قوانین و مقررات

1-تمامی کتب ارائه شده توسط میروک پس از انجام مراتب سفارش و اتمام مراحل پرداخت پیگیری می شوند.

2- کلیه کتاب ها بصورت نو عرضه می گردد و میروک کتاب دست دوم توزیع نمی کند.

3- مسئولیت کلیه مرسوله های پستی پس از تحویل به پست بر عهده آن اداره است زیرا کلیه بسته های پستی بیمه هستند و پس از آن میروک می تواند کد رهگیری پست را در اختیار مشتریان قرار دهد.

4- اطلاعات مشتریان ( آدرس، شماره تلفن و…) صرفا در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر میروک است و به هیچ عنوان در اختیار شخص سوم قرار نخواهد گرفت.