کتاب الگوی اداره در نهج البلاغه – امیری

22,000 تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

نویسنده: علی نقی امیری

انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کتاب الگوی اداره در نهج البلاغه اثر علی نقی امیری توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ رسیده است.

برای این که یک مدیر بتواند وظایف و عملیات مدیریتی خود را به نحو احسن انجام دهد، باید توانایی ماهرانه برای برقراری ارتباط با دیگران را در خود تقویت و پرورش دهد که البته نوع ارتباطات در هر جامعه ای، رابطه ی بسیار نزدیکی با فرهنگ و ارزش های متناسب با همان جامعه را دارا می باشد؛ بنابراین از آن جا که جامعه ی ما یک جامعه ی اسلامی است، پس فرهنگ ها و ارزش هایمان نیز مسلما بر پایه ی احکام و قواعد اسلامی استوار بوده و مدیریت و اداره شدن بر پایه ی اسلام را طلب می کند. محوریت کتاب حاضر را نیز همین موضوع تشکیل می دهد و راهکارهایی متناسب با قوانین و منش اسلامی و بر اساس رهنمون های راه گشای نهج البلاغه به منظور ایجاد یک مدیریت کارا و موثر در جامعه، به مخاطب ارائه می نماید. مولف جهت درک آسان تر و قابل فهم تر کتاب، محتوای مطالب آن را به چهار بخش تقسیم بندی کرده که 1- الگوی مدیریت دینی، 2- ارکان اداره «قوائم و قوانین»، 3-ارکان اداره (قواعد) و 4-ابعاد اداره را شامل می شود و هم چنین توجه ویژه ای به نامه ی 53 یا فرمان تاریخی امام علی (ع) به یار وفادار و صحابی بزرگوارش مالک اشتر نخعی کرده است. این کتاب حاوی 12 فصل با عناوین اصلی 1. چشم انداز نامه 2. ساختار مباحث 3. قوائم 4. قوانین 5. هماهنگی و انسجام 6. انصاف و عدالت 7. رضایتمندی عوام 8. اعتماد و اعتماد سازی 9. وفای به عهد 10. خداگرایی 11. خودمدیریتی 12. مردم گرایی برای مطالعه ی دانشجویان و علاقه مندان به این مباحث می باشد.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 580 g
ابعاد 231 × 166 mm
تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ

نوع جلد

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: الگوی مدیریت دینی

مقدمه

فصل اول: چشم انداز نامه

اهداف رفتاری فصل اول

مقدمه

فصاحت و بلاغت

غفلت تاریخی

گستره موضوعی

گستره تاریخی

مطابقت با نیازها و مقتضیات

روح حاکم بر برنامه: مدیریت عمومی

مدیریت بحران و بحران مدیریت

ماهیت منطقی عهدنامه

مروری بر مطالعات و تحقیقات درباره نامه 53

از نظر ساختار

از نظر محتوایی

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم: ساختار مباحث

اهداف رفتاری فصل اول

مقدمه

اهداف تحقیق

راهبرد پژوهش

منابع تحقیق

خصوصیات تحقیق

دسته بندی

محوریت فرازها

ارتباط فرازها

تقطیع فرازها

ویژگی های تحقیق

پیشینه تحقیق

تعیین داده ها

تقطیع داده ها

تعیین مفاهیم

اعتبار سنجی مفاهیم به دست آمده

تعیین شاخص ها

تعیین مولف ها

تعیین مقوله ها

تعیین محورها

الگوی مدیریت دینی

توضیح اجمالی محورهای اصلی در الگوی مدیریت دینی

ارکان مدیریت

قوائم

قوانین

قواعد

ابعاد مدیریت

ماهیت مدیریت

ویژگی ها و خصوصیت مدیر یا زمامدار

وظایف زمامدار

رفتارهای اداره

انواع اداره

ساختار مباحث

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم

بخش دوم: ارکان اداره «قوائم و قوانین»

مقدمه

فصل سوم: قوائم

اهداف یادگیری فصل سوم

مقدمه فصل سوم

جهت گیری ها

ماهیت حکومتی و دستوری عهدنامه

مسیر الهی

سلسله مراتب مدیریت

مدیریت خدا محور

عدم اطلاق اقتدار زمامدار

جهت داری مدیریت ها

اقتدار و مشروعیت

مشروعیت در حکومت

مفهوم مشروعیت

مشروعیت و مقبولیت

تولی و ولایت

معاهده

اهداف و مسئولیت ها

ارتباط تقومی اهداف و جهت گیری ها

درآمد زدایی (اخذ مالیات)

زمینه یا محیط

بعد انسانی یا رفتاری

بعد ساختاری

اصل امنیت

اصل اصلاح افراد

اصل اصلاح ساختار

خلاصه و نتیجه گیری

فصل چهارم: قوانین

اهداف یادگیری فصل چهارم

مقدمه

تقدم اطاعت الهی

مفهوم شناسی تقوا

حدود الهی و خود اصلاحی

اهمیت و جایگاه تقوا و حدود الهی

تقوا در عمل

مراتب تقوا

آثار تقوا

آثار تقوا در نج البلاغه

آثار تقوا در قرآن کریم

زهد و تقوا و نقش آن ها در مدیریت

هماهنگی زهد و تقوا

جلوه های مدیریت مبتنی بر زهد و تقوا

تقید به احکام الهی

آثار تقید به احکام الهی

خلاصه و نتیجه گیری فصل چهارم

بخش سوم: ارکان اداره (قواعد)

مقدمه

فصل پنجم: هماهنگی و انسجام

اهداف رفتاری

مقدمه

اصول چهارگانه

هم جهتی (هم راستایی)

هم دلی (هم دردی)

هم فکری (هم اندیشی – هم رایی)

همکاری (همیاری)

نظام ارتباطی حاکم بر اصول چهارگانه

ارتباط اصول در عمل کرد افراد

ارتباط اصول در بعد اجتماعی

خلاصه و یادگیری

فصل ششم: انصاف و عدالت

اهداف یادگیری فصل ششم

مقدمه

مفهوم و معنای عدالت

معنای لغوی و اصطلاحی

تفاوت مفهومی «قسط» و «عدالت»

معنا و مفهوم انصاف

رابطه عدل و انصاف

جایگاه و اهمیت انصاف و عدالت

انصاف، ابزار همدلی

عدالت، گمشده ی بشر

برپایی عدالت، هدف بعثت انبیا

عدالت، هدف نظام خدا محور

عدالت، مبنای مشروعیت حاکمان

عدالت در ادبیات مدیریت

مصداق های انصاف

انصاف نسبت به خدا

انصاف درباره مردم (همدلی)

انصاف در رابطه با خود

انصاف با خویشان نزدیک

انصاف درباره محبان

انصاف در برابر ظلم

دشمنی مردم

دشمنی خدا

بطلان دلیل و برهان

در موضع محاربه با خداوند قرار گرفتن

دگرگونی نعمت ها بروز نقمت ها (سختی و گرفتاری ها)

در کمین خدا قرار گرفتن و هلاکت

شاخص ها و معیارهای رفتار منصفانه

خلاصه و نتیجه گیری فصل ششم

فصل هفتم: رضایتمندی عوام

اهداف یادگیری فصل هفتم

مقدمه

شاخص ها و ضوابط کار خوب و منصفانه

میانه روی و اعتدال

همگانی و فراگیر بودن

اولویت رضایتمندی عوام بر خواص

اهمیت و نقش خواص

اقسام خواص

واژه های معرف عوام و خواص در قرآن کریم

تاثیر پذیری عوام از خواص

فلسفه اولویت عوام بر خواص

ضرورت همراهی با مردم

خلاصه و نتیجه گیری فصل هفتم

فصل هشتم: اعتماد و اعتماد سازی

اهداف یادگیری فصل هشتم

مقدمه

مفهوم شناسی اعتماد

تعریف اعتماد

اعتماد و امنیت خاطر

اعتماد و رفتار منصفانه

اعتماد و انتظار مثبت

اعتماد به منزله ی جوهره مدیریت

مبانی اعتماد

ترس

تجربه و آگاهی

روابط عاطفی

اعتماد و فرهنگ

شیوه های جلب اعتماد و اعتماد سازی

خوش گمانی: بستر ایجاد اعتماد

امانت داری

صداقت

شرافت

انصاف

وفای به عهد

رازداری

رفتار حمایت گرانه و کاهش هزینه های زندگی

پرهیز از کارهای تحمیلی

تلاش مستمر (استمرار در عمل)

شفاف سازی

آثار اعتمادسازی

ضابطه مندی اعتماد

اعتماد و اصل برائت

ملاک اعتماد: آزمون

معتمد و غیر معتمد

خلاصه و نتیجه گیری فصل هشتم

فصل نهم: وفای به عهد

اهداف یادگیری فصل نهم

مقدمه

مفهوم شناسی وفای به عهد

جایگاه و ارزش وفای به عهد

جایگاه و ارزش وفای به عهد نزد مسلمانان

وفای به عهد: شرط اساسی ایمان

وفای به عهد: مهم ترین واجب الهی

وفای به عهد: شرط ایمان به آخرت

وفای به عهد: شرط ورود به بهشت

اتفاق نظر مسلمانان بر رعایت وفای به عهد

جایگاه و ارزش وفای به عهد نزد مشرکان

آثار و لوازم وفای به عهد

آثار ایجابی

وفای به عهد: عامل امنیت اجتماعی

وفای به عهد: دفع کننده عوامل تشویش

وفای به عهد: جاذب عوامل امنیت خاطر

وفای به عهد: عامل ایجاد اعتماد متقابل

وفای به عهد: سمبل مکارم اخلاق

وفای به عهد: نشانه صداقت

وفای به عهد: نشانه نیکوکاران

وفای به عهد: نشانه اخوت و برادری

وفای به عهد:علامت خردمندی و نجابت

وفای به عهد: نشانه صفا و پاکدلی

وفای به عهد: رمز اتحاد

وفای به عهد: عامل سرور و نشاط

وفای به عهد: علامت تقوا

وفای به عهد:علامت مسئولیت پذیری

وفای به عهد: عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی

آثار سلبی

خلف وعده، علامت نفاق

وفا نکردن به عهد: عامل بروز خشم خدا

وفا نکردن به عهد: مصداق ناهماهنگی قول و فعل

وفا نکردن به عهد: عامل بروز دشمنی خدا

وفا نکردن به عهد: عامل بروز خشم مردم

وفا نکردن به عهد: عامل سلب اعتماد عمومی

وفا نکردن به عهد: عامل پراکندگی و هلاکت

وفای به عهد در قرادادها

قدرت در ادای وفا به عهد

وفای به عهد و تقید قلبی

وفای به عهد و تقید قلبی (پرهیز از پیمان شکنی)

بهانه تراشی و عذرآوری

مکر و خیانت

حیله گری غافل گیرانه

دغل کاری

مدالسه (خیانت کاری)

خدعه گری

مغالطه کاری

فسخ کردن ناحق

عوامل موثر در خلف وعده

انواع عهد

عهد با خدا

اهمیت

حقانیت

حتمی بودن

عهد با خود

عهد با خلق (مردم)

عهد با مسلمانان

عهد با غیر مسلمانان

نامه به مالک اشتر، مصداق عملی از یک عهدنامه

اتمام حجت در معاهئه ها

فلسفه اتمام حجت

خلاصه و نتیجه گیری فصل نهم

بخش چهارم: ابعاد اداره

فصل دهم: خداگرایی

اهداف یادگیری فصل دهم

مقدمه

ارتباط با خدا

شرایط موفقیت در نظام خدا محور

آگاهی نسبت به قوانین رشد

تقید عملی به قوانین رشد (یاری خدا)

مراتب یاری دادن به خدا و انواع مدیریت مبتنی بر آن

احتمال اول: مدیریت بر مبنای ابعاد معارف

احتمال دوم: مدیریت بر مبنای میزان امکانات

احتمال سوم: مدیریت بر مبنای ماهیت امکانات

مدیریت بر مبنای ایمان

مدیریت بر مبنای قدرت

مدیریت بر مبنای کلام

احتمال چهارم: مدیریت بر مبنای کیفیت جریان ارزش ها

مدیریت بر مبنای عواطف

مدیریت بر مبنای آگاهی

مدیریت بر مبنای عمل

یاری متقابل در نظام خدا محور

عزت متقابل در نظام خدا محور

خلاصه و نتیجه گیری فصل دهم

فصل یازدهم: خودمدیریتی

اهداف یادگیری فصل یازدهم

مقدمه

خود مدیریتی، شرط رشد و کمال

خود مدیریتی و مبارزه با نفس

خود مدیریتی و خود شناسی

مفهوم شناسی نفس

نفس در آموزه های قرآنی

راه معرفت نفس

اقسام نفس از دیدگاه قرآن

نفس مسوله

نفس لوامه

نفس اماره

نفس مطمئنه

خود مدیریتی و خود کنترلی

کنترل درونی و بیرونی

خودکنترلی و فرهنگ

فرایند خود کنترلی

تعیین استانداردها و اهداف فرد

رفتار

خودارزیابی

خود اصلاحی

خود مدیریتی و خودسازی

خودسازی، شرط هدایت دیگران

خودسازی در پرتو عبادت ها

ارزش عمل

عبادت و ابعاد فعل اختیاری

عبادت و جوهره کار

تعمیم عبادت

خود سازی و مدیریت عبادت ها

مصداق های عبادت

شرایط عبادت های فردی

شرایط عبادت های اجتماعی

خلاصه و نتیجه گیری فصل یازدهم

فصل دوازدهم: مردم گرایی

اهداف یادگیری فصل دوازدهم

مقدمه

الگوی رفتار با مردم

ضرورت آگاهی زمامدار از موضوع ماموریت

زمامداری و ضرورت توجه به وضعیت موضوع

محور توصیف واقعیت

مصر و موقعیت ان هنگام فرمان به مالک اشتر

امام علی (ع) و آگاهی از مصر هنگام نوشتن عهدنامه

فتح مصر از سوی مسلمانان

نخستین والی مصر در زمان امام علی (ع)

توطئه های معاویه

دومین والی مصر در زمان امام علی (ع)

سومین والی مصر در زمان امام علی (ع)

شهادت محمدبن ابی بکر و پیامدهای آن

زمامداری و ضرورت توجه به افکار عمومی

اصل نظارت مردمی

کیفیت درک نظارت مردمی

اصل قضاوت مردمی

کیفیت درک نظارت مردمی

اهمیت و جایگاه قضاوت مردمی

عمل صالح در فرهنگ اسلامی

بهترین عملکرد

راه های تشخیص عمل صالح

از راه تکلیف

از راه تعریف

از راه بیان

راه های دستیابی به بهترین عملکرد

خلاصه ونتیجه گیری فصل دوازدهم

منابع و مآخذ

ضمیمه (1)

دسته بندی موضوعی نامه 53 در ترجمه محمد دشتی

ضمیمه (2)

دسته بندی موضوعی نامه 53 در (پیام امام) آیت الله مکارم شیرازی و همکاران

ضمیمه (3)

دسته بندی نامه 53 در نهج البلاغه فیض الاسلام

ضمیمه (4)

«جدول تقطیع فرازها»

ضمیمه (5)

«مفاهیم»

ضمیمه (6)

«شاخص های مدیریتی»

نمایه ها

نمایه آیات

نمایه روایات

نمایه موضوعات

نمایه اشخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to review “کتاب الگوی اداره در نهج البلاغه – امیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

مكان گيرنده

کتاب الگوی اداره در نهج البلاغه - امیری

22,000 تومان

افزودن به سبد