کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی | سمت

39,000تومان

کتاب ارشد و دکتری ریاضیات مهندسی مدرسان شریف

295,000تومان

کتاب اجزای محدود برای تحلیل سازه ها – طاحونی

24,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی – عسگر عراقی زاده

10,000تومان

کتاب کارشناسی ارشد مکانیک سیالات – مدرسان شریف

45,000تومان

کتاب ماشین کاری با پاور میل PowerMILL

45,000تومان

کتاب مهندسی معکوس با CATIA – مثلث نارنجی

49,000تومان

کتاب نرم افزار طراحی مهندسی CATIA – علی پور حقیقی (جلد اول)

120,000تومان

کتاب ارشد مقاومت مصالح 1 – مدرسان شریف

36,000تومان

کتاب سیستم های کنترل خطی مدرسان شریف

280,000تومان

کتاب راهیان ارشد مهندسی هوافضا (کتاب چهارم)

11,000تومان

کتاب تئوری ارتعاشات – نیکخواه بهرامی

24,000تومان

کتاب راهیان ارشد معادلات دیفرانسیل مکانیک

16,000تومان

کتاب تحلیل سازه‌ها مدرسان شریف

36,000تومان

کتاب تئوری و تحلیل مسائل آیرودینامیک – طیبی رهنی

14,000تومان

کتاب مبانی آئرودینامیک 1 – اندرسن | مظاهری

35,000تومان

کتاب مبانی آئرودینامیک 2 – اندرسن | مظاهری

30,000تومان

کتاب آمار و احتمالات مهندسی | نعمت الهی

75,000تومان

کتاب ارشد و دکتری ریاضیات مهندسی (جلد اول) – نصیر

49,000تومان

کتاب ارشد ریاضیات مهندسی | پوران پژوهش

39,000تومان

کتاب راهیان ارشد ریاضیات مهندسی – کاشفی

6,000تومان

کتاب ارشد ریاضیات مهندسی | نیکوکار؛ نشر آزاده

23,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 – ری وایلی | کاظمی

30,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم) – کرویت سیگ | طباطبایی عدنانی

14,500تومان