کتاب تئوری اثباتی حسابداری | علی پارسائیان

17,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

  • نویسندگان: جرالد ال. زی مرمن – راس ال. واتر
  • مترجم: دکتر علی پارسائیان
  • انتشارات: ترمه

17,500 تومان

توضیحات

درباره‌ی کتاب تئوری اثباتی حسابداری مرمن

کتاب تئوری های حسابداری اثر مرمن و واتز با ترجمه‌ی علی پارسائیان به بررسی پیش بینی سود خالص، حسابداری وضعیت سهام و فرآیند بستن قرار داد می پردازد و تئوری و روش اجرای تحقیق را مبتنی بر علوم اقتصادی و رویدادها و دلایل پیدایش مفهوم علمی نظریه را بیان می کند. نویسنده می کوشد به این پرسش که چرا روش حسابداری و حسابرسی به شکل کنونی است را با استفاده از نظریات  اثباتی پاسخ دهد. کتاب حاضر با بیانی ساده و روان موضوع حسابداری و پیش بینی سود بر اساس دیدگاه ریاضی بیان می کند.

تئوری حسابداری به پیش بینی و توضیح روش های حسابداری بر پایه ادبیات تجربی مبتنی بر علوم اقتصادی می پردازد، یعنی باید توضیح دهد که چرا برخی شرکت ها از روش خاصی برای تهیه و ثبت گزارش های خود استفاده می کنند و بتواند پدیده های مشاهده نشده و یا کشف نشده حسابداری را پیش بینی  کند.

یکی از کاربردهای این علم در شرکت ها  که مدیران تصمیم می گیرند از چه روشی باید برای گزارش های محاسبه عددی استفاده کنند و یکی از ویژگی های آن کشف الگوهای منظم درزمینه انتخاب روشهای حسابداری و ارائه مسیر مشخص برای الگوها می باشد؛ در واقع سعی دارد ارتباط رفتاری را برای حسابداری بیان کند.

 

بخشی از کتاب تئوری اثباتی حسابداری مرمن و واتز

مالک خود مدیر دارای این انگیزه است تا پروژه ای را که دارای خالص ارزش فعلی مثبت است به اجرا در نیاورد، و زمانی که دارندگان اوراق قرضه ادعا دارند سود تقسیمی را به خودش پرداخت کند ( یعنی اثر باز پرداخت مطرح در بخش پیش ). هزینه های چنین اقداماتی برابر است با خالص ارزش فعلی پروژه اجرا نشده. این شرکت علاوه بر سرمایه گذاری های آینده در زمان کنونی در پروژه های خود دارای مقداری دارایی است.

ادعای دارندگان اوراق قرضه برای مالک خود مدیر انگیزه های به وجود می آورد که اقدام به فروش دارایی های کنونی کند، این پول ها را به خود پرداخت نماید ( از طریق پرداخت سود نقدی یا باز خرید سهام ). در یک انتهای طیف مالک خود مدیر می تواند همۀ دارایی های شرکت را به فروش برساند و وجوه مربوطه را از بابت سود نقدی پرداخت نماید، با شرکت خداحافظی نماید و تنها پوسته شرکت را در اختیار دارندگان اوراق قرضه قرار دهد.

در مورد سایر اقدامات را که مالک خود مدیر انجام می دهد و موجب کاهش ارزش شرکت می شوند، اگر قیمت اوراق قرضه در بازار به روشی بخردانه تعیین شود ( یعنی اگر احتمال اینکه این مالک خود مدیر پوستۀ شرکت را برای دارندگان اوراق قرضه بگذارد و برود، به حساب آید) او ناگزیر است همۀ هزینه های مربوط را تحمل نماید. مالک خود مدیر هر نوع هزینه ناشی از او ناکریز است همۀ هزینه های مربوط را تحمل نماید.

مالک خود هر نوع هزینه ناشی از کاهش ارزش شرکت ( مقدار سهمی را که در کل شرکت دارد ) تحمل خواهد کرد. در نتیجه، او دارای انگیزه ای خواهد بود تا مفاد قرار داد به گونه ای تنظیم شود که پرداخت سود تقسیمی محدود گردد و بدین گونه دارندگان اوراق قرضه متقاعد شوند که پول ها در درون شرکت باقی خواهند ماند تا شرکت، بدان وسیله، پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت به اجرا در آورد.

کتاب تئوری اثباتی حسابداری تألیف جرالد ال. زی مرمن و راس ال. واتز، با ترجمه ی دکتر علی پارسائیان توسط انتشارات ترمه به چاپ رسیده است.

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 780 g
ابعاد 230 × 160 mm
موضوع

حسابداری

تعداد صفحه

558

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

3

سال انتشار

1392

فهرست

فهرست

نقش تئوری حسابداری
ماهیت تئوری
سیر تکاملی تئوری حسابداری
دیدگاه های توصیفی و دستوری
نگاهی گذرا به روش شناسی
توسعه و ایجاد یک تئوری
چیزی به نام یک نئوری کامل وجود ندارد: نقش تناقص ها
ماهیت شواهد و مدارک
اهمیت نقش تئوری رقیب
ساختار این کتاب
فرضیۀ بازارهای کارآ و الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
فرضیۀ بازارهای کارآ
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و داده های حسابداری
توان بالقوۀ داده های حسابداری برای تبدیل شدن به اطلاعات
مدل بازار
سود حسابداری و قیمت سهام
محتوای اطلاعاتی سود خالص
علامت دهی عایدی سود خالص غیر عادی و میانگین بازده غیر عادی
محاسبۀ غیر عادی
سایر تحقیقات انجام شده دربارۀ عایدی سالانه
محاسبۀ سود خالص غیر منتظره
اعلام سود خالص و انحراف بازده غیر عادی
بی ور
بی ور،کلارک و رایت
بی ور، لمبرت و مورس
سود خالص و جریان های نقدی
تغییر در محتوای اطلاعاتی
گرانت
مک نیکولز و مانگولد
تشخیص فرضیه های رقیب
فرض صفر
. فرضیۀ مکانیکی
تشخیص فرضیه ها
کاپلان ورول
تحقیق در مورد تغییر در روش های حسابداری
روش اجرای تحقیق
نمونه گیری مطالعه رویدادی
انتخاب مغرضانه
نتیجه
بال
تحقیق در مورد تغییر در روش حسابداری
روش تحقیق و نتایج
ساندر
ریکس
بی دل و لیندال
داده حسابداری، ورشکستگی و ریسک
ورشکستگی  و داده های حسابداری
ماهیت ورشکستگی
روش های چند متغیره برای پیش بینی ور شکستگی
داده های حسابداری و ریسک سهام
معیار ریسک
تحقیق بال و براون
تحقیق بی ور، کتلر و شولز
رتبه اوراق قرضه و ریسک
حسابداری استفاده می نمایند
تعیین رتبۀ اوراق قرضه و کارآیی بازار
پیش بینی سود خالص
مربوط بودن پیش بینی سود خالص در دوره های زمانی متوالی
استفاده از پیش بینی های عایدات در مدل های ارزشیابی
توضیح دربارۀ شیوه ای که مدیریت روش های حسابداری را انتخاب می نماید
نبود یک تئوری
نمونۀ ساده ای از الگوی مبتنی بر دوره های زمانی
رابطۀ بین سود خالص و قیمت سهام
فرضیۀ هموار سازی
شواهدی دربارۀ سودهای خالص سالانه و فرض های مربوطه
نخستین تحقیقات
سایر آزمون ها
خود هم بستگی
شواهدی در مورد سودهای خالص دوره های سه ماهه
توان پیش بینی تحلیلگران مالی
سیر تکاملی منطق مقررات افشا مقدمه ای بر ارائه تئوری نوین
دلیل های ارائه شده در ادبیات علوم اقتصادی
ناتوانی بازار
مسله ای به نام کالای عمومی
مسئله ای به نام علامت دادن به بازار
هزینه تدوین و اعمال مقررات
اثر مقررات بر قیمت سهام
دو پرسش مهم
هدف از قانون افشای اطلاعات چیست؟
فرآیند بستن قرار دادها
مالک خود مدیر بدون وجود سهامدارانی در خارج از شرکت
مالک خود مدیر و سهامداران خارجی
ادبیات موجود در زمینۀ نمایندگی
تصمیم در مورد سرمایه گذاری
تصمیم دربارۀ تامین مالی
قرار دادهای موجود
رقابت در بازار کار
اثر اقدامات مدیران بر شهرت آنان
تئوری شرکت
ماهیت شرکت
اصل بقای شرکت
نقش قرار دادهای حسابداری
برنامه های حقوق و پاداش، قرار دادهای وام و رویه های حسابداری
نقش حسابداری در برنامه های حقوق و پاداش  مدیران
قابل مشاهده نبودن ارزش بازار شرکت
نبود توافق نظر در مورد عملکرد
اثر برنامه های حقوق و پاداش بر روش حسابداری
روش های پذیرفته شده
نقش حسابداری در قرار داد وام
کاربرد داده های حسابداری در قرار داد وام
اعمال محدودیت در باز خرید سهام و پرداخت سود نقدی
اعمال محدودیت بر ادغام
اعمال محدودیت برای سرمایه گذاری در شرکت دیگری
اعمال محدودیت بر گرفتن وام های اضافی
اثر قرار داد وام بر رویۀ حسابداری
روش های پذیرفته شده
اثر تغییر در روش های حسابداری پذیرفته شده
تغییرات اختیاری
تغییرات اجباری
حسابداری و فرآیند سیاسی
عوامل موثر بر موفقیت در فرآیند سیاسی
هزینه اطلاعات
مقایسه بازار و فرآیندهای سیاسی
زیان ناشی از اطلاعات نامتقارن
اثرات بالقوۀ بحران ها
تعیین قیمت به وسیلۀ نهاد قانون گذاری
مالیات
اثر روش های حسابداری بر انحراف ها
نقدی بر این تجزیه و تحلیل
تغییرات الزلمی
اثر تغییر در روش حسابداری بر قیمت سهام
آزمون های تجربی در مورد روش های حسابداری
روش حسابداری منتخب مدیر
اثر متغیرها بر روش حسابداری
پژوهش های انجام شده دربارۀ یک روش منحصر به فرد
پژوهش هایی در مورد انتخاب یک روش منحصر به فرد
تعدیل سطح عمومی قیمت ها
سرمایه ای کردن هزینه بهره
شیوۀ ثبت و گزارش کردن استهلاک
آزمون تئوری در مورد قیمت سهام
اثر تغییر در روش حسابداری بر قیمت سهام
انتقال از مجرای قرار داد وام
متغیرهای مطرح از نظر هزینۀ نقض قرار داد وام
هزینه های سیاسی
متغیرهای را که مورد استفاده قرار می دهند
تحقیقات انجام شده در مورد حذف الزامی روش بهای تمام شده کامل
عاملی که به عنوان متغیر مورد استفاده قرار می گیرد
کاربرد تئوری در حسابداری
شایستگی و استقلال حسابرس
شهرت موسسۀ حسابرسی
اندازه یا بزرگی موسسۀ حسابرسی
تخصص در صنعت
متغیرهای مورد استفاده برای توجیه تصمیمات اتخاذ شده
اثر فرایندهای سیاسی بر حسابرسی
اثر بر حسابرسی
خدمات اضافی
انتقال ثروت
تحقیقی در مورد تعویض حسابرسان
تحقیقی در مورد رقابت بین حسابرسان
نقش تحقیقات حسابداری
تقاضا برای تحقیقات حسابداری
تقاضا برای تحقیقات حسابداری در یک سیستم اقتصادی تابع مقررات
عرضه (ارائه) دلیل های موجه
ارائه تئوری های اثباتی
قانون راه آهن
قوانین مالیات بر سود
قوانین اوراق بهادار
تئوری اثباتی حسابداری: خلاصه، ارزیابی و چشم اندازها
خلاصه
ارزیابی
ارزش تئوری
کاستی های این تئوری
حوزه های مفید تحقیق
تحقیق دربارۀ هزینه های سیاسی
کلام آخر

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب تئوری اثباتی حسابداری | علی پارسائیان”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت