کتاب آشنایی با ارزیابی کار و زمان – کحال زاده

12,000 تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

تهیه کننده: دفتر بین المللی کار

مترجم: عباس کحال زاده

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

کتاب آشنایی با ارزیابی کار و زمان، تهیه ی دفتر بین المللی کار با ترجمه ی عباس کحال زاده توسط مرکز نشر دانشگاهی چاپ شده است.

نگارش کتابی در مورد ارزیابی کار و زمان که بتواند در سراسر جهان، به وسیله افرادی مورد استفاده قرار گیرد که در کشورهای مختلف، با سیستمهای متفاوت و اصطلاحات علمی و فنی مختلف آموزش دیده اند کار آسانی نیست. بنابراین، برای آنکه این کتاب حتی الامکان قابلیت پذیرش وسیعتری یابد، مولف دریافت که بهتر است موضوع کتاب را به صورتی ساده ارائه دهد و متن را با مثال های متعددی درباره ارزیابی کار پربارتر سازد. تعداد بسیاری از این مثال ها بر اساس تجارب مشاوران توسعه مدیریت ILO، که عهده دار ارزیابی کار در بسیاری از کشورها بوده اند، تهیه شده است.

از جمله اهدافی که با تالیف این کتاب دنبال شده، مروری اجمالی بر درس ارزیابی کار و زمان و تهیه مجموعه مثال ها و مسائلی است که بتواند به عنوان مکمل درس ارزیابی کار و زمان به کار رفته و کاربرد آن را به صورت علمی و به صورتی که قابل درک برای دانشجویان این درس باشد ارائه نماید. امید است کتاب فوق، منبع مفید و مناسبی برای دانشجویان و علاقه مندان به علم صنایع باشد.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 770 g
ابعاد 230 × 170 mm
موضوع

مهندسی صنایع

تعداد صفحه

526

قطع

وزیری

نوع جلد

نرم

نوبت چاپ

9

سال انتشار

89

برشی از متن کتاب

برداشت کارگران از مفهوم بهره وری

یکی از بزرگترین مشکلات در جلب همکاری موثر کارگران ترسی است که آنان از بیکاری ناشی از افزایش بهره وری دارند. کارگران می ترسند که به دست خود از مشاغل خویش رانده شوند. شدیدترین حالت این ترس وقتی است که بیکاری بالفعل وجود داشته باشد، و کارگری که شغل خود را از دست می دهد، پیدا کردن شغل دیگر را مشکل بیابد. حتی در کشورهای از نظر اقتصادی پیشرفته، که سالها سطح اشتغال آنها بسیار بالا بوده است، این ترس برای کسانی که قبلا بیکاری را تجربه کرده اند بسیار واقعی است. با توجه به مطلب فوق، کارگران در صورتی که از مساعدت کافی در مواجهه با مشکلاتشان مطمئن نباشند، ممکن است در هر مرحله ای که به درست یا به غلط از افزایش بهره وری احساس خطر می کنند، دچار ترس شوند و در مقابل آن ایستادگی و مقاومت نمایند، حتی اگر دوره بیکاری آنها کوتاه و مختصر به زمان تغییر شغل باشد.اقداماتی که در جهت افزایش بهره وری به عمل می آید، حتی با تضمین های کتبی، احتمالا با مقاومت روبه رو خواهد شد. این مقاومت معمولا در صورتی که هر شخص ذی ربط ماهیت و دلیل اقدامات صورت گرفته را متوجه شود و نقشی در انجام آن داشته باشد، ممکن است به حداقل کاهش یابد. بسیاری از تامین های یادشده در سطور بالا می تواند از طریق کمیته های مشترک بهره وری و شوراهای کارگری به بهترین وجه عملی شود.

فهرست

قسمت اول: بهره وری و ارزیابی کار

فصل اول: بهره وری و سطح زندگی

سطح زندگی

بهره وری چیست

رابطه بین افزایش بهره وری و سطح زندگی بالاتر

بهره وری در صنعت

زمینه بهره وری

برداشت کارگران از مفهوم بهره وری

فصل دوم: بهره وری در موسسات خصوصی

منابع موجود در اختیار یک موسسه

وظیفه مدیریت

بهره وری مواد

کل زمان کار معین چگونه تشکیل می شود

عوامل کاهش دهنده بهره وری

فصل سوم: کاهش مقدار کار بر حسب زمان و زمان غیر موثر

کاهش مقدار کار بر حسب زمان بسته به نوع محصول

کاهش زمان غیر موثر ناشی از عملکرد مدیریت

کاهش زمان غیر موثر در محدوده اختیار کارگر

فصل چهارم: ارزیابی کار

ارزیابی کار چیست

ارزیابی کار وسیله مستقیم افزایش بهره وری

چرا ارزیابی کار سودمند است

فنون ارزیابی کار و ارتباط آنها با یکدیگر

فصل پنجم: عامل انسانی در کاربرد ارزیابی کار

باید قبل از به کار بستن ارزیابی کار روابطی شایسته در محیط کار برقرار گردد

ارزیابی کار و مدیریت

ارزیابی کار و سرپرست

ارزیابی کار و کارگر

متصدی ارزیابی کار

فصل ششم: شرایط و محیط کار

ملاحظات کلی

سازمان ایمنی و سلامت شغلی

معیارهای ایمنی

پیشگیری از آتش سوزی و حفاظت در مقابل آن

محلهای کار

نظافت و نگهداری شایسته

روشنایی

سر وصدا و ارتعاش

شرایط آب و هوا

تجهیزات محافظت فردی

ارگونمی

تنظیم زمان کار

قسمت دوم: ارزیابی روش

فصل هفتم: آشنایی با ارزیابی روش و انتخاب مشاغل

تعریف و هدفهای ارزیابی روش

شیوه اصلی

انتخاب شغل مورد ارزیابی

فصل هشتم: ثبت بررسی ایجاد

ثبت واقعیات

بررسی انتقادی

ایجاد روش اصلاح شده

فصل نهم: حرکت و جابه جایی مواد

جانمایی کارخانه

چند تذکر در مورد جانمایی کارخانه

جانمایی

جابه جایی مواد

فصل دهم: حرکت کارگران در محل کار

جانمایی کارخانه و حرکت کارگران و مواد

دیاگرام ریسمانی

نمودار گردشی فرایند برای فرد

نمودار فعالیتهای چندگانه

نمودار حرکت

فصل یازدهم: روشها و حرکات در محل کار

ملاحظات کلی

اصول اقتصاد حرکت

طبقه بندی حرکات

فرمانهای ماشینی و صفحات نمایشگر مدرج

نمودار فرایند کار با دو دست

بررسی حرکت خُرد

استفاده از فیلم در تحلیل روشها

سایر فنون ثبت

آزمایشگاه روش ها

فصل دوازدهم: مشخص کردن برقراری نگهداری

کسب موافقت برای برقراری روش اصلاح شده

مشخص کردن روش اصلاح شده

برقراری روش اصلاح شده

حفظ روش جدید

نتیجه گیری

قسمت سوم: کارسنجی

فصل سیزدهم: ملاحظات کلی در مورد کارسنجی

تعریف

مقصود از کارسنجی

موارد استفادۀ کارسنجی

شیوۀ اصلی

فنون کارسنجی

فصل چهاردهم: نمونه گیری از کار

لزوم نمونه گیری از کار

سخنی چند درباره نمونه گیری

برقراری درجات اطمینان

تعیین اندازه نمونه

انجام بررسی

استفاده از نمونه گیری از کار

فصل پانزدهم: تجهیزات ارزیابی زمان

ارزیابی زمان چیست

تجهیزات اصلی ارزیابی زمان

فرمهای ارزیابی زمان

سایر وسایل

فصل شانزدهم: ارزیابی زمان: انتخاب و زمانگیری کار

انتخاب کار

طرز برخورد با کارگر

مراحل انتخاب ارزیابی زمان

کسب و ثبت اطلاعات

فصل هفدهم: ارزیابی زمان: ضریب عملکرد

کارگر واجد شرایط

کارگر متوسط

عملکرد دو ضریب عملکرد استاندارد

ضریب عملکرد چه چیزی را باید سنجید

مقیاسهای ضریب عملکرد

چگونگی استفاده از ضریب عملکرد

ثبت ضریب عملکرد

فصل هجدهم: ارزیابی زمان: از ارزیابی تا برقراری زمان استاندارد

خلاصه کردن ارزیابی

آماده کردن برگ خلاصه ارزیابی

زمان منتخب

چه تعداد ارزیابی لازم است

برگ تحلیل ارزیابیها

زمانهای مجاز

زمانهای مجاز برای استراحت

سایر زمان های مجاز

فصل نوزدهم: تنظیم استانداردهای زمانی برای کار با ماشینها

کنترل دستگاه و ماشین

کار محدود

کار یک نفر روی یک ماشین

محاسبه زمانهای مجاز استراحت

کار ماشینی چندگانه

فصل بیستم: مثالی از یک ارزیابی زمان

فصل بیست و یکم: استانداردهای زمانی از پیش تعیین شده

تعریف مبادی پیدایش PTS

مزایای سیستمهای PTS معایب سیستمهای PTS

کاربرد سیستمهای PTS

فصل بیست و دوم: داده های استاندارد

ملاحظات عمده تهیه داده های استاندارد

استفاده از تجهیزات کامپیوتری برای محاسبه زمان های استاندارد

فصل بیست وسوم: استفاده از استانداردهای زمانی

برگ مشخصات کار

واحد استاندارد کار

برنامه ریزی و تولید و استفاده از دستگاه و کارگر

برآورد هزینه های تولید

طرح های پاداش

سازماندهی سیستم ثبت همراه با کارسنجی و کنترل کار

قسمت چهارم: از تجزیه تا ترکیب: روش های جدید سازماندهی کار

فصل بیست و چهارم: روشها و کارهای مرکب: روشهای جدید سازماندهی کار

ارزیابی روش و کارسنجی

طراحی وظایف شغلی فردی

طراحی کار گروهی در تولید

طراحی سازمان های محصول گرا

معیارهای شناخت سازمان کاری مناسب

قسمت پنجم: ضمائم

مراجع

فرهنگ واژه ها

Be the first to review “کتاب آشنایی با ارزیابی کار و زمان – کحال زاده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

آشنایی با ارزیابی کار و زمان - کحال زاده ۳

کتاب آشنایی با ارزیابی کار و زمان - کحال زاده

12,000 تومان

افزودن به سبد