ادبیات؛ دنیای بی حد و مرز – کتابانه

ادبیات به پیشرفت روانی و درک خواننده کمک می کند، و به فرد امکان می دهد به حالت های عاطفی که از آن فاصله گرفته است، دسترسی یابد.

بیش از دو هزار و پانصد سال است که تلاش برای تعریف ادبیات ادامه دارد و تاکنون تعریف جامع و قانع کننده ای بدست نیامده است. امروزه ادبیات به آثار با ارزشی که برگرفته از اندیشه و خیال باشد اطلاق می شود. بطور کلی ادبیات هنر آفرینندگی است. اگر آثار ادبی متونی نامشخص و نامتمایز، یا رشته ای از جملات، یا نوشتار باشند که فقط همان معنایی را که کلماتشان می توانند داشته باشند، دارا باشند، پس درک این که چرا این متون باید ارزش خاصی داشته باشند ناممکن است. زیبا نویسی شاید شرط کافی برای ادبی بودن یک اثر به معنای عام آن باشد، اما برای ادبیات به مثابه هنر کافی نیست، و حتی می شود از این ادعا دفاع کرد که شرط لازم هم نیست. دلایل دیگری هست که در کنار هم به یک اثر شان ادبی یا هنری می دهد. مهم است که زیبا نویسی را، که تاکیدش بر فصاحت است، از نگارش خوب، که بر ویژگی های وسیع تر ادبی از جمله به هماهنگی وسیله با هدف تاکید می کند، متمایز کنیم. برداشت محدودتر از ادبیات به مثابه هنر، با نگارش خلاقانه و خیال پردازانه مرتبط است.

همانطور که گفته شد نمی توان تعریف دقیقی از ادبیات کرد زیرا در هر دوره ی تاریخی مکتب ادبی ای مرتبط با اندیشه های آن دوره شکل می گیرد و هر کدام هم تعریفی جدید از ادبیات می کنند، بنابراین در ادامه سعی شده به کاربردهایی از ادبیات اشاره شود. ادبیات دیدگاه هایی از زندگی ارائه می دهد، که در دستیابی به حقیقت و درک زندگی انسان در طول تاریخ و دوره های آن بسیار مهم است. به طور خاص، امکانات زندگی را بر حسب برخی از ارزش ها در شرایط اجتماعی و تاریخی معین بررسی می کند. نظریه پردازان معتقدند ادبیات به خوانندگان اجازه می دهد تا به جنبه های عاطفی و درونی شخصیت یک فرد که آشکار نیست دسترسی پیدا کنید. ادبیات به پیشرفت روانی و درک خواننده کمک می کند، و به فرد امکان می دهد به حالت های عاطفی که از آن فاصله گرفته است، دسترسی یابد. برخی از محققان بر اهمیت ادبیات در رشد روانشناختی فرد تمرکز می کنند. به عنوان مثال، در یادگیری زبان از ادبیات استفاده می کنند؛ زیرا بیان کننده فرهنگ و یا حاوی فرهنگ است، این عنصری است که در یادگیری یک زبان بسیار مهم تلقی می شود. روانشناسان همچنین از ادبیات به عنوان ابزار یا وسیله ای درمانی برای افراد استفاده می کنند تا به آن ها در فهم چالش ها و مسائل کمک کنند.

ادبیات بر اساس اینکه داستانی باشد یا غیر داستانی و اینکه نظم باشد یا نثر طبقه بندی می شود. همچنین با رواج ترجمه در دنیا، از سال های بسیار دور در کشور ما نیز ترجمه ی آثار ادبی و… شکل گرفت، بنابراین طبیعی است که در کنار ادبیات شیرین فارسی آثار ترجمه نیز به چشم بخورد. از جمله زیر شاخه هایی که می توان برای آثار ادبی ذکر کرد چنین مواردی می باشند: رمان ایرانی، رمان خارجی، داستان طنز، متون نثر کهن، کتب درباره ی ادبیات، دفاع مقدس، فیلمنامه ها و نمایشنامه ها، اشعار که خود دسته بندی دارد: اشعار طنز، شعر فارسی کهن، شعر فارسی معاصر، شعر خارجی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست فروشگاه