loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب اقتصاد خرد | محسن نظری

5 / -
موجود شد خبرم کن

درباره‌ی کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

ویژگی کتاب اقتصاد خرد محسن نظری از نشر نگاه دانش در این است که سوالات به تفکیک فصول مختلف طبقه‌بندی شده و پاسخ‌های تشریحی آنها ارائه شده است. به دلیل اینکه سوال‌ها از سال 1370 تا آخرین سال را دربرمی‌گیرد، نکات زیادی در سوال‌ها وجود دارد که در پاسخ‌های تشریحی ارائه شده است. مزایای دیگر کتاب این است که سوال‌های پرتکراری (که در آزمون دانشگاه آزاد فراوان می‌باشد) مشخص شده‌اند تا اهمیت این سوال‌ها برای داوطلبین روشن گردد.

تاکنون تعاریف زیادی از علم اقتصاد شده است ولی کامل ترین و جامع ترین تعریف از علم اقتصاد را می توان چنین بیان نمود: علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. در تعریف مذکور کلمات کمیاب، تخصیص و بهینه وجود دارند که توضیح آنها می‌تواند به درک بهتر ما از علم اقتصاد کمک کند. مهم ترین موضوع علم اقتصاد کمیابی است اگر کمیابی نبود علم اقتصاد نیز موضوعیت پیدا نمی کرد. گاهی گفته می‌شود اقتصاددانان فرزندان کمیابی هستند. کمیابی به این معناست که امکانات با خواسته‌ها برابر نمی‌باشد.

به عبارت دیگر به همه آرزوها و خواسته‌ها و نیازهای خود نمی توانیم دسترسی پیدا کنیم. به عنوان مثال بودجه کشور محدود (کمیاب) است، در حالی که در کشور کارهای زیادی مثل ساختن سد، مدرسه، بیمارستان و ... باید انجام گیرد، بنابراین با کمیابی رو به رو هستیم. هر فردی درآمدی معین و محدود دارد، در حالی که خواسته‌های زیادی مثل پوشاک، غذا، تفریح و آموزش دارد و با درآمد خود نمی‌تواند به همه‌ی این خواسته‌ها دسترسی پیدا کند، پس این فرد با کمیابی رو به رو می‌شود. منابع ارزی، سرمایه، زمین، و ... در کشور کمیاب می‌باشند.

خرید کتاب اقتصاد خرد | محسن نظری

کتاب اقتصاد خرد اثر دکتر محسن نظری توسط انتشارات نگاه دانش به چاپ رسیده است. این کتاب به همراه سایر کتاب های کنکور ارشد مدیریت را از کتابانه خریداری نمایید..


فهرست


فصل اول: تقاضا، عرضه ، تعادل
 1. تعریف تقاضا
 2. عوامل موثر بر تقاضا
3 .تابع تقاضا
 1. تغییر تقاضا
 2. حالت های خاص
 3. تعریف عرضه
 4. عوامل موثر بر عرضه
 5. تابع عرضه
 6. تغییر عرضه
 7. حالت های خاص
 8. تعریف تعادل
 9. شرط تعادل
 10. تغییر در نقطه تعادل
 11. انواع تعادل
 12. قیمت های سقف و قیمت های کف
 13. اثر برقراری مالیات بر واحد و تعیین سهم مالیاتی عرضه کننده و تقاضا کننده
سوال های صحیح - غلط فصل اول آزمون فصل اول : تقاضا، عرضه، تعادل سوال های آزمون ورودی دانشگاه های دولتی - فصل اول سوال های آزمون ورودی دانشگاه آزاد - فصل اول پاسخ نامه فصل اول : تقاضا، عرضه، تعادل پاسخ نامه آزمون ورودی دانشگاه های دولتی - فصل اول پاسخ نامه آزمون ورودی دانشگاه آزاد - فصل اول فصل دوم: کشش
 1. تعریف کشش
 2. تعریف کشش قیمتی تقاضا
 3. اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا با استفاده از جدول
 4. اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا با استفاده از روش هندسی
 5. اندازه گیری کشش قیمتی تقاضا از طریق معادله تقاضا
 6. تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش قیمتی تقاضا
 7. عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضای یک کالا
 8. رابطه درآمد کل، درآمد نهایی، کشش قیمتی تقاضاو قیمت کالا
 9. تعریف کشش درآمدی تقاضا
 10. اندازه گیری کشش درآمدی تقاضا
 11. تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش درآمدی تقاضا
 12. تعریف کشش قیمتی عرضه
 13. اندازه گیری کشش قیمتی عرضه
 14. تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش قیمتی عرضه
 15. تعریف کشش متقاطع
 16. تقسیم بندی کالاها بر اساس کشش متقاطع
  سوال های صحیح - غلط فصل دوم آزمون فصل دوم : کشش سوال های آزمون ورودی دانشگاه های دولتی - فصل دوم سوال های آرمون ورودی دانشگاه آزاد - فصل دوم پاسخ نامه فصل دوم : کشش پاسخ نامه آزمون ورودی دانشگاه های دولتی - فصل دوم پاسخ نامه آزمون ورودی دانشگاه آزاد - فصل دوم فصل سوم: نظریه رفتار مصرف کننده
 1. سوال اصلی این فصل
 2. تعریف مطلوبیت
 3. مطلوبیت کل، مطلوبیت نهایی، و رابطه آنها با یکدیگر
 4. تعریف منحنی بی تفاوتی
 5. ویژگی های منحنی های بی تفاوتی
 6. نرخ نهایی جانشینی x به جای y
 7. اثبات رابطه MRX
 8. حالت های خاص منحنی بی تفاوتی
 9. تعریف خط بودجه
 10. انتقال خط بودجه
 11. چرخش خط بودجه
 12. حالت های خاص خط بودجه
 13. شرط تعادل مصرف کننده
 14. علل تغییر در تعادل مصرف کننده
 15. اثر تغییر درآمد مصرف کننده بر تعادل مصرف کننده
 16. شکل منحنی درآمد مصرف
 17. استخراج منحنی انگل از I.C.C.
 18. اثر تغییر در قیمت یکی از کالاها بر تعادل مصرف کننده
 19. شکل منحنی قیمت - مصرف
 20. استخراج منحنی تقاضا از PCC
 21. اثر کل، جانشینی و درآمدی
سوال های صحیح - غلط فصل سوم آزمون فصل سوم : نظریه رفتار مصرف کننده سوال های آزمون ورودی دانشگاه های دولتی - فصل سوم سوال های آزمون ورودی دانشگاه آزاد - فصل سوم پاسخ نامه فصل سوم : نظریه رفتار مصرف کننده پاسخ نامه آزمون ورودی دانشگاه های دولتی - فصل سوم پاسخ نامه آزمون ورودی دانشگاه آزاد - فصل سوم فصل چهارم: نظریه رفتار تولید کننده
 1. سوال اصلی این فصل
 2. تابع تولید
 3. تولید کل، تولید نهایی، تولید متوسط
 4. روابط بین TP , MP, APL
 5. مراحل تولید
 6. کشش عوامل تولید
 7. بازدهی نسبت به مقیاس تولید
 8. تعریف منحنی بی تفاوتی تولید
 9. ویژگی های منحنی های بی تفاوتی تولید
 10. نرخ نهایی فنی( تکنیکی) جانشینی کار به جای سرمایه
 11. حالت های مختلف منحنی های بی تفاوتی تولید
 12. تعریف خط هزینه یکسان
 13. انتقال خط هزینه یکسان
 14. چرخش خط هزینه یکسان
 15. حالت هی خاص خط هزینه یکسان
 16. تعادل تولید کننده و شرط آن
 17. تغییر در تعادل تولید کننده
 18. اثر کل، اثر تولیدی و اثر جانشینی
 19. کشش جانشینی عوامل تولید
سوال های صحیح - غلط فصل چهارم آزمون فصل چهارم : نظریه رفتار تولید کننده سوال های آزمون ورودی دانشگاه های دولتی - فصل چهارم سوال های آرمون ورودی دانشگاه آزاد - فصل چهارم پاسخ نامه فصل چهارم: نظریه رفتار تولید کننده پاسخ نامه آزمون ورودی دانشگاه های دولتی - فصل چهارم پاسخ نامه آزمون ورودی دانشگاه آزاد - فصل چهارم فصل پنجم: هزینه فصل ششم : بازار رقابت کامل فصل هفتم: بازار انحصار کامل فروش کنکورهای آزمایشی کنکور آزمایشی 1 کنکور آزمایشی 2 کنکور آزمایشی 3 پاسخ نامه کنکورهای آزمایشی ضمیمه : سوالات کنکور کارشناسی ارشد  

 • رشته مدیریت کلیه گرایش‌ها
 • مهندسی صنایع - آزمون بازار سرمایه
 • درس و مجموعه سوال‌های طبقه بندی شده
 • آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها
 • نویسنده: دکتر محسن نظری
 • انتشارات: نگاه دانش


نظرات درباره کتاب اقتصاد خرد | محسن نظری


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب اقتصاد خرد | محسن نظری" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل