کتاب اصول و مبانی مدیریت ورزشی – نوربخش

40,000 تومان

موجود در انبار (می توان پیش خرید کرد)

  • نویسنده: دکتر مهوش نوربخش
  • ویراستار علمی: دکتر پریوش نوربخش
  • انتشارات: حتمی

کتاب اصول و مبانی مدیریت ورزشی تألیف دکتر مهوش نوربخش توسط انتشارات حتمی به چاپ رسیده است.

کتاب های زیادی در حوزه های گوناگون مدیریت ورزشی در سال‌های اخیر منتشر شده است. اگر چه تعداد این کتاب‌ها در مقایسه با دهه ی  گذشته و قبل از آن چه به لحاظ کمی و چه از نظر کیفی انفجار گونه است اما باز هم نمی‌توان آن ها را در مقیاس قاره ای و حتی ملی کافی دانست. یکی از مشکلات پیش روی دانشجویان و مخاطبین این دست کتاب ها این است که اکثر آن ها ترجمه هستند. دیدگاه فرهنگی و انطباق موضوعات مدیریتی آن ها با شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما تا حدودی با مشکل مواجه می باشد. لذا ضروری است که ضمن حفظ بنیاد نظریه های مدیریتی جهان شمول، قرائت، تفسیر و انطباق آن ها با شرایط جامعه کنونی ما انجام گیرد. به عبارت دیگر نیاز است که نظریه های مدیریتی و سایر دستورالعمل‌های مرتبط، بومی شده و شکل کاربردی و عملی به خود بگیرند. بنابراین هدف اصلی از تألیف این کتاب، احیای نقش مدیریت سازمان ها و تشکیلات ورزشی به مثابه ی میانجی بین دانش و مدیریت سنتی – تجربی و دیدگاه های مدرن مدیریت سازمان های ورزشی امروزی است.

شکی نیست که توسعه ی کمی و کیفی ورزش کشور نیازمند سازمان‌های ورزشی اثربخش و مدیران ورزشی کاربلد، لایق و کارآمد است. تنها مدیران شایسته و تحصیلکرده می توانند اثر بخشی این سازمان های ورزشی را تحقق بخشند. در حال حاضر، رشد کمّیِ دوره های مدیریت ورزشی با گرایش های مختلف در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به نوعی اعجاب انگیز است. انتظار می رود که با سپردن مدیریت سازمان ها و تشکیلات مختلف ورزشی به افراد لایق فارغ التحصیل شده از این دانشگاه‌ها، زمینه ی رشد توسعه ی کمّی و کیفی هر چه بیشتر ورزش کشور فراهم شود. به همین دلیل امید است که مطالب کتاب حاضر بتواند اطلاعات کاربردی مفیدی را به عنوان الفبای اولیه مدیریت سازمان های ورزشی در اختیار مخاطبین عزیز قرار دهد.

کتاب “اصول و مبانی مدیریت ورزشی” مشتمل بر نه فصل می باشد که عناوین اصلی آن به صورت زیر می باشند: 1- مدیریت 2- برنامه ریزی ۳- سازمان و سازماندهی  4- مدیریت منابع انسانی  ۵- تصمیم گیری 6- انگیزش 7- ارتباطات 8- هدایت و رهبری 9-  نظارت و کنترل

 

اطلاعات بیشتر

وزن 330 g
ابعاد 240 × 170 mm
موضوع

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحه

192

قطع

وزیری

نوع جلد

نرم

نوبت چاپ

1

سال انتشار

94

فهرست

فصل 1: مدیریت

تعاریف مدیریت

مدیریت ورزشی

علم یا هنر مدیریت

وجه تمایز میان مدیریت و رهبری

هرم مدیریت

مدیریت عملیاتی

مدیریت میانی

مدیریت عالی

مهارت های اساسی مدیر ورزشی

مهارت فنی مهارت انسانی

مهارت ادراکی اجزای

مهارت انسانی

شناخت رفتار گذشته

پیش بینی رفتار آینده

تغییر کنترل و هدایت رفتار

کارایی و اثربخشی

نقش های مدیران ورزش

شرایط مدیریت

فصل 2: برنامه ریزی

وظایف مدیریت – عناصر مدیریت

مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

وظایف مدیریت و برنامه ریزی

تعاریف برنامه ریزی

هدف از برنامه ریزی

اهمیت برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی

سلسله مراتب برنامه‌ها

برنامه‌های راهبردی یا استراتژیک

برنامه‌های عملیاتی

ابعاد مختلف برنامه ریزی

فرایند برنامه ریزی

برنامه ریزی جامع (راهبردی)

تفاوت های برنامه ریزی جامع و عملیاتی

کاربرد تجزیه و تحلیل SWOT

اثربخشی برنامه ریزی

محاسن برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی

پیشنهادهایی برای کاهش محدودیت های برنامه ریزی

تکنیک های برنامه ریزی

جدول زمانبندی در طول ماه

جدول کارنما

مدل های شبکه ای برنامه ریزی

برنامه ریزی بر اساس شبکه پرت

اهداف به کارگیری روش پرت

تکنیک برنامه ریزی روش مسیر بحرانی

 فصل ۳: سازمان و سازماندهی

انواع سازمان )رسمی و غیر رسمی(

تفاوت سازمان رسمی و غیررسمی

ساخت سازمان

حیطه نظارت

سازماندهی

ساخت سازمانی

نمودار سازمانی

ساختارهای متداول سازمانی

مزایا و معایب ساختار ساده

سازماندهی یک رویداد ورزشی

سازمان بر مبنای وظیفه

طراحی سازمان بر اساس منطقه

طراحی سازمان بر مبنای تولید

طراحی سازمان بر اساس ارباب رجوع سازماندهی ورزشی

سازمان بروکراسی

مزایایی سازمان بروکراسی

معایب سازمان بروکراسی

محدودیت‌های ساختارهای سنتی سازمان

الگوهای جدید سازمانی

سازمان بر مبنای پروژه

سازمان ماتریسی

ساخت سازمانی با گروههای متداخل ساخت سازمانی با پنج بخش اصلی

تمرکز و عدم تمرکز

تفویض مسئولیت

رابطه درجه تمرکز و ارتفاع ساخت سازمانی با حیطه نظارت

صف و ستاد

انواع واحدهای ستادی

فصل 4: مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

وظایف عمومی

وظایف تخصصی

اهداف مدیریت منابع انسانی

کارایی سازمان

برنامه ریزی منابع انسانی

تجزیه و تحلیل شغل

طراحی شغل

تخصصی کردن شغل

چرخش شغلی

توسعه شغلی

غنی سازی شغلی

جذب یا استخدام نیروی انسانی

آموزش و بهسازی

دلایل نیاز به آموزش کارکنان

پاداش به کارکنان

روابط کارکنان

ارزیابی عملکرد

فصل ۵: تصمیم گیری

مسئله چیست؟

موقعیت‌های تصمیم‌گیری

موقعیت اطمینان

موقعیت مخاطره

موقعیت عدم اطمینان

تصمیم های برنامه ریزی شده

تصمیم های برنامه ریزی نشده

چگونگی اخذ تصمیم برای حل مسئله

روش های حل مسئله

روش سنتی، نظر کارشناسی

روش آزاد از تجربه

تصمیم گیری گروهی

تهیه و تنظیم دستور کار

عوامل اصلی تصمیم گیری گروهی

روش های تصمیم گیری گروهی

روش طوفان مغزی

روش گروه اسمی

روش دلفی

ملاقات های الکترونیکی

مزایای تصمیم گیری گروهی

معایب تصمیم گیری گروهی

توصیه هایی جهت انجام تصمیم گیری صحیح

فصل6: انگیزش

تقسیم بندی انگیزه ها

نظریه های انگیزش

نظریه های محتوایی انگیزش

سلسله مراتب نیازهای مازلو

نظریه ماری

نظریه عوامل بهداشت – روانی و انگیزاننده ها (نظریه هرزبرگ)

نظریه آلدرفر

نظریه X و Y

نظریه Z

نظریه مک کلند

نظر نظریه های فرایندی انگیزش

نظریه تقویت و اصلاح رفتار

نظریه انتظار

فصل 7: ارتباطات

تعریف ارتباطات

فرایند ارتباطات و عناصر اساسی آن

موانع ارتباطی

راه هایی برای افزایش وضوح پیام ها و رفع موانع ارتباطات میان افراد

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی

ارتباطات عمودی و مورب

ارتباط ارتباطات در سطح سازمان

ارتباطات  غیر رسمی در سازمان

ارتباطات رسمی در سازمان

روش های افزایش ارتباطات موثر

تجزیه و تحلیل مراوده ای

فصل :۸ هدایت و رهبری

تفاوت بین مدیریت و رهبری

نظریه های رهبری

نظریه‌های مبتنی بر خصوصیات فردی نظریه های رفتار رهبری

مطالعات تننبام و اشمیت

مطالعات اوهایو

سبک سنج مدیریت

مطالعات لیکرت

رهبری اقتضایی

نظریه رهبری اقتضایی فیدلر

اثربخشی رادین

ازدیاد اثربخشی

نظریه مسیر هدف

مدل رهبری وضعی

فصل9:  نظارت و کنترل

درجه اهمیت کنترل مدیریتی

برنامه‌ریزی و کنترل

برنامه ریزی چیست؟

فرایند کنترل

خصوصیات و ویژگیهای کنترل های اثربخش

انواع کنترل

کنترل در مدیریت منابع انسانی

ارزشیابی عملکرد

کنترل به منزله ابزار اندازه گیری و ارزشیابی

مقایسه برخی از ویژگی های نظارت

کنترل و ارزیابی

مدیریت عملکرد

مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد

کارت امتیازی متوازن

مدیریت کیفیت فراگیر

شش سیگما

برنامه ریزی آرمانی

الگوی تحلیل پوششی داده ها

بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی

الگوی مهندسی مجدد فرایندها

الگوی فیشر

الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مشکلات کنترل

برشی از متن کتاب

این سوال که مدیریت یک علم یا هنر است اغلب مطرح می‌شود. در واقع مدیریت همانند سایر هنرها از دانش اساسی سازمان ‌یافته، علم، استفاده کرده و جهت کسب نتایج مطلوب و عملی آن را با توجه به واقعیات به کار می‌برد. در انجام این امر مدیریت باید راه‌ حلی طراحی کند که در عمل کار کند، یعنی نتایج مطلوب حاصل شود. هنر به این ترتیب، دانش چگونگی تحقق نتایج مطلوب و مشخص است. این همان چیزی است که چستر بارنارد آن را “دانش رفتاری” نامیده است. کسانی که “از روی کتاب” تشخیص میدهند، یا فقط به وسیله فرمولها طراحی می‌کنند، یا کوشش می‌کنند از طریق به خاطر سپردن اصول، مدیریت کنند مطمئناً واقعیات ملموس را نادیده می ‌انگارند. به استثنای فرموله کردن خود علم، هنر یکی از خلاقیت برانگیز ترین پیشه های بشری است. وقتی که اهمیت کارایی هماهنگی گروهی در هر جامعه ‌ای پذیرفته شد، در آن صورت بحث در این مورد که مدیریت یکی از مهم ترین هنرهاست چندان مشکل نخواهد بود (علم یا هنر مدیریت).

چنانچه اشاره شد برنامه ریزی از مهم ترین وظایف مدیران است. به عبارتی برنامه‌ریزی تعیین‌کننده جهت است و امکانات نیروی انسانی را در مسیری وحدت ‌بخش به کار می‌اندازد. معمولاً فقدان برنامه با فقدان جهت همراه است. برای مثال، یک برنامه پنج ساله در سازمان تعیین کننده جهت و سمت گیری عملیات آن سازمان است که در دوره پنج ساله چه کاری می‌خواهد انجام دهد و به کجا می خواهد برسد. جهت و سمت عملیات یک سازمان باعث وحدت تشکیلاتی در تصمیم‌ گیری و اجرا می گردد. وجود یک برنامه پر ثمر باعث می شود تا هر واحدی بداند که برای مشارکت در تحقق هدف های سازمان چه فعالیتی را انجام دهد. بنابر این کلیه واحدهای سازمانی می توانند در جهت یاری دادن برای دستیابی به هدف ‌های تعیین شده به طور هماهنگ فعالیت کنند (اهمیت برنامه ریزی).

Be the first to review “کتاب اصول و مبانی مدیریت ورزشی – نوربخش”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب اصول و مبانی مدیریت ورزشی - نوربخش

40,000 تومان

افزودن به سبد