کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی | سمت

39,000تومان

کتاب ارشد و دکتری ریاضیات مهندسی مدرسان شریف

216,000تومان

کتاب مهندسی معکوس با CATIA – مثلث نارنجی

49,000تومان

کتاب مروری بر مسائل مقاومت مصالح – پوپوف (جلد دوم)

4,800تومان

کتاب تحلیل سازه‌ها مدرسان شریف

36,000تومان

کتاب نرم افزار طراحی مهندسی CATIA – علی پور حقیقی (جلد اول)

120,000تومان

کتاب اجزای محدود برای تحلیل سازه ها – طاحونی

24,000تومان

کتاب مبانی مهندسی هوا فضا – صبور

85,000تومان

کتاب تئوری ارتعاشات – نیکخواه بهرامی

24,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 – ری وایلی | کاظمی

30,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم) – کرویت سیگ | طباطبایی عدنانی

14,500تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم) – کرویت سیگ

10,000تومان

کتاب حل ریاضیات مهندسی پیشرفته | کرویت سیگ (جلد دوم)

15,000تومان

کتاب حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته – کرویت سیگ

8,000تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی | عطایی

22,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته 2 – کرویت سیگ | شیدفر (قسمت اول)

17,000تومان

کتاب آمار و احتمالات مهندسی | نعمت الهی

75,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 | سیگ

20,000تومان

کتاب ارشد مقاومت مصالح 1 – مدرسان شریف

36,000تومان

کتاب ماشین کاری با پاور میل PowerMILL

45,000تومان

کتاب راهیان ارشد مکانیک سیالات 1 | خداکرمی

125,000تومان

کتاب راهیان ارشد مکانیک سیالات 2 | خداکرمی

92,000تومان

کتاب ارشد و دکتری سیستم های کنترل خطی – مدرسان شریف

69,000تومان

کتاب ارشد و دکتری ریاضیات مهندسی (جلد اول) – نصیر

49,000تومان