loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب حسابداری صنعتی 1 | سازمان حسابرسی نشریه 36

5 / -
وضعیت کالا : آماده ارسال
قیمت :
60,000 تومان
* تنها 1 عدد در انبار باقی مانده
افزودن به سبد خرید

درباره‌ی کتاب حسابداری صنعتی 1 عزیز عالی ور (نشریه 36 سازمان حسابرسی)

کتاب حسابداری صنعتی 1 عزیز عالی ور از انتشارات سازمان حسابرسی یکی از اصلی ترین متون حسابداری در جهان است که در بسیاری از دانشگاه‌های برتر دنیا تدریس می شود. کتاب نشریه 36 سازمان حسابرسی علاوه بر استفاده جهت آموزش جامع حسابداری صنعتی در مراکز آموزشی، می‌تواند به عنوان مرجعی برای مراکز حسابداری صنعتی واحدهای تولیدی و غیر تولیدی استفاده شود.

حسابداری صنعتی یکی از ابزارهای مدیریت است که تحلیل و گزارش اطلاعات و آمار تاریخی و پیش بینی شده را به مدیران ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها و تحلیل‌ها، مدیریت را در ارتقاء امکانات پیش رو، بهبود فرصت‌های موجود، برقراری کنترل‌های عملیاتی جدی و در عین حال قابل انعطاف یاری می‌دهند.

هدف کتاب حسابداری صنعتی 1 عزیز عالی ور (نشریه 36 سازمان حسابرسی) نشان دادن اهمیت حسابداری صنعتی برای افزایش میزان کیفیت سطح مدیریت، چه در شناخت مسائل و چه در حل آنها در تمامی مباحث می‌باشد. کتاب حسابداری صنعتی 1 عزیز عالی ور شامل یازده فصل با عناوین مختلف می‌باشد.

بخشی از کتاب حسابداری صنعتی جلد 1 عزیز عالی ور (نشریه 36 سازمان حسابرسی)

فصل اول کتاب حسابداری صنعتی 1 (نشریه 36 سازمان حسابرسی) مفهوم مدیریت و وظیفه ی کنترولر را شرح می دهد. ارائه‌ی تعریفی جامع از مفهوم مدیریت به سادگی امکان پذیر نیست ولی اکثر تعاریف به عباراتی توضیحی از قبیل تصمیم گیری، برنامه ریزی، تعیین خط مشی، تعیین وظایف و تهیه‌ی طرح های تشویقی استخدام افراد به منظور اجرای سیاست های از پیش تعیین شده منجر می گردند.

یکی دیگر از ارکان مدیریت حسابداری نحوه ی سازماندهی آن است. بدون وجود سازمان دهی مناسب، مدیر قادر به انجام وظائف محوله نخواهد بود. این فصل همچنین در رابطه با وظائف کنترولر و مشارکت وی در برنامه ریزی و کنترل، توضیحاتی می دهد و بیان می دارد که وظیفه ی کنترولر بررسی فعالیت های تجاری است که مسئولیتهای وی در ارتباط با نیازهای  مدیریت در زمینه ی اطلاعات اقتصادی و هزینه ای، جهت برنامه ریزی های فعالیت های آتی می باشد.

فصل دوم  کتاب راجع به گزارشات هزینه و تجزیه و تحلیل بنیادی به منظور برنامه ریزی و کنترل می باشد. دایره هزینه یابی نشان می دهد که مسئولیت حفظ اسناد و مدارک مربوط به حسابداری عملیات تولیدی و غیر تولیدی از وظائف دایره هزینه یابی است و در ادامه ی فصل فعالیت های دایره هزینه یابی را با دایره کارگزینی، خزانه داری کل، ارزیابی و روابط عمومی شرح می دهد.

