loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب تاریخ روانشناسی نوین | شولتز؛ علی‌اکبر سیف

5 / -
وضعیت کالا : آماده ارسال
قیمت :
240,000 تومان
* تنها 1 عدد در انبار باقی مانده
افزودن به سبد خرید

درباره کتاب تاریخ روانشناسی نوین اثر شولتز با ترجمه علی‌اکبر سیف

بعضی از روانشناسان بر کارکردهای شناختی تأکید می کنند، بعضی به نیروهای ناهشیار علاقه مندند، و دیگران فقط با رفتار آشکار یا با فرایندهای فیزیولوژی و زیستی شیمیایی سر و کار دارند. زمینه های علمی فراوانی در روانشناسی نوین وجود دارند که به نظر می رسد با هم وجه اشتراک زیادی نداشته باشند، به جز اینکه همه ی آن ها علاقه مند به ماهیت یا کردار انسان هستند و هر یک با رویکردی به کار می پردازند که می کوشد به گونه ای علمی جلوه کند. کتاب حاضر شما را قادر خواهد ساخت تا روابط بین اندیشه ها، نظریه ها و کوشش های پژوهشی را تشخیص دهید و چگونگیِ به هم پیوستن قطعات مختلف معمای روانشناسی را برای تشکیل یک الگوی هماهنگ درک کنید. مفاهیمِ این کتاب، بیشتر سیر تحولِ روانشناسی علمیِ معاصر را بررسی کرده و کمتر به فلسفه پرداخته است. هم چنین سبک بیان مطالب در این اثر، کاملاً علمی و در عین حال روان و گیرا است و می توان گفت که تقریباً تمامیِ ویژگی های خوبِ یک کتاب دانشگاهی را دارد. کتاب "تاریخ روانشناسی نوین"، در 16 فصل گردآوری شده که در ادامه، پس از بیان عناوین اصلی، به شرحی مختصر از تعدادی فصول آن  خواهیم پرداخت.

  1. مطالعۀ تاریخ روانشناسی 2. تأثیرهای فلسفه بر روانشناسی 3. تأثیر مطالعات فیزیولوژیکی بر روانشناسی 4. روانشناسی جدید 5. ساخت گرایی 6. کارکردگرایی: تأثیرات پیشین 7. کارکردگرایی: تدوین و بنیان گذاری 8. میراث کارکردگرایی 9. رفتارگرایی: تأثیرهای اولیه 10. رفتارگرایی: آغازها 11. رفتارگرایی: بعد از تأسیس 12. روانشناسی گشتالت 13. روانکاوی: آغازها 14. روانکاوی: مخالفان و جانشینان 15.روانشناسی انسان گرایی و شناختی 16. جنس و نژاد در تاریخ روانشناسی

فصل اول: مطالعه تاریخ روانشناسی

اگر بخواهیم مسائل پیچیده ای را که امروز روانشناسی را تعریف و تقسیم می کنند درک کنیم، نقطه ی مناسب برای شروع مطالعه ی تاریخِ این رشته قرن نوزدهم است، یعنی زمانی که روانشناسی به یک نظام مستقل با روش های پژوهش واستدلال های نظریِ خاص خود تبدیل شد. فیلسوفان قدیم، نظیر افلاطون و ارسطو، به مسائلی علاقه مند بودند که هنوز هم از توجه عام برخوردارند، اما رویکرد آنان به این مسائل با روش روانشناسان امروزی کاملاً متفاوت بود.

فصل دوم: تأثیرهای فلسفه بر روانشناسی

تا نیمه ی قرن نوزدهم، فلسفه آن چه را که در توان داشت انجام داده بود. توجیه نظریه ای برای یک علم طبیعی، ماهیت انسان استقرار یافته بود. آن چه لازم بود تا این نظریه را به واقعیت تبدیل کند یک برخورد آزمایشی با موضوع بود. و این کار می رفت تا تحت نفوذ فیزیولوژی آزمایشی با فراهم کردن انواع آزمایشهایی که مبنای روانشناسی نوین را پی ریزی کرد، ایجاد شود.

فصل سوم: تأثیر مطالعات فیزیولوژیکی بر روانشناسی

نظریه ی مولر درباره ی انرژی های خاص اعصاب، هم درفیزیولوژی و هم برای روانشناسی در خور اهمیت است. او نظر داد که برانگیختگی یا تحریک یک عصب معین همیشه احساس ویژه ای را برمی انگیزاند، زیرا هر عصبِ حسی، انرژیِ خاص خود را دارد.

فصل چهارم: روانشناسی جدید

ویلهلم وونت، به عنوان بنیان گذار علم جدید روانشناسی، یکی از مهم ترین چهره های این رشته است. پس از گذشت بیش از یک قرن از زمانی که وونت روانشناسی را بنیان گذاری کرد، روانشناسان بر اساس داده های جدید و پالایش داده های مشهور، به این نتیجه رسیدند که دیدگاه پذیرفته شده درباره ی نظام وونت، اشتباه بوده است. وونت که همیشه از "بد فهمیده شدن و بد معرفی شدن" می ترسید، درست به همین سرنوشت دچار شد.

فصل پنجم: ساخت گرایی

یکی از خدمت های ساخت گرایی، نقش آن به عنوان یک هدف انتقاد است. ساخت گرایی یک سنت آئینیِ قوی برپاداشت تا جنبش هایی که به تازگی در روانشناسی رشد می یافتند، بتوانند نیروهای خود را علیه آن بیارایند. این مکاتب جدیدتر، تفکر موجودیت خود را در مقیاس بزرگ تر به فرمول بندیِ مجدد مداوم جایگاه ساختارگرا مدیونند.

فصل ششم: کارکردگرایی: تأثیرات پیشین

نظریه ی تکامل داروین ثابت کرد که محرکی برای رشد روانشناسی حیوانی است.  پیش از آن که داروین نظریه اش را منتشر کند، دانشمندان هیچ دلیلی برای پرداختن به ذهن حیوان نداشتند، زیرا حیوانها دستگاه های خودکار بدون روح یا ذهن، تلقی می شدند.

فصل هفتم: کارکردگرایی: تدوین و بنیان گذاری

به علت اینکه روانشناسی با هشیاری بی واسطه و شخصی سر و کار دارد، درون نگری باید یک ابزار اساسی باشد. جیمز نوشت: "مشاهده درون نگرانه چیزی است که ما مجبوریم اول و آخر و همیشه به آن متکی باشیم... نگاه کردن به اندرون ذهنمان و گزارش آن چه که در آنجا کشف می کنیم، همه موافق اند که ما در آنجا حالت های هشیاری را کشف کنیم."

فصل هشتم: میراث کارکردگرایی: روانشناسی کاربردی

در این فصل زندگیِ حرفه ای و خدمات پنج تن از روانشناسان کاربردی که این علم جدید را به روانشناسی، کسب و کار و صنعت، سنجش روانشناختی، نظام عدالت کیفری و درمانگاه های بهداشت روانی گسترش دادند، بررسی می گردد. همه ی این مردان را ویلهلم وونت در لایپزیک تربیت کرد تا روانشناسان دانشگاهی بشوند، اما زمانی که آنان زندگیِ حرفه ای شان را در دانشگاه های آمریکا شروع کردند، همگی از تعلیمات وونت فاصله گرفتند.

فصل نهم: رفتارگرایی: تأثیرهای اولیه

پس از چندی روانشناسی حیوانی به صورت الگویی برای رفتارگرایی درآمد که رهبرانِ آن، یعنی واتسون، برای پژوهش های روانشناسی استفاده از آزمودنیهای حیوانی را به آزمودنیهای انسانی ترجیح می داد. واتسون از یافته ها و روش های روانشناسی به عنوان پایه ای برای ایجاد علم رفتار که در مورد انسان و حیوان قابل استفاده باشد، سود جست.

فصل دهم: رفتارگرایی: آغازها

اگر چه برنامه ی واتسون به غایت های بلند پروازانه ی خود جامه ی عمل نپوشانید، خود واتسون برای نقش پایه گذارِ خود به طور گسترده ای شناخته شده است. صدمین سالگرد تولد واتسون، در آوریل 1979 همزمان با صدمین سال تولد روانشناسی به عنوان یک علم، جشن گرفته شد.

خرید کتاب تاریخ روانشناسی نوین شولتز

کتاب تاریخ روانشناسی نوین، تألیف دوان پی . شولتز و سیدنی الن شولتز با ترجمه علی اکبر سیف، حسن پاشا شریفی، خدیجه علی آبادی و جعفر نجفی زند از انتشارات دوران به همراه سایر کتاب های رشته روانشناسی را از کتابانه خریداری نمایید.


