ارسال رایگان بالای صد هزار تومان

در صورتی که ارزش سفارش بیش از یکصد هزار تومان باشد ، ارسال آن رایگان است و چنانچه ارزش سفارش زیر یکصدهزارتومان باشد هزینه ارسال به مبلغ صورت حساب افزوده می شود.