کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی | سمت

39,000تومان

کتاب ارشد و دکتری ریاضیات مهندسی مدرسان شریف

216,000تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری 2 (متالورژی) – کوکبی

17,000تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری و قوس الکتریکی | مهدوی فرد

3,800تومان

کتاب تکنولوژی بازرسی جوش – دادخواه

16,000تومان

کتاب مروری بر مسائل مقاومت مصالح – پوپوف (جلد دوم)

4,800تومان

کتاب مدیریت بازرسی جوش – قاسمی

7,000تومان

کتاب مقاومت مصالح پیشرفته – تیموشنکو | اشرفی

16,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 – ری وایلی | کاظمی

30,000تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی مواد – فلاحی مقیمی

9,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم) – کرویت سیگ | طباطبایی عدنانی

14,500تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد دوم) – کرویت سیگ

10,000تومان

کتاب حل ریاضیات مهندسی پیشرفته | کرویت سیگ (جلد دوم)

15,000تومان

کتاب بلورشناسی اثر محمد یزدی

15,000تومان

کتاب حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته – کرویت سیگ

8,000تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی | عطایی

22,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته 2 – کرویت سیگ | شیدفر (قسمت اول)

17,000تومان

کتاب انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری اثر جلال حجازی

17,000تومان

کتاب ۵۰۴ کلمه مطلقا ضروری متالورژی

20,000تومان

کتاب راهیان ارشد انتقال حرارت

40,000تومان

کتاب کلید فولاد – ساعتچی

45,000تومان

کتاب آمار و احتمالات مهندسی | نعمت الهی

75,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 | سیگ

20,000تومان

کتاب راهیان ارشد مکانیک سیالات 1 | خداکرمی

125,000تومان