کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها – روحانی رانکوهی

45,000 تومان

فقط 2 عدد در انبار موجود است (می توان پیش خرید کرد)

  • ویــراســت چــهــارم
  • نویسنده: سید محمدتقی روحانی رانکوهی
  • انتشارات: جلوه

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها تألیف سید محمد تقی روحانی رانکوهی توسط انتشارات جلوه چاپ شده است.

اصطلاح پایگاه داده ها یکی از رایج ترین اصطلاحات در دانش و فن کامپیوتر است. اینک دیگر همه کسانی که به نحوی با کامپیوتر سروکار دارند، این اصطلاح را می شناسند و هر یک در حد درک خود آن را بکار می برند و بسیاری نیز در این زمینه آگاهی یا تخصص و تجربه دارند. در این کتاب تنها با بخشی ار مفاهیم بنیادی دانش و فن پایگاه داده ها آشنا خواهید شد و آگاهی پایه ای لازم برای مطالعه بیشتر و یا کار در این زمینه کسب می شود.

سیستم مدیریت پایگاه داده ها یکی از سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات است. با توجه به معنای عام سیستم ذخیره و باریابی اطلاعات: یعنی هر سیستمی که به کاربر برنامه ساز یا نابرنامه ساز امکان دهد تا اطلاعات خود را ذخیره، بازیابی و پردازش کند و احیانا اطلاعات جدیدی را تولید نماید.

همانطور که گفته شد در این کتاب تنها به بخشی از مفاهیم مبنایی دانش و تکنولوژی پایگاه داده ها و اصول مدلسازی و طراحی آن پرداخته می شود. کتاب شامل پانزده فصل است که هر فصل از یک یا چند جلسه درس، تشکیل شده است که در مجموع سی و هفت درس را شامل می شود. در نه فصل اول به مفاهیم بنیادی دانش و تکنولوژی پایگاه داده ها پرداخته می شود و در شش فصل بعدی اساسا مفاهیم، طرح ها و تکنیک های مربوط به پایگاه داده های رابطه ای، مطرح می شوند.

همچنین هر فصل شامل: تمرینات درون گفتاری، موضوع مطالعه بیشتر و تمرینات پایان گفتار می باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که کتاب حاضر فقط برای دوره ی کارشناسی نوشته شده که البته تدریس تمامی مطالب آن در یک ترم ناممکن است اما برخی فصول مجموعه بسته به نظر مدرس محترم می تواند در دوره کاردانی تدریس شوند.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1320 g
ابعاد 240 × 180 mm
موضوع

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT

تعداد صفحه

864

قطع

وزیری

نوع جلد

سخت

نوبت چاپ

9

سال انتشار

1396

فهرست

فصل اول: مقدمه درس
کلیات
تاریخچه
یادآوری تعریف داده
یادآوری تعریف اطلاع
اشاره ای به مفهوم دانش
فصل دوم: پایگاه داده ها و عناصر اصلی محیط آن
پایگاه داده ها چیست
تعریف پایگاه داده ها
معایب رهیافت فایلینگ
مفهوم افزونگی
عناصر سیستم پایگاهی
سخت افزار
سخت افزار پردازشگر
سخت افزار همرسانی
نرم افزار
کاربر
فصل سوم: مدلسازی معنایی داده ها
مدلسازی با روش ER
نوع موجودیت
صفت
رده بندی صفت
نوع ارتباط
نوع موجودیت ضعیف
نوع ارتباط به مثابه نوع موجودیت ضعیف
مشکل تصمیم گیری و چند نکته راهنما
مشکلات روش ER
دام حلقه ای
مراحل مدلسازی معنایی
مفاهیم اصلی
نمادها
خصوصیات کلی روش مدلسازی معنایی داده ها
فصل چهارم: آشنایی با ساختار داده ها
پایگاه داده ها در سطح انتزاعی مبتنی بر مدل داده
ساختار داده ها
آشنایی با ساختار داده جدولی
عنصر ساختاری
عملیات در پایگاه داده های جدولی
عمل بازیابی
عملیات ذخیره سازی
دستورات تعریف داده ها
بازیابی از یک جدول
مفهوم آنومالی
عناصر ساختاری
طراحی پایگاه سلسله مراتبی
طراحی پایگاه داده های شبکه ای
برخی ویژیگیهای ساختار داده شبکه ای
ویژگی هی ساختار داده
فصل پنجم: معماری پایگاه داده ها
معماری سه سطحی
شرح دیدگاه های سه گانه
دید خارجی
دید داخلی
شرح اجزای دیگر
کاربر
زبان میزبان
برخی ویژگی های زبان داده ای فرعی
فصل ششم: سیستم مدیریت پایگاه داده ها
رده بندی سیستم های مدیریت پایگاه داده ها
از نظر نوع مدل داده
از نظر محیط سخت افزاری
از نظر رده کامپیوتر
از نظر محیط سیستم عامل
از نظر زبان
از نظر نوع زبان داده ای فرعی
از نظر سیستم فایل
از نظر قیمت
از نظر واسط کاربر
از نظر نوع تراکنش
از نظر داده های زمانمند
واحدهای لایه هسته
ساختار سیستم پایگاهی
هویداسازی مستقیم
هویداسازی غیر مستقیم
روش ارزیابی کارایی
ابزارهای محک زنی
فصل هفتم: مدیر پایگاه داده ها
تعریف
مسئولیت ها
وظایف
فصل هشتم: مزایا و معایب سیستم پایگاهی
مزایا و معایب سیستم پایگاهی تک کاربری
مزایا و معایب سیستم پایگاهی چند کاربری
شرایط استفاده از تکنولوژی پایگاه داده ها
فصل نهم: معماری سیستم های پایگاهی
انواع معماری
معماری متمرکز
طرح های معماری
از نظر تعداد مشتری و خدمت گذار
معماری تحت وب
تعریف پایگاه داده های توزیع شده
پیکربندی سخت افزاری
طرح های رایجتر در عمل
معماری چند پایگاهی
سیستم پایگاهی همراه
فصل دهم: مفاهیم اساسی مدل داده رابطه ای
تعریف رابطه
تعریف صوری جدول
ویزگیهای رابطه
پایگاه داده های رابطه ای
میدان
میدان و نوع داده
رابطه نرمال و غیر نرمال
مزایا و معایب رابطه نرمال
کلید در مدل رابطه ای
نقش کلیدی کاندید
نمودار ارجاع
انواع قواعد جامعیت
قاعده جامعیت ارجاعی
نگاهی دیگر به مفهوم مدل رابطه ای
مزایا و معایب مدل رابطه ای
فصل یازدهم: جبر رابطه ای- حساب رابطه ای: عملیات در پایگاه داده های رابطه ای
جبر رابطه ای

عملگرهای معمولی
عملگرهای خاص
عملگر پرتو معمولی
عملگر پرتو گسترش یافته
عملگر پیوند
عملگر نیم پیوند
عملگر برون اجتماع
مقایسه دو رابطه
عملیات بازیابی و ذخیره سازی
آشنایی با حساب رابطه ای
عبارت مطمئن
عملیات در حساب رابطه ای
فصل دوازدهم: امکانات SQL 2003
دستورات تعریف داده ها
دستور تعریف میدان
دستور تغییر میدان
دستور تغییر جدول
دستور حذف جدول
ایجاد جدول همانند
امکان دگرنامی جدول ها
عملگر JOIN
گونه های عملگر پیوند
عملگر برون اجتماع
سور وجودی
عملیات بازگشتی
مکانیسم
امکانات ایمنی
رویه ای شدن زبان
عملیات بی نیاز از مکان نما
نوع داده ساختمند
تعریف روش
وراثت جدول
مدیریت تراکنش
امکانات کنترل تراکنش
فصل سیزدهم: دیدهای رابطه ای
دید در مدل رابطه ای
تعریف دید
تعریف دید روی دید
مزایا و معایب دید
استقلال داده های فیزیکی
رشد پایگاه داده ها
معایب دید
عملیات در دید رابطه ای
دیدهای پذیرا
دیدهای ناپذیرا
دید دارای صفت مجازی
دید حاصل تقسیم
فصل چهاردهم: طراحی منطقی پایگاه داده ها: روش بالا به پایین
روش طراحی بالا به پایین
روش طراحی سنتز رابطه ای
روش طراحی ترکیبی
خصوصیات طراحی خوب
صفت مقداری
نوع موجودیت ضعیف
مفهوم دسته
طراحی رفتار
فصل پانزدهم: طراحی منطقی پایگاه داده ها: نرمال تر سازی رابطه ها
ایده اصلی
صورتهای نرمال
تعریف وابستگی تابعی
کاربردهای قواعد آرمسترانگ
بستار مجموعه وابستگی های تابعی
الگوریتم یافتن سوپر کلید
الگوریتم یافتن کلید کاندید
تجزیه خوب
تجزهی بی کاست
تجزیه بی حذف تاپلها
ویژگی های تجزیه خوب
تعریف وابستگی چند مقداری
نکاتی درباره وابستگی چند مقداری
فصل شانزدهم: طراحی فیزیکی پایگاه داده ها و تنظیم سیستم پایگاهی
تحلیل عوامل
تحلیل پرسشها
تصمیمات در طراحی فیزیکی
تنظیم سیستم پایگاهی
جنبه های تنظیم شدنی
مسائل مطرح در تنظیم
تکنیک کاهش درجه نرمالیتی رابطه
تکنیک تکرار صفات
تکنیک ایجاد رابطه اضافی
اصلاح پرسشها
اصلاح طراحی فیزیکی
کارهای لازم در ایجاد پایگاه داده ها
پیوستار 1: مثالی از مدل سازی معنایی و طراحی منطقی
پایگاه داده های آموزشی دانشکده
پیوستار 2: خلاصه راهنمای آزمایشگاه پایگاه داده ها

پیوستار 3: فهرست منابع پایگاه داده ها

پیوستار 4: واژه نامه

برشی از متن کتاب

مدلسازی معنایی داده ها

داده های ذخیره شده در پایگاه اصطلاحا به داده های عملیاتی موسومند: داده های عملیاتی داده هایی هستند که کاربران، روزانه با آنها سروکار دارند. این داده ها پایا هستند، البته نه به این معنا که تغییر نمی کنند. منظور از پایا یعنی اولا: داده ها بعد از اجرای برنامه کاربر، در سیستم ماندگار هستند و ثانیا تا زمانی که کاربر مجاز، درخواست تغییر یا حذف آنها را به سیستم ندهد، بی تغییر می مانند. داده های ذخیره شده در پایگاه داده ها، با داده های ورودی/خروجی تفاوت دارند. داده های ورودی به نحوی در پایگاه ذخیره می شوند ولی لزوما هر داده ذخیره شده در سیستم پایگاهی، داده ورودی نیست و نیز هر داده عرضه شده در خروجی به کاربر، ذخیره شده در پایگاه داده ها نیست، ممکن است مثلا با محاسبه ای تولید و در اختیار کاربر گذاشته شود. بطور کلی می توان گفت که داده های ذخیره شده در پایگاه داده ها با هر داده ماهیتا ناپایا فرق دارند. داده های ذخیره شدنی در پایگاه داده ها ابتدا باید در بالاترین سطح انتزاع، مدلسازی معنایی شوند. مدلسازی معنایی داده ها یعنی ارائه مدلی از داده های محیط عملیاتی به کمک مجموعه ای از مفاهیم انتزاعی و با توجه به معنایی که کاربر برای داده ها قائل است.

Be the first to review “کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها – روحانی رانکوهی”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها - روحانی رانکوهی

45,000 تومان

افزودن به سبد