کتاب اقتصاد کلان – شاکری (جلد اول)

70,000 تومان

موجود

  • نظریه ها و سیاست ها
  • مولف: دکتر عباس شاکری
  • انتشارات: رافع

کتاب اقتصاد کلان جلد 1 به قلم عباس شاکری در انتشارات رافع به چاپ رسیده است.

اقتصاد کلان، علمی است که متغیرهای کلان در مقیاس کل اقتصاد، اعم از تورم، بیکاری، اشتغال و رشد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

کتاب اقتصاد کلان (نظریه ها و سیاست ها) در دو جلد مجزا به عنوان منبع درسی اقتصاد کلان ۱ و ۲ در سطح کارشناسی برای رشته اقتصاد نوشته شده است. مولف در جلد اولِ این کتاب همه ی موضوعات را به سه روش ریاضی، نموداری و توصیفی ارائه می دهد و برای توضیح مطالب حتی الامکان از شواهد تجربی مربوط به اقتصاد ایران استفاده کرده است که مطالب را ملموس تر می کند. علاوه بر روانی و سادگی مطالب، برای هر فصل تمرینات تشریحی در سطوح مختلف (ساده، متوسط و بالای متوسط) مطرح شده است که حل آن ها به دانشجویان در درک کامل متن و موضوعات کمک می کند. کتاب مذکور متشکل از ۱۴ فصل می باشد.

فصول اول و دوم، به تعریف اقتصاد کلان و چرخه های تجاری آن، پایه های خرد اقتصاد کلان، تولید ناخالص ملی، جریان دایره وار تولید و درآمد و … و فصول سوم و چهارم، به بررسی شاخص های پاشه، فیشر، قیمت رایج، اندازه گیری تورم، فروض مدل، جایگاه پول در الگو و … می پردازند. فصول پنجم و ششم، مخاطب را با نظریه پولی کلاسیک ها، بازار پول از دید کینز، منحنی IS و الگوی سه بخشی و چهاربخشی آشنا می کنند. فصول هفتم و هشتم، تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی در حد کینزی ها، تاثیر شیب IS بر سیاست های مالی و پولی، عوامل تاثیرگذار بر مصرف مستقل از درآمد، معادله تقاضای کل، اثر نقدینگی و … را شرح می دهند. فصول نهم و دهم، مفاهیم محوری، بازار ارز خارجی، تابع تولید، دستمزد کارایی و … را بیان می کنند. فصول یازدهم و دوازدهم، به تشریح منحنی عرضه کل، انواع خاص تابع عرضه کل، تعادل الگوی عرضه و تقاضا، سیاست های درآمدی، نحوه شکل دهی انتظارات به روش های مختلف و … می پردازند و نهایتاً فصول سیزدهم و چهاردهم، نرخ ارز حقیقی و موثر اسمی، نظریات رشد کلاسیک ها، فروض مدل سولو، مدل های رشد درون زا و … را ارائه می دهند.

اطلاعات بیشتر

وزن 900 g
ابعاد 235 × 170 mm
تعداد صفحات

سال انتشار

قطع

نوبت چاپ

نوع جلد

فهرست

فصل اول: جایگاه اقتصاد کلان و موضوعات آن

فصل دوم: حساب های ملی

فصل سوم: شاخص های قیمت و تبدیل مقادیر اسمی به مقادیر حقیقی

فصل چهارم: الگوی درآمد مخارج یا مدل خط ۴۵ درجه

فصل پنجم: مقدمه ای بر الگوی نئوکینزی و دستگاه IS ‐ LM

فصل ششم: دستگاه IS – LM

فصل هفتم: تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی در الگوی IS – LM

فصل هشتم: تقاضای کل اقتصاد

فصل نهم: تحلیل اقتصاد کلان باز در دستگاه IS – LM  

فصل دهم: بررسی بازار کار

فصل یازدهم: منحنی عرضه کل اقتصاد

فصل دوازدهم: الگوی عرضه و تقاضای کل

فصل سیزدهم: اقتصاد کلان باز در الگوی عرضه و تقاضا

فصل چهاردهم: نظریات رشد

برشی از متن کتاب

فصل اول: جایگاه اقتصاد کلان و موضوعات آن

۱۶ اقتصاد کلان و چرخه های تجاری

در بسیاری از متون درسی اقتصاد کلان، موضوع اصلی دانش اقتصاد کلان توضیح و تفسیر چرخه های تجاری معرفی شده و گفته می شود که دستگاه نظریه کلاسیکی و نئوکلاسیکی نتوانسته است چرخه های تجاری را به طور مستمر و قاعده مند در اقتصاد تجربه می شوند توضیح داده و تبیین کند. لذا اقتصاد کلان برای این به وجود آمد که چرخه های تجاری را توضیح دهد و برای تثبیت نوسانات ناشی از آن ها راه کار ارائه دهد. اما باید توجه داشت که نقش اصلی اقتصاد کلان توضیح و تبیین چرخه های عادی و متعارف تجاری نیست، چرخه هایی که از بدی آب و هوا، جنگ و عوامل برون زا ناشی می شوند. چه بسا بعضی از این چرخه ها با نظریات متعارف اقتصادی قابل توجیه نباشند و این که نظریات کلاسیکی نتوانسته این گونه چرخه ها را توضیح دهند نقض آن ها محسوب نمی شود. اقتصاد کینزی هم به هیچ وجه در پی این نیست که این گونه چرخه هارا توضیح دهد. اقتصاد کینزی برای تبیین یک چرخه نامتقارن خاص یعنی رکود بزرگ حادث شده در اقتصادهای صنعتی ظهور کرد. توضیح و تبیین این چرخه ها با ابزارهای تحلیلی نئوکلاسیکی امکان پذیر نبود. لذا از این جهت می توان گفت که موضوع اقتصاد کلان عمدتا توضیح و تبیین ین چرخه نامتقارن خاص یعنی رکود عمیق است که از اوایل قرن بیستم به بعد در اقتصاد سرمایه داری حادث شد.

البته دستگاه تحلیلی که کینز برای این مشکل ارائه کرد برای چرخه های متقارن و ملایم هم کاربرد دارد. زیرا همان طور که می توان با مداخلات سیاسی با رکود مبارزه کرد می توان با سیاست های انقباضی رونق و تورم را هم محدود کرد. اما خاستگاه نظریه کینزی و اقتصاد کلان از اساس برای تحریک تقاضا و رفع مشکل مازاد عرضه بوده است.

۱۷ موضوع اقتصاد کلان رشد است یا تثبیت؟

عده ای می گویند اقتصاد کلان سنتی اساسا به سیاست ها و روش های تثبیت اقتصادی مربوط می شود. تثبیت در این جا یعنی محدود کردن انحرافات تولید ناخالص ملی واقعی از تولید ناخالص ملی بالقوه، یعنی اگر اقتصاد در رکود قرار داشته باشد با استفاده از نظریات کلان و سیاست های انبساطی پولی و مالی می توان با رکود مبارزه کرد و بهره برداری از ظرفیت ها را کانل کرد و … .

Be the first to review “کتاب اقتصاد کلان – شاکری (جلد اول)”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

eeae

کتاب اقتصاد کلان - شاکری (جلد اول)

70,000 تومان

افزودن به سبد