فهرست


پیشگفتار مترجمان پیشگفتار مؤلفان فصل 1 : مطالعه تاریخ روانشناسی تحول روانشناسی نوین ارتباط گذشته و حال داده های تاریخی: بازسازی گذشتة روانشناسی داده های گم شده یا منع شده داده های تحریف شده در ترجمه داده های خود تأیید کننده نیروهای زمینه ای در روانشناسی وضعیت اقتصادی به عنوان یک نیروی زمینه ای جنگ به عنوان یک نیروی زمینه ای پیش داوری به عنوان یک نیروی زمینه ای مفاهیم شخصیت گرایانه و طبیعت گرایانة تاریخ علمی نظریة شخصیت گرایانة تاریخ علمی نظریة طبیعت گرایانة تاریخ علمی     مکتب های فکری در تکامل روانشناسی نوین طرح کتاب فصل 2 : تأثیرهای فلسفه بر روانشناسی روح ماشین گرایی جهان ساعت گونه جبرگرایی و کاهش گرایی دستگاههای خودکار ماشین محاسبه آغاز علم نوین رنه دکارت خدمتهای دکارت: ماشین گرایی و مسئلة ذهن - بدن ماهیت بدن تعامل ذهن - بدن آیین اندیشه ها تجربه گرایی و تداعی گرایی: کسب دانش از راه تجربه جان لاک جرج برکلی دیوید هیوم دیوید هارتلی جیمز میل استوارت میل خدمتهای تجربه گرایی به روانشناسی فصل 3 : تأثیر مطالعات فیزیولوژیکی بر روانشناسی اهمیت مشاهده گر انسانی پیشرفتهایی در فیزیولوژی اولیه پژوهش دربارة کارکردهای مغز پژوهش درباره نظام عصبی آغاز روانشناسی آزمایشی چرا آلمان؟ هرمان فون هلمهولتز: تکانة عصبی، بینایی و شنوایی ارنست وبر آستانه دو نقطه ای کمترین تفاوت حساس گستاو تئودور فخنر (1887 - 1801) زندگی فخنر ذهن و بدن: یک رابطة کمی روشهای پسیکو - فیزیک (روانی - فیزیکی) تأسیس رسمی روانشناسی فصل 4 : روانشناسی جدید موردی از داده های تحریف شده ویلهلم وونت زندگی وونت سالهای لایپزیک روانشناسی فرهنگی مطالعة تجربة هشیار روش درون نگری هرمان ابینگهاوس پژوهش با هجاهای بی معنی گئورگ الیاس مولر کارل استامپ تفاوت های کولپه با وونت موضوعهای پژوهشی آزمایشگاه ورزبورگ فصل 5 : ساخت گرایی پیشگفتار ادوارد برادفورد تیچنر زندگی تیچنر درون نگری عناصر هشیاری انتقادهایی از ساخت گرایی انتقادهایی از درون نگری سایر انتقادها از نظام تیچنر خدمتهای ساخت گرایی فصل 6 : کارکردگرایی: تأثیرات پیشین اعتراض کارکردگرا پیش کسوتان کارکردگرایی انقلاب تکاملی: چارلز داروین زندگی داروین تکامل ماشینها تأثیر داروین بر روانشناسی تفاوت های فردی: فرانسیس گالتون زندگی گالتون وراثت ذهنی (روانی) روشهای آماری تصویرسازی ذهنی اظهار نظر روانشناسی حیوانی و رشد کارکردگرایی مطالعات مربوط به هوش حیوان فصل 7 : کارکردگرایی: تدوین و بنیان گذاری فقط در امریکا هربرت اسپنسر و فلسفة ترکیبی داروین گرایی اجتماعی ویلیام جیمز: منادی روانشناسی کارکردی زندگی جیمز اصول روانشناسی نظریة مربوط به هیجانها عادت اظهار نظر مکتب شیکاگو قوس بازتاب قلمرو روانشناسی کارکردی کارکردگرایی در دانشگاه کلمبیا انتقادهایی از کارکردگرایی خدمتهای کارکردگرایی فصل 8 : میراث کارکردگرایی: روانشناسی کاربردی رشد روانشناسی در ایالات متحد گرانویل استانلی هال زندگی هال زندگی کتل روان آزمایی تأثیر جنگ جهانی اول مسائل نژادی لایتنر ویتمر زندگی ویتمر جنبش روانشناسی بالینی تبلیغات انتخاب کارکنان مطالعات هاثورن و عوامل سازمانی زندگی مونستربرگ روانشناسی قانونی روانشناسی بالینی روانشناسی صنعتی روانشناسی کاربردی در ایالات متحد فصل 9 : رفتارگرایی: تأثیرهای اولیه علم رفتار تأثیر روانشناسی حیوانی بر رفتارگرایی اسب زیرک، هانس زیرک قوانین یادگیری جعبه معما زندگی پاولف بازتابهای شرطی مطالعه دربارۀ بازتابهای شرطی تأثیر روانشناسی کارکردگرایی بر رفتارگرایی فصل 10 : رفتارگرایی: آغازها زندگی واتسون واکنش نسبت به برنامۀ واتسون موضوع رفتارگرایی هیجانها غرایز فرایندهای تفکر دعوت مشهور رفتارگرایی گسترش روانشناسی خدمتهای واتسون به رفتارگرایی فصل 11 : رفتارگرایی: بعد از تأسیس نو رفتارگرایی عمل گرایی ادوارد چیس تولمن رفتارگرایی هدفمند نظریۀ یادگیری اظهار نظر ادوین ری گاتری کلارک لئونارد هال زندگی هال یادگیری زندگی اسکینر رفتارگرایی اسکینر شرطی سازی کنشگر برنامه های تقویت رفتار کلامی قفس نوزاد و ماشینهای آموزشی انتقاد از رفتارگرایی اسکینر خدمات رفتارگرایی اسکینر خودکارآمدی منبع کنترل سرنوشت رفتارگرایی فصل 12 : روانشناسی گشتالت کل مجموعۀ اجزای آن متفاوت است روح زمان متغیر در فیزیک ماکس ورتایمر ماهیت اعتراض گشتالت اصول سازمان ادراکی گشتالت ذهنیت میمونها تفکر بارآور در انسانها همریختی زندگی لوین فضای زندگی انگیزش روانشناسی اجتماعی خدماتهای روانشناسی گشتالت فصل 13 : روانکاوی: آغازها جایگاه روانکاوی درتاریخ روانشناسی اندیشه هایی دربارۀ آسیب شناسی روانی کاربرد هیپنوتیسم امیال جنسی و تداعی آزاد اندیشه ها سالهای پایانی فروید روانکاوی به عنوان یک نظام شخصیت غرایز روابط بین روانکاوی و روانشناسی خدمتهای روانکاوی فصل 14 : روانکاوی: مخالفان و جانشینان روانکاوی پس از تأسیس نوفرویدیها و روانشناسی من آنا فروید خدمتهای آنا فروید به روانکاوی زندگی یونگ روانشناسی تحلیلی سنخهای روانشناختی آزمون تداعی کلمه ها اظهار نظر زندگی آدلر روانشناسی فردی سبک زندگی خودپنداره آرمانی زندگی آلپورت شخصیت و انگیزش هنری موری زندگی موری شخصیت شناسی اریک اریکسون زندگی اریکسون مراحل رشد روانی - اجتماعی میراث امروزین روانکاوی فصل 15 : روانشناسی انسان گرایی و شناختی چشم انداز مکتب های فکری آبراهام مزلو زندگی مزلو خودشکوفایی کارل راجرز سرنوشت روانشناسی انسان گرایی تأسیس روانشناسی شناختی جرج میلر مرکز مطالعه های شناختی اولریک نیسر استعارۀ کامپیوتر شناخت ناهشیار شناخت حیوانی سخن پایانی فصل 16 : جنس و نژاد در تاریخ روانشناسی مسایل در روانشناسی معاصر سیاست هویت زنان در روانشناسی کاربردی روانشناسی زنان هلن بردفورد تامپسون وولی زنان در روانشناسی امروز: نیاز به بارورسازی روانشناسی آمریکاییان آفریقایی تبار در تاریخ روانشناسی روانشناسی آمریکایی آفریقایی تبار فرانسیس سیسل سامنر کنت بی . کلارک و مامی فیپس کلارک به سوی روانشناسی چند فرهنگی فهرست مراجع نمایه نامه ها و موضوعها واژه نامۀ توصیفی

  • تالیف: دوان پی. شولتز- سیدنی الن شولتز
  • مترجمان: علی اکبر سیف- حسن پاشا شریفی-  خدیجه علی آبادی - جعفر نجفی زند
  • انتشارات: دوران

دوان پی . شولتز


ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب تاریخ روانشناسی نوین | شولتز؛ علی‌اکبر سیف" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل