کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری | خالقی

150,000 تومان

موجود در انبار

  • مؤلف: علی خالقی
  • انتشارات: شهر دانش

150,000 تومان

توضیحات

کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری اثر خالقی

کتاب حاضر مکمل «آیین دادرسی کیفری» است و جایگزین آن نیست و نخواهد بود. آن کتاب ویژگی خود به عنوان یک کتاب درسی را حفظ خواهد کرد و اثر پیش رو تنها حاوی بیان مهم ترین «نکته ها»ی قانون جدید برای کسانی است که آموزش این رشته را قبلاً فرا گرفته و با آن آشنا هستند. بنابراین، هدف این کتاب شرح و تحلیل مواد قانون یا نهادهای آیین دادرسی کیفری نیست؛ این امری است که در چارچوب یک تقسیم کار ساده به کتاب قبلی واگذار شده است.

در واقع، هدف نویسنده این بوده است که با تجربه ی حاصل از سال ها تدریس لایحه ی قانون حاضر در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و دوره های آموزش ضمن خدمت قضات دادگستری تهران، و با آگاهی از ابهامات قانون و دشواری های عملیِ اجرای آن، نکته های قابل ذکر برای روشن شدن مفاد و مفهوم مواد قانونی را در ذیل هر ماده به نگارش درآورد تا کتاب حاضر راهنمای علمی – عملی  اجرای قانون باشد. در این راستا که رعایت ایجاز و اختصار و اکتفاء به ذکر «نکته»های مهم و ضروری یک ویژگی بارز آن است، از نقل مواد متعدد قوانین دیگر (جز در چند مورد) و گزارش نشست های قضایی برگزار شده در گوشه و کنار کشور خودداری شده است. هم چنین در این کتاب، چنان چه ماده ای از قانون حاوی حکم عام یا مطلقی باشد که به وسیله ی ماده یا مواد دیگر همین قانون مقید گردیده یا تخصیص خورده یا با آن در تعارض است، در زیر آن به ماده مقیّد یا مخصّص یا متعارض ارجاع داده شده و نحوه ی برقراری ارتباط میان آن ها بیان شده است.

کتاب “نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری” مشتمل بر دوازده بخش می باشد که شامل:

۱- کلیات ۲- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۳- دادگاه های کیفری ۴- اعتراض به آراء ۵- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۶- هزینه دادرسی ۷- سایر مقررات ۸- آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح ۹- دادرسی الکترونیکی ۱۰- آیین دادرسی جرایم رایانه ای ۱۱- آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی  ۱۲- سایر مقررات

کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری به تالیف علی خالقی در انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده است.

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 930 g
ابعاد 220 × 155 mm
موضوع

حقوق

نویسنده

علی خالقی

انتشارات

شهر دانش

نوبت چاپ

17

سال انتشار

1400

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد سخت (گالینگور)

تعداد صفحه

705

فهرست

فهرست

سخن ناشر

پیشگفتار

نشان های اختصاری

بخش اول: کلیات

فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی

بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول: دادسرا و حدود صلاحیت آن

فصل دوم:  ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

فصل سوم:  وظایف و اختیارات دادستان

فصل چهارم: وظایف و اختیارات بازپرس

مبحث اول:  اختیارات بازپرس و حدود آن

مبحث دوم:  صلاحیت بازپرس

فصل پنجم: معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

فصل ششم: احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول:  احضار، جلب و تحقیق از متهم

مبحث دوم:  احضار و تحقیق  از شهود و مطلعان

فصل هفتم: قرارهای تأمین و نظارت قضایی

فصل هشتم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

فصل نهم: تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

فصل دهم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

بخش سوم: دادگاه های کیفری

رسیدگی و صدور رأی

فصل اول: تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری

فصل دوم: رسیدگی به ادله اثبات

فصل سوم: رسیدگی در دادگاه های کیفری

مبحث اول:  کیفیت شروع به رسیدگی

مبحث دوم:  ترتیب رسیدگی

مبحث سوم: صدور رأی

فصل چهارم: رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول:  مقدمات رسیدگی

مبحث دوم:  ترتیب رسیدگی

مبحث سوم: صدور رأی

فصل پنجم: رأی غیابی و واخواهی

فصل ششم: رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول:  تشکیلات

مبحث دوم:  ترتیب رسیدگی

فصل هفتم: احاله

فصل هشتم: رد دادرس

بخش چهارم: اعتراض به آراء

فصل اول: کلیات

فصل دوم: کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان

فصل سوم: کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

فصل چهارم: اعاده دادرسی

فصل پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

بخش پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول: کلیات

فصل دوم: اجرای مجازات حبس

فصل سوم: اجرای محکومیت های مالی

فصل چهارم: اجرای سایر احکام کیفری

فصل پنجم: اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی

بخش ششم: هزینه دادرسی

بخش هفتم: سایر مقررات

بخش هشتم: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی

فصل سوم: صلاحیت

فصل چهارم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: ضابطان نظامی و تکالیف آن ها

مبحث دوم:  کارشناسی

مبحث سوم: احضار

مبحث چهارم: قرار بازداشت موقت

مبحث پنجم:  مرور زمان

فصل پنجم: وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

فصل ششم: ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

فصل هفتم: تجدید نظر و اعاده دادرسی

فصل هشتم: اجرای احکام

فصل نهم: زندان ها و بازداشتگاه های نظامی

بخش نهم: دادرسی الکترونیکی

بخش دهم: آیین دادرسی جرایم رایانه ای

بخش یازدهم: آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

بخش دوازدهم: سایر مقررات

نمایه

 

 

 

برشی از متن کتاب

برشی از متن کتاب

بخش اول: کلیات

ماده ۱: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه ی رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.

بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

ماده ۲۵: به تشخیص رئیس قوه ی قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود.

تشکیل دادسراهای تخصصی، نوعی تقسیم کار داخلی در حوزه ی دادسرای (عمومی و انقلابِ) شهرستان بوده، این امر تأسیس دادسراهای اختصاصی تلقی نمی شود. حوزه قضایی دادسراهای تخصصی، همان حوزه ی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط است.

بخش سوم: دادگاه های کیفری

ماده ۲۹۵: دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه ی قضایی هر شهرستان تشکیل می شود.

برای دیدن صلاحیت این دادگاه، نک: ماده ۳۰۱.

بخش چهارم: اعتراض به آراء

ماده ۴۳۰: در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا فرجام خواهی آنان، جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده ی رأی مسموع نیست.

حکمی مشابه حکم ماده فوق در موردمسموع نبودن تجدید نظر خواهی طرفین پس از توافق کتبی آن ها بر این امر در ماده ۲۴۶ ق.آ.د.ک ۷۸ نیز وجود داشت. با این حال، در عمل رویه قضایی اعلام کتبی کسی را که حکم به زیان او بود، به تنهایی برای اسقاط حق تجدید نظر خواهی وی کافی می دانست  نیازی به اعلام توافق طرفین در این زمینه نبود.

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری | خالقی”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت