loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی 1 - مک ناب

5 / -
وضعیت کالا : آماده ارسال
قیمت :
85,000 تومان
* تنها 1 عدد در انبار باقی مانده
افزودن به سبد خرید
دسته بندی :

کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی (جلد اول)

روش های تحقیق کمّی و کیفی به کسب اطلاعات درباره موضوع مورد تحقیق با استفاده از روش هایی چون مصاحبه، مشاهده و مطالعه می پردازد و بعد از دریافت اطلاعات جمع آوری شده آنها را توصیف و طبقه بندی می کند. محققان کیفی با قرار دادن خود در جای دیگران به درک رفتار اجتماعی افراد می پردازند.

جلد اول کتاب "روش های تحقیق کمّی و کیفی" به بررسی روش های تحقیق از صفر تا صد، از جمله چگونگی انتخاب موضوع، چگونگی پژوهش، نحوه و منابع مطالعه، استفاده از جداول و نمودارها می پردازد. نویسنده با نگرش عمیق و طرح فلسفه اثبات گرایی و پسا اثبات گرایی تاریخچه و مبانی ایجاد پژوهش های کمّی و کیفی، استراتژی و طرح های مطالعات گوناگون را بازگو می کند. این کتاب ضرورتهای اصلی پژوهش و استانداردهای اخلاقی، که رعایت این اصول از شرط های اصلی پژوهشی می باشد، را بیان می کند. کتاب حاضر به دور از هر گونه اطلاعات آماری، پژوهش ها و روش استفاده از آزمون ها و نحوه تشریح آن را آموزش می دهد.

کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی (جلد اول) نوشته ی دیوید ای. مک ناب، با ترجمه ی رضا واعظی و محمدصادق آزمندیان توسط انتشارات صفّار به چاپ رسیده است.


فهرست


فصل اول: در آمدی بر روش های تحقیق تحلیل در محل آینده پژوهش رویکرد کیفیبه پژوهش جمع آوری داده ها منطق و استدلال در پژوهش رقابت پرادایم ها فصل دوم: اخلاق تحقیق: انجام کار درست رضایت داوطلبانه رضایت عالمانه اخلاق در فرآیند گردآوری داده ها کاربرد اخلاق در مرحله برنامه ریزی پژوهش اخلاق به مثابه مراقبت دو مشخصه مدیریت دولتی فصل سوم: ایجاد بلوک های تحقیق واکنش پسا اثبات گرایانه الگوی انتقادی هیچ روش واحدی به عنوان بهترین روش تلقی نمی شود انتخاب یک استراتژی پژوهشی تبعیت از استدلال منطقی الگوی تفسیری فصل چهارم: پژوهش در مدیریت دولتی: تئوری و کاربرد نهاد گرایی رفتارگرایی پژوهش در مدیریت دولتی موضوعات اصلی در پژوهش های منتشر شده اخیر مدیریت دولتی رویکردهای پست مدرن روش تحقیق فمنیستی رویکرد مارکسیستی فصل پنجم: پژوهش در سازمان های غیر انتفاعی پژوهش در زمینه رهبری سازمانی بحران در رهبری انواع سازمان های جامعه مدنی دیگر طرح های مشارکتی اقدامات داوطلبانه در ایلات متحده اقدامات داوطلبانه در کانادا فصل ششم: هشت گام در فرآیند پژوهش دسته بندی منابع داده ها تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها پاسخ های کیفی تدوین و ارائه یافته های پژوهش گردآوری داده ها تهیه طرح تحقیق فصل هفتم: انتخاب موضوع پژوهش انتخاب مسئله تحقیق تدوین فرضیه های تحقیق تعیین اهداف اصلی و فرعی پژوهش مطالعات تطبیقی مطالعات پایان نامه ای یا موقعیتی آغاز کردن با یک طرح تحقیق مشخص فصل هشتم: انتخاب طرح تحقیق طرح های اکتشافی پژوهش انتقادی مصاحبه مشارکت انواع سه گانه طرح های تحقیق کمّی جمع آوری داده های کیفی پرسش ها و آزمون های آماری مشاهده فصل نهم: تدوین یک طرح نامه پروپوزال برای پژوهش چکیده روش شناسی و طرح تحقیق تدوین یک طرح نامه کمّی فهرست منابع یا کتاب شناسی بیان مسئله تدوین یک طرح نامه کیفی فصل دهم: مبانی پژوهش کمّی داده های اسمی آمار تک متغیره پارامتریک اطلاع رسانی با استفاده از آمار آمار با استفاده از رایانه آمار در عمل تقسیم بندی های دیگر آمار فصل یازدهم: درآمدی بر نمونه گیری نمونه گیری تصادفی یا غیر تصادفی؟ واحدهای برابر یا نابرابر در نمونه گیری؟ انحراف نمونه گیری خطای چارچوب نمونه گیری قضیه حد مرکزی خطای داده ای توزیع نمونه گیری فصل دوازدهم: نوشتن سوالات و تدوین پرسشنامه پژوهش مقایس لیکرت مقایس افتراق معنایی و استاپل نوشتن سوالات پرسشنامه عنوان اهداف و معرفی حمایت کنندگان از پژوهش انجام پیش آزمون و اصلاح پرسشنامه فصل سیزدهم: تلخیص داده ها با استفاده ازآمار توصیفی میانگین حسابی میانگین هندسی سنجش جایگاه نسبی صدک ها درک مفهوم توزیع داده ها راهنمای استفاده از نرم افزار اکسل واریانس فصل چهاردهم: استفاده از جداول نمودارها و اشکال در پژوهش نمایش داده ها در قالب جداول قواعدی که هنگام تنظیم جداول توزیع فراوانی باید به آنها توجه کرد نمودارهای ستونی نکات پایانی که باید درباره نمودارها به خاطر سپرد ترسیم نمودار شاخه و برگی با استفاده از نرم افزار اکسل جداول تک متغیره و چند متغیره فصل پانزدهم: فرضیه های پژوهش آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار اکسل آزمون هایی برای توزیع نرمال خطاهای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه در عمل آزمون های تک نمونه ای انواع فرضیه فرضیه صفر تهی فصل شانزدهم: آزمون فرضیه های مربوط به دو یا چند گروه نمونه معنی داری آماری تفسیر نتایج با استفاده از مقادیرP آزمون های نیکویی برازش آزمون های فرض دو گروهی تحلیل واریانس دو عامله تحلیل واریانس N عامله انواع سه گانه آزمون ANOVA فصل هفدهم: سنجش روابط میان متغیرها با استفاده از آزمون های تحلیل همبستگی و رگرسیون معادله رگرسیون رویکردهای دوگانه به رگرسیون خلاصه استاندارد برآورد فرایند تحلیل رگرسیون ضریب تعیین همبستگی چه چیزی را برای ما بازگو می کند؟ معنای همبستگی فصل هجدهم: پژوهش و طرح های تحقیق تجربی مطالعه موردی تک گروهی طرح های انتخاب تصادفی ساده تفسیر یافته های تحقیق تجربی طرح مقایسه گروه های ایستا کنترل متغیرهای بیرونی انواع طرح های تحقیق تجربی طرح های سازه ای فصل نوزدهم: آمار ناپارامتریک پیش فرض های اصلی درباره آمار آزمون های آماری دو نمونه ای مستقل آزمون های دو نمونه زوجی آزمون های کای دو تک نمونه ای پیش فرض های مربوط به آمار پارامتریک آزمون های مربوط به سه یا چند نمونه مستقل آزمون کای دو تک نمونه ای فصل بیستم: بررسی آمار چند متغیره تحلیل عاملی تأییدی کاربردهای تحلیل محتوای استاندارد تحلیل واریانس چند گانه استفاده ازتحلیل خوشه ای به منظور گروه بندی متغیره اهداف کلیدی تحلیل تمایزات تحلیل رگرسیون چند گانه فصل بیست و یکم: انجام آزمون های آماری با استفاده از نرم افزارSPSS چگونگی تعریف متغیرها و اسامی مربوط به هر یک از ارزش ها ارزش ها یا مقادیر خطا آمار توصیفی دو متغیره کار با نرم افزارSPSS نامگذاری متغیرها در نسخه های 9 و پایین ترSPSS جداول توافقی و سنجش ارتباط میان متغیرها

برشی از متن کتاب


یکی از مشخصه های اصلی پژوهش های تفسیری وجود درک و شناخت بسیار قوی میان پژوهشگر و نمونه های پژوهش است، که اساساَ جزئی از تحقیق تفسیری محسوب می شوند. هدف پژوهش های تفسیری ایجاد شناخت و درک روشن میان نمونه های پژوهش و پژوهشگر است. بنابراین اغلب تأکید پژوهش های تفسیری بر استانداردها، هنجارها، قواعد و ارزش های مشترک و چگونگی تاَثیرگذاری این ارزش ها و استاندارد بر تعاملات انسانی است. هدف اولیه پژوهش های تفسیری معنا بخشیدن به یک رویداد یا موقعیت اجتماعی است. در این حالت، پژوهش های تفسیری چیزی فراتر از تشریح و توصیف ساده به منظور افزایش درک عمومی از نمادها، داشته ها، اعتقادات، معانی و مفاهیم، احساسات یا طرز تلقی های افرادی است که تحت مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. پژوهش های تفسیری اشتراکات بسیار زیادی با مطالعات پدیدار شناسی در پژوهش های جامعه شناختی دارند. کاملیا استایورز نظریه پرداز مدیریت دولتی درباره پژوهش های تفسیری اظهار می دارد: برای من، تفسیر به معنای نوعی احساس است، دریافت و ادراک مجموعه ای ناقص و نا تمام از رویدادها و فرآیندها- آنچه که به عنوان یک موقعیت یا جایگاه یا مجموعه ای از موقعیت ها تلقی می گردد- و قرار دادن چارچوبی پیرامون بخشی از این ادراکات که احتمالاَ معنی دار و با اهمیت تلقی می شوند، که این چارچوب بندی نیز براساس تصورات نسبتاَ خودآگاه صورت می گیرد.

  • مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی
  • نویسنده: دیوید ای. مک ناب
  • مترجمین: رضا واعظی - محمدصادق آزمندیان
  • انتشارات: صفّار


ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب روش های تحقیق کمی و کیفی 1 - مک ناب" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل