • 2017- نوشتن زندگی‌نامه‌ی خودش به نام چگونه اروین یالوم شدم
 • 2019- مرگ همسر اروین یالوم

خرید آثار اروین یالوم از کتابانه

امروزه خرید کردن راحت‌تر و دسترسی به محصولاتی که به آن‌ها نیاز دارید همچون کتاب‌ها امری آسان‌تر می‌باشد. شما هر جایی که باشید می‌توانید به راحتی جهت خرید اینترنتی کتاب‌هایتان اقدام کنید. فروشگاه اینترنتی خرید کتاب کتابانه یکی از راه‌های خرید اینترنتی انواع کتاب‌های عمومی رمان، نمایشنامه و... می‌باشد.


ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال | اروین د. یالوم" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل