کتاب اجرای احکام مدنی – بهرامی

9,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

(آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و اندیشه های قضایی)

مؤلف: دکتر بهرام بهرامی

انتشارات: نگاه بینه

9,500 تومان

توضیحات

کتاب اجرای احکام مدنی تألیف دکتر بهرام بهرامی توسط انتشارات نگاه بیّنه به چاپ رسیده است.

اجراء (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله ی عمل درآوردن حکم قضایی را گویند و در اصطلاح، به کاربرد قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی اجراء گویند. در اصطلاحات اجرای احکام، اجراء اسناد رسمی، اجراء مالیاتی، اجراء موقت، اجرائیه، اجرائیه ثبتی، اجرائیه دادگاه، اجرائیه سند ذمه ای، اجرائیه سند رهنی، اجرائیه سند شرطی، ورقه اجراء و ضمانت اجراء اسناد لازم الاجراء، اجرای قرار، اجرای معاینه و تحقیق محلی، اجرای مقررات و اجرای قانون، اجرای رأی داور، اجراء مدنی، اجراء کیفری و … به کار رفته است. اجراء حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضائی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در برمی گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین اجرای شهرداری استخدام می شود. اجراء احکام مدنی درمقابل اجرای احکام کیفری است. اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذینفع است، ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجراء محسوب می گردد و رأساً به محض قطعیت به موقع اجراء گذاشته می شود.

کتاب “اجرای احکام مدنی” مشتمل برشش فصل می باشد که عناوین اصلی آن به ترتیب زیر می باشند:

  1. قواعد عمومی اجراء ۲. در توقیف اموال محکوم علیه ۳. در عملیات اجرائی بعد توقیف ۴. ملحقات اجراء ۵. در مسائل اجرای احکام مدنی ۶. قانون اجرای احکام مدنی در رویه و اندیشه قضایی

 

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 520 g
ابعاد 235 × 165 mm
موضوع

حقوق

تعداد صفحه

351

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

9

سال انتشار

1397

فهرست

فهرست

کلیات

۱ – مفهوم اجرای احکام

۲ – شرایط اجرای احکام

۱-۲-قطعیت حکم یا اجرای موقت آن

۲-۲- معین بودن موضوع حکم

۳-۲- درخواست صدور اجرائیه

۴-۲- صدور و ابلاغ اجرائیه

۳- اهمیت اجرای احکام

۴- تشکیلات اجرای احکام مدنی

۵ – تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

۱-۵- از حیث اقدام

۲-۵- از حیث ترتیب اجراء

۳-۵- از حیث موضوع

۴-۵- از حیث هزینه اجراء

۵-۵- از حیث حق اجراء

۶-۵- از حیث آثار

۷-۵- از حیث تاثیر گذشت

۸-۵- از حیث تاثیر عفو

۶- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت

۱-۶- از حیث دامنه شمول

۲-۶- از حیث مرجع اجراء

۳-۶- از حیث نحوه اجراء

۴-۶- از حیث موضوع

۵-۶- از حیث آثار اجرا

فصل اول : قواعد عمومی اجراء

مبحث ۱- مقدمات و شرایط اجراء: ( مواد ۱ تا ۱۱ ق.ا.ا.م )

مبحث ۲- ترتیب اجراء

مبحث ۳- مامورین اجراء( مواد ۱۲ تا ۱۸ ق.ا.ا.م )

الف – وظایف مامورین

ب – مصونیت مامورین اجراء

ج – مسئولیت مامورین اجراء

د- موارد رد مامورین اجراء( ماده ۱۸ ق.ا.ا.م )

ه- اعتراض (شکایت ) نسبت به اقدام مامور اجراء

مبحث ۴ – اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء ( مواد ۲۵؛ ۲۶؛ ۲۷؛ ۲۹و ۳۰ )

مبحث ۵ – هزینه های اجراء : ( مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ ق.ا.ا.م )

مبحث ۶ – مرور زمان

مبحث ۷ – اقسام اجراء

۱-         اجرای حکم به معنای اخص

۲-         اجرای حکم به کعنای عام

۳-         اجرای حکم تخلیه

۴-         اجرای حکم خلع ید

۵-         اجرای حکم به تنظیم سند رسمی

۶-         اجرای حکم ابطال سند رسمی

۷-         اجرای حکم به تسلیم سند

۸-         اجرای حکم در منقول و غیر منقول

۹-         اجرای حکم در مورد دین

۱۰-        اجرای حکم راجع به اعسار

۱۱-        اجرای حکم نسبت به دولت و شهرداری

۱۲-        اجرای حکم نسبت به شخص ثالث

۱۳-        اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته

۱۴-        اجرای حکم موت فرضی

۱۵-        اجرای حکم طلاق

۱۶-        اجرای حکم فسخ نکاحیه

۱۷-        اجرای حکم فسخ صلح نامه ؛ هبه نامه و سایر تعهدات و عقود

۱۸-        اجرای حکم غیلبی

۱۹-        اجرای موقت احکام

۲۰-        اجرای حکم راجع به مصادره اموال

۲۱-        اجرای حکم تمکین

۲۲-        اجرای حکم غیابی

۲۳-        اجرای حکم با حدوث فوت محکوم له یا محکوم علیه

۲۴-        اجرای احکام مراجع غیر قضایی

فصل دوم : در توقیف اموال محکوم علیه

مبحث ۱ – مقررات عمومی ( مواد ۴۹ تا ۵۹ ق.ا.ا.م )

مبحث ۲ – اموال غیر قابل توقیف

مبحث ۳ – موارد رفع توقیف

مبحث ۴ – در توقیف اموال منقول : ( ماده ۶۱ تا ۸۶ قانون ا.ا.م )

مبحث ۵ – در توقیف اموال غیر منقول : ( مواد ۹۹ تا ۱۱۲ )

مبحث ۶ – در توقیف حقوق مستخدمین ( مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون ا.ا.م )

فصل سوم : در عملیات اجرائی بعد توقیف

۱ – توقیف عین محکوم به

۲ – توقیف مال منقول یا غیر منقول

۳-  فروش اموال منقول

۴ – اگهی مزایده

۵ – موعد مزایده ( فروش )

۶ – محل مزایده ( فروش )

۷ – ترتیب مزایده ( فروش )

۸ – موارد تجدید یا سقوط مزایده

۹ – تفاوت فروش مال غیر منقول با مال منقول

فصل چهارم : ملحقات اجراء

۱ – در اعسار ( موارد ۱ تا ۳۹ ق اعسار ۱۳۱۳ و ۵۰۴ تا ۵۱۴ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مال مصوب ۱۳۷۷ )

۲ – در حق تقدم ( مواد ۱۴۸ تا ۱۴۹ قانون ا.ا.م )

۳ – ترتیب تادیه طلب ( مواد ۱۵۰ تا ۱۵۷ قانون ا.ا.م )

۴ – در اعتراض شخص ثالث ( ۱۴۶ تا ۱۴۷ ق.ا.ا.م )

۱-۴ – شرایط اعتراض ثالث

۲-۴-

۵- در ایراد و اختلاف پیرامون اجرای احکام

۱-۵ – اشکالات پیرامون اجرای احکام

۲-۵- اختلاف ناشی از اجرای احکام

۶ -در تصحیح ؛ تاخیر؛ توقیف ؛ تعطیل ؛ ابطال ؛ قطع والقاء عملیات اجرایی

۱-۶- تصحیح عملیات اجرایی

۲-۶- توقیف عملیات اجرایی

۳-۶- تعطیل عملیات اجرایی

۴-۶- ابطال عملیات اجرایی

۵-۶-قطع عملیات اجرایی

۶-۶- الغاء عملیات اجرایی

۷- اجرای احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی

۱-۷- شرایط حکم قابل اجرای خارجی

۲-۷- دادگاه صالح برای اجرای حکم خارجی

۳-۷- ترتیب اجرای حکم خارجی

فصل پنجم : در مسائل اجرای احکام مدنی

فصل ششم : قانون اجرای احکام مدنی در رویه و اندیشه قضایی

بخش ۱ – قواعد عمومی

مبحث ۱- مقدمات اجرا

مبحث ۲- دادورزها ( مامورین اجراء )

مبحث ۳ – ترتیب اجرا

بخش ۲ – توقیف اموال

مبحث ۱ – مقررات عمومی

مبحث ۲ – در توقیف اموال منقول

مبحث ۳ – صورت برداری اموال منقول

مبحث ۴ – ارزیابی اموال منقول

مبحث ۵ – حفظ اموال منقول و توقیف شده

مبحث ۶ – توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است

مبحث ۷ – توقیف حقوق مستخدمین

مبحث  ۸ – توقیف اموال غیر منقول

مبحث ۹ – صورت برداری اموال غیر منقول

مبحث ۱۰ – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول

بخش ۳- فروش اموال توقیف شده

مبحث ۱ – فروش اموال منقول

مبحث ۲ – فروش اموال غیر منقول

بخش ۴ – اعتراض شخص ثالث

بخش ۵ – حق تقدم

بخش ۶ – تادیه طلب

بخش ۷ – احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اجرای احکام مدنی – بهرامی”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت