loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب اقتصاد کلان | نادر مهرگان

5 / -
وضعیت کالا : آماده ارسال
قیمت :
150,000 تومان
* تنها 2 عدد در انبار باقی مانده
افزودن به سبد خرید
دسته بندی :

درباره‌ی کتاب اقتصاد کلان اثر دکتر نادر مهرگان

اقتصاددانان، یافته های علمی را که از بررسی پدیده های اقتصادی به دست آمده به دو شاخه‌ی اقتصاد خرد و کلان تقسیم بندی می کنند. اقتصاد خرد به مطالعه و تجزیه و تحلیل جزئی فعالیت های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها می پردازد و در این تحلیل و مطالعه ممکن است بسیاری تحولات و عکس‌العمل های موجود در اقتصاد چشم پوشی شود.

اقتصاد کلان به مطالعه‌ی رفتار جمعی افراد و بنگاه های یک جامعه می پردازد. این مطالعه و بررسی به قیمت ساده سازی رفتارهای فردی و نادیده گرفتن اجزاء انجام می شود. در اقتصاد کلان متغیرهایی نظیر تولید ملی، سطح عمومی قیمت‌ها، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و مانند آن با هم‌فزونی و جمعی سازی متغیرهای فردی و جزئی کل اقتصاد به دست می آید. کتاب پیش رو از جمله درس‌هایی است که در بسیاری از رشته های مهم دانشگاهی در شاخه علوم انسانی تدریس می شود. در زمینه‌ی درس اقتصاد کلان کتاب های بسیار خوبی در کشور انتشار یافته و از بسیاری از آنها در این کتاب استفاده شده که نام هر یک، در منابع پایانی ذکر گردیده است، ولی از آن جا که اغلب کتاب های منتشره در کشور برای دانشجویان رشته اقتصاد تنظیم شده، و جای کتابی که به زبان ساده، اقتصاد کلان را به دانشجویان معرفی کند خالی است؛ از این رو فقدان چنین کتابی، نویسنده را بر آن داشته تا اقدام به تدوین اقتصاد کلان به زبان ساده نماید.

برشی از متن کتاب اقتصاد کلان نادر مهرگان

فصل اول: قلمرو اقتصاد کلان

در بین متغیرهای کلان اقتصادی، متغیر تولید ملی (رشد اقتصادی)، به عنوان یکی از مهم ترین اهداف، مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار دارد، زیرا اولاً بسیاری از اهداف دیگر چون اشتغال، ثبات قیمت ها، درآمد سرانه و غیره متأثر از تولید ملی هستند، ثانیاً با استفاده از ارقام تولید ملی، می توان سطح رفاه اقتصادی یک جامعه را اندازه گیری کرد و امکان مقایسه ی وضع اقتصاد داخلی با سایر کشورها را فراهم ساخت، ثالثاً با استفاده از ارقام تولید ملی می توان کارآیی سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

فصل دوم: حسابداری درآمد ملی

روش های متفاوتی برای گردآوری آمار و اطلاعات جهت اندازه گیری متغیرهای اقتصادی وجود دارد که برجسته ترین آن، روش اندازه گیری تولید در شوروی سابق و کشورهای صنعتی بود. تفاوت روش های اندازه ‌گیری و تفاوت در دقت و صحت آمار، مشکل اساسی اندازه گیری عملکرد اقتصادی است که با توجه به این مشکل، دفتر آمار سازمان ملل متحد به منظور فراهم شدن امکان مقایسه ی حساب های ملی کشورها، نظام حساب های ملی (SNA) را ارائه نموده است. در بسیاری از کشورها از جمله ایران، حساب های ملی را با استفاده از نظام حساب های ملی سازمان ملل تنظیم می کنند. با این وجود، برخی از کشورها به منظور ارزیابی عملکرد اقتصادی از تولید ناخالص ملی (GNP) و برخی از تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می کنند.

فصل سوم: عرضه کل و تقاضای کل

با استفاده از مدل عرضه کل و تقاضای کل، می توان سه متغیر مهم اقتصاد کلان یعنی درآمد ملی، سطح تورم و اشتغال کامل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در اقتصاد خرد از تحلیل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت اقتصاد کلان استفاده شده است که مدل مذکور بسیار متفاوت از الگوی عرضه کل و تقاضای کل در اقتصاد کلان است. تقاضای کل شامل کل کالاها و خدمات تقاضا شده در اقتصاد طی یک دوره زمانی (معمولاً یک سال) می باشد و عرضه کل نیز شامل کل کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد در طی یک دوره زمانی است. از مدل عرضه کل و تقاضای کل برای بررسی ارتباط بین درآمد ملی واقعی و سطح عمومی قیمت ها استفاده می کنیم.

فصل چهارم: تعیین درآمد ملی در الگوی کینزی: مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری

جهانی را که کینز در دهه 1930 تجربه کرد، جهانی بود که قیمت ها عموماً پایدار بودند. در آن زمان کینز نظریه ی کلاسیک ها را مبنی بر اینکه "در صورت عدم دخالت دولت، تمام بازارها به تعادل خواهند رسید و قیمت ها و دستمزدها تعدیل می شوند، به طوری که با وجود بیکاری، دستمزدها کاهش می یابند و افراد بیشتری استخدام می شوند و اشتغال کامل به دست می آید" را مورد انتقاد قرار داد و بحث کرد که قیمت ها و دستمزدها به سمت کاهش، انعطاف پذیر هستند، لذا با وجود بیکاری، لزوماً دستمزدها کاهش نمی یابند. بدین جهت الگوی کینزی، اقتصادی را توصیف می کند که در آن، منحنی عرضه کل، افقی است و در آن جابه جایی منحنی تقاضای کل، تأثیری بر سطح قیمت ها نمی گذارد. بدین جهت در مدل کینزی، نیازی به تفکیک تولید اسمی و تولید حقیقی وجود ندارد و آن چه که بر درآمد ملی مؤثر است تنها جابه جایی تقاضای کل است.

فصل پنجم: دولت و تجارت خارجی و تعیین درآمد ملی

در این فصل الگوی دو بخشی تعیین درآمد ملی، که شامل خانوارها و بنگاه ها بود را با وارد کردن بخش دولت گسترش داده و به الگوی سه بخشی تعیین درآمد ملی می رسیم و سپس با افزودن بخش تجارت خارجی، الگوی چهاربخشی را معرفی می کنیم. الگوی سه بخشی از این جهت اهمیت دارد که علاوه بر تعیین درآمد ملی و عواملی که در آن مؤثر است ابزارهایی را معرفی می کند که دولت می تواند به کمک آن ابزارها، درآمد ملی را تحت تأثیر قرار دهد. این ابزارها شامل مالیات ها و مخارج دولتی می باشند که در جریان دایره وار درآمدها از مخارج دولت به عنوان یک متغیر تزریقی و از مالیات به عنوان متغیر نشتی نام بردیم.

کتاب اقتصاد کلان تالیف دکتر نادر مهرگان از نشر نور علم، به همراه سایر کتاب‌های رشته اقتصاد را از فروشگاه اینترنتی کتابانه خریداری نمایید.


فهرست


فصل اول: قلمرو اقتصاد کلان 1_1 تعریف اقتصاد کلان 1_2 مدل ساده اقتصاد کلان 1_3 اهداف اقتصاد کلان 1_4 تاریخ اندیشه ها در اقتصاد کلان فصل دوم: حسابداری درآمد ملی 2_1 اندازه گیری عملکرد اقتصادی 2_2 برخی محدودیت ها در استفاده از حساب های ملی 2_3 رفاه و سطح زندگی 2_4 اندازه گیری شاخص قیمت 2_5 اشتغال کامل فصل سوم: عرضه کل و تقاضای کل 3_1 تقاضای کل 3_2 عرضه کل 3_3 تعادل در اقتصاد کلان 3_4 تقسیم اثر بین قیمت و تولید فصل چهارم: تعیین درآمد ملی در الگوی کنیزی: مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری 4_1 مصرف 4_2 پس انداز 4_3 سرمایه گذاری 4_4 درآمد ملی تعادلی در الگوی دو بخشی 4_5 ضریب افزایش 4_6 اصل شتاب 4_7 رابطه متقابل بین ضریب افزایش و اصل شتاب 4_8 الگوی تناقض خست و اصل شتاب 4_9 ارتباط الگوی دو بخشی کنیزی با الگوی عرضه کل و تقاضای کل فصل پنجم: دولت و تجارت خارجی و تعیین درآمد ملی 5_1 تعیین درآمد ملی در الگوی سه بخشی 5_2 سیاست مالی: شکاف رکودی و شکاف تورمی 5_3 تجارت خارجی و تعیین درآمد ملی فصل ششم: نظریه ی پول و بهره 6_1 کارکردهای پول 6_2 اندازه گیری حجم پول 6_3 عرضه پول 6_4 تابع عرضه پول 6_5 تابع تقاضای کل پول 6_6 تقاضای پول 6_7 تعادل در بازار پول فصل هفتم: تعادل همزمان بازار پول و کالا و سیاست های پولی و مالی 7_1 تعادل بازار کالا یا منحنی IS 7_2 تعادل بازار پول یا منحنی LM 7_3 تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول 7_4 تحلیل سیاست های مالی و پولی بر اساس منحنی های IS _ LM فصل هشتم: تورم و بیکاری 8_1 نظریه های تورم 8_2 منحنی فیلیپس 8_3 راهکارهایی برای کاهش تورم

  • نویسنده: دکتر نادر مهرگان
  • انتشارات: نور علم

درباره نادر مهرگان نویسنده کتاب کتاب اقتصاد کلان | نادر مهرگان


نظرات کاربران درباره کتاب اقتصاد کلان | نادر مهرگان


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب اقتصاد کلان | نادر مهرگان" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل