مقاله, پادکست

پادکست سخنرانی مولانا از نگاهی دیگر

پادکست مولانا از نگاهی دیگر

نشست “مولانا در نگاهی دیگر” یکی از شاخه های “پرسه های شبانه” است که با سخنرانی آقا حمید بیگدلی و همکاری کتابفروشی کتابانه برگزار می شود.

پادکست نشست‌های مولانا از نگاهی دیگر به صورت رایگان در این صفحه در دسترس است.

جلسه اول – با عنوان “واکاوی تجربه ی دینی مولانا”

1. فراگیرترین خوانش درباره ی تجربه ی دینی کدام اند؟

2. این خوانش از چه پیش انگاشته هایی فراهم آمده است؟

جلسه دوم – با عنوان “واکاوی اصطلاح عرفان”

در این بخش به شیوه ی گفت‌وگو، به چهار دیدگاه‌ی پرداخته شده است که عرفان را: زهد یا شناخت یا شهود و یا نگاه زیبایی شناسانه به دین انگاشته اند.

جلسه سوم – تجربه‌ی بینش، چتری بر تجربه‌ی دینی، عرفانی و …

درون مایه ی این گفت و گو:

  • تجربه ی بینش چیست؟
  • برتری آن بر تجربه‌ی دینی یا عرفانی چیست؟
  • تجربه‌ی بینش چه گونه، تجربه‌ی دینی، عرفانی، هنری، عاشقانه و… را دربرمی‌گیرد؟
  • تجربه‌ی دینی، عرفانی، هنری، عاشقانه و… در چه ویژه‌گی‌هایی همانند هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.