کتاب جامعه شناسی – آنتونی گیدنز

120,000 تومان

موجود

  • ویراست چهارم: باتجدید نظر کامل و روزآمد شده
  • نویسندگان: آنتونی گیدنز – کارن بردسال
  • مترجم: حسن چاوشیان
  • انتشارات: نی

کتاب جامعه شناسی اثر آنتونی گیدنز با همکاری کارن بردسال و ترجمه ی حسن چاوشیان توسط نشر نی به چاپ رسيده است.

کتاب حاضر بر پایه ی این عقیده نوشته شده است که جامعه شناسی نقش مهم و مؤثری در فرهنگ فکری مدرن ایفا می کند و در علوم اجتماعی جايگاه محوری دارد. این کتاب نمی خواهد اندیشه های بسیار پیچیده ای را معرفی کند، با این حال، تازه ترین اندیشه ها و یافته های این رشته در سراسر کتاب گنجانده شده است. در این اثر موازنه ای بین تفکر نظری و پژوهش تجربی برقرار می شود و بر محور چند مضمون اساسی بنا شده است که هر یک از آن ها ویژگی جداگانه ای به این کتاب می بخشند. یکی از مضامین عمده ی کتاب، مضمون “جهان در حالِ تغییر” است.  دومین مضمون “جهانی شدن زندگی اجتماعی” است.  سوم، این کتاب پافشاری زیادی بر دیدگاه “تطبیقی” دارد. مضمون چهارم تأکید بر ضرورت اتخاذ “جهت گیری تاریخی” به جامعه شناسی است. پنجم، در سراسر این کتاب توجه ویژه ای به “مباحث جنسیت” شده است. مضمون ششم رابطه و نسبت میان “امر اجتماعی” و “امر شخصی” است.

کتاب جامعه شناسی در بیست و یک فصل با عناوين زیر تأليف شده است:

۱. جامعه شناسی چیست ۲. فرهنگ و جامعه ۳. دنیای در حال تغییر ۴. کنش های متقابل اجتماعی و زندگی روزمره ۵. جنسیت و گرایش جنسی ۶. جامعه شناسی بدن: سلامتی، بیماری و سالخوردگی ۷. خانواده ۸. جرم و کجروی ۹. نژاد، قومیت و مهاجرت ۱۰. طبقه، قشربندی و نابرابری ۱۱. فقر، رفاه و طرد اجتماعی ۱۲. سازمان های مدرن ۱۳. کار و زندگی اقتصادی ۱۴. حکومت و سیاست۱۵. رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی۱۶. آموزش و پرورش ۱۷. دین ۱۸. شهرها و فضاهای شهری ۱۹. رشد جمعیت و بحران زیست محیطی ۲۰. روش های پژوهش جامعه شناختی ۲۱. تفکر نظری در جامعه شناسی

اطلاعات بیشتر

وزن 1500 g
ابعاد 240 × 170 mm
تعداد صفحه

1096

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

پانزدهم

سال انتشار

1399

فهرست

پیشگفتار ویراست چهارم

سپاسها

نحوه استفاده ازکتاب حاضر

۱. جامعه شناسی چیست؟

۲. فرهنگ و جامعه

۳. دنیای در حال تغییر

۴. کنش های متقابل اجتماعی و زندگی روزمره

۵. جنسیت و گرایش جنسی

۶. جامعه شناسی بدن: سلامتی، بیماری و سالخوردگی

۷. خانواده

۸. جرم و کجروی

۹. نژاد، قومیت و مهاجرت

۱۰. طبقه، قشربندی و نابرابری

۱۱. فقر، رفاه و طرد اجتماعی

۱۲. سازمان های مدرن

۱۳. کار و زندگی اقتصادی

۱۴. حکومت و سیاست

۱۵. رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی

۱۶. آموزش و پرورش

۱۷. دین

۱۸. شهرها و فضاهای شهری

۱۹. رشد جمعیت و بحران زیست محیطی

۲۰. روش های پژوهش جامعه شناختی

۲۱. تفکر نظری در جامعه شناسی

فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات

کتاب شناسی

نمایه

 

برشی از متن کتاب

فصل اول: جامعه شناسی چیست؟

جامعه شناسی مطالعه ی زندگی اجتماعی انسان، گروه ها و جوامع انسانی است. کار یک جامعه شناس بسیار جذاب و گیراست، چون موضوع مطالعه ی او، رفتارهای خود ما در مقام موجودات اجتماعی است. دامنه ی مطالعات اجتماعي بسيار گسترده است و از تحلیل برخوردهای زودگذر عابران در خیابان تا پژوهش درباره ی فرآیند های اجتماعي جهانی را در بر می گیرد.

فصل دوم: فرهنگ و جامعه

به لحاظ مفهومی می توان “فرهنگ” را از “جامعه” متمايز ساخت، اما پیوندهای بسیار تنگاتنگی بین این دو مفهوم وجود دارد. جامعه نظامی از روابط و مناسبات متقابل است که افراد را به هم پیوند می دهد. بدون فرهنگ، ما اصولاً انسان محسوب نمی شدیم. بدون فرهنگ زبانی نداشتیم تا منویات خویش را با آن بیان کنیم، فاقد خودآگاهی بودیم و توانایی ما برای اندیشیدن و استدلال کردن به شدت محدود می شد.

فصل سوم: دنیای در حال تغییر

در مباحث جامعه شناسی می بینیم که ما نمی توانیم کنش های محلی را از محیط های اجتماعی بزرگتری که به سراسر جهان گسترش می یابند جدا کنیم. تنوع و گوناگونی مفرط محصولاتی که به دیدن آن ها در سوپر مارکت های غرب خو گرفته ایم به پیوندهای اقتصادی و اجتماعی پیچیده ای وابسته است که کشورها و مردمان سراسر جهان را به هم متصل می کند. دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم ما را بسیار بیش از مردمان زمان گذشته به دیگران، حتی کسانی که هزاران فرسنگ از ما دور هستند وابسته می کند.

فصل چهارم: کنش متقابل اجتماعی و زندگی روزمره

“کنش متقابل اجتماعی” فرآیندی است که طی آن با کسانی که پیرامون ما هستند، کنش و واکنش می کنیم. بی اعتنایی مدنی که مردم در خيابان ها نسبت به هم نشان می دهند اتفاقی نیست، بلکه شیوه ای است که شهری ها در آن مهارت یافته اند و جامعه شناسان مکتب کنش متقابل نمادین به مشاهده و مطالعه ی آن پرداخته اند.

فصل پنجم: جنسیت و گرایش جنسی

تفاوت های رفتاری زنان و مردان تا چه حدی ناشی از جنس است نه جنسیت؟ به عبارت دیگر، این تفاوت ها تا چه حد نتیجه ی تفاوت های زیست شناختی هستند؟ برخی از نويسندگان معتقدند که جنبه هایی از زیست شناسی انسان _ از هورمون ها تا کروموزوم ها و از اندازه ی مغز تا ژن ها، سبب ساز تفاوت های رفتاری بین زنان و مردان هستند.

فصل ششم: جامعه شناسی بدن: سلامتی، بیماری و سالخوردگی

جامعه شناسی بدن با شیوه های اثر پذیری بدن های ما از عوامل اجتماعی سر و کار دارد. نیروهای اجتماعی و محیطی در شکل گیری الگوهای تندرستی و بیماری نقش دارند، زیرا گروه های معینی از مردم از سلامتی و تندرستی بهتری نسبت به سایر مردم برخوردارند.

فصل هفتم: خانواده

خویشاوندی، خانواده و ازدواج اصطلاحات مرتبطی هستند که در جامعه شناسی و انسان شناسی اهمیت اساسی دارند. خویشاوندی در برگیرنده ی پیوندهای ژنتیکی و نیز پیوندهای سببی از طریق ازدواج است.

فصل هشتم: جرم و کجروی

رفتار کجروانه به کنش هایی اطلاق می شود که هنجارهای مورد پذیرش همگانی را زیر و رو می کنند. رفتاری که در یک محیط فرهنگی، طبیعی و بهنجار به شمار می آید ممکن است در محیط فرهنگی دیگری برچسب “کج رو” بر آن زده شود.

فصل نهم: نژاد، قومیت و مهاجرت

منظور از نژاد، ویژگی های جسمانی مثل رنگ پوست است که اعضای یک اجتماع یا جامعه به مثابه نشانه ی ویژگی های فرهنگی متمایز، آن را از نظر قومی مهم و معنا دار می دانند.  گروه اقلیت گروهی است که اعضای آن مورد تبعیض اکثریت جمعیت جامعه قرار دارند. اعضای گروه های اقلیت غالباً حس نیرومند همبستگی اجتماعی دارند که تا حدی ناشی از تجربه ی جمعی طرد شدن است.

فصل دهم: طبقه، قشربندی و نابرابری

می توانیم چهار نوع عمده ی نظام های قشربندی را از هم تمییز دهیم: برده داری، نظام کاستی، نظام رده ای و نظام طبقاتی.

Be the first to review “کتاب جامعه شناسی – آنتونی گیدنز”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب جامعه شناسی - آنتونی گیدنز

120,000 تومان

افزودن به سبد