کتاب مقدمات مدیریت آموزشی – علاقه بند

42,000 تومان

موجود در انبار

 • نویسنده: دکتر علی علاقه بند
 • انتشارات: روان

42,000 تومان

توضیحات

کتاب مقدمات مدیریت آموزشی تالیف دکتر علی علاقه بند توسط نشر روان به چاپ رسیده است.

مدیریت آموزشی، مجموعه ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی ما بین آن ها در سازمان های آموزشی است. امروزه عصر مدیریت و رهبری می باشد و موفقیت نهادها و سازمان ‌ها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد. ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده مجموعه‌ ای از نیازهای سازمان ‌های رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزش ‌و پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده دارند، نه ‌تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد نیز از اهمیت تعیین ‌کننده ‌ای برخوردار است. جهت آشنایی دانشجویان رشته های علوم تربیتی و دبیری با اصول و مبانی این مبحث، کتاب “مقدمات مدیریت آموزشی” به رشته تحریر درآمده است که با در بر داشتن مطالبی مفید و جامع طی شانزده فصل، به عنوان منبعی کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد. فصول این اثر عبارتند از:

 1. کلیات… ۲. تصمیم گیری و برنامه ریزی… ۳. سازماندهی… ۴. ارتباط، رهبری و کنترل… ۵. مکتب ها و نظریه های مدیریت… ۶. مدیریت آموزش و پرورش… ۷. سازمان و مدیریت نظام آموزشی… ۸. نظام های آموزشی متمرکز و نا متمرکز… ۹. ویژگی های مدیریت آموزشی… ۱۰. وظایف مدیران آموزشی… ۱۱. مفهوم سه بعدی مدیریت آموزشی و مهارت های مدیریت… ۱۲. رهبری آموزشی… ۱۳. نواندیشی در مدیریت آموزشی… ۱۴. نظام آموزش و پرورش در ایران… ۱۵. مبانی قانونی، هدف ها، سازمان و مدیریت آموزش و پرورش از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی… ۱۶. مبانی قانونی، هدف ها، سازمان و مدیریت آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی… در ادامه جهت آشنایی بیشتر کتاب حاضر، به معرفی مختصری از ده فصل نخست از این اثر می پردازیم:

فصل اول کلیات: قرن بیستم، علاوه بر پیشرفت های چشمگیر در قلمروهای علم و تکنولوژی، شاهد توسعه روزافزون نظام های آموزش و پرورش رسمی در کشورهای مختلف جهان بود. به موازات این توسعه، مدیریت آموزش و پرورش نیز در اغلب کشورها، به یک قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل شد…

فصل دوم تصمیم گیری و برنامه ریزی: در روش های متداول آموزش مدیریت، برای این پرسش که مدیران چه می کنند یا به چه کارها و فعالیت هایی می پردازند، پاسخ های نسبتا روشنی وجود دارد: آن ها معمولا تصمیم گیری یا برنامه ریزی می کنند و تصمیمات و برنامه ها را با استفاده از منابع انسانی، مالی و مادی و سازماندهی آن ها، از راه برقراری ارتباط با کارکنان و رهبری و کنترل فعالیت های آنان به مرحله اجرا می گذارند…

 فصل سوم سازماندهی: یعنی فرایند نظم و ترتیب دادن به کار و فعالیت و تقسیم و تکالیف آن به افراد به منظور انجام دادن کار و تحقق هدف های معین. نتیجه سازماندهی، ایجاد ساختار سازمان است. ساختار سازمان، روابطی منظم و منطقی که لازمه عملیات اعضای سازمان است، به وجود می آورد…

فصل چهارم ارتباط، رهبری و کنترل: پس از برنامه ریزی و سازماندهی، گام بعدی فراهم کردن موجباتی است که کارکنان سازمان را در جهت هدف های آن به تکاپو و فعالیت وادار سازد. این امر مستلزم برقراری ارتباطات موثر با کارکنان، هدایت و رهبری رفتار و کردار آنان و بالاخره، اعمال نظارت و کنترل بر فعالیت های کاری و عملکرد فردی و گروهی آنان است…

فصل پنجم مکتب ها و نظریه های مدیریت: عمل مدیریت که با وجود اینکه به قدمت تاریخ بشری است، ولی بسیاری از مفاهیم و اندیشه های آن، حاصل کوشش های یک قرن اخیر است. در این فصل اهم مکتب ها و نظریه های مدیریت و تاکید های ویژه آن ها به اختصار بیان می گردد…

فصل ششم مدیریت آموزش و پرورش: مدیریت آموزشی با پیدایی و تحول نظام های نوین آموزش و پرورش پدید آمد. در قرن بیستم، بر اثر توسعه آموزش عمومی، تاسیس مدارس و سازمان های آموزشی بزرگ و متعدد، گوناگون شدن برنامه های آموزشی، پیچیده تر شدن امر آموزش و پرورش و تخصصی شدن آن، اهمیت و ضرورت سازماندهی و مدیریت فعالیت های آموزشی به تدریج آشکار گردید…

فصل هفتم سازمان و مدیریت نظام آموزشی: تحقق هدف های آموزش و پرورش مستلزم سازماندهی و مدیریت است. از این رو، در هر نظام آموزشی، طرح مشخصی برای سازمان و مدیریت امور آموزش و پرورش پیش بینی و تهیه می شود…

فصل هشتم نظام های آموزشی متمرکز و نا متمرکز: برای سازماندهی و مدیریت نظام های آموزشی روش های متفاوتی وجود دارد. هر نظام آموزشی معمولا بر اساس مفروضات اساسی و هدف های کلی خود روشی را بر می گزیند که نیل به هدف ها و تحقق آن ها را بهتر از هر روش دیگری میسر می سازد. به طور کلی، سازمان نظام های آموزش و پرورش در جهان یا دارای ساختار متمرکز است تا ساختار نا متمرکز…

فصل نهم ویژگی های مدیریت آموزشی: شباهت های مدیریت در سازمان های مختلف را می توان عمدتا در قلمرو وظایف و مسئولیت های اداری پیدا کرد. مدیر باید برای تحقق هدف ها، از اشخاص دیگر، نه به صورت مهره های اداری، بلکه از طریق ایجاد انگیزه کار و خلاقیت در آن ها، استفاده نماید…

فصل دهم وظایف مدیران آموزشی: هدف اصلی مدیریت آموزشی، تسهیل و پیشبرد امر آموزش و یادگیری است. همه مدیران نظام آموزشی، اعم از آنان که امور مالی و اداری آموزش و پرورش را سرپرستی می کنند یا آنان که مستقیما با تهیه و اجرای برنامه های آموزشی سروکار دارند، وظایفی در جهت نیل به هدف مذکور انجام می دهند… هدف کلی کتاب “مقدمات مدیریت آموزشی” زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش، تفکر درباره مسائل آن و پی بردن به اهمیت کاربرد مفاهیم، اصول، نظریه ها و یافته های علمی در مدیریت آموزشی است.

 

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 340 g
ابعاد 240 × 170 mm
موضوع

مدیریت

تعداد صفحه

220

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

50

سال انتشار

1398

فهرست

فهرست

۱.کلیات  

سازمان و مدیریت

تعریف سازمان

تعریف مدیریت

کارکرد های مدیریت

نقش های مدیریت

نقش های میان شخصی

نقش های تصمیم گیری

 1. تصمیم گیری و برنامه ریزی

تصمیم گیری

تعریف و تشخیص مشکل

ارزیابی و گزینش راه حل

محدودیت تصمیم گیری عقلانی

برنامه ریزی

بودجه بندی

انواع برنامه ها

برنامه های مدت دار

 1. سازماندهی

فرایند سازماندهی

هماهنگی

وحدت فرمان

اختیار

صف و ستاد .

سازمان غیررسمی

 1. ارتباط، رهبری و کنترل

ارتباط

فرایند ارتباط

رهبری

شایستگی های رهبری

سرپرستی

کنترل و نظارت

انواع کنترل

 1. مکتب ها و نظریه های مدیریت

مدیریت علمی

بوروکراسی

نظریه های رفتاری

نظریه های جدید مدیریت

 1. مدیریت آموزش و پرورش

تعریف مدیریت آموزشی

هدف های آموزش و پرورش

هدف ها

 1. سازمان و مدیریت نظام آموزشی

سازمان و مدیریت

شیوه های مدیریت در نظام آموزشی

 1. نظام های آموزشی متمرکز و نامتمرکز

تمرکز و عدم تمرکز ساختاری

مقایسه تمرکززدایی ساختاری و اداری

مزایای تمرکززدایی اداری

 1. ویژگی های مدیریت آموزشی

سطوح وظایف و مسئولیت ها

حساسیت عمومی

نزدیکی روابط

دشواری ارزشیابی

هدف های سازمان های آموزشی

ترتیبات آموزشی

 1. وظایف مدیران آموزشی

برنامه درسی و تدریس

امور دانش آموزان

روابط مدرسه و اجتماع

امور اداری و مالی

 1. مفهوم سه بعدی مدیریت آموزشی و مهارت های مدیریت

مفهوم سه بعدی مدیریت آموزشی

مهارت های سه گانه مدیریت

 1. رهبری آموزشی

تعریف رهبری آموزشی

محیط آموزشی موثر

تربیت مدیران و رهبران آموزشی

ابعاد برنامه تربیت مدیر آموزشی

 1. نواندیشی در مدیریت آموزشی

مفهوم خود گردانی

مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر و مسئله تغییر

 1. نظام آموزش و پرورش در ایران

نظام آموزشی ایران در دوران پیش از اسلام

نظام آموزشی در دوران اسلامی تا انقلاب مشروطیت

مدرسه

 1. مبانی قانونی، هدف ها، سازمان و مدیریت آموزش و پرورش از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

قانون اساسی حکومت مشروطه

هدف های آموزشی

فلسفه و هدف

عوارض ساختار اسلامی

مدیریت و رهبری آموزشی

عملکرد های نظام آموزشی

 1. مبانی قانونی، هدف ها، سازمان و مدیریت آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی

مبانی قانونی

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش

سازمان وزارت آموزش و پرورش

مدیریت مدارس

 

 

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مقدمات مدیریت آموزشی – علاقه بند”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت