کتاب “منظرباغ”؛مدل‌های سنتی برای طراحی‌های امروزی

کتاب «منظرباغ»، دستاورد پژوهشی است که توسط حمیدرضا جیحانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه کاشان و مریم رضائی‌پور پژوهشگر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با نظارت دکتر مهرداد قیومی بیدهندی و مشاوره دکتر محمد منصور فلامکی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری دانشگاه کاشان صورت گرفته است.

در این کتاب هم به «منظر» به‌عنوان سیما و چهره و ظاهر و صورت پرداخته شده و هم نگاهی به منظر و منظرسازیِ باغ شده است. برای این منظور با توجه به تصویرهای فراهم‌آمده از باغ تلاش شده تا تصویرها، باهم مقایسه شوند.

پژوهشگران این اثر با مراجعه به متون، اسناد و تصویرهای تاریخی تلاش کرده‌اند تا براساس آنچه از منابع تاریخی قابل‌برداشت است، چارچوبی را تدوین کنند که گمان می‌‌برند باغ‌ها در آن چارچوب شکل گرفته و توسعه یافته‌اند. فرض پژوهشگران بر این بوده است که یافته‌ها بتوانند به کار امروز بیایند و مقدمه‌ای برای بهره‌گیری از ارزش‌های منظرسازی در مطالعه، طراحی یا حفاظت باشند.

این پژوهش همچنین به دنبال آن است تا ارزش‌های ملموس و ناملموس منظر و سیر تحول آن‌ها را از هرات تا اصفهان مورد مطالعه قرار دهد. برای نیل به مقصود، نویسندگان این اثر تلاش کرده‌اند تا بر اساس منابع منتخب، باغ‌سازی مقارن سده‌های دهم و یازدهم هجری قمری را در شهرهای هرات و تبریز و قزوین و اصفهان مطالعه کرده و با تاکید بر مشترکات، مدلی اولیه را برای فهم چگونگی شکل‌گیری منظرِ مبتنی بر باغ شناسایی کنند. این مدل می‌تواند به‌عنوان راهکاری نخستین برای طراحی‌های امروزی در نظر گرفته شود.

طرح باغ به روایت ابونصر هروی، پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری دارالسلطنه قزوین، باغ صفوی به روایت عبدی‌بیگ شیرازی، نگاهی به نمونه‌های منتخب در اصفهان و اصول شکل‌گیری منظر عناوین فصل‌های اول تا پنجم این کتاب است.

کتاب «منظرباغ» در ۱۸۰ صفحه، مصور با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دانشگاه کاشان وارد بازار نشر شده است.

 

منبع: ایرنا

 

انتهای پیام/

 

دیدگاهتان را بنویسید

فهرست فروشگاه