کتاب مبانی فیزیک نوین – رابرت سلز | علی اکبر بابایی

19,500 تومان

موجود

  • مولفان: ریچارد وایدنر – رابرت سلز
  • مترجمان: علی اکبر بابایی – مهدی صفا اصفهانی
  • انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

درباره‌ی کتاب مبانی فیزیک نوین تألیف ریچارد وایدنر و رابرت سلز

این کتاب برای دانشجویان علوم و مهندسی به عنوان بخش پایانی فیزیک عمومی و یا به عنوان پایه ای برای یک درس جداگانه ی فیزیک نوین در نظر گرفته شده است. پیش نیاز آن دانش بنیادی فیزیک کلاسیک و ریاضیات مقدماتی می باشد. هدف این اثر، ارائه ی منطقی و متوالی اصول اساسی نظریه های نسبیت، کوانتومی، ساختار هسته ای و اتمی و چندین موضوع در ذرات بنیادی، فیزیک مولکولی و فیزیک حالت جامد است.

کتاب مذکور مشتمل بر دوازده فصل می باشد: 1- چند مقدمه 2- حرکت شناسی نسبیتی: فضا و زمان 3- دینامیک نسبیتی: اندازه حرکت و انرژی 4- اثرهای کوانتومی: جنبه های ذره ای تابش الکترومغناطیسی 5- اثرهای کوانتومی: جنبه های موجی ذرات مادی 6- ساختار هیدروژن 7- اتمهای چند الکترونی 8- وسایل و ماشینهای شتابدهنده در فیزیک هسته ای 9- ساختار هسته ای 10- واکنش های هسته ای 11- ذرات بنیادی 12- فیزیک مولکولی و فیزیک حالت جامد

فصل اول چندین مقدمه از فیزیک نوین را ارائه می دهد. فصل دوم شامل مباحثی پیرامون فضا و زمان مانند اصل نسبیت، اصل تبدیلات لورنتس، پارادوکس دوقلو و … می باشد. فصل سوم جرم نسبیتی و اندازه ی حرکت، نسبیت خاص و برهم کنش الکترومغناطیسی، محاسبات و یکاها در مکانیک نسبیتی و … را بیان می دارد. فصل چهارم مطالبی از جمله کوانتش در فیزیک کلاسیک، اثر کامپتون، درآشامی فوتون ها و … را مورد بحث قرار می دهد. فصل پنجم جنبه های موجی ذرات مادی مانند اصل مکملی، قانون براگ، اصل عدم قطعیت، معادله ی شرودینگر و … را توصیف می کند. فصل ششم در مورد پراکندگی ذره، مدل سیاره ای کلاسیک، طیف هیدروژنی، موفقیت ها و شکست های نظریه ی بوهر و … توضیح می دهد. فصل هفتم به آموزش مفاهیم اتم های چندالکترونی از جمله اثر بهنجار زیمان، اتم های هیدروژن گونه، اسپین الکترون و … می پردازد. فصل هشتم آشکارسازها، وسایل ردنگاری، یونش و در آشامی تابش هسته ای و … را تشریح می کند. فصل نهم موضوعاتی از جمله اجزای اصلی هسته، دوترون، مدل های هسته ای، پرتوزایی طبیعی و … را مطرح می سازد. فصل دهم به بررسی واکنش های هسته ای با انرژی پایین، شکاف هسته ای، همجوشی هسته ای و … می پردازد. فصل یازدهم در مورد برهم کنش الکترومغناطیسی، برهم کنش قوی، ذرات بنیادی و … توضیحاتی را ارائه می دهد. فصل دوازدهم، مخاطب را با موضوعاتی پیرامون فیزیک مولکولی و فیزیک حالت جامد مانند بستگی مولکولی، لیزر، تابش جسم سیاه و … آشنا می کند.

گفتنی است در پایان هر فصل تعداد قابل ملاحظه ای مسئله ارائه گردیده که پاسخ پرسش های فرد در انتهای کتاب در دسترس می باشد. هم چنین در انتهای هر فصل، خلاصه ی مطالب و مراجع مربوط به سایر منابع نیز آورده شده است.

کتاب مبانی فیزیک نوین تألیف ریچارد وایدنر و رابرت سلز با ترجمه ی علی اکبر بابایی و مهدی صفا اصفهانی توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است.

اطلاعات بیشتر

وزن 1030 g
ابعاد 23.5 × 16.5 سانتی متر
موضوع

فیزیک

تعداد صفحه

746

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

16

سال انتشار

1394

برشی از متن کتاب

فصل 5- اثرهای کوانتومی: جنبه های موجی ذرات مادی

5-5  اصل مکملی

دیدیم که باید به تابش الکترومغناطیسی و به ذرات مادی هم مشخصه های موجی و هم مشخصه های ذره ای نسبت داده شود. البته، در برخورد اول، این دوگانگی موجی ذره ای نگران کننده است. در اینجا منشأ این نگرانی و پیامد این بیان را که تا بش الكترومغناطیسی و ذرۂ مادی، هم مثل امواج و هم مثل ذرات رفتار می کنند بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه می توان این معما را به كمك اصل مکملی حل کرد.

