loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب نظریه های رشد | ویلیام کرین

5 / -
موجود شد خبرم کن
دسته بندی :

بخشی از کتاب نظریه های رشد ویلیام کرین

همه ی ما مفروضه هایی درباره ی طبیعت رشد در ذهن داریم. مثلاً مواردی پیش می آید که گمان می کنیم رشد در اختیار ماست، یعنی کودکان آن چیزی می شوند که ما می خواهیم. فکر می کنیم  کار ما آموزش دادن آن ها، تصحیح اشتباهاتمان، ارائه ی الگوهای خوب، و ترغیب آن ها به یادگیری هر چه بیشتر است.

چنین دیدگاهی به حد کافی منطقی است و بسیاری از روان شناسان از جمله نظریه پردازان یادگیری و بسیاری روان شناسان دیگر، آن را پذیرفته اند. روان شناسان، زبان علمی تری به کار می گیرند ولی آن ها نیز فرض می کنند که والدین، معلمان و سایر افراد، تفکر و رفتار کودکان را می سازند.

کتاب نظریه های رشد (مفاهیم و کاربرد) تألیف ویلیام کرین، با ترجمه‌ی دکتر غلامرضا خوی نژاد و دکتر علیرضا رجایی توسط انتشارات رشد به چاپ رسیده است.


فهرست


فصل اول : نخستین نظریه ها : مکتب پیش - ساخت گرایی لاک و روسو پیش - ساخت گرایی محیط گرایی لاک شرح حال مقدماتی دیدگاه لاک درباره رشد فلسفه تربیتی لاک ارزیابی طبیعت گرایی رمانتیک روسو شرح حال مقدماتی نظریه روسو درباره رشد روش تربیتی روسو ارزیابی فصل دوم : نظریه رسشی گزل شرح حال مقدماتی اصول رشد مفهوم رسش مطالعه الگوها سایر اصول رشد فردیت فلسفه فرزند پروری ارزیابی فصل سوم : نظریه های کردار شناختی : داروین ؛ لورنز و تین برگن ؛ و بالبی و اینزورث داروین و نظریه تکامل شرح حال مقدماتی نظریه انتخاب طبیعی موزه انسان ارزیابی کردارشناسی جدید لورنز و تین برگن شرح حال مقدماتی رویکرد روش شناسی رفتار غریزی نقش پذیری ارزیابی نظریه بالینی و اینزورث درباره دلبستگی انسانی بالبی - شرح حال مقدماتی نظریه دلبستگی : نگاه کلی مراحل دلبستگی دلبستگی به مثابه نقش پذیری محرومیت سازمانی جدایی ها دلبستگی و جدایی در چرخه زندگی شرح حال مقدماتی الگوهای دلبستگی کاربردهای علمی تلاشهای بالبی / اینزورث ارزیابی گسترش رویکرد بالبی مورد بازی های کودکانه فصل چهارم : فلسفه تربیتی مونتسوری شرح حال مقدماتی نظریه رشد دوره حساس نظم دوره حساس توجه به جزئیات دوره حساس استفاده از دستها دوره حساس راه رفتن دوره حساس زبان آموزی تعلیم و تربیت اولیه در خانه مدرسه مونتسوری استقلال و تمرکز حواس انتخاب آزاد پاداش و تنبیه آمادگی تدریجی خواندن و نوشتن بدرفتاری طبیعت در تعلیم و تربیت تخیل و خلاقیت آموزش ابتدایی و متوسطه ارزیابی فصل پنجم : نظریه ارگانیسمی و تطبیقی ورنر شرح حال مقدماتی دیدگاه رشد ورنر موضوع عمده : افتراق خود از شیء برگشت به سطوح اولیه جهت گیری ارگانیسمی رویکرد تطبیقی برخی مطالعات تطبیقی تصور ذهنی تصویری ادراک قیافه شناسانه وحدت حواس تشکیل نماد دیدگاهی ارگانیسمی موضوعات نظری طبیعت چند خطی رشد موضوع عدم تداوم پدیدار شناسی کاربردهای علمی موقعیت های بالینی فشار آوردن برای آموزش اولیه آموزش و پرورش بزرگسالان ارزیابی فصل ششم : نظریه رشد - شناختی پیاژه شرح حال مقدماتی نگاه کلی به نظریه پیاژه دوره اول هوش حسی - حرکتی ( تولد تا 2 سالگی ) مرحله اول ( تولد تا 1 ماهگی ) به کارگیری بازتاب ها مرحله دوم ( 1 تا 4 ماهگی ) واکنشهای چرخشی اول مرحله سوم ( 4 تا 8 ماهگی ) واکنش های چرخشی دوم مرحله چهارم ( 8 تا 12 ماهگی ) هماهنگی طرحوارهای ثانویه مرحله پنجم ( 12 تا 18 ماهگی ) واکنش های چرخشی سوم مرحله ششم ( 18 ماهگی تا 2 سالگی ) آغاز تفکر رشد پایداری شیء دوره های دوم و سوم تفکر پیش عملیاتی ( 2 تا 7 سالگی ) و عملیات عینی ( 7 تا 11 سالگی ) رشد فعالیت نمادین استدلال علمی تفکر اجتماعی خلاصه و نتیجه گیری دوره چهارم عملیات صوری ( 11 سالگی تا بزرگسالی ) موضوعات نظری مفهوم مرحله حرکت از مرحله ای به مرحله دیگر کاربردهای ضمنی برای تعلیم و تربیت ساخت گرایی « کامی » ارزیابی آیا پژوهش های انجام شده کارهای پیاژه را تایید کرده است ؟ آیا مردم به بالاترین مراحل می رسند ؟ آیا کودکان واقعا خودشان یاد میگیرند ؟ آیا پیاژه تواناییهای کودکان را دست کم گرفته است ؟ نتیجه گیری فصل هفتم : مراحل رشد اخلاقی کلبرگ شرح حال مقدماتی مراحل قضاوت اخلاقی پیاژه روش کلبرگ شش مرحله کلبرگ سطح اول : اخلاق پیش قراردادی سطح دوم : اخلاق قراردادی سطح سوم : اخلاق فراقراردادی خلاصه هفتمین مرحله ممکن موضوعات نظری رشد چگونه اتفاق می افتد مفهوم مرحله تفکر اخلاقی و سایر اشکالات شناخت تفکر اخلاقی و رفتار اخلاقی دیدگاه زن گرایانه گیلیگان به رشد اخلاقی کاربردهای ضمنی در تعلیم و تربیت ارزیابی فصل هشتم : نظریه یادگیری پاولف ؛ واتسون و اسکینر پاولف و شرطی سازی کلاسیک شرح حال مقدماتی مفاهیم اساسی ارزیابی واتسون شرح حال مقدماتی مفاهیم اساسی ارزیابی اسکینر و شرطی سازی کنشگر شرح حال مقدماتی مدل کنشگر اصول شرط سازی وقایع درونی : افکار ؛ احساسات و سائق ها رفتار ویژه گونه (خاص گونه ) کاربردهای عملی ارزیابی فصل نهم : نظریه یادگیری اجتماعی بندورا شرح حال مقدماتی مفاهیم اساسی یادگیری مشاهده ای چهار مولفه یادگیری مشاهده ای مطالعات اجتماعی شدن پرخاشگری نقش های جنسیتی رفتار جامعه پسند خودگردانی خود - کارآمدی منابع ارزیابی خودکارآمدی الگوبرداری انتزاعی و مراحل پیاژه بندورا و پیاژه کاربردهای عملی ارزیابی فصل دهم : نظریه تاریخی - اجتماعی ویگوتسکی در زمینه رشد شناختی شرح حال مقدماتی دیدگاه مارکس درباره طبیعت انسان نظر انگلس در زمینه استفده از ابزار و تکامل انسان نظریه ویگوتسکی در زمینه ابزارهای روان شناختی کمک های حافظه گفتار گفتار خود محورانه خویشتنداری تحقیق لوریا در زمینه تنظیم کلامی رفتار گفتار درونی بازی آموزش مدرسه ای ویگوتسکی علیه پیاژه مفاهیم علمی حوزه تقریبی رشد کاربردهای عملی ارزیابی فصل یازدهم : نظریه روان تحلیلی فروید شرح حال مقدماتی مراحل رشد روانی جنسی مرحله دهانی مرحله مقعدی مرحله آلتی یا ادیپی مرحله نهفتگی بلوغ ( مرحله تناسلی ) نظر آنا فروید درباره نوجوانی سازمان ذهن نهاد من ( ایگو ) من برتر سطوح آگاهی سه کارگزار ذهن نقش مرکزی من مکانیسمهای دفاعی من رشد من کاربردهای عملی ارزیابی فصل دوازدهم : اریکسون و هشت مرحله زندگی شرح حال مقدماتی نظریه مرحله ای اریکسون مفهوم کلی 1 - مرحله دهانی 2 - مرحله مقعدی 3 - مرحله آلتی ( ادیپی ) 4 - مرحله نهفتگی 5 - بلوغ ( مرحله جنسی ) 6 - جوانی 7 - میانسالی 8 - پیری موضوعات نظری چرا نظریه اریکسون نظریه های مرحله ای است ؟ آیا باید تمامی مراحل را طی کنیم ؟ مقایسه با پیاژه کاربردهای عملی کار بالینی : شرح موردی اندیشه هایی درباره پرورش کودک ارزیابی فصل سیزدهم : نظریه تفرد / جدایی ماهلر شرح حال مقدماتی مروری برمفاهیم و روشها مراحل رشد بهنجار مرحله درخودماندگی بهنجار ( تولد تا یک ماهگی ) مرحله همزیستی بهنجار ( یک تا 5 ماهگی ) مرحله تفرد / جدایی کاربردهای عملی ارزیابی فصل چهاردهم : مطالعه ای موردی در درمان روان تحلیلی : مطالعه بتلهایم درباره درخودماندگی ( اوتیسم ) شرح حال مقدماتی نشانگان درخودماندگی درمان عشق و پرستاری خودمختاری نگرش به نشانه ها پدیدارشناسی خلاصه ارزیابی فصل پانزدهم : شاختل و تجربه های دوران کودکی شرح حال مقدماتی مفاهیم اساسی طفولیت ( تولد تا یک سالگی ) اوایل کودکی ( 1 تا 5 سالگی ) کاربردهای ضمنی در تعلیم و تربیت ارزیابی فصل شانزدهم : نظریه یونگ درباره بزرگسالی شرح حال مقدماتی ساختار شخصیت نظریه رشد نیمه اول زندگی بحران اواسط زندگی پیری کاربردهای عملی ارزیابی فصل هفدهم : نظریه رشد زبان چامسگی شرح حال مقدماتی مفاهیم اساسی اهمیت قواعد درک درخورقواعد توسط کودکان فرصیه درونزاد بودن محبوبیت های درونزاد ساختارهای سطحی و ژرف نکاتی درباره پیشرفت دستور زبان ( گرامر ) زبان اولیه جمله های یک کلمه ای جمله های دو کلمه ای رشد دستور زبان تبدیل ها نزدیک شدن به دستور زبان بزرگسالی نکات همگانی چامسگی و نظریه یادگیری شرطی شدن کنش گر پندورا و الگوبرداری زبان آمیخته و چند رگه تدریس زبان به شامپانزه ها چامسگی و پیاژه کاربردهای ضمنی در تعلیم و تربیت ارزیابی فصل هجدهم : نتیجه گیری روان شناسی انسان گرا و نظریه رشد روان شناسی انسان گرا روان شناسی و انقلاب انسان گرایی مزلو رشد گرایان به منزله انسان گرایان نیروهای رشد ذاتی رمانتیک گرایی پدیدارشناسی موارد همگانی پی نوشت دیدگاهی رشدگرایانه به جنبش استانداردها جنبش استانداردها انتقاد رشد گرایانه آیا ما بیش از حد ؛ براهدافمان در مورد کودکان اصرار داریم ؟ آیا فشارهای بیرونی بیشتر مفید خواهد بود ؟ موضوع عدم وابستگی آیا نباید ارتقای اجتماعی ( کلاسی ) را متوقف کنیم ؟ نوید رایانه ها خودکامگی آزمون ها واژه نامه فارسی - انگلیسی واژه نامه انگلیسی - فارسی نامنامه نمایه موضوعی منابع

  • مفاهیم و کاربردها
  • تالیف: ویلیام کرین
  • مترجمان: دکتر غلامرضا خوی نژاد - دکتر علیرضا رجایی
  • انتشارات: رشد


نظرات درباره کتاب نظریه های رشد | ویلیام کرین


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب نظریه های رشد | ویلیام کرین" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل