کتاب حقوق جزای عمومی – ساولانی

140,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

(منطبق با قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحی 1394)

مؤلف: اسماعیل ساولانی

انتشارات: دادافرین

140,000 تومان

توضیحات

کتاب حقوق جزای عمومی به تالیف اسماعیل ساولانی توسط انتشارات مشاهیر دادآفرین به چاپ رسیده است.

حقوق جزا، قوانین و قواعدی است که دولت برای اَعمال ضد اجتماعی و غیر قانونی تعیین می کند تا با استفاده از تهدید به اجرای مجازات، از انجام آن جلوگیری شود. این قوانین برای همه ی افراد جامعه برابر می باشند و این مجازات ها به اجرای عدالت و ایجاد نظم و امنیت کمک می کنند. حقوق جزا در هر کشوری با کشوری دیگر متفاوت است؛ زیرا قوانین و قواعد را متناسب با دین و فرهنگ هر کشور وضع می کنند تا با استفاده از آن به تأمین سلامت، صیانت و امنیت مردم بپردازند.

کتاب “حقوق جزای عمومی” به بررسی مفهوم جرم، مجرم، شرایط و موانع مسئولیت کیفری، مجازات و اقدامات تربیتی می پردازد و می کوشد مطالب را مطابق با جدیدترین مصوبات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری  بیان کند. نویسنده پس از اتمام هر مبحث خلاصه ای از مطالب را همراه با تمام نکات مهم، جهت جمع‌بندی  آورده و در حد امکان تلاش کرده تا مفاهیم را با زبانی ساده و روان بیان نماید. این کتاب ابتدا به بیان هر قانون می پردازد سپس ویژگی ها و تبصره‌های آن را بازگو می کند.

 

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 950 g
ابعاد 235 × 170 mm
موضوع

حقوق

تعداد صفحه

671

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

16

سال انتشار

1398

برشی از متن کتاب

برشی از متن کتاب

جرمی است که مقصود و منظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد. در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال، فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه به کار می گیرد ولی بنا به عللی غیر قابل پیش بینی که خارج از اراده ی اوست نتیجه حاصل نمی شود. مانند کسی که تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی به خطا رفته و به او اصابت نکرده است. به عبارت دیگر«جرم عقیم آن است که با وجود خاتمه عملیات مجرمانه قصد جنایی بی اثر بماند. یعنی مرتکب همیشه از سعی خود نتیجه نمی گیردٰ؛ ممکن است عامل خارجی کوشش های او را خنثی کند و عملیات وی را بی اثر کند به این معنا که عملیات اجرایی به انتها رسیده ولی مانع خارجی اثر آن را خنثی کرده، در این صورت جرم عقیم است. جرم عقیم به شرط آن که بی اثر ماندن قصد جنایی به علت مانع خارجی بوده و به هر حال قصد جنایی قابل تحقق باشد، مجازات می شود. مجازات جرم عقیم، نظیر مجازات شروع به جرم است. برای مجازات جرم عقیم دو شرط ضروری است: ۱- مانع خارجی قصد جنایی را بی اثر کرده باشد. بنابراین چنانچه فرصتی برای خنثی ساختن عملیات مجرمانه باشد و مرتکب قبل از تحقق نتیجه مجرمانه جبران نمایند و موجبات بی اثر ماندن عملیات خویش را فراهم سازد در این صورت مجازات نخواهد شد. …

فهرست

فهرست

کلیات
تعریف و تقسیمات حقوق جزا
حقوق جزای بین الملل
حقوق جزای داخلی
وجود ضمانت اجراهای خاص
ارتباط حقوق جزا با حقوق اداری
منابع حقوق کیفری
دوره های قانون گذاری کیفری در ایران
تحولات تاریخی بنیادها و اندیشه های حقوق جزا
مکاتب کیفری
مکتب کلاسیک
مکتب التقاطی
مکتب السلام
سیر تکاملی حقوق جزا
دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی
مکتب دفاع اجتماعی ترکیبی
مکتب تحقیقی
جرم
جرم مدنی
جرم جزایی
تفاوت جرم جزایی با جرم مدنی
تفاوت به لحاظ ارکان جرم
اصل قانونی بودن در منابع اسلامی
عنصر قانونی
در قانون مجازات اسلامی
آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات ( و دادرسی)
تفسیر مضیق
انواع تفسیر به اعتبار مقام تفسیر کننده
تفسیر قضایی
تفسیر از نظر دکترین
اثر این اصل در قوانین شکلی و ماهوی
قوانین ماهوی
قانون مبتنی بر تخفیف
کاربرد قاعده ی عطف به ماسبق نشدن در مورد جرایم مختلف
اصل صلاحیت شخصی
اصل صلاحیت سرزمینی
استرداد
حکم قانون
اجازه قانون
ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد
امر قانونی امر قانونی
دفاع مشروع
شرایط تجاوز
موضوع تجاوز در بحث دفاع مشروع
آثار دفاع مشروع
ضرورت
شرایط تحقق حالت ضرورت
اضطرار
شرایط اضطرار
مصادیق قانونی اضطرار
رضایت بزه دیده در موارد خاص
تأثیر استثنایی رضایت در ماهیت جرم
عمل جراحی یا طبی
عملیات ورزشی
عنصر مادی
مراحل ارتکاب جرم و اجزای عنصر مادی
اجزای عنصر مادی
ویژگی مرتکب جرم
اقسام رفتار مجرمانه
وسیله ارتکاب جرم
نتیجه
زمان ارتکاب جرم
مکان ارتکاب جرم
تکوین رفتار مجرمانه در زمان و فایده این تقسیم بندی
جرم مستمر یا متمادی
فایده تقسیم جرم به آنی و مستمر
از لحاظ تعیین قانون حاکم
از لحاظ مرور زمان تعقیب
از لحاظ اعتبار امر مختومه
از لحاظ تأثیر عفو عمومی
از لحاظ صلاحیت دادگاه
جرم استمرار یافته
تقسیم جرایم از لحاظ ساختار و فایده این تقسیم بندی
تقسیم جرایم از لحاظ ساختار
جرم ساده
جرم به عادت
فایده تقسیم بندی جرم به ساده
مرکب و به عادت
از لحاظ دادگاه صالح
شروع به جرم
شرایط و احکام تشکیل دهنده ی شروع به جرم
جرم محال و عقیم و تمییز اعمال مقدماتی از شروع به جرم
جرم محال یا ممتنع
جرم محال مطلق
جرم محال نسبی
تفاوت جرم عقیم و محال
نظریه عینی
رابطه ی علْیت
نظریه ی خطای کیفری همچون شرط نزدیک و بی واسطه
خطای کیفری همچون شرط مناسب نتیجه
عنصر معنوی
جرایم عمدی
علم مرتکب
سوء نیت عام
سوء نیت خاص
انگیزه
تأثیر انگیزه در ماهیت جرم
جرایم غیر عمدی
تأثیر در میزان مجازات
مصادیق تقصیر جزایی
بی احتیاطی
بی مبالاتی
عدم مهارت
عدم رعایت نظامات دولتی
درجات قصد مجرمانه
سوء نیت ساده
قصد یا سوء نیت خاص
سوء نیت مشدد
سوء نیت معین
سوءنیت غیر معین
جرایم مادی صرف
طبقه بندی جرایم
تقسیم بندی جرایم با توجه به مجازات آنها
در قانون مجازات اسلامی
تقسیم بندی از حیث طبیعت جرم
جرایم عمومی
جرایم سیاسی
جرایم نظامی
مجرم و شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
مجرم
فاعل
فاعل معنوی
شرکت در جرم
معاونت
شرایط تحقق معاونت در جرم
مصادیق معاونت در جرم
موجود برای تعیین مجازات معاون
صورت های مختلف مسؤولیت ناشی از فعل غیر
نظریه خطر
نظریه خطا
شروط تحقق مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر
شرایط مسؤولیت کیفری
علل تام
مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ارتکاب جرایم مستوجب دیه
ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص
جنون
اجبار و اکراه
ارتکاب جرم با تهدید دیگری
ارتکاب جرم با تحریک دیگری
مجازات اکراه کننده
در جرایم موجب تعزیر
در جرایم موجب حد
اکراه بر جنایت نسبت به شخص ثالث
اکراه بر جنایت به اکراه شونده
در جرایم موجب قصاص
علل نسبی رافع مسؤولیت کیفری
اشتباه حکمی
اشتباه موضوعی
اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم
اشتباه در جرایم غیر عمدی
خواب
مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات
مواد مخدر
روان گردان ها و نظایر آنها
مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
مجازات
اصول حاکم بر مجازاتها
اصل قانونی بودن مجازات ها
اصل تساوی در مجازات ها
اصل فردی کردن مجازات ها
اهداف و ویژگی های مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
اهداف اختصاصی از مجازاتها
ویژگی مجازات ها
اقدامات تأمینی
اهداف اقدامات تأمینی
تفاوت مجازات ها با اقدامات تأمینی
عینی
شخصی
نظامهای موجود در خصوص اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتها
نظام ثنویت(یا چند گانه)
مجازات های اشخاص حقیقی
مجازات های اصلی
مجازات های اصلی اشخاص حقیقی در چهار قسم پیش بینی شده اند
مجازات های اشخاص حقوقی
مجازات های اصلی
مجازات تکمیلی اجباری
مجازات تبعی
مجازات های بدنی
مجازات سلب آزادی
نظام نیمه آزادی
دوره ی مراقبت
جزای نقدی روزانه
جزای نقدی جایگزین حبس
محرومیت از حقوق اجتماعی
مجازات های محدود کننده ی آزادی
مجازاتهای مالی
جزای نقدی
مزایا و معایب جزای نقدی
مصادره ی اموال
مصادره خاص
استرداد اموال و یا اشیاء ناشی از جرم و جبران خسارت
مجازات های سالب
مجازات های سالب حیثیت
مجازات های محرومیت از خدمات عمومی
موارد معافیت و تخفیف مجازات
. معاذیر قانونی
معاذیر قضایی
تفاوت بین معاذیر قانونی با قضایی(کیفیات مخففه )
تقلیل مجازات
امکان اعمال کیفیات مخففه در تعدد و تکرار
منع تبدیل مجازات
سبب های تشدید مجازات
کیفیات مشدده خاص و عام
کیفیات مشدده اختیاری و اجباری
تعدد جرم
تعدد در جرایم موجب حد
تعدد در جرایم موجب تعزیر
تعدد در جرایمی که مجازات آنها دارای حداقل و حداکثر است
جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشند
تکرار جرم در حدود
تکرار جرم در تعزیرات
آزادی مشروط
شروط صدور آزادی مشروط
آثار آزادی مشروط
آثار آزادی مشروط پس از انقضای مدت آزادی مشروط
تعویق صدور حکم
انواع تعویق صدور حکم
تعویق ساده
تعویق مراقبتی
ضمانت اجرای تخلف مرتکب در زمان تعیین شده در قرار تعویق صدور حکم
لغو قرار تعویق
موارد عدم امکان تعویق صدور حکم
تعلیق
تعلیق و تعقیب
تعلیق اجرای مجازات
تعلیق مراقبتی
شرایط صدور تعلیق اجرای مجازات
احکام جزایی که قابل تعلیق نیست
ضمانت عدم اجرای دستور دادگاه و یا ارتکاب جرایم عمدی خاص
آثار و نتایج تعلیق اجرای مجازات
آثار تعلیق پس از اتمام مدت تعلیق اجرای مجازات
سقوط مجازات
عفو
عفو خصوصی
آثار عفو خصوصی
عفو عمومی
آثار عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی
حدود عفو عمومی
نسخ قانون
نسخ مقدم بر صدور حکم
نسخ مؤخر بر صدور حکم
گذشت شاکی
جرایم قابل گذشت
جرایم غیر قابل گذشت
اعلام گذشت در جرایم غیر قابل گذشت
اعلام گذشت در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه
در جرایم مستوجب حد
در جرایم مستوجب پرداخت دیه
شروط تأثیر گذشت و آثار گذشت
در جرایم مستوجب نفس و عضو، آثار گذشت
مرور زمان
مرور زمان شکایات
علل تعلیق مرور زمان
آثار مرور زمان
مرور زمان اجرای مجازات
توبه مجرم
تأثیر توبه بر جرایم مستوجب حد
تأثیر توبه بر جرایم مستوجب تعزیر
فوت محکوم علیه
فوت متهم مقدم بر تعقیب امر جزایی
فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم
فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی
ادله اثبات در امور کیفری
اقرار
شهادت
سوگند
علم قاضی
قسامه

نظرات (0)

Be the first to review “کتاب حقوق جزای عمومی – ساولانی”

Reviews

There are no reviews yet.

منوی سایت