در فيزيك، مفاهیم موج و ذره دو مفهوم اساسی اند، زیرا این دو نمایشگر تنها دو مد ممكن انتقال انرژی اند؛ وقتی انرژی منتقل می شود همواره می توان انتشار آن را به کمک امواج با ذرات توصیف کرد. در توصیف انتقال انرژی معمولی (بزرگ مقیاس) در فيزيك كلاسيك، همواره می توان یکی از این دو توصیف را به کار برد. به عنوان مثال، یک آشفتگی که در سطح آب استخر حرکت می کند يك پدیده موجی است و پرتاب توپ بیسبال انتقال انرژی توسط يك «ذره» را بیان می کند. در این گونه موارد، که در آنها می توان  آشفتگی در حال حرکت را مستقیماً مشاهده کرد، راجع به اینکه کدام توصیف را باید به کار برد، هرگز هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.

اکنون به مثالهایی در مورد رفتار موج و ذره، که از صراحت کمتری برخوردارند می پردازیم. انتشار صوت از يك محيط کشسان را می توان به صورت يك آشفتگی موجی درک کرد. اما آنطور که امواج آب را دیدیم امواج صوتی را نمی بینیم؛ با وجود این، توصيف موجی را با اطمینان خاطر درباره انتشار صوت به کار می بریم، زیرا تا آنجا که به تعبیر پر اش و تداخل مربوط می شود، روی هم رفته، این پدیده با پدیده مربوط به امواج آب مشابه است. بنا بر این، وقتی گفته می شود که انتشار صوت جنبه های موجی را نشان می دهد مقصود آن است که می توان انتشار صوت را با يك مدل موجی تشریح کرد؛ زیرا مدل موجی با تمام مشاهدات تجربی درباره صوت توافق دارد. اکنون می خواهیم رفتار ذره ای را، آن طور که در نظریه جنبشی گازها ظاهر می شود، بررسی کنیم. هر گز مستقیماً مولکول های يك گاز را مشاهده نمی کنیم، ولی کاملا مطمئنیم که رفتار مولکولها نسبتاً همانند رفتار اجسام کروی سخت و خیلی کوچک است؛ زیرا آزمایشهای گوناگونی صحت این مطلب را نشان می دهند. اینجا نیز مقصود از بیان این مطلب آن است که يك مدل ذره ای تنها وسیله مناسب برای بیان رفتار مولكولهاست. از این رو، وقتی پدیده هایی را توضیح می دهیم که تا حدی از تجربه عادی ما به دورند (پدیده هایی که نمی توان جزئیات آنها را مستقیماً «مشاهده» کرد)، باز هم یکی از دو مد توصیف را به کار می بریم، زیرا همواره یکی از آنها در توضیح حقایق تجربی موفق است.

توصیفهای موجی و ذره ای متقابلاً ناسازگار و متناقض اند. یادآور می شویم ( بخش ۷۰۱) که هرگاه بخواهیم بسامد یا طول موج يك موج را با دقت بینهایت معلوم کنیم در آن صورت آن موج باید دارای گسترش بینهایت در فضا باشد. برعکس، چنانچه موج در ناحیه محدودی از فضا محبوس باشد، به طوری که انرژی آن در هر زمان به ناحیه محدودی نسبت داده شود، در آن صورت به واسطه این موضعی بودن، به ذره شباهت دارد، ولی می توان آن را با يك تك بسامد یا طول موج مشخص کرد؛ در عوض، باید تعداد زیادی موج سینوسی ایده آل را، که هر کدام دارای بسامد و طول موج مشخصی هستند برهم آشفتگی مو جی محبوس به دست آید ( بخش ۷۰۱). بنا بر این، يك موج ایده ال ای موجی که بسامد و طول آن کاملا معلوم است) روی هم رفته با يك ذره ایده ال (یعنی وای که هیچ گسترشی در فضا ندارد و بنا براین عباراتی چون بسامد و طول موج در مورد آن به کار نمی رود) ناسازگار است. …

فهرست

1- چند مقدمه

2- حرکت شناسی نسبیتی: فضا و زمان

3- دینامیک نسبیتی: اندازه حرکت و انرژی

4- اثرهای کوانتومی: جنبه های ذره ای تابش الکترومغناطیسی

5- اثرهای کوانتومی: جنبه های موجی ذرات مادی

6- ساختار هیدروژن

7- اتمهای چند الکترونی

8- وسایل و ماشینهای شتابدهنده در فیزیک هسته ای

9- ساختار هسته ای

10- واکنش های هسته ای

11- ذرات بنیادی

12- فیزیک مولکولی و فیزیک حالت جامد

پیوست ها

جرمهای اتمی

جواب مسائل فرد

واژه نامه انگلیسی به فارسی

واژه نامه فارسی به انگلیسی

فهرست راهنما

نامنامه

ثبت دیدگاه برای “کتاب مبانی فیزیک نوین – رابرت سلز | علی اکبر بابایی”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

این نمایشنامه را در Instagram ببینید

    اینستاگرام خطا بر می گرداند.

فهرست فروشگاه

کتاب مبانی فیزیک نوین - رابرت سلز | علی اکبر بابایی

19,500 تومان

افزودن به سبد