کتاب تست ریاضیات تجربی جامع خیلی سبز خیلی سبز (جلد اول)

119,200 تومان149,000 تومان (-20%)

موجود

  • درسنامه + سوال
  • مولف: سروش موئینی – رسول محسنی منش – کوروش اسلامیه
  • انتشارات: خیلی سبز

کتاب پرسش های چهارگزینه ای ریاضیات تجربی جامع جلد ۱ اثر سروش موئینی، رسول محسنی منش و کوروش اسلامی توسط انتشارات خیلی سبز به چاپ رسیده است.

در کتاب حاضر مباحث سه سال درس ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی مورد بررسی قرار گرفته اند. ساختار کتاب به این صورت است که ابتدا درسنامه ای جامع، کامل مطرح شده و سپس مجموعه سوالات ارائه می گردد. درسنامه های آموزشی این کتاب از پایه ای ترین مطالب تا نکته دار ترین و مهم ترین آنها در قالب مثال های متعدد و متنوع را شامل می شود که در پاسخ این مثال ها نیز سعی شده تمام  راه حل ها به صورت کامل شرح داده شود. پرسش های چهار گزینه ای کتاب نیز از آسان به دشوار مرتب شده تا آموزش به صورت پله پله صورت گیرد و مطالب در ذهن باقی بماند، علاوه بر سوالات تالیفی و بر گرفته ازمتن، تمرین های کتاب، سوالات کنکور های سراسری داخل و خارج از کشور، منتخبی از سوالات کنکور های آزاد نیز در میان پرسش ها دیده می شود. از دیگر ویژگی های این کتاب بیانِ یکجا و کامل مباحث مشترک سه سال است که به جمع بندی دقیق و منسجم مطالب کمک شایانی می کند. پاسخ کلیدی تست ها در انتهای کتاب آمده تا دواطلب بعد از انجام تست ها میزان یادگیری خود را بسنجد.  پاسخ تشریحی سوالات نیز در جلد دوم ارائه شده است؛ که با دانش آموز با بررسی آن فرصت مرور دوباره ی مطالب را پیدا خواهد کرد.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1530 g
ابعاد 290 × 210 mm
تعداد صفحه

653

قطع

سال انتشار

نوع جلد

نوبت چاپ

فهرست

فصل اول: تابع

فصل دوم: مثلثات

فصل سوم: حد و پیوستگی

فصل چهارم: مشتق

فصل پنجم: کاربرد مشتق

فصل ششم: هندسه ( تفکر تجسمی و مقاطع مخروطی)

فصل هفتم: احتمال

فصل هشتم: مجموعه

فصل نهم: الگو و دنباله

فصل دهم: توان های گویا و عبارت های جبری

فصل یازدهم: قدر مطلق و جز صحیح

فصل دوازدهم: معادله درجه دوم و سهمی

فصل سیزدهم: معادله، نامعادله و تعیین علامت

فصل چهاردهم: هندسه تحلیلی

فصل پانزدهم: توابع نمایی و لگاریتمی

فصل شانزدهم: شمارش، بدون شمردن

فصل هفدهم: هندسه

فصل هجدهم: آمار

کنکور سراسری 98

برشی از متن کتاب

 

1742- دایره ی x2+ y2+ 2x + 2y – 1 = 0 با کدام خط نقطه مشترک ندارد؟ ( کتاب درسی)

1) x + y = 1      2) y = 0    3) y = -1    4) x – y = 1

1743- معادله دایره ای که بر خط 3x + 4y -1 = 0 مماس بوده و مرکز آن O'(1 , 2) باشد، کدام است؟

1) x2 + y2 + 2x + 4y + 1 = 0    2) x2 + y2 – 2x – 4y – 1= 0

3) x2 + y2 – 2x – 4y + 4 = 0     4) x2 + y2 – 2x – 4y + 1= 0

1744- دایره ای به مرکز (2, -1) مماس بر خط x-y = 1 محور x ها را با کدام طئل قطع می کند؟ ( سراسری 95)

1) 3و1  2) 4و1  3) 3و2   4) 4 و 1.5

1745- دایره به مرکز (2,0) و مماس بر نیمساز ربع اول، خطی به معادله y = 1 را با کدام طول ها قطع می کند؟ ( سراسری 86)

1) 3و1   2) 1و4   3) 2/1 و 2/5  4) 2Ö-2 و2Ö+2

1746- به ازای کدام مقدار a، دایره ای به معادله x2 + y2 – 2x + 4y + a = 0 بر خط به معادله x + 3y = 0 مماس است؟ ( سراسری 85)

1) 2/3     2) 2/5    3) 2    4)5

1747- دایره (2x – 1)2 + ( 2y – 3)2 = 1 بر کدام خط مماس است ؟

1) y = 0 2) y = 3x 3) x = 0 4) y = -x

1748- معادله دایره به شعاع 2Ö3 و مماس بر نیمساز ناجیه اول و نیمساز ناحیه دوم کدام است؟

1) x2 + y2 – 12y = 18   2) x2 + y2 – 12x = 18    3) x2 + y2 – 12y+18 = 0

4) x2 + y2  – 12x + 18 = 0

1749- معادله دایره ای که بر دو خط y=1 و y=5 مماس و مرکز آن روی خط

x + y = 4 باشد، کدام است؟

1) x2 + y2 – 2x – 6y + 6 = 0      2) x2 + y2 – 6y + 5 = 0

3) x2 + y2 + 2x + 6y + 6 = 0       4) x2 + y2 + 6y + 5 = 0

1750- معادله دایره ای که بر دو خط y – x = 0 و y – x = – 1 مماس و طول مرکزش برابر یک باشد، کدام است؟

1) ( x – 1)2 + ( y – 2 )2 = 2      2) ( x – 1 )2 + ( y + 2 ) 2 = 2

3) ( x – 1 )2 + ( y – 2 )2 = 4      4) ( x – 1 )2 + ( y + 2 )2 = 4

1751- دایره ی x2 + y2  + kx – 2y = 0 بر نیم ساز ربع اول و سوم مماس است. شعاع دایره چقدر است؟

1) 1    2) 2/3   3) 2    4) 2Ö

1752- خط x + y = k، دایره ای به معادله x2 + y2 = k را در دو نقطه قطع می کند. k چه مقدار صحیح می تواند داشته باشد؟

1) صفر    2) 1    3) 2    4) 3

 

 

Be the first to review “کتاب تست ریاضیات تجربی جامع خیلی سبز خیلی سبز (جلد اول)”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب تست ریاضیات تجربی جامع خیلی سبز خیلی سبز (جلد اول)

119,200 تومان149,000 تومان (-20%)

افزودن به سبد