هم چنین سایر مسئولیت های کنترولر را به طورکامل توضیح می دهد. اطلاعات حسابداری ابزاری است اساسی جهت انتقال نتایج فعالیت های مدیریت به استفاده کنندگان داخل و خارج از واحد تجاری. همچنین در آخر توضیحاتی در مورد صورتهای مالی در گزارشات سالانه می دهد که شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان است که با استفاده از ارقام تاریخی تهیه شده اند.

در ادامه به موضوعاتی از قبیل ارزیابی نتایج سالانه اشخاص ذینفع خارج از واحد تجاری و اشخاص ذینفع داخل واحد تجاری می پردازد دهد. در اخر فصل دوم به فرق بین حسابداری مالی و صنعتی اشاره می شود و تأکید می کند که حسابداری صنعتی بر خلاف مالی که پیشرفت های کلی را نشان می دهد، این حسابداری جزییات پیشرفتهای هر دایره و بخش را مورد توجه قرار می دهد.

فصل سوم مربوط به مفاهیم، کاربرد و طبقه بندی هزینه ها می‌باشد. مفهوم هزینه شامل چهار بخش است که توضیحات آن در این فصل می باشد. هم چنین کاربرد اطلاعات مربوط به هزینه در این قسمت ‌گردآوری شده است.

اهمیت گذشته، حال و آینده در اطلاعات هزینه نشان می دهد که اندازه گیری سود سالیانه از جمله هزینه یابی موجودی‌ها عمدتاً با رویدادهای گذشته ارتباط دارد. کنترل هزینه مربوط به حال می شود و برنامه ریزی و قیمت گذاری مربوط به آینده.

در فصل چهارم کتاب نشریه 36 سازمان حسابرسی، طرح و اجرای سیستم اطلاعاتی حسابداری صنعتی مفصلا توضیح داده شده است. در ادامه نویسنده بیان می دارد ک اعمال کنترل و برنامه ریزی های کار آمد مدیریت مستلزم دریافت اطلاعات به موقع درمورد هزینه و سود می باشد که باید درعین کامل بودن ساده نیز باشد.

در فصل پنج کتاب به مورد هزینه یابی سفارش کار می پردازد و تأکید می کند که ارسال مداوم اطلاعات مورد نیاز مدیریت ازطریق تهیه ی گزارشات حسابداری جهت اخذ تصمیم از ضروریات است. این فصل از کتاب در مورد سیستم های هزینه یابی تاریخی یا استاندارد و روش های گردآوری هزینه توضیح می دهد.

فصل شش کتاب حسابداری صنعتی 1 (نشریه 36 حسابرسی) هزینه یابی مرحله ای مقدماتی  را شرح می دهد که در استفاده واحدهای تولیدی عبارتند از 1)هزینه یابی سفارش کار و 2) هزینه یابی مرحله ای که توضیحات آن موجود می باشد. این فصل درباره ی انواع گردش محصول، اطلاعات می دهد و می گوید گزارش هزینه ی تولیدی شامل 6 بخش می باشد.

فصل هفت کتاب حسابداری صنعتی 1 عزیز عالی ور که مربوط به هزینه یابی مرحله ای پیشرفته می شود، توضیحاتی درباره ی نتیجه ی افزایش بهای تمام شده ی یک واحد محصول می گوید و درادامه بیان می دارد که کالای ساخته شده به علت افزایش قیمت مواد اولیه، منجر به افزایش بهای تمام شده یک واحد می شود.

فصل هشت کتاب حسابداری صنعتی 1 (نشریه 36 سازمان حسابرسی) هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی را توضیح می دهد و بیان می دارد هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی به علت غیرقابل تفکیک بودن هزینه های مشترک واقعی بسیار مشکل است ولی در مقابل هزینه های مشترک قابل تفکیک برای تکمیل محصولات  پس از تفکیک و تبدیل آن ها به وضعیت فروش واقع می شود. در ادامه درباره ی محصولات فرعی که ارزش نیمی آن ها کم است و هم زمان با محصولات پر ارزش دیگر تولید می گردند توضیح داده شده است.

فصل نه هزینه ی سربار پیش بینی شده و واقعی کارخانه و تجزیه تحلیل انحرافات را شرح می دهد و بیان می دارد که سربار کارخانه معمولا به هزینه غیر مستقیم ،دستمزد غیر مستقیم و سایر هزینه های قابل شناسایی اطلاق می گردد. در ادامه با رسم نمودار رابطه ی بین هزینه های ثابت و متغیر با حجم تولید را توضیح داده و انواع هزینه یابی را به اختصار شرح می دهد.

عوامل مؤثر در انتخاب نرخ های جذب سربار شامل پنج مورد می باشد ک در جدولی نام برده شده است. در ادامه این فصل نرخ های جذب هزینه های سربار کارخانه با مبناهایی از جمله مقدار محصول تولید شده، هزینه ی مواد مستقیم، هزینه ی دستمزد مستقیم، ساعات کار مستقیم و ساعات کار ماشین طبق فرمول هایی محاسبه شده است.

فصل ده کتاب حسابداری صنعتی 1 عزیز عالی ور، در مورد تخصیص هزینه های سربار بر حسب دوایر به منظور هزینه یابی و کنترل هزینه می باشد. این قسمت درباره ی دوایر تولیدی خدماتی و انتخاب دوایر تولیدی توضیحات کاملی داده است. آدولف در ادامه بیان می دارد که انتخاب و طرح ریزی دوایر خدماتی اثر قابل توجهی روی کارآیی هزینه یابی و کنترل ها دارد و شامل سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم دوایر می شود.

روش ریاضی تسهیم هزینه های سربار طبق محاسبات ریاضی به طور شفاف در این فصل در دسترس می باشد. تجزیه‌ و تحلیل انحراف هزینه و ظرفیت بلا استفاده طبق جدول هایی توضیح داده شده ودر آخر فصل تخصیص هزینه های سربار به دوایر در فعالیت های غیر تولیدی و موسسات و سازمان های غیرانتفاعی را مفهوم سازی می کند.

کتاب حسابداری صنعتی 1 (برنامه ریزی و کنترل) اثر ماتزآدولف، با ترجمه ی فرشید نویسی، رضا نظری، دکتر احمد حسینی و عزیز عالی ور توسط انتشارات سازمان حسابرسی به چاپ رسیده است. این کتاب جزء بهترین کتاب های دانشگاهی حسابداری به حساب می‌آید.

 

فهرست

 

 

 • فصل 1. مفهوم مدیریت
 • مفهوم مدیریت
 • سازماندهی
 • نمودار سازمانی
 • حسابداری_چارچوبی برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت های مدیریت
 • مشارکت کنترولر در برنامه ریزی و کنترل
 • ماهیت حسابداری صنعتی
 • کاربرد حسابداری صنعت
 • فصل 2.گزارشات هزینه و تجزیه و تحلیل های بنیادی بمنظور برنامه ریزی و کنترل
 • دایره هزینه یابی
 • ارتباط دایره هزینه یابی با سایر دوایر
 • منابع اولیه اطلاعات حسابداری صنعتی
 • سیستم اطلاعات
 • گزارشگری
 • صورت های مالی در گزارشات سالانه
 • ارزیابی نتایج سالانه توسط اشخاص ذینفع خارج از واحد تجاری
 • ارزیابی نتایج سالانه توسط اشخاص ذینفع داخل واحد تجاری
 • کاربردی حسابداری صنعتی در برنامه ریزی و کنترل
 • مدل های برنامه ریزی و کنترل
 • فصل 3.مفاهیم، کاربرد و طبقه بندی هزینه ها
 • مفهوم هزینه
 • کاربرد اطلاعات مربوط به هزینه
 • اطلاعات هزینه: اهمیت گذشته، حال و آینده
 • طبقه بندی هزینه ها
 • فصل 4. سیستم اطلاعاتی حسابداری صنعتی :طرح و اجراء
 • مبانی سیستم اطلاعاتی حسابداری صنعتی
 • پردازش اطلاعات از طریق سیستم کنترل سند روزنامه
 • گردش حساب های صنعتی
 • دفاتر کارخانه
 • فصل 5.هزینه یابی سفارش کار
 • سیستم های هزینه یابی_تاریخی یا استاندارد
 • روش های گرد آوری هزینه: سفارش کار یا مرحله ای
 • روش های هزینه یابی سفارش کار
 • فصل 6.هزینه یابی مرحله ای (مقدماتی)
 • روش ها و ویژگی های هزینه یابی مرحله ای
 • هزینه یابی از طریق دوایر
 • جریان گردش محصول
 • روش های حسابداری هزینه های مواد، دستمزد و سربار کارخانه
 • گزارش هزینه تولید
 • فصل 7.هزینه یابی مرحله ای (پیشرفته)
 • افزایش بهای تمام شده یک واحد کالای ساخته شده بعلت افزایش مواد
 • افزایش تعداد تولید و تغییر در بهای تمام شده یک واحد بعلت افزایش مواد
 • موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
 • مشکلات روش های هزینه یابی مرحله ای
 • فصل 8.هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی
 • مشکلات هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی
 • هزینه یابی مشترک و هزینه های قابل تفکیک محصولات فرعی
 • ویژگی های محصولات فرعی
 • روش های هزینه یابی محصولات فرعی
 • محصولات مشترک و هزینه های مشترک
 • ویژگی های محصولات مشترک
 • روش های تسهیم هزینه های مشترک
 • فصل 9.سربار پیش بینی شده ،جذب شده و واقعی کارخانه و تجزیه و تحلیل انحرافات
 • سربار از پیش تعیین شده کارخانه
 • سربار واقعی کارخانه
 • سربار جذب شده کارخانه، اضافه یا کسر جذب سربار و تجزیه و تحلیل انحرافات
 • نرخ های نادرست جذب سربار
 • تغییر نرخ های جذب سربار
 • ارائه هزینه های کارخانه بصورت نمودار
 • فصل 10.تشخیص هزینه های سربار بر حسب دوایر بمنظور هزینه یابی و کنترل هزینه
 • مفهوم تخصیص هزینه های سربار به دوایر
 • دوایر تولیدی و خدماتی
 • انتخاب دوایر تولیدی
 • انتخاب دوایر خدماتی
 • سربار مستقیم دوایر
 • سربار غیر مستقیم دوایر
 • تسهیم هزینه های سربار دوایر خدماتی به دوایر استفاده کننده
 • نحوه تعیین نرخ های جذب سربار هر دایره
 • نحوه تعیین نرخ های جذب سربار هر دایره ‌_مثال
 • روش ریاضی تسهیم هزینه های سربار
 • هزینه های سربار واقعی دوایر
 • استفاده از نرخ های جذب سربار دوایر
 • اضافه یا کسر جذب سربار کارخانه
 • تجزیه و تحلیل انحراف هزینه و ظرفیت بلااستفاده
 • تخصیص هزینه های سربار به دوایر در فعالیت های غیر تولیدی و مؤسسات و سازمان های غیر انتفاعی
 • فصل 11.حسابداری و گزارشگری سنجش مسئولیت
 • کنترل سربار کارخانه و حسابداری سنجش مسئولیت
 • گزارشگری مسئولیت
 • مبانی گزارشات ایفای مسئولیت
 • سیستم های گزارشگری مسئولیت_نمودار
 • بررسی ساخت گزارشگری

 

 

 

 • برنامه ریزی و کنترل
 • نویسنده: آدولف ماتز
 • مترجمان: فرشید نویسی - رضا نظری - دکتر احمد حسینی - عزیز عالی ور
 • انتشارات: سازمان حسابرسی

 

 


عزیز عالی ور


ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب حسابداری صنعتی 1 | سازمان حسابرسی نشریه 36